Wrangel af Fall är en svensk adelsätt, utgrenad ur ätten Wrangel af Sauss och introducerad 1742 på Sveriges Riddarhus på nummer 1859. Ättens sist levande medlemmar blev upphöjda i friherrlig och grevlig värdighet, varvid den adliga ätten utgick.

Förgrenad urWrangel af Sauss
StamfarMoritz Wrangel
SätesgårdItfer, Koil och Fall
AdladNaturaliserad 1734
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1742
GradAdlig ätt nr 1859
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1815-04-27
SvärdssidanMikael Otto Wrangel af Fall

Släkttavla i urval redigera

 1. Moritz Wrangel af Sauss (nr 1770).
  1. Moritz Wrangel till Itfer i Haljalls socken, som han ärvde efter fadern, men försålde 1587, och Koil i Haggers socken, som han erhöll genom sitt gifte, båda i Estland. Född omkr. 1523. Död före 1590-03-07. Gift 1547 med Gertrud (Edda) von Tödwen, dotter till Wilhelm von Tödwen, till Koil och Ringen och Margareta Liwen.
   1. Vilhelm Wrangel, till Koil. Deltog i fälttåget i Finland 1598. Fänrik vid estländska adelsfaneregementet 1599. Var manngerichtsassessor i Harrien 1617. Död före 1631. Gift med Catharina Maydell, dotter till amiralenTönnes Maydell och Catharina Schneider.
    1. Jürgen Wrangel, till Fall i Kegels socken, Estland, som han erhöll genom sitt gifte. Kapten vid Savolaks infanteriregemente, med vilket han 1630-07-01 ankom till Stralsund för att deltaga i trettioåriga kriget. Var major, då han i mars 1632 med en bataljon av regementet anslöt sig till konungens armé i Bayern för att överskrida Donau. Beordrad av konungen att vid övergången av Lech s. å. 4/4 med 300 man av Savolaks regemente sätta över floden på båtar för att på en holme vid den fientliga stranden anlägga ett brohuvud. Företaget lyckades, men knappast hade finnarna fullgjort sitt uppdrag, förrän fienden kastade sig över dem. Stupade sannolikt vid detta tillfälle, ty s. å. 14/4 erhöll hans änka i förläning Paimela sätesgård i Hollola socken i Finland. Gift med Anna von Neukirch, till Fall, levde ännu 1667, sannolikt dotter till Hans von Neukirch, vars arvingar av konung Gustaf II Adolf erhöll konfirmation på Fall.
     1. Vilhelm Wrangel, till Fall. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1650. Avsked 1655. Kapten vid Viborgs läns infanteriregemente 1658. Major 1675. Var 1681 överstelöjtnant vid Pistolekors regemente och 1682 kommendant i Dünamünde. Död före 1688. Han var tvilling med brodern Johan, kapten, som ärvde Paimela och vars ättlingar stannade i Finland. Johans son Claes Johan blev natural. svensk adelsman 1686 den 15 oktober, men fick icke introduktion, då han pretenderade att såsom avkomling av danskt riksråd i Estland få inkomma i riddarklassen. Gift 1675-02-01 med Margareta Lode från Livland i hennes 2:a gifte (gift första gången 1657-07-27 med lantrådet Vilhelm Ulrich), levde 1677-04-05, dotter till mannrichtern (domare) Gerhard Lode, naturaliserad Lode från Livland, och Anna Maria von Treiden.
      1. Carl Gustaf Wrangel, född 167(6). Kapten vid Harriska lantmilisregementet 1702-08-05. Konfirm. fullm. 1707-04-23. Död före 1720. Gift 1695-03-13 i Reval med Margareta Maria von Krusenstierna, dotter till kaptenen Adolf Fredrik von Krusenstern (von Krusenstierna), nr 460, och Johanna Catharina Taube.
       1. Vilhelm Gustaf Wrangel af Fall, naturaliserad Wrangel af Fall, döpt 1697-04-02 i Reval. Kom i tjänst 1708. Mönsterskrivare vid Åbo läns infanteriregemente 1710-12-20. Sergeant vid livgardet 1714-04-16. Fänrik därst. 1716-01-03. Adjutant 1717-07-22. Kapten vid Norrlands äntergastregemente s. å. 11/12. Kapten vid Södermanlands regemente 1719-12-29. Kapten vid dalregementet 1733-03-20. Natural. svensk adelsman 1734-12-02 (introd. 1742 under nr 1859). Major vid sistnämnda regemente 1741-10-01. Avskedad 1744-06-08. Död 1774-06-30 i Reval. Bevistade belägringen av Reval 1710 och finska kriget 1741–1743. 'Han var delaktig i dalupproret 1743 och dömdes därför samma år den 21 dec. till 21 dygns fängelse vid vatten och bröd samt att därefter hållas på behaglig tid i fängelse å Varbergs fästning, varifrån han frigavs den 26 nov. 1751 eller vid konung Adolf Fredriks och drottning Lovisa Ulrikas kröning. Gift 1719-09-20 Sjuenda med Ingeborg Silfversparre, född 1699, död 1772-01-13 på sin egendom Lida i Sättersta socken, Södermanlands län, dotter till landshövdingen Arent Silfversparre, och friherrinnan Ingeborg Stake.

Referenser redigera

Källor redigera

Noter redigera


Se även redigera