Anders Gustav Ragnar Ahnlid, född 6 juli 1960 i Vetlanda, är en svensk diplomat och ämbetsman. Han är sedan 2020 generaldirektör för Kommerskollegium.

Ahnlid anställdes av Kommerskollegium 1986 och kom till Utrikesdepartementet 1987. Han har framför allt sysslat med handelspolitiska frågor. Han har bland annat tjänstgjort som svensk och nordisk förhandlare i GATT:s så kallade Uruguay-runda 1988–1994, vid Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève 1991-1995, vid Sveriges OECD-delegation i Paris 1995–1998, som departementsråd och chef för Utrikesdepartementets enhet för internationell handelspolitik 2000–2003 samt minister vid ambassaden i Washington, D.C. 2004–2005.

Han återkom 2005 till Sverige för att tjänstgöra som utrikesråd med ansvar för handelsfrågor på Utrikesdepartementet. I denna roll ansvarade han för Sveriges agerande i frågor som rör Europeiska unionens externa handelspolitik och inre marknad, samt handels- och investeringsfrämjande. Han var bland annat svensk delegat i EU:s handelspolitiska kommitté (tidigare benämnd 133-kommittén) och deltog i flera WTO-möten. Han utnämndes 2011 till ambassadör till OECD och Unesco i Paris. Från november 2013 var han ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. I november 2016 tillträdde han posten som ambassadör i Helsingfors.[1] Där stannade han till augusti 2020 då han flyttade till Stockholm och blev generaldirektör för Kommerskollegium.

Ahnlid är filosofie kandidat i statsvetenskap och nationalekonomi från Lunds universitet. Han har skrivit flera artiklar, till exempel EU som aktör i världen" i "Europaperspektiv 2007 (en bland flera författare) och WTO och frihandelns framtid.

Ahnlid utsågs i februari 2023 av regeringen till att leda den arbetsgrupp i Europeiska unionens råd som ska hantera frysta ryska tillgångar.[2]


Statsförvaltningstitlar
Företräddes av
Anna Stellinger
 Generaldirektör för Kommerskollegium
2020 – idag
Sittande
Diplomatiska titlar
Företräddes av
Dag Hartelius
 Sveriges EU-ambassadör
2013 – 2016
Efterträddes av
Lars Danielsson
Företräddes av
Anders Lidén
 Sveriges ambassadör i Helsingfors
2016 – 2020
Efterträddes av
Nicola Clase

Utmärkelser redigera

Redigera Wikidata

Referenser redigera

Allmänna källor redigera

Fotnoter redigera