Wikipediadiskussion:Intressekonflikter

Aktiva diskussioner

Göra om till essä?Redigera

Diskussion hitflyttad från Användardiskussion:Yger#IK

Jag såg att du pulat litet i Wikipedia:Intressekonflikter. Borde vi inte skippa den riktlinjen helt och hållet? Sedan jag blev varnad för att ha påmint någon om problematiken med intressekonflikter har jag tappat respekten för den riktlinjen helt och hållet.--Bothnia (disk) 5 juni 2012 kl. 17.41 (CEST)

Om du ser i historiken så gjorde jag en kraftig bantning för något år sedan, där jag egentligen bara ville säg att om man skriver om sig själv skall man vara noggrann med att ange källor, så jag lutar åt det du skriver. Tyvärr har den riktlinjen efter min banting 2009 utökats och gjorts "strängare" igen tydligen utifrån den från en:wp.Yger (disk) 5 juni 2012 kl. 18.08 (CEST)
Jag delar er syn. Oroväckande att riktlinjen har skärpts för jag uppfattar verkligen inget konsensus för en sträng syn på IK i gemenskapen, snarare tvärtom. Obelix (disk) 5 juni 2012 kl. 19.10 (CEST)
Jag har inte någon speciell uppfattning i frågan om den bör vara strängare eller mildare, däremot är det självklart att man ska skriva utifrån en neutral synvinkel och råder en intressekonflikt kan neutraliteten komprometteras. Egentligen ser jag WP:Intressekonflikter som ett supplement till WP:NPOV (det är oftast så den används). Den innehåller dock perspektiv om relevans med mera, men även de aspekterna konsumeras av andra policys. Om den bör skrotas vet jag dock inte. Den för samman perspektiv och det är något jag tycker är bra. Det skulle nog dock kunna göras på ett bättre sätt än det gjorts hittills. dnm (d | b) 5 juni 2012 kl. 19.27 (CEST)
Personligen är jag för en sträng tolkning av IK, men brotten mot riktlinjen har varit så flagranta att tilltron till riktlinjerna i sin helhet riskerar att sjunka. När man påpekar att IK kan föreligga beträffande en användare och istället anklagas för personangrepp och för att outa densamme (som på flertal ställen skrivit ut hela sitt namn!!!), medan ingen annan lyfter ett finger för att försvara riktlinjen - vad är våra riktlinjer värda? Ja, jag är bitter. Och jag tror inte vi kan tassa runt det problemet längre, så det är ärligare att radera sidan helt eller ge den museal status.--Bothnia (disk) 6 juni 2012 kl. 03.38 (CEST)
Jag har uppfattat det som att de flesta ser på WP:Intressekonflikter som en förhållningsregel snarare än en riktlinje att jämställas med exempelvis WP:NPOV eller WP:Verifierbarhet. Den är till stora delar av självreglerande art och har helt och hållet att göra med en bedömning av hur distansierad den enskilda redaktören bedömer sig kunna vara. På det hela taget tycker jag inte det finns någon risk att riktlinjerna i övrigt undergrävs. Det är ett lite för överdramatiskt påstående av flera anledningar, där den främsta är att där WP:IK inte varit tillräckligt träder andra riktlinjer in som är betydligt hårdare (två av dem är nämnda tidigare). När det kommer till exempelvis NPOV-arbetet, som jag slitit mycket med under de gångna 1,5 åren, har det arbetet inneburit att den riktlinjen uppvärderats mycket. Jag skulle säga att mycket ligger hos oss och hur väl vi står upp för de enskilda riktlinjerna, däremot finns det alltid gränser för hur långt vi kan gå i ett försvar av dem och på vilket sätt försvaret kan genomföras. När det kommer till det specifika "fallet" du tänker på så var det inte bara tolkningen av IK som var problematisk, utan även din förhållning till WP:Etikett och enskild användare. Bland annat står det i WP:IK: "...och användare som kontrollerar intressekonflikter bör som alltid följa Wikipedias etikett." Du gick för långt i dina ansträngningar och hade så gjort under en mycket lång tid. Tillslut sa wikipedianer öppet ifrån, men det är inget jag tycker du ska känna bitterhet inför. Efter återkopplingar så får man ompröva strategier och eventuella ställningstaganden för att sedan ta det därifrån.
Jag håller däremot med dig om att vi generellt behöver bli bättre i försvaret av de riktlinjer vi har (i synnerhet riktlinjerna kring etikett), dock får vi inte glömma att riktlinjerna är precis som stadgar: De ska underlätta arbetet på Wikipedia. Den dagen riktlinjer blir en faktor som försvårar arbetet på Wikipedia måste dessa förändras. Jag uppfattar inte att WP:IK är där idag. Vänligen, dnm (d | b) 6 juni 2012 kl. 18.17 (CEST)
Tankeväckande det du skriver i första meningen. Den borde kanske klassas om till essä, som jag sett tex ~Ingen användare har plikter är. Och sedan kanske lägga till några ord i andra ritklinjer.Yger (disk) 6 juni 2012 kl. 21.04 (CEST)
Det tror jag skulle kunna vara en bra idé eller något mer "formellt" än en essä. Det kanske skulle behövas något tydligare mellan riktlinjer och essäer? Men det kan ju lösas med det du skriver i din sista mening, att vi lägger till några ord i andra riktlinjer. Det kanske är det enklaste! Det är bra om vi har få men tydliga riktlinjer (som det är idag kan nog uppsättningen riktlinjer uppfattas som en djungel för nykomlingar). Vänligen, dnm (d | b) 6 juni 2012 kl. 21.10 (CEST)

Dnm: "Wikipedianer," du får det att låta som om jag tog emot en strid ström av varningar, vilket inte var fallet. Jag två varningar, varav en Yger, varför jag tog upp frågan just här. (Och jag ber om ursäkt om detta tar upp spejs på din användarsida.)

I min värld är det ett solklart fall av intressekonflikt om en person som är förtroendevald för en organisation och som sitter i dess ledande organ får ett avgörande inflytande på hur denna organisation beskrivs och driver en hård linje om samma artikel - så hårt att denne tar sig rätten att avgöra vad som är konsensus och återställer redigeringar. Varken du eller någon annan användare har bemött denna fråga i sak, utan har hakat upp sig på hur jag och en annan användare framfört detta.

Wikipedia har tidigare fått dålig publicitet på grund av att förtroendevalda, företagsintressen och andra särintressen varit inne och försökt påverka den egna organisationens image. Det konkreta fall vi diskuterar här skulle vara en munsbit för en undersökande journalist, inte minst då riktlinjen håller på att omformuleras av de som varit indragna i konflikten. Det är mig helt obegripligt varför detta ignoreras av ledande användare, men om det är så att vi skapat en ny riktlinje borde denna deklareras öppet och ärligt, istället för att skjuta på budbäraren. Så ja, Dnm, jag är bitter.--Bothnia (disk) 7 juni 2012 kl. 06.21 (CEST)

Jag har skrivit artiklar om mitt bostadsområde (med svaga källor, men verifierbara fakta), orten mina föräldrar hade ett sommarhus i (utan källor till ickeverifierbara fakta), min morfar (med källor men i bok som är svår få tag på, och någon verifierbar fakta utan källa) och kompletterat den om min morfarsfar (med verifierbara fakta men utan angiven källa). Dock när jag skapade en artikel om min farfarsfarfar, enbart med fakta ur en lättillgänglig källa, blev jag anklagad för intressekonflikt och krav på att artikeln skulle raderas. I de tidigare fallen framfördes inte synpunkter på sådant och där var ju också min koppling till de artiklarna oklarare. Detta belyser för mig att hela frågan om intressekonflikt är absurd, och att den skall finnas kvar enbart handla om mycket konkreta nära ting, då främst en själv och ens firma.Yger (disk) 7 juni 2012 kl. 07.15 (CEST)
Enda sättet att upprätthålla en strikt IK-riktlinje/policy är om vi slutar använda användarnamn och istället börjar redigera under våra egna namn. Det kanske är genomförbart, men jag upplever inte att vi då längre kan kalla oss Wikipedia, för då har vi blivit något annat. -- Lavallen 7 juni 2012 kl. 07.23 (CEST)
Hur identifierbart användarnamnet är kan ju variera från fall till fall, men den principiella anonymiteten ser jag som viktig. Intressekonflikt är i mina ögon i huvudsak något som bör vara en varningsklocka för skribenten själv. Vad gäller företag har vi ju förbudet mot reklam och detta kan tillämpas även på självpromotion, så någon särskild riktlinje behövs knappast. Fernbom2 (disk) 7 juni 2012 kl. 08.11 (CEST)
Också en tankeväckande infallsvinkel varningsklocka för skribenten själv som även den indikerar att dagens riktlinje borde göras om till en essä.Yger (disk) 7 juni 2012 kl. 08.20 (CEST)
Vi ska vara glada för att de som är sakkunniga skriver, korrigerar och utvecklar artiklarna. För intressekonflikten uppstår inte när en person skriver om ett för henne/honom näraliggande ämne, utan först när/om det sker på ett sätt som strider mot WP:s allmänna regler rörande balans, saklighet, verifierbarhet o dyl. Sådana brister ska hanteras på precis samma sätt som vi hanterar alla andra innehållsmässiga problem, d v s genom diskussioner, samförståndssträvan, god källhantering och - inte minst - kollektivets vaksamhet. Janders (disk) 7 juni 2012 kl. 09.37 (CEST)
Kollektivets vaksamhet är viktig, men den gäller ju hela POV-problematiken. Att blanda in IK leder ofta till onödiga motsättningar. Fernbom2 (disk) 7 juni 2012 kl. 10.03 (CEST)
@Bothnia: Det har inte funnits anledning att bemöta dig ”i sak” från min sida mer än jag redan gjort. Det beror av en väldigt enkel anledning och jag har tagit upp detta med dig förr: Jag varken är eller har varit förtroendevald i berörd organisation, och jag varken sitter eller har suttit i dess ledande organ. Från mitt perspektiv har du gjort en hönsgård av en fjäder. Allt detta tog sin början under diskussionerna som var om Sveriges invandringspolitik. Sedan dess har du påstått ena intressekonflikten efter den andra. Jag tycker faktiskt det är dags att du släpper det nu och går vidare. Det fungerar inte att du som IP-nummer flyger på mig i diskussioner som du gjorde på diskussionssidan för Ilmar Reepalu. Det var ett grovt personangrepp och jag tycker inte det är trevligt att liknas vid en antisemit. Det fungerar inte heller att du sitter och skriver att du är bitter över ett resultat du själv åstadkommit. Reflektera gärna över det som hänt och se vad du kan göra utav det, men lägg inte mer energi på att grubbla. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Jag vill gå vidare ifall du villig att ge det en chans.
Vilka användare avser du med detta: ”...inte minst då riktlinjen håller på att omformuleras av de som varit indragna i konflikten.” och på vilket sätt skulle dessa förändringar vara skadliga menar du?
@Yger: Du tar upp bra exempel på när WP:IK inte fyller en rimlig funktion. Ifall man ska vara mycket hårdförd skulle det arbete du lade ner i samband med de där artiklarna inte blivit av och Wikipedia fattigare. Vid en sträng tolkning av WP:IK blir det omöjligt för alla att bidra med det som de är intresserade av, eftersom ett intresse alltid kan leda till ”IK”. Skulle vi alla vara bundna till en sådan sträng IK-regel skulle utveckling av Wikipedia förmodligen stanna av och massor med kunskap försvunnit ur projektet. Jag tror därför det är bra om WP:IK görs om till en essä.
@Lavallen: Du har helt rätt, och även om vi redigerar under våra riktiga namn finns det inget som garanterar ett skydd mot IK. Ett sådant skydd skulle kräva en omfattande databas som registrerar samtliga våra åsikter, personliga förehavanden med mera. Det skulle vara ett mycket obehagligt projekt som jag inte skulle varit en del av.
@Janders: Delar helt och hållet din uppfattning i detta!
@Fernbom2: Din synpunkt om ”varningsklocka för skribenten själv” är mycket klok och tangerar mycket bra det som jag själv anser. Sedan är det som du säger att den principiella anonymiteten är viktig.
@Allmänt: Om vi ska ändra riktlinjen, vart för vi den diskussionen bäst så att gemenskapen kan delta? Jag kan tänka mig att inte så många har sidan på bevakning, men om vi lägger en blänkare på Bybrunnen så kan kanske denna diskussion flyttas till WP:IKs diskussionssida? Vänligen, dnm (d | b) 7 juni 2012 kl. 12.49 (CEST)
För att i så fall avsluta den punkten en gång för alla: Är det alltså sant att du inte sitter i eller fram till alldeles nyligen har suttit i en vänsterpartistisk rikstäckande organisations styrelse? Jag har tydligen missförstått något för jag trodde att den saken var klar. Men du menar att du inte är eller har varit aktiv vänsterpartist och att det inte finns anledning att läsa in någon partipolitisk bias i dina redigeringar? För Bothnia är inte den ende som ser ett mönster med vissa problem med neutraliteten i några av dina redigeringar genom åren. Missförstå mig inte, alla har vi våra åsikter och så måste det vara. Men intressekonflikt har inte alla. Och OM det skulle vara så att du faktiskt HAR intressekonflikter i dina redigeringar avseende vänsterpartiet och därmed indirekt avseende vänsterpartiets politiska motståndare så kan jag hålla med om att det är olyckligt att du engagerar dig i att skriva om riktlinjen istället för att faktiskt medge att du kanske bryter mot den nuvarande formuleringen som definitivt har sin relevans. Luttrad (disk) 7 juni 2012 kl. 14.57 (CEST)
@Dnm. Du vet själv att du åtminstone har varit förtroendevald i en av dessa organisationer och om jag inte missminner mig var det du själv som lade in uppgiften, men ett IP-nummer tog bort denna information för ett par dagar sedan. Mer än så kan jag inte säga utan att "outa" dig.
Jag har aldrig redigerat under IP-nummer i mina diskussioner med dig och jag har aldrig kallat dig för antisemit, än mindre redigerat i nämnda artikel. Din anklagelse är helt gripen ur luften och du är skyldig mig en ursäkt. Nu.--Bothnia (disk) 7 juni 2012 kl. 15.28 (CEST)

För att återgå till ursprungsfrågan, jag har skapat närmare 9.000 artiklar på wikipedia. En del av dem har varit släktingar till mig - de flesta väldigt avlägset en del lite närmare. Jag har redigerat väldigt lite i artiklar om levande personer, men en del av dem har jag träffat och några få har jag ytligt känt. Jag har varit på en del av de platser jag skrivit om och på en del har jag bott. Jag har också redigerat i ett flertal företagsartiklar, inget jag har varit anställd av, men det har förekommit att jag på ett eller annat sätt haft anknytning till dem. Jag tänker inte redogöra för vilka dessa är, och jag anser att ett förbud mot att skriva i sådana artikar är omöjligt att upprätthålla. Om jag inte förhåller mig objektiv hoppas jag och utgår i från att det märks. Därmed är inte sagt att jag tycker att den här riktlinjen behöver nedgraderas till användaessä - jag tycker den kan vara utmärkt att hänvisa till då någon uppenbart har svårt för distansen i ett ämne - då hänvisar man till just att artikelbidragen inte är objektiva - om det beror på att artikelämnet är ens tvillingbror eller farfars morfars kusins styvsyster är egentligen ointressant. Om man tycker att Maos lilla röda har svaret på alla livsfrågor är det oväsentligt om artikelskribenten är partiledare i ett maoistiskt parti (eller påstår sig vara det) eller om personen i fråga påstår sig vara helt opolitisk och enbart ha grundat sina åsikter enbart på rationell analys av texten. "väckarklocka för skribenten" tycker jag egentligen är en bra beskrivning - även om jag tycker det finns en fördel i att väckarklockan också har en högre auktioritet att hänvisa till, när personen själv inte hör den.--FBQ (disk) 7 juni 2012 kl. 16.44 (CEST)

Jag håller med om allt du säger och tycker att WP:IK i dess nuvarande format är välformulerad. Ygers puts förbättrade. Luttrad (disk) 7 juni 2012 kl. 18.45 (CEST)
När vi hänvisar folk till WP:IK är det ofta för att de faktiskt har gjort något olämpligt, på engelska COI-edits, på svenska kallades det tidigare IK-redigeringar. T.ex. raderat källbelagd kritik, eller lagt in spam eller reklamiga adjektiv. Detta verksyndsperspektiv har försvunnit. Nu handlar det mest om bidragsgivarens och Wikipedias trovärdighet. Jag önskar att vi antingen lägger in som råd till IK-användare att undvika sådant, eller tar upp att det är vanligt att IK-användare gör sig skyhldiga till sådant, som motivering till varför vi avråder IK-användare att skriva.
Följande text har raderats - kan vi lägga tillbaka endel av den?
IK-redigeringar är redigeringar som inträffar när användare sätter sina lojalitetsband och ekonomiska eller andra personliga intressen före Wikipedias kvalitet.[1] IK-redigeringar är redigeringar som strider mot Wikipedias riktlinjer och utförs av användare med intressekonflikt. IK-redigeringar avrådes starkt, och åsterställs ofta. Typiska exempel är då användare, ofta enfrågeanvändare och nybörjare, lägger in reklamlänkar, censurerar bort källbelagd kritik och ofördelaktiga uppgifter, framställer en konkurrent i negativ dager, gör ordval som kan uppfattas som reklam, lobbyism och propaganda, använder värdeomdömen såsom förskönande adjektiv, eller i övrigt skriver vinklade texter och texter som ger otillbörlig vikt åt ett ämne man har personligt intresse i.
 1. ^ Jämför enwp:s COI edits.
 2. Mange01 (disk) 7 juni 2012 kl. 20.55 (CEST)
  Nej jag tog medvetet bort detta då de införde en ny term Ik-redigerignar som jag ser som en oönskad ny term. Och raderna tillför inget mot de inledande raderna är bara en upprepning. Jag är sedan överhuvudtaget kritisk mot att så mycket lagts in från den engelska versionen. vår verklighet och praxis skiljer sig åt och jag tycker den version jag skapade 2009 forfarande är bättre än den som finns nu idag.Yger (disk) 7 juni 2012 kl. 21.01 (CEST)
  Dnm har haft god tid på sig att klämma ur sig en ursäkt till mig eller förklara hur det egentligen förhåller sig med hans jäv. Istället har han gett sig in på att redigera om en artikel om ett annat studentförbund samt att skriva om en artikel om "dogmer" där han gjort följande genomgripande omskrivning. Det här är ett nytt lågvattenmärke. Jag kommer att lyfta frågan på begäran om åtgärder om ingen annan gör det. Jag tänker inte vidare beröra just den frågan i detta forum.
  Beträffande jävsproblematiken har många av oss redigerat i artiklar som har beröringspunkter med oss själva politiskt, yrkesmässigt eller personligt, men det är inte det frågan handlar om och vi ska inte blanda bort korten här. Frågan är hur tillrådigt det är att personer som sitter på ledande positioner i en organisation eller ett företag tillåts utforma artiklar om den egna eller rivaliserande organisationer. Det går inte alltid att kontrollera vem som står bakom en redigering, men när det är uppenbart att en person är djupt indragen i en organisation borde vi som gemenskap kunna avråda personen från att driva en hård linje och i tillämpliga fall korttidsblockera vederbörande.
  Jag ställer mig därför bakom det stycke som Mange01 lagt upp och undrar om Yger kan utveckla varför h*n tog bort det. Av vår diskussion är det uppenbart att vår praxis börjat glida betänkligt och att vi tillåtit personer med dokumenterade intressekonflikter att redigera i vissa artiklar, men är det en ursäkt för att ändra riktlinjen?--Bothnia (disk) 8 juni 2012 kl. 03.38 (CEST)
  Kan du då förklara varför vi ska förbjuda "personer med dokumenterade intressekonflikter" att redigera i "sina" artiklar när vi inte kan förbjuda personer som inte är dokumenterade? Vi har ett antal riktlinjer som är tillräckliga för att hantera den här typen av problem. Den här sidan gör det enklare att gå till personangrepp, istället för att tala om innehållet i artiklarna. Jag tycker vi ska bygga ut sidorna som beskriver vad som är fel med en viss artiklar, istället för att tala om vad som är fel på en viss användare. -- Lavallen 8 juni 2012 kl. 07.48 (CEST)
  Var har jag sagt att man ska förbjuda någon från att redigera? Läs innantill. Som med allt annat på Wikipedia är det en avvägningsfråga, men en mycket viktig avvägningsfråga om vi vill behålla vår trovärdighet utåt. Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta ditt argument att riktlinjen gör det lättare att gå till personangrepp. Har jag begått ett personangrepp? Eller har någon annan just gjort det? Den invändning kan du rikta mot i stort sett alla policies och riktlinjer där vi försöker reglera hur vi förhåller oss till varandra och de ämnen vi väljer att skriva om. Jag är besviken.--Bothnia (disk) 8 juni 2012 kl. 08.03 (CEST)
  Jag syftade nog inte med ordet "personangrepp" alltid på att stalka någon, utan snarare exakt vartåt man pekar finger. IK pekar finger mot person (användaren), istället för mot sak (artikeln). Sådant bör vi undvika! Vad gäller trovärdigheten utåt så har vi redan förlorat det mesta av den när vi använder användarnamn. Istället för att bygga vår trovärdighet på våra IRL-meriter, måste vi bygga den utifrån innehållet i artiklarna istället, för användarna kan vi inte gör mycket åt som det funkar här. -- Lavallen 8 juni 2012 kl. 09.28 (CEST)
  Det är innehållet i artikeln som är det viktiga inte vem som skrivit det. Skall man matcha användare och människor IRL får man sitta i knät på dem när de skriver annars är det omöjligt att veta. --NERIUM (disk) 8 juni 2012 kl. 10.20 (CEST)
  Vem som helst borde ha vett att förstå att inte skriva om organisationer som ligger dem alltför varmt om hjärtat. Det största problemet med intressekonflikter är nog ändå att man för in information som man "bara vet", dvs overifierbar sådan. Dessutom finns alltid problemet att man anlägger en mer positiv ton än vad som är motiverat, utan att själv vara medveten om det. Jag tycker det är tråkigt att vi inte längre bryr oss om att folk skriver om sånt som ligger dem nära. Ännu tristare är det att det i princip är Yger själv, som alltså för egen del skrivit artiklar om flera av sina nära släktingar, som varit bland de som starkast drivit på denna utveckling. /Grillo (disk) 8 juni 2012 kl. 08.14 (CEST)
  Ett gott tecken på att det är så många som inte verkar fundera över intressekonflikter längre är att så många inte kunde förstå varför det var en dålig idé att skriva en artikel i artikelnamnrymden om wikifika, och tidigare Wikimedia Sverige... /Grillo (disk) 8 juni 2012 kl. 08.16 (CEST)
  Och jag tycker det är trist vi inte kan hålla oss till diskutera i sak inte person. Att artikeln om min farfarsfarfar fortfarande är uppe och spökar... Jag raderade den faktiskt, men den återskapades av annan. Och denna diskussion i denna tråd initierades inte av mig..Lågt Grillo.Yger (disk) 8 juni 2012 kl. 08.56 (CEST)
  @Grillo: Men samtidigt... här hyllar vi Riksantikavieämbetets initiativ med att knyta wikipedianer till sin informationsverksamhet. Här söker vi bättre samarbete med forskare som behärskar sina sakområden. Här ser vi hembygdshistoriker som värdefulla förmedlare av relevant information. Så länge som det inte skapar obalans i texterna ses det som en positivt att kunniga och engagerade medarbetare skriver om det som de har god insikt i. Verifierbarhets- och källkraven är överordnade allt annat, och det är väl ändå först när redigerandet leder till obalans och osaklighet (och skribenten inte är mottaglig för argument och resonemang) som det uppstår en verklig intressekonflikt? De flesta av oss har ingen aning om varför de (för de flesta av oss) helt anonyma bidragsgivarna intresserar mig för eller har kunskap om vissa ämnen. Därför måste vi utgå från artikelinnehållet och artikelns utformning, inte från skribentens eventuella egenintresse. Vi ska ställa krav på innehållet. Så länge som det klarar ribban är skribentens eventuella relation till innehållet av underordnad betydelse. Och insatta skribenter är ofta bättre än oinsatta. Janders (disk) 8 juni 2012 kl. 09.43 (CEST)
  Just hembygdsföreningar är jag rätt skeptisk till att man ska uppmuntra bidrag ifrån. Jag märkte själv hur svårt det var att hitta källor för sånt man "visste" (och som i vissa fall visade sig felaktigt) när jag försökte källbelägga Ljunghusen för några år sedan. Många av källorna där är nu från just hembygdsföreningen, och jag är rätt skeptisk till trovärdigheten i vissa fall. Historier om en bygd tenderar att gå i arv och överdrivas och förvanskas muntligt innan någon skriver ner dem. När Baskemölla var som längst var den ett riktigt skräckexempel på hur det kan bli när någon som har en nära anknytning till en ort skriver om den. Självklart ska man skriva om sådant man kan, men man ska inte skriva om sådant man kan ha anledning att glorifiera, hur oskyldigt det än kan vara. Vi har troligen alla lik i garderoben, och att diskutera specifika fall är rätt meningslöst, men det vore tråkigt om vi släppte än mer på den här idag redan verkningslösa riktlinjen. För övrigt: att utreda politiska intressekonflikter måste kunna göras utan att någon ska bli varnad för personangrepp. /Grillo (disk) 8 juni 2012 kl. 11.20 (CEST)
  Varför ska vi utreda användare? -- Lavallen 8 juni 2012 kl. 11.55 (CEST)
  Då kan vi ju avskaffa adminstratörskapet med tillhörande förtroendeomröstningar, användarkonton, blockeringar och IP-kontroller när vi ändå är på G. Inte heller kan vi utreda om en enskild användare systematiskt bryter mot NPOV eller vad det kan bero på, eftersom det bara är de enskilda redigeringarna som räknas. Varför inte löpa linan ut åt det hållet eftersom inget egentligen kan eller bör kontrolleras?--Bothnia (disk) 8 juni 2012 kl. 13.16 (CEST)
  "om en enskild användare systematiskt bryter mot NPOV" är en sak, utreda vad folk gör IRL är en annan. Vem är personen bakom "Bothnia", vad jobbar hn med, vem är hn släkt med, vem röstar hn på, vad gör hn på sin fritid, vilka kurser har hn gått, i vilka skolor går hns barn, vilka intressen har vederbörande? Om vi håller på med sådant när vi skriver artiklar i skvallerpressen är en sak, men det hör inte hemma här! Undersöka Bothnia's bidrag kan vi gärna göra, och om vi misstänker att hn trollar så gör vi en BIK, men den infon som då framkommer är konfidentiell och stannar hos den som gör kontrollen. I vissa fall har det varit till hjälp i trolljakten att veta vilken IRL-personen är, men det i sig ska inte användas emot användaren. -- Lavallen 8 juni 2012 kl. 13.40 (CEST)
  Lägg av. Jag har endast yttrat mig utifrån uppgifter som dmm själv valt att lägga ut på Wikipedia och frivilligt medgivit till mig per mejl för snart två år sedan. Om du tror att jag bedriver något slags otillbörlig underrättelseverksamhet, säg det rent ut eller blockera mig här och nu.--Bothnia (disk) 8 juni 2012 kl. 14.01 (CEST)
  Blockera dig kan jag inte, det har jag har inte lov att använda mina verktyg till, och jag ser ingen anledning att begära det heller som det ser ut. Men du försöker här ovan "pressa" fram uppgifter om vilka organisationer som Dnm eventuellt har koppling till, och det dessutom på den här sidan, där vi snarare ska få fram vilken skrivning vi ska ha på omstående sida. Om du tycker Dnm's redigeringar inte är NPOV, så ta den konflikten (på lämplig plats). Men vem Dnm är IRL och vilken ställning han har där tycker jag du ska lämna utanför. -- Lavallen 8 juni 2012 kl. 15.12 (CEST)
  Det här är ju löjligt. Vadå "pressa"? Konkretion om jag får be. Jag har tagit den diskussionen på ort och ställe och där varnats för personangrepp när jag hänvisat till den ovanstående riktlinjen. Och nu försöker jag föra upp frågan på en mer generell nivå och hänvisas till det konkreta fallet. Jag kan inte diskutera med någon som låtsas att h*n inte förstår vad jag säger. Ingen vettig människa kan föra en diskussion på de här premisserna. Var djärv och radera hela skiten nu, en riktlinje som man inte kan ta upp utan att bli anklagad för personangrepp är värdelös.--Bothnia (disk) 8 juni 2012 kl. 16.52 (CEST)
  Precis: Praxis, riktlinjer och policys som uppmuntrar till angrepp på person istället för på sak är inget jag vill se här. -- Lavallen 8 juni 2012 kl. 17.25 (CEST)
  Men nu har Bothnia lämnat huset och slagit dörren i lås efter sig, dvs låtit blockera sig en vecka. --MagnusA 8 juni 2012 kl. 17.33 (CEST)
  Jag beklagar den utvecklingen. Det får mig dock inte att bli mer positiv till riktlinjen. Den skapar fler konflikter än den löser. Lavallens resonemang om fokusering på sak och inte person kan jag helt ställa mig bakom. Innehållet i redigeringar som beror på en illa hanterad intressekonflikt strider mot andra regler, som jag påpekat tidigare. Låt oss därför genomföra förslaget som givit namn år denna diskussion! Fernbom2 (disk) 8 juni 2012 kl. 17.39 (CEST)
  Lavallen, du blandar ihop två olika begrepp (det är vanligt, men extra olyckligt i den här diskussionen): ad hominem och personangrepp. Det förra är precis vad riktlinjen handlar om (argument om person), det senare är en oförskämdhet, eller värre. Det är fullt möjligt att påpeka intressekonflikter utan att gå till personangrepp ("Jag ser att du är socialdemokrat. Då bör du vara extra försiktig när du redigerar artikeln om partiet."). Och att fokusera på sak istället för person är en god utgångspunkt, men drivs den för långt så lämnar man fritt spelrum åt olika trubbelmakare. Man skall aldrig bara diskutera person när det gäller en specifik artikel, men ibland måste man kunna ta upp det.
  andejons (disk) 9 juni 2012 kl. 08.57 (CEST)
  Janders är helt rätt på det (och Dcastor i tidigare diskussion 2009). Intresse ska befrämjas, det är först när det finns ett problem i det som skrivs som finns intressekonflikten uppstår. Jag har alltid sett riktlinjen som ett pedagogiskt instrument för att förklara problematiken. Att förutsätta en intressekonflikt på grund av användarnamn eller kunskap om användaren off-wiki är direkt fel. Redigeringarna ska däremot granskas, som alltid efter fluff, glorifiering,icke-NPOV, veriferbarhet osv.--LittleGun (disk) 8 juni 2012 kl. 12.17 (CEST)
  Eftersom jag har varit frånvarande ett längre tag har jag inte följt denna debatt så genomgående. Med förbehåll för att jag inte har tillräckligt med kött på benen så måste jag säga att det inte känns rätt att det är två användare som båda anklagats för intressekonflikter som här driver frågan om en nedgradering av denna riktlinje till en essä(!). Jag har inga större problem med att personer som står nära artikelämnet skriver eller rättar om detta (även om vi alltid ska hålla detta under uppsikt), men det finns situationer där det behövs ett starkt dokument för oss i gemenskapen att hänvisa till om det skev övertramp inom detta området. En essä är inte ett starkt dokument. -- jiˈesˌdeːo ] 8 juni 2012 kl. 13.53 (CEST)

  Jag har ungefär samma inställning i den här frågan som jag hade när vi diskuterade en möjlig Torvindusmarionett på WP:KAW: Har vi tydliga tecken på att en intressekonflikt försämrar en artikel, då bör vi emm agera. Att analysera enskilda användare, som faktiskt inte är kända för att producera lågkvalitativa bidrag, tror jag bara är kontraproduktivt. När det dessutom som här i vissa fall övergår till personkritik tycker i alla fall jag stämningen blir lika fruktlös och deprimerande som jag upplevde Torvindusdebatten – måste vi absolut fara varann i strupen förjämnan? Däremot upplever jag inte att WP:IK för den skull nödvändigtvis måste förvandlas till en essä; ligger den kvar på sin nuvarande status tror jag tvärtom den är ett bättre verktyg att ta till när den verkligen behövs. / TernariusD 8 juni 2012 kl. 14.47 (CEST)

  Jag får en summering av diskussionen så här långt till: Principiellt stöd till frågan: 7 ,Nej till frågan 4 , Personer med oklara svar/inlägg som inte besvarar frågan: 4. dessutom bland de som deltagit finns det sex personer som gjort inlägg som diskuterat person och inte sakfrågan, fem personangrepp (!). Inte lätt det här.Yger (disk) 8 juni 2012 kl. 18.49 (CEST)

  Jag sällar mig till dem som tycker att riktlinjen är bra och anser därmed att den inte skall göras om till essä. Det är ett utmärkt verktyg då man stöter på intressekonflikter och en sträng tolkning tycker jag därför är både lämplig, praktisk och tämligen enkel att tillämpa i det fall det krävs. Riggwelter (disk) 8 juni 2012 kl. 18.55 (CEST)
  (Redigeringskonflikt)Jag tycker absolut wp:IK ska finnas kvar som riktlinje. POViga artiklar skapade genom IK-redigeringar är ett påtagligt kvalitetsproblem för wp. Som någon skrev ovan så borde skribenter ha vett nog att avhålla sig från IK. Men erfarenheten säger tyvärr att det vettet saknas hos väldigt många nybörjare, och även hos en del etablerade användare (nej, Yger, jag syftar inte alls på dina förfäder, som jag inte ser som problematiska). När POV-problem med IK-bakgrund upptäcks så är riktlinjen wp:IK mycket bra att kunna hänvisa till. Lsj (disk) 8 juni 2012 kl. 19.03 (CEST)
  Även jag tycker att WP:IK skall finnas kvar som riktlinje (vilket ligger mellan policy - som NPOV och V är, dessutom med tydligt stöd i grundprinciperna - och essä). Vi har problem med folk som skriver reklamartat och som inte inser att de gör det. Då är det mycket enklare att hänvisa till riktlinjen än att börja argumentera kring enskilda formuleringar. Att hänvisa till en essä är fullkomligt tandlöst. --LPfi (disk) 8 juni 2012 kl. 19.18 (CEST)
  Jag vet inte vilket läger jag ska placeras i i Ygers ja/nej/vet ej-fördelning. Det beror helt på vad som kommer att stå i dokumentet. Eventuella problem med intressekonflikter hör samman med skribentens agerande, och inte hennes/hans intresse eller position. Det är naturligtvis bra om detta kan tydliggöras i någon form, men dagens riktlinje är i mitt tycke alltför förmanande. Skribenten får veta att det arbete som han/hon gör riskerar att medföra problem, samtidigt som hon/han uppmanas att överväga andra alternativ än att skriva. Andemeningen är inte "tänk på vad du skriver och var noga med källor", utan "vi kan inte förbjuda dig, men skriv helst inte för du förmår antagligen inte att hålla balansen". Men egentligen skulle allting kunna sammanfattas med dessa två meningar: "Se alltid till att det du skriver är relevant enligt WP:s praxis, sakligt, balanserat, verifierbart och källbelagt. Artiklar som inte klarar de kraven kommer att ifrågasättas och kanske raderas." Janders (disk) 8 juni 2012 kl. 19.40 (CEST)
  Här har sagts mycket klokt. Och de senaste dygnen har vissa i mitt tycke onödigt hårda formuleringar rensats ut från artikeln. Bra. Min åsikt är ungefär den som Janders nämner ovan ("För intressekonflikten uppstår inte när en person skriver om ett för henne/honom näraliggande ämne, utan först när/om det sker på ett sätt som strider mot WP:s allmänna regler rörande balans, saklighet, verifierbarhet o dyl."). Att medvetet undvika att skriva om näraliggande ämnen, är att göra Wikipedia sämre än den kunde vara. WP:NPOV täcker som riktlinje nästan upp allt som WP:IK idag försöker komplettera i andra ordalag. Det viktiga med WP:IK är väl att man här stryker under riskerna med att skriva om näraliggande ämnen (dvs artikeln får gärna bli mer lik en essä/allmän riktlinje och i övrigt hänvisa till WP:NPOV). Om man skriver med risk för IK (jag är en av många som "syndat" där), är det mer viktigt än annars att just källbelägga informationen. Det gäller oavsett om man skriver om sin egen organisation eller om en släkting/sig själv.--Paracel63 (disk) 9 juni 2012 kl. 14.38 (CEST)
  LPfi har nog en poäng i att riktlinje - mellan policy och essä fungerar bättre. Jag tycker som sagt att WP:NPOV kan vara besvärligt att hänvisa till när det gäller enfrågeanvändare, som alla fall inte kommer att sätta sig in i innebörden. Om användaren/IP-adressen har visat sig kunna bidra på wikipedia i andra artiklar på ett konstruktivt sätt bör ju andvändaren kunna vara värd en utvecklad förklaring om varför objektiviteten brister i den aktuella artikeln/artiklarna.--FBQ (disk) 10 juni 2012 kl. 00.36 (CEST)
  En god poäng med riktlinjen om intressekonflikter är att svaret man får från folk som redigerar i artiklar om sig själva eller sina företag ofta är "men bevisa att det inte stämmer" eller "bevisa att det inte är npov". Folk som inte vill förstå kommer inte heller att förstå förklaringar, inte ens något så enkelt som var bevisbördan ligger. Deras intresse av att framhäva ett visst ämne är större än intresset av att delta i en konstruktiv diskussion. Då är det bra att ha en riktlinje att peka på som gör det lättare att blockera dessa problemanvändare. Återigen handlar det inte om att skriva om sådant man har kunskap om, utan att skriva om sådant man har ett egenintresse av att framhäva, oavsett vilket det egenintresset är. I de flesta fall är det förmodligen ekonomiskt, men kan lika gärna vara av nationell/regional stolthet eller av politiska skäl. Intressekonflikter gäller naturligtvis även sedan tidigare etablerade användare. Att vara anonym gör heller inte att man kan kringgå riktlinjen, utan om det upptäcks att någon uppenbarligen redigerar pov och kan antas ha en intressekonflikt, bör det vara så mkt värre än om man är öppen med det från början. /Grillo (disk) 10 juni 2012 kl. 04.54 (CEST)

  ReflektionRedigera

  I själva frågan så verkar gemenskapen splittrad där jag uppfatta omkring åtta tycker det skulle vara av värde utveckla det som står i ursprungsfrågan medan sju tycker den bör vara kvar relativt oförändrad, alltså en typisk konsensus saknas, och något mandat att arbeta vidare frågan uppfattar jag saknas. I diskussionen anar jag dock att svaret kunde blivit annorlunda om frågan delats på enfrågeanvändare som dyker upp och erfarna användare. Dvs mer bestämt stöd att riktlinjen som "hårt" verktyg skall finna kvar för enfrågeanvändare, medan eventuellt mindre stöd den även skall ses som hårt verktyg (måste/krav) för erfarna användare? Yger (disk) 15 juni 2012 kl. 09.27 (CEST)

  Ja, jag uppfattar det som att den i första hand skall användas vid flagranta brott mot andra regler som hänger samman med ett egenintresse av något slag. Med det inskränkta bruket ser jag inget problem med att bibehålla den som riktlinje. Den bör alltså inte fungera som tillhygge i debatter mellan etablerade användare, något som ibland har skett. Fernbom2 (disk) 15 juni 2012 kl. 09.33 (CEST)
  Jag ser det som mindre lyckat att skilja på etablerade och andra användare. Det får inte framstå som att vi etablerade är undantagna från riktlinjen, av två skäl: 1) Händer tillräckligt ofta ändå att nybörjare uppfattar oss gamlingar som ett frälse på Wikipedia, vi bör inte förstärka det intrycket i riktlinjer. 2) Att etablerade användare POV-redigerar med IK-bakgrund är sällsynt, men det förekommer ibland och leder ofta till mycket uppslitande konflikter när det påtalas. Lsj (disk) 15 juni 2012 kl. 11.00 (CEST)
  Återigen, jag vill betona verksynden, och inte "skuld genom association", genom att plocka in mitt citat ovan. Enwp:s COI-edits är ett bra begrepp. Jag vill att sidan ska användas när personer inte klarat av att förhålla sig sakliga pga intressekonflikt.Mange01 (disk) 15 juni 2012 kl. 20.51 (CEST)
  Hur ska vi kunna avgöra om "brist på saklighet" beror på intresse eller personlig vinning och spelar det ngn roll egentligen? -- Lavallen 15 juni 2012 kl. 21.53 (CEST)
  Det var ju en användare som lyckats avslöja sitt riktiga namn på ett oförsiktigt sätt, där gemenskapen var respektfull nog att försöka dölja detta, men där personen själv sedan gick och engagerade sig i sin egen artikel på ett osnyggt sätt. Detta sågs med mycket oblida ögon. Kan liknande händelser undvikas genom den här sidan är det bra.
  Vi kan förvisso inte kontrollera efterlevnaden av det här. Vi kan också endast svårligen kontrollera att folk inte använder marionetter, men det gör inte att det är något som är OK. Finns det en intressekonflikt är i alla fall gränserna för vad som betraktas som OK betydligt snävare, den goda tron begränsad. Det betyder inte att man måste vidta andra åtgärder än en återställning, men det kan vara nog.
  andejons (disk) 15 juni 2012 kl. 23.30 (CEST)
  Jag menade inte att vi skall ha positiv särbehandling, endast att bruket av IK som slagträ i diskussioner bör undvikas. Fernbom2 (disk) 19 juni 2012 kl. 09.44 (CEST)
  Jag tycker inte att det finns något behov av att skilja på etablerade användare och nybörjare. Riktlinjen ska gälla alla. När och på vilket sätt man sedan kan kosta på sig att vara djärv regleras i en annan riktlinje. /ℇsquilo 19 juni 2012 kl. 10.52 (CEST)
  Riktlinjer skall gälla alla, visst. Däremot är det lämpligt att hänvisa till den ifråga om nya användare med uppenbar intressekonflikt, medan det sällan är ändamålsenligt ifråga om etablerade användare, som rimligtvis känner till den (eller åtminstone de principer den handlar om). I det senare fallet bör man kosta på sig formuleringar som tar fasta på vad som kan ha gått snett i det enskilda fallet. --LPfi (disk) 19 juni 2012 kl. 11.12 (CEST)
  Fast det gäller ju alla riktlinjer; att vara etablerad handlar ju bland annat om att man förväntas känna till dem. Och om någon tror att en etablerad användare är för nära ett ämne för att ha svårigheter att hålla sig riktigt neutral till det så ser jag inte varför den här sidan inte skulle kunna vara den rätta att hänvisa till.
  andejons (disk) 19 juni 2012 kl. 14.28 (CEST)
  Nu var det ju så att omkring åtta ville tona ner denna Riktlinje och jag uppfattat mycket pga den i användning mot erfarna användare skapat olustiga situationer som flera av oss ser som oönskade. Medan denna typ av konkreta "problem" har inte tagit upp i användning mot mindre erfarna. Det må vara teoretiskt samma sak men i praktiken tycker jag det får lite olika konsekvenser.Yger (disk) 19 juni 2012 kl. 14.45 (CEST)
  Man tonar inte ner riktlinjer genom att bara applicera dem på en viss grupp. Och jag har svårt att se om det finns något att tona ner längre, förutom det sista stycket. I övrigt är ju sidan närmast rent beskrivande av intressekonflikter, utan att säga speciellt mycket om påföljder.
  andejons (disk) 19 juni 2012 kl. 17.16 (CEST)
  Om jag skriver om NN och någon misstänker det är min kusin och tycker att jag skriver vinklat så går det bra att påpeka det utan att hänvisa till riktlinjen (helst utan att specificera kopplingen förstås). Jag tycker det handlar om WP:Malla inte etablerade användare. Då vi har ett gemensamt språk är det mycket lättare att vara taktfull.
  Om jag beter mig som en ny ensaksanvändare och insisterar på att min text är neutral och jag visst får skriva vad jag vill så är det förstås svårt att undvika drama: förutom att jag bryter mot riktlinjen gör jag något allvarligare, jag bryter mot de principer och oskrivna regler som håller ihop vår gemenskap. (Med tanke på tidigare konflikter: det finns förstås situationer där frågan på riktigt är svår, t.ex. då en sofistikerad vandal lyckas ställa till det.)
  --LPfi (disk) 19 juni 2012 kl. 17.47 (CEST)

  Enbart enfrågeanvändareRedigera

  Bör vi ändra så att uppmaningen att skriva på annat vis, t.ex. be någon annan, enbart gäller enfrågeanvändare? Det har diskuterats på sistone på flera andra ställen, men diskussionen bör tas här. Även om vi gör denna ändring, bör flerfrågeanvändare ändå uppmanas att vara försiktiga när man skriver om ett till sig själv närstående ämne?Mange01 (disk) 5 oktober 2013 kl. 19.50 (CEST)

  Uppmaningen bör definitivt gälla även etablerade användare. Självklart ska även jag ska vara mycket återhållsam med att skriva om mig själv, min arbetsgivare, "mitt" politiska parti, etc. Lsj (disk) 5 oktober 2013 kl. 20.29 (CEST)
  Uppmaningen bör nog gälla alla. Däremot är det ju så att "90 procent" av fallen gäller ovana användare som börjar skriva om sig själva etc och inte har läst på hur man skriver neutralt. Så det är ju oftast där riktlinjen kommer till användning. En helt annan sak är att jag sett många exempel på enfrågeanvändare som direkt blivit tillbakarullade och varnade, även när de varit pålästa och i mitt tycke skrivit neutralt. De tillhör ofta gruppen nya användare som inte kommer att redigera mer. Där kanske vi kan utveckla våra instrument för att handleda nya användare.--Paracel63 (disk) 3 december 2013 kl. 23.04 (CET)
  Det sista har jag inte sett så mycket av, men jag anser att riktlinjen bör brukas restriktivt. Ibland skrivs exempelvis att "Skriver Du om Dig själv bryter Du mot WP:IK." Vi har minst en administratör som helt öppet bidrar till sin egen biografi. Trots detta blir han omvald gång på gång, vilket jag inte ser något problem med. Vederbörande har mitt fulla förtroende. Tostarpadius (disk) 3 december 2013 kl. 23.17 (CET)

  brynte knutssonRedigera

  Hej. Jag finner ingen Brynte Knutsson på Wikipedia. Men det finns minst 2 som rör min släktforskning.En som är son till Knut Knutsson 1500-talet. En Brynte som var borgmästare i Mariestad ca 1640. Hur gör man? Jan lindahl--5.241.247.234 (diskussion) 19 januari 2014 kl. 22.51‎ (Signatur tillagd i efterhand.)

  Hej! Är du verkligen säker på att du ställer den här fråga på rätt ställe? Återkom gärna med frågan på wp:Anmäl_ett_fel, så är det större chans att du kan få svar.--Paracel63 (diskussion) 27 februari 2014 kl. 01.30 (CET)

  Intressekonflikt som grund för radering av artikelnRedigera

  Att döma av sidans allmänna utformning ser det ut som att åsikten att det att en artikel uppkommit genom redigering i intresskonflikt numera inte är allmänt förekommande, istället har man hittat andra modeller att hantera företeelsen Jag föreslår att den meningen tas bort. --90.236.31.76 25 november 2014 kl. 14.24 (CET)

  Hur menar du? Det är vanligt förekommande.Mange01 (diskussion) 25 november 2014 kl. 15.19 (CET)
  Vad är vanligt förekommande? Jag betvivlar att källbelagda, neutrala artiklar som platsar i uppslagsverket och i övrigt uppfyller all policy och alla riktlinjer raderas enbart på grund av att de tillkommit genom intressekonflikt. IMHO är det snarare så att artiklar tillkomna genom intressekonflikt raderas pga problem med neutralitet, etc. Om artiklar raderas pga intressekonflikten i sig själv vore det inte rimligt att, som denna sida, råda användare att öppet redovisa sina intressekonflikter. --90.236.31.76 25 november 2014 kl. 15.25 (CET)
  Se även denna diskussionssidas äldre delar, ovan. --90.236.31.76 25 november 2014 kl. 15.37 (CET)
  Öht kan rådet att redogöra för sina intressekonflikter förefalla paradoxalt - ännu mer så om artiklar faktiskt(?) raderas enbart pga intressekonflikt! Om människor som redigerar trots intressekonflikt blir hårdare granskade än andra är det logiskt att tänka "då är det väl smartare att hålla käft om mina intressen i företag A/person B/organisation C". De intressekonfliktare som lyckas flyga under radarn är inget problem. Huruvida dessa är många eller få vet vi väldigt lite om - de vi vet något om är de som orsakar problem. Sidan bör försöka sälja in varför intressekonfliktare ska följa råden, vilken nytta de har av dem. Det finns en hel del av det i texten men det kan göras tydligare. Om intressekonfliktaren inte fattar vilken nytta de har av råden blir slutsatsen "äh, bättre försöka flyga under radarn" och resultatet kan bli ett POV som är såpass milt, men dock befintligt, att ingen orkar reagera på det, alternativt konflikt. Detta kan tydliggöras i anslutning till själva råden, eller före. Inte efter. (Detta utvecklades sig till ett förtydligande till diskussionen nedan som jag eg. tänkt lägga ner, sry, men det blev liksom inbakat) --90.236.31.76 25 november 2014 kl. 16.45 (CET)
  Vilken formulering i sidan är det du vill ändra på?
  Jag håller med dig om att tyvärr händer det lite då och då att bra och försiktiga redigeringar återställs bara för att någon uppger sin "affiliation", men min bild är att det inte är jättevanligt och det är inte rutinerade användare som gör de återställningarna. Den typen av återställningar lockar bara jäviga personer att redigera anonymt för att undvika bråk, och motverkar således sig själva.
  Gällande om IK-redigeringar är vanliga: Min bild är att det är mycket vanligt att återställda redigeringar är gjorda av användare i intressekonflikt, och att raderade artiklar har skapats skapats av personer i intressekonflikt raderas. Av de som blockerats t.ex. efter att de återställt redigeringar tre gånger samma dygn är också en och annan i IK. Men det officiella argumentet är då inte att det är en IK-redigering, utan att användaren har överträtt någon annan riktlinje.
  Det är idag inte helt ovanligt att nybörjare med IK försiktigt skriver förslag till ändringar i artikelns diskussionssida istället för att faktiskt redigera, och denna sidas främsta syfte är att uppmuntra det!
  I dagsläget är denna sida egentligen inte utformad som en riktlinje, utan enbart som goda råd för nybörjare som skriver i IK, eftersom det inte innehåller något absolut förbud för dem att redigera.
  Förslag: Sidan borde innehålla en riktlinje om att redigeringar inte får återställas enbart för att de skrivs i IK, men att acceptansnivån är lägre för bristfälliga redigeringar och övertramp av personer som skriver i IK. Mange01 (diskussion) 26 november 2014 kl. 13.42 (CET)

  Jag har nu justerat denna mening till mer reell rimlighet och gjort ett tillägg i enlighet med @Mange01::s förslag ovan.--Bemland (diskussion) 15 januari 2015 kl. 02.03 (CET)

  UppläggRedigera

  Att vilja lägga "instruktioner" först och resonerande text sen är frestande, men den resonerade texten är bakgrund och förklaring till råden och tipsen för personer som redigerar trots intressekonflikter. Jag menar därför att det är bättre att lägga dem sist. Om man vill att någon särskilt ska läsa just dem går det ju att länka direkt till underrubriken. Ett alternativ kunde vara att lyfta ut dem till egen sida. --90.236.31.76 25 november 2014 kl. 14.24 (CET)

  Ja ingressen och faktarutan är tänkta som sammanfattning av sidans viktigaste råd och anvisningar.
  Du har omarbetat artikelns struktur. Har du även ändrat något i artikelns faktiska formuleringar? Mange01 (diskussion) 25 november 2014 kl. 15.22 (CET)
  Inte i den redigeringen. Se i övrigt versionshistoriken.
  (Bra metasidor om allmänna ämnen är i allmänhet inte främst "råd och anvisningar" utan består huvudsakligen av beskrivande text som beskriver och resonerar kring fenomen och mekanismer. Så även denna.)--90.236.31.76 25 november 2014 kl. 15.32 (CET)
  Nu är denna sida har status som wp:riktlinje, dvs syftar till att utgöra råd och anvisningar. Vi hänvisar ofta användare som skriver i intressekonflikt hit, så råd och anvisningar riktade till dem bör så tidigt. Din omstuvning tidigarela motivet och bakgrunden till att denna sida finns, vilket också är bra! Mange01 (diskussion) 25 november 2014 kl. 16.12 (CET)
  Ja, jag vet att det är en riktlinje. Riktlinjer kan utmynna i råd och anvisningar, men en riktlinje vars kärna är "råd och anvisningar" är en dum, död regelsida och sådana finns det alldeles för många av. Råden och anvisningarna ska förklaras varför, vilket bäst görs om man förklarar först och lägger anvisningarna sedan. Jag tror att du och jag har ventilerat våra åsikter i denna fråga och inte kommer längre. --90.236.31.76 25 november 2014 kl. 16.35 (CET)

  NötskalsbeskrivningenRedigera

  Personligen tycker jag att enwp:s är bra: Do not edit Wikipedia in your own interests or in the interests of your external relationships. Den fokuserar på syfte: inte om att skriva om sig själv eller inte, utan om varför. Jag föreslår ett nötskal som är ännu kortare:

  • Redigera inte Wikipedia i eget intresse.

  så får det där med eget företag etc. vara underförstått.

  Den nuvarande tycker jag dels innehåller för mycket och dels blir svårbegriplig. "Ta inte bort kritik", det är ju vad folk spontant vill göra och kräver massor av förklaring på hur man istället bör förfara. (Det kanske är ett stycke som sidan bör innehålla: vad bör man göra om man finner en artikel om sig själv innehålla material som man tycker inte bör ligga där?) --90.237.49.45 27 november 2014 kl. 17.15 (CET)

  Nja tycker jag. Det är ju resultatet som är intressant. Om man råkar ha ett egenintresse som stämmer med Wikipedias så är det ju bara bra om man då redigerar. Men den går säkert att förbättra ändå. Jag tycker nog egentligen att första meningen räcker och att resten kan strykas. - Averater (diskussion) 27 november 2014 kl. 17.27 (CET)
  Hur väl stämmer den första meningen med sidans innehåll? "Undvik att skriva om dig själv, din arbetsgivare eller en förening du är medlem i, utan föreslå ändringar på artikelns diskussionssida" - och sen på själva sidan ungefär "när du redigerar artiklar om dig själv, gör så här!" Kanske sidan borde säga att delar av wikigemenskapen anser att man inte bör redigera artiklar om sig själv, och så redogöra för de två hållningarna. Nu företräder sidan mest bara en, den som tycker att det faktiskt är okej bara man gör det på rätt sätt. --90.237.49.45 27 november 2014 kl. 17.58 (CET)

  Annat nötskalsförslag: "Redigera inte artiklar för att framhäva dig själv, ditt företag eller din förening." --90.237.49.45 27 november 2014 kl. 18.00 (CET)

  Man kan lägga till "Redigera artiklar enbart för att förbättra Wikipedia, och inte i egen, ditt företags eller din förenings sak." Men råden är inte tvingande och därmed kan de stå kvar.Mange01 (diskussion) 28 november 2014 kl. 21.39 (CET)