Södertörns högskola

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Södertörns högskola är en svensk statlig högskola med verksamhet i kommundelen Flemingsberg, Huddinge kommun i Stockholms län. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Södertörns högskola erbjuder även polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Högskolan har ett regeringsuppdrag att bedriva lärarutbildning med inriktning mot romani chib samt romsk kultur och historia. Det sker i nära samarbete med den romska minoriteten. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som anses vara högt rankad[3]. Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning publicerar en mångvetenskaplig tidskrift, Baltic Worlds, med prenumeranter i ett 50-tal länder. Cirka 11 000 studenter utbildar sig på högskolans 270 kurser och 70 program.[4]

Södertörns högskola
Södertörn University
Logotype-sh.jpg
Södertörns högskola Moas båge.jpg
Södertörns högskola, Moas båge med entrén.
OrtStockholm
LänStockholms län
LandSverige Sverige
Grundad1996
ÄgareSvenska staten
Antal elever13 446 studenter (2013)[1]
6 984 Helårsstudenter (2013)[1]
105 doktorander[2]
RektorProfessor Gustav Amberg
Webbplatshttp://www.sh.se/

HistoriaRedigera

Södertörns högskola inrättades år 1996 efter ett riksdagsbeslut 1995. Utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm hade då utretts under lång tid. Bakgrunden var bland annat att övergången till högre studier var låg i södra Storstockholm, arbetslösheten hög och segregationsproblemen tenderade att bli stora. Till bakgrunden hörde också att Stockholms universitet inte ansåg det lämpligt att öka studentantalet i Frescati och att en högskola på Södertörn borde vara självständig och inte en del av Stockholms universitet. Till Flemingsberg hade Karolinska Institutet redan tidigare flyttat sin odontologiska utbildning. Även KTH och Stockholms universitet bedrev viss verksamhet i Flemingsberg och Novums forskningspark hade börjat byggas upp.

Vid högskolans start 1996 fanns totalt cirka 1000 studenter. Högskolan hade då verksamhet i Södertälje, Flemingsberg och Haninge kommun. Till en början var Stockholms universitets rektor även rektor för Södertörns högskola, men 1 januari 1997 tillträdde Per Thullberg som högskolans rektor och i samband med det fick också högskolan egen examensrätt. 2002 invigdes högskolans nuvarande huvudbyggnad Moas båge i Flemingsberg som 2003 erhöll Betongvaruindustrins utemiljöpris. Med nya lokaler flyttades lärarprogrammet från Södertälje till Flemingsberg och Campus Telge i Södertälje lades i malpåse. Under våren 2006 beslutade högskolans styrelse att också flytta verksamheten från campus Haninge till campus Flemingsberg till hösten 2008 samt avveckla campus Telge där undervisningen redan upphört.

Södertörns högskola ansökte hos regeringen om att få bli universitet 2002. Ansökan är ännu inte behandlad, och 2004 ansökte man tillsammans med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan om att få bilda ett gemensamt nätverksuniversitet på Södertörns högskola efter samma modell som Universitetet i Oxford i Storbritannien. I maj 2006 lämnas en uppdaterad version av universitetsansökan till regeringen, med beskrivningar av förändringar som genomförts sedan 2002. Den 1 juli 2010 gav Högskoleverket Södertörns högskola rätt att examinera doktorander inom områdena "Historiska studier"[5], "Kritisk kulturteori"[6], "Miljövetenskapliga studier"[7] samt "Politik, ekonomi och samhällets organisering"[8]. I slutet av 2013 tilldelades Södertörns högskola uppdraget att bedriva grundutbildning till polis.[9] I januari 2015 startade de första polisstudenterna sin utbildning vid Södertörns högskola.[10][11]

År 2013 hade Södertörns högskola 12 578 studenter, varav 6 984 var helårsstudenter.[4]

ProfilRedigera

Södertörns högskola har en tvärvetenskaplig och mångkulturell profil. En annan viktig inriktning för högskolan är begreppet medborgerlig bildning som särskilt betonades under ledningen av rektor Ingela Josefson. Av nybörjarstudenterna på högskolan har 37 procent utländsk bakgrund (2010/2011), vilket är den näst högsta andelen i Sverige[12] efter Karolinska Institutet (42 procent, 2010/2011.[12] 2005 utnämndes Pirjo Lahdenperä till Sveriges första professor i pedagogik med interkulturell inriktning på Södertörns högskola. Verksamhetsåret 2013 arbetade 62 professorer inklusive tio gästprofessorer och 94 doktorander med anställning på högskolan[13].

InstitutionerRedigera

Södertörns högskola har fyra institutioner[14]:

 • Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Institutionen för kultur och lärande
 • Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Institutionen för samhällsvetenskaper

ÄmnenRedigera

Arkeologi, arkivvetenskap, biologi, engelska, estetik, etnologi, filosofi, företagsekonomi, genusvetenskap, geografi, historia, idéhistoria, internationell hälsa[15], internationella relationer, journalistik, konstvetenskap, litteraturvetenskap, lärarutbildning, medieteknik, miljövetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap[16], måltidskunskap, nationalekonomi, offentlig rätt, pedagogik, praktisk kunskap[17], psykologi, retorik, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, svenska, turismvetenskap, utveckling och internationellt samarbete[18].[19]

ForskningRedigera

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, miljö, teknik och utbildningsvetenskap. Genom Östersjöstiftelsen får högskolan medel till forskning med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa. Under 2010 beräknas Södertörns högskolas forskningsvolym uppgå till ca 304 miljoner kronor. Vid högskolan finns ett antal särskilt starka forskningsområden: Östersjö- och Östeuropaforskning, Institutionell förändring i det moderna samhället, Samtidshistoria, Kritisk kulturteori och estetik, Genusstudier, Interreligiösa relationer, Miljövetenskap, Biovetenskap med flera. Högskoleverket beviljade 2010 Södertörns högskolas ansökningar om examensrätt på forskarnivå, vilket ger högskolan samma rättigheter som ett universitet inom de fyra områdena: historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Tidigare har högskolans cirka 100 doktorander registrerats vid andra lärosäten genom forskarskolorna: Forskarskolan i Entreprenörskap och Innovation (värduniversitet Växjö universitet), Forskarskolan i historia (värduniversitet Lunds universitet) och Forskarskolan i genomik och bioinformatik (värduniversitet Stockholms universitet), samt genom avtal med enskilda institutioner vid framför allt Stockholms universitet och Karolinska institutet. Tillsammans med Skolverket och Mångkulturellt Centrum driver Södertörns högskola sedan 2001 Centrum för Interkulturell Skolforskning i Fittja. Under 2011 planeras de första doktoranderna att antas direkt till högskolan. Forskningsvolymen är omfattande och uppgick 2013 till 41 procent[20] av de totala intäkterna och den i särklass största finansiären är Östersjöstiftelsen. Under 2010 bidrog stiftelsen med 185 952 tkr eller motsvarande 79 procent av de totala intäkterna för forskning. Bidragen från Östersjöstiftelsen finansierar forskningsprojekt sökta av högskolans forskare i konkurrens och särskilda satsningar på forskning inom Östersjöområdet till exempel marinarkeologi eller miljövetenskap. Stiftelsen finansierar även flera centrumbildningar, bland annat Centre of Baltic and East European Studies med forskarskolan Baltic and East European Graduate School, Samtidshistoriska institutet och Centrum för praktisk kunskap. Stiftelsen bidrar även till högskolans bibliotek.

Institut och forskningscentrumRedigera

Centrumbildningarnas eller institutens huvudsyfte är att de ska tillföra högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. På så sätt vill högskolan skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

På Södertörns högskola finns sju forskningscentrum/institut:

BibliotekRedigera

Södertörns högskolebiblioteks nuvarande lokaler invigdes 10 september 2004. Biblioteket ritades av Christer Malmström arkitektkontor AB, och dess arkitektur har belönats med Kasper Salin-priset. Byggnaden är på totalt 11 000 kvadratmeter, varav 5 600 kvadratmeter används som biblioteksutrymmen. Genom en delvis underjordisk gång är biblioteket sammankopplat med Moas båge. Utöver själva biblioteksverksamheten rymmer biblioteksbyggnaden också skrivsalar för 300 studenter samt restaurang och café, IT-verkstad och 700 studieplatser.

RektorerRedigera

StudentlivRedigera

Studentkåren på Södertörns högskola heter Södertörns högskolas Studentkår, SöderS. 2010 arbetade sju heltidsarvoderade personer på SöderS. Södertörns Studentkår ingår i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

SöderS bildade våren 2003 SöderSpexet som idag är ett av Sveriges yngsta spexsällskap.

Sedan 2001 finns en alumnverksamhet på högskolan som vänder sig till dem som läst minst 180 akademiska poäng på Södertörns högskola. Nätverket heter SH Alumni[28] och är tänkt att underlätta upprätthållandet mellan tidigare kurskamrater och lärare, samt skapa nya kontakter för framtiden.

Södertörns högskola har också flera studentföreningar. Södertörns Förenade Ekonomer, även kallad SÖFRE, är den största med runt 1200 medlemmar (2016). SÖFRE riktar sig främst till ekonomistudenterna. [29] En annan studentförening är TUG - Turister utan gränser. TUG är turismprogrammets enda studentförening vid Södertörns högskola och riktar sig främst mot turismstuderande, men välkomnar alla studenter på högskolan. Fokus ligger i att försöka förbättra studietiden som turismstudent, samt att verka för en ökad kontakt mellan studenter och näringslivet.[30]

På Södertörn högskola finns också en studentkör: Södertörns högskolas Studentkör.

Studenttidningen SODA - Södertörns oberoende demokratiska allehandaRedigera

Denna tidning kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på ca 10 000 ex per nummer. Tidningen produceras av studenter på högskolan. Tidningen har getts ut sedan 1997 och har under åren förändrats och bytt form flera gånger. Sedan första utgåvan 2012 kommer SODA återigen ut solo efter ett längre samarbete med Metro. Numera ägs SODA av en oberoende ideell förening, Nya Soda - Södertörns högskolas kårtidning. Den 28 februari 2014 släpptes SODA #1 2014 vilken utkom i 10 000 exemplar. Från 28 februari 2014 är studenttidningen SODA även en webbtidning.[31]

Personer som arbetar eller har arbetat på högskolanRedigera

KonstRedigera

Konstverket Moas stenar av svenska skulptören Claes Hake uppfördes utanför Södertörns högskola 2002. Inne i lokalerna finns konst av konstnären Nina Bondeson.

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 15 mars 2014. 
 2. ^ Högskoleverket: Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2009 Arkiverad 18 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. ISSN 1400-948X
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017182848/http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/39/57/2f713bd9.pdf. Läst 17 oktober 2013. 
 4. ^ [a b] ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 5. ^ ”Området Historiska studier på Södertörns högskola”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120184056/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=profilomraden_1327064557054#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_omradet_1300886984103. Läst 7 januari 2015. 
 6. ^ ”Området Kritisk kulturteori på Södertörns högskola”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120190111/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_omradet_1300887974943. Läst 20 januari 2015. 
 7. ^ ”Området Miljövetenskapliga studier på Södertörns högskola”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120184644/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_miljovetenskapliga_studier_1321882904953. Läst 20 januari 2015. 
 8. ^ ”Området Politik, ekonomi och samhällets organisering på Södertörns högskola”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185842/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_omradet_1300888023069. Läst 20 januari 2015. 
 9. ^ "Södertörns högskola får utbilda poliser" - Rikspolisstyrelsen
 10. ^ https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Utbildningsorter/
 11. ^ Rikspolischefen skrev på avtal om Polisprogrammet
 12. ^ [a b] ”Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11”. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131021132605/http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0205/2010L11G/UF0205_2010L11G_SM_UF19SM1201.pdf. Läst 21 oktober 2013. 
 13. ^ ”Om högskolan i siffror”. Arkiverad från originalet den 27 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150127073115/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_organisationen_1306161244831#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 14. ^ http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512
 15. ^ http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_utbildning_amne_77_sv#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1299232001555
 16. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160322014157/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1299246647673. Läst 10 oktober 2016. 
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 april 2016. https://web.archive.org/web/20160419033024/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=samverkan_1299243253351#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1299243211350. Läst 10 oktober 2016. 
 18. ^ http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amne_1299246689970
 19. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 november 2013. https://web.archive.org/web/20131111021812/http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=amnen_1307531167135. Läst 21 oktober 2013. 
 20. ^ ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 21. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185132/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300707433741. Läst 20 januari 2015. 
 22. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185608/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1349434024574. Läst 20 januari 2015. 
 23. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 april 2016. https://web.archive.org/web/20160423002053/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_centrum_for_praktisk_kunskap_1300823894477. Läst 10 oktober 2016. 
 24. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120183942/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300799972988. Läst 20 januari 2015. 
 25. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160617142356/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803267484. Läst 20 januari 2015. 
 26. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120183704/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803420270. Läst 20 januari 2015. 
 27. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 december 2014. https://web.archive.org/web/20141221183622/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300800054928. Läst 20 januari 2015. 
 28. ^ http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_sh_alumni_1308225432481
 29. ^ Söfre
 30. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017184413/http://tugbloggen.blogspot.se/p/om-oss.html. Läst 17 oktober 2013. 
 31. ^ www.sodawebb.se Arkiverad 15 juli 2017 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar och litteraturRedigera