Öppna huvudmenyn

Östersjöstiftelsen är en stiftelse inrättad den 23 juni 1994 av den dåvarande regeringen för att stödja forskning om Östersjöregionen och ÖsteuropaSödertörns högskola.

Innehåll

HistorikRedigera

Stiftelsen bildades 1994 med knappt 1,3 miljarder kronor av kapitalet från löntagarfonderna och hade vid slutet av 2010 ett kapital om c:a 4,9 miljarder kronor. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola, och stiftelsen har sammantaget beviljat drygt 2,2 miljarder kronor till högskolan sedan dess tillkomst. Stiftelsens stöd går främst till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men även naturvetenskapliga projekt, främst med inriktning mot miljöfrågor beviljas medel.

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) inrättades vid högskolan 2005 för att synliggöra och samordna forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa och samtidigt stärka den mångvetenskapliga forskningen på Södertörns högskola. Inom centrets ansvarsområde ligger forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS). Denna forskarskola erbjuder en internationell och mångvetenskaplig, engelskspråkig forskarutbildningsmiljö främst inom samhällsvetenskap och humaniora. CBEES ger ut den vetenskapliga tidskriften Baltic Worlds och ansvarar även för att ordna konferenser, kurser, seminarier och föreläsningar.

Stiftelsens aktieinnehav var i januari 2011 värt totalt 1,6 miljarder kronor enligt Dagens Industri,[1] ett innehav vars värde i slutet av 2017 stigit till 4,5 miljarder kronor.[2]

Stiftelsens styrelseRedigera

Styrelsen utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. En ledamot föreslås av styrelsen själv. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2010-07-01 -- 2013-06-30.

LedamöterRedigera

Finansiell utvecklingRedigera

Stiftelsen har sedan 1994 haft en kapitalförvaltning vars avkastning har varit jämbördig med eller överstigit jämförelseindex. Man har dock haft uppmärksammade kapitalförluster vid två tillfällen, 2008 och 2011.[2]

Finanskrisen 2008Redigera

Den 3 januari 2008 gjorde stiftelsen en bruttoförlust på 270–300 miljoner kronor när de tvingades sälja en stor mängd amerikanska kommunobligationer, vilka köpts för 300 miljoner kronor år 2004 och såldes för omkring 20–30 miljoner kronor.[3] Trots detta bestämde sig placeringsansvarige Per-Olof Edin att gå in i resterna av den gamla fonden med 300 miljoner kronor, men efter turbulensen på finansmarknaderna sålde stiftelsen i månadsskiftet oktober/november de amerikanska kommunobligationerna med en rejäl förlust på 200 miljoner kronor av 300 miljoner investerade.

Edin erkände att strategin innebar kortsiktiga och medellånga risker, och att hans egna bedömningar ofta gått emot marknadens. Det har tidigare lett till stora vinster, men stiftelsen uppskattas i och med detta ha gjort förluster på totalt omkring en miljard i finanskrisens spår. Det motsvarar omkring 10–15 % i långsiktig utdelningsförmåga.

Sedan tidigare var det planerat att Edin skulle trappa ner på sitt engagemang som placeringsansvarig under följande år och därefter gå i pension.[4]

Skuldkrisen 2011Redigera

Östersjöstiftelsen förlorade drygt 850 miljoner kronor under 2011.[5] Av de nära fem miljarder kronor som fanns i kassan i början av 2011 fanns bara lite mindre än fyra miljarder kvar när året var slut.

ReferenserRedigera