Silfversparre är en svensk adelsätt, varav huvudmannen av den äldre grenen enligt §37 i 1809 års regeringsform är friherre.

Silfversparre
Känd sedan1437
UrsprungTollstorp, Slaka socken
StamfarHarald Sonesson (nämnd
AdladUradel
SynonymSilversparre
Utgrenad iSilfversparre-Stiernsparre
friherrliga ätten Silfversparre
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1625
Gradadlig ätt nr 99 (tidigare 67)
Länk URLSida på riddarhuset.se
Webbplats
genealogi.silfversparre.com
Friherrliga Silfversparre
Upphöjd1809 friherrlig
StamfarAron Gustaf Silfversparre (1727–1818)
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1810
Gradfriherrlig ätt nr 330
Länk URLSida på riddarhuset.se
Webbplats
genealogi.silfversparre.com
En blå Sköld belagd med en röd bande, som är märkt med trenne låga sparrar af Silfwer

Ätten tillhörde under medeltiden frälset. Äldste kände stamfadern är Harald Sonesson som finns nämnd mellan 1437 och 1458 i Tollstorp i Slaka socken, som var farfar till Per Sonesson som var väpnare och gift med Iliana, en dotter till Per Olofsson till Wiggeby. från dem utgick ätten i två grenar, den äldre ätten via sonen Måns och den yngre via sonen Nils Persson. Släkten upptogs i svenneklassen år 1625, och introducerades på nummer 99.

Måns Persson, nämnd 1569, var väpnare som fadern, och gift med Elsa Nilsdotter från ätten Bölja. Äldste sonen Per Månsson var gift med en Månesköld af Seglinge vars mor var en Örnflycht, och han fick med henne bland annat sonen Arendt, gift Svart vars mor var en Körning, vilka fick sonen Carl, gift med Jonas Bures dotter Anna Bure, från vilka den äldsta grenen härstammar, till vilken Aron Isak Silfversparre hörde. En ättling till dessa, Aron Gustaf Silfversparre, upphöjdes till friherre år 1809 och introducerades på nummer 330 året därefter.

Den yngsta ättegrenen gjorde Ågårds säteri till fideikommiss, och fick kunglig tillåtelse att kalla sig Silfversparre-Stiernsparre, men denna gren är numera utslocknad.

Personer ur ättenRedigera

GalleriRedigera

KällorRedigera

  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
  • Riddarhusets ätt- och vaptendatabas