Ceremonimästare

ämbete bl a vid de kungl hovstaterna
(Omdirigerad från Överceremonimästare)

Ceremonimästare, ämbetsman, till exempel vid ett hov eller ett ordenssällskap, med uppgift att övervaka att ceremoniel (etikettregler och formaliteter) iakttas vid högtidligheter.

Historia redigera

I Sverige finns sedan 1802 en överceremonimästare, en ceremonimästare och en vice ceremonimästare vid hovstaterna.[1] De ingår i ceremonistaten och tjänstgör vid högtidliga tillfällen.[2] Överceremonimästaren är i regel en före detta ambassadör och ansvarar för kontakterna med utländska diplomater.[3] Tidigare fanns en ceremonimästare även vid Kungl. Maj:ts Orden.

Från 1800-talet fram till 1974 var ceremonimästaren samtidigt rikshärold.

Överceremonimästare redigera

Se även redigera

Referenser redigera