World Anti-Communist League

World Anti-Communist League (WACL) bildades under namnet APACL (Asian Peoples' Anti-Communist League) 1954. Det var två för kommunistiskt hot starkt utsatta regeringar som låg bakom organisationens bildande, Republiken Kina (Taiwan) och Sydkorea. Den fick sedan anslutning från flera länder i området och blev med tiden världsomspännande. Det var i samband med ett möte i Taiwan 1967 som organisationen fick namnet WACL. Sedan 1991 heter organisationen International Federation for Freedom and Democracy (IFFD) och har sedan 1993 i FN status som en NGO. Huvudkontor för organisationen finns i Taipei.

Organisationens verksamhet var intimt förknippade med det kalla kriget och kampen mot Sovjetunionen och världskommunismen. Den främsta verksamheten bestod av årligt återkommande konferenser med seminarier och diskussioner. Bland deltagarna i dessa konferenser återfinns ett flertal europeiska och amerikanska parlamentariker ur olika politiska läger. WACL gav också finansiellt stöd åt olika högerorganisationer och antikommunistisk milis till exempel genom att erbjuda träning i psykologisk krigföring vid Political Warfare Cadres Academy i Taiwan. Under 1980-talet var WACL speciellt aktiva i Latinamerika, främst genom att stödja Contras i Nicaragua. Ordförande för organisationen har varit bl.a. den taiwanesiske regeringstjänstemannen Dr Ku Cheng-kang och den amerikanske generalmajoren John K Singlaub, som varit stationerad i Sydkorea.

Högerextrema elementRedigera

WACL har ofta utmålats som en högerextrem organisation som bland annat består av latinamerikanska dödspatruller, antikommunistiska gerillor i Afrika, amerikanska högerextremister som Ku Klux Klan och europeiska nationalsocialister[1]

En företrädare för organisationen, Woo Jae-seung, medger att det förekommit att grupper eller personer som är antikommunistiska, men själva har en tvivelaktig ideologi, förekommit bland medlemsorganisationerna, men hävdar också att dessa uteslutits när detta uppdagats. Ett exempel på detta är ordföranden 1978-80 Roger Pearson, som hade klart högerextrema tendenser och därför avsattes. Efter detta rensades också en del organisationer ut som släppts in i organisationen under hans ordförandetid.

WACL i SverigeRedigera

I Sverige har en avdelning av WACL funnits sedan 1967. Den svenska organisationen har präglats av ett starkt deltagande bland exilester. Bland medlemsorganisationerna fanns i slutet av 60-talet Demokratisk Allians, Baltiska kommittén, Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet[2] och Kommittén för ett fritt Asien. Även Sveriges nationella förbund var under en tid anslutet till organisationen. Svenska ordförande har varit Birger Nerman (1967-70), Arvo Horm (1970-1984), Birger Hagård (1984-88) och Åke J. Ek (1988-2011).[3]

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Inside the League Scott och John Lee Anderson
  2. ^ ”Aftonbladet debatt: Olof Palme var ett hot mot extremhögern”. wwwc.aftonbladet.se. http://wwwc.aftonbladet.se/debatt/0103/01/debatt.html. 
  3. ^ ”Tobias Hübinette: En introduktion till World Anti-Communist League”. Tobias Hübinette: En introduktion till World Anti-Communist League. http://www.tobiashubinette.se/antikommunister.pdf.