Wikipediadiskussion:Att skriva om pornografi

Aktiva diskussioner

Enkät om pornografi och stil med meraRedigera

Enkäten har avslutats.


Diskussionen nedan är överförd från Bybrunnen den 27/3.

På förekommen anledning startar jag en enkät här om hur folk anser att pornografi ska beskrivas på denna wikipedia. Jag har för ändamålet tagit en exempelartikel, [1], och skulle vilja veta vad ni anser om den. Frågan gäller om den enligt er är encyklopedisk till innehållet, om stilen är OK eller för grov, och om vad folk anser om dylika artiklar. Någonstans går gränsen för alla vad man anser är att hålla stilen och encyklopedisk kvalitet.

Frågan gäller alltså innehåll, stil, encyklopediskt värde och kvalitet i relation till den encyklopediska kvalitet som vi enligt Jimbo Wales ska sträva efter.

EnkätRedigera

Svara helst med ett kort svar, typ OK, inte OK, gränsfall eller dylikt.

 • För grov, och inte encyklopediskt motiverbar. --IP 1 mars 2006 kl.14.31 (CET)
 • Branchen är helt förkastlig, men så är också nazismen. Språket är Okej och så länge artiklarna uppfyller kraven om veriferbarhet, NPOV och så vidare så borde de vara kvar, även fast jag hoppas de snart bara kommer att finnas kvar som dokumentation av en mörk tid i männsklighetens historia. /Grön 1 mars 2006 kl.14.43 (CET)
 • Artikeln har redigerats flera gånger under den här enkätens tid, så vi diskuterar olika formuleringar. Jag tycker att den formulering som gällde när IP skrev sin kommentar var onödigt grov. Den som är just nu tycker jag är acceptabel. Muneyama 1 mars 2006 kl.14.50 (CET)
  • Jag såg fel. Jag tyckte att ett stycke tagits bort som i själva verket var kvar. Jag tycker att nuvarande formulering är för grov.Muneyama 1 mars 2006 kl.14.53 (CET)
 • Kort svar: Gränsfall. Längre svar: Instämmer i stort sett med Grön, men vissa formuleringar ser alltför okritiska ut och inte tillräckligt NPOV, snarare något POV till förmån för porrbranschen./Nicke L 1 mars 2006 kl.14.51 (CET)
 • Nja. Formuleringen "blivit mest berömd för sin entustiastiska hantering av analsex" känns som reklam. Resten av innehållet kan väl passera, även om den här typen av biografier knappast är det mest värdefulla av wikipedias innehåll. // habj 1 mars 2006 kl.14.55 (CET)
  • Eftersom den länk till sidversion som var aktuell när enkäten togs bort, när jag lade den nedanför själva enkäten [2] lägger jag den här istället. [3]. För den händelse artikeln komnmer att drastiskt förändras under enkätens gång, är det viktigt att vi vet vad vi diskuterar. // habj 1 mars 2006 kl.15.04 (CET)
  • Mitt misstag, tog fel på månad. En annan användare har istället lagt in en permalänk till aktuell version, som är en månad gammal, i själva frågan ovan. // habj 1 mars 2006 kl.15.20 (CET)
 • Artikeln beskriver hennes verksamhet som vilket yrke som helst. På något sätt blir "den neutrala tonen" därmed absurd. Jag förstår egentligen vad någon artikel om dessa människor har för encyclopediskt intresse, varför man väljer att skriva dem osv. Tyvärr drar sådana här artiklar ner WP:s "totala rykte". NE har väl inga liknande? Hakanand 1 mars 2006 kl.15.03 (CET)
 • Borde skrivas om om den ska vara kvar. Vad är "entusiastisk hantering"? Tycker att en biografi liknande den på IMDb [4] vore bättre. / Elinnea 1 mars 2006 kl.15.05 (CET)
 • Jag håller med Hakanand. De mest kända av dessa personer kan dock omnämnas kortfattat och och encyklopediskt i artikeln pornografi. /Micke2 1 mars 2006 kl.15.13 (CET)
 • Inte OK/gränsfall. Emedan ämnet är så pass kontroversiellt och moraliskt tveksamt, bör dylika uppslagsartiklar vara betydligt mer kortfattade, om de överhuvudtaget är relevanta. --Andreas Rejbrand 1 mars 2006 kl.15.17 (CET)
 • Mestadels OK, en del mindre lyckade formuleringar, annars en hyfsad artikel. --Betongfejset 1 mars 2006 kl.15.24 (CET)
 • OK. Det finns förmodligen en hel del människor som känner till kvinnan, och därför kan en artikel vara motiverad. Visst kan vissa formuleringar modifieras, men att lägga moraliska aspekter på hennes yrkesval bör nog Wikipedia undvika. Kritik mot porrbranchen i stort bör hamna på andra artiklar. Kritik i den artikeln bör handla om kvinnans personliga handlande. (förövrigt ogillar jag att försvara porr, men vad gör man inte för wikipedias neutralitet) --Бoīvı€ 1 mars 2006 kl.15.39 (CET)
 • Helt ok, så länge allt kan beläggas med källor, se även diskussion nedan /Grillo 1 mars 2006 kl.15.49 (CET)
 • I stort OK, om man bara håller efter språket. - Tournesol 1 mars 2006 kl.16.13 (CET)
 • OK. Rent principiellt finns det ingen anledning att exkludera just porrstjärnor från Wikipedia. Wikipedia ska spegla verkligheten, och dessa finns i verkligheten. Det är inte Wikipedias uppgift att ta ställning om detta yrke (som vissa har valt helt frivilligt), det skulle vara att frångå neutraliteten. --Tåggas (diskussion) (Signatur tillagd i efterhand.)
 • Inte OK för aktuell version av den diskuterade artikeln. Verifiera "entusiastiskt", tack. Ambivalent till denna typ av artiklar, med hänvisning till Grön, Nicke m fl. Är det verifierbar faktainfo om noterbara personer så måste det väl förstås få finnas artiklar som i vilket område som helst. Tror dock att det risk att artiklarna framställer branschen på ett förhärligande sätt. /skagedal... 1 mars 2006 kl.16.26 (CET)
 • Artikeln är grovt förljugen om lyckan med att 18 år gammal satsa på en "karriär" som i "yrket" porraktör med analsex "med allt från en till ...". Är det Aurora eller hennes stjärthål som har encyklopediskt intresse? Verkshöjd brukar man väl kalla det i andra konstnärliga sammanhang. NPOV i sammanhanget kräver att man i dessa artiklar åsätter "porrstjärnorna" ett nollvärde som människorAgneta 1 mars 2006 kl.16.32 (CET)
 • I allt väsentligt OK i mitt tycke. Påminner i upplägget om många liknande porrstjärnebiografiartiklar på engelska Wikipedia, och det skulle inte förvåna mig om denna är m e m en rak översättning. Anar en generellt porrfördömande inställning bakom en del av inläggen ovan, och i mitt tycke är det en större NPOV-fara än objektiva beskrivningar av porrstärnors filmkarriärer. /FredrikT 1 mars 2006 kl.16.36 (CET)
 • Ett mindre antal formuleringar i exempelartikeln är onödiga, fluffiga om man så vill; artikeln i sig OK. —CÆSAR 1 mars 2006 kl.23.17 (CET)
 • Artikeln är OK. Självklart ska Wikipedia kunna skriva om porrindustrin utan att moralisera. Vi förhåller oss neutrala och förmedlar information. Personligen skulle jag aldrig få för mig att skriva artiklar om porrstjärnor, men jag accepterar att andra intresserar sig för och vill skriva om ämnet. I exempelartikeln är det ett par formuleringar som definitivt inte är neutrala: "så tidigt som" och framför allt "sin entustiastiska hantering av analsex med allt ifrån en till dussintalet män samtidigt". Om dessa skrivs om - vilket de absolut bör göras - går artikeln från OK till bra./Salsero 2 mars 2006 kl.11.03 (CET)
 • I stort är artikeln OK. Är dock som så många andra mycket tveksam till formuleringen entusiastisk. Porr förekommer och det är inte Wikipedias uppgift att censurera. Givetvis måste fakta i artiklar om dessa personer vara verifierbar och artiklen vara encyklopediskt skriven. //Knuckles...wha? 2 mars 2006 kl.21.00 (CET)
 • OK. Om vissa läsare ogillar att läsa om pornografi så är det deras problem. /Yvwv [y'vov] 29 mars 2006 kl.22.42 (CEST)

DiskussionRedigera

OBS! Detta är ett kontroversiellt ämne där många kan ha åsikter. Håll därför dina inlägg korta.

Skillnaden mot artikeln om nazism är att kritiken inabakas i artikeln. När det gäller enskilda porrstjärnor kan man inte göra det utan att gå till personangrepp, eller skriva "I vissa delar av världen hade hon blivit stenad till döds".//--IP 1 mars 2006 kl.14.54 (CET)

Alla artiklar kan väl vara någon sorts för/emot-debatt? Det finns det redan för många som är... Om man läser en artikel om en porrstjärna, bör man få information om porrstjärnan, och inte någon föreläsning om porrindustrins hemskheter. --Betongfejset 1 mars 2006 kl.15.29 (CET)
Medhåll med Betongfejset, vi skriver inte om nazismens hemskheter i artikeln om Hermann Göring, sån info centreras i huvudartikeln. Detsamma bör lämpligen gälla här. Och en diskussion om porrstjärnors (en term som enwiki valt att använda framför "porrskådespelare") encyklopediska intresse bör lämpligen föras någon annan stans än här. /Grillo 1 mars 2006 kl.15.49 (CET)
Var i så fall?/Nicke L 1 mars 2006 kl.16.02 (CET)
Är det nödvändigt med kritik mot enskila personer, visa väljer detta yrekesvalet, många tvingas till det. Men det är inte de människorna utan branchen och samhället som borde kritiseras. /Grön 1 mars 2006 kl.16.06 (CET)
Den som vill informera sig om en särskild porrstjärna går varken till NE, Bonniers eller något annat uppslagsverk av encyklopedisk natur. De söker i kvällspressens och herrtidningarnas annonser. Varför ska den som inte vill läsa om porrindustrins hemskheter, med säkerhet kunna finna enbart positiva utsagor om enskilda "porrstjärnor" på bara Wikipedia Den fria Encyklpedin? I artikeln om Hermann Göring beskrivs han väl knappast som enbart familjefar och dansör eller sångare. Det är viktigt att göra rätt jämförelser också. Göring kanske helst bör jämföras med den som filmar när en 18-åring blir knullad i baken av upp till 10 män eller fler. Inte med tjejen alltså.Agneta 1 mars 2006 kl.16.41 (CET)
Bortsett från den idiotiska jämförelsen (som jag är skyldig till) ska det självklart beskrivas att Göring var nazist, förslagsvis med en länk till nazism så folk kan läsa vidare om det ämnet, och beskriva vidare vad han gjorde i livet på ett objektivt sätt. Detsamma gäller porrstjärnor. Se vidare diskussion nedan som tangerar den här, sprid inte ut diskussionen mer än nödvändigt! /Grillo 1 mars 2006 kl.16.45 (CET)
Ja, kära nå'n! Eller Grillo! Hur ska du få veta ett dyft mer om "porrstjärnorna"? Frågan är om du ens kan få veta säkra personuppgifter. Jag tycker artikeln om Göring är mycket bra. Men ur ska du få till en allsidig och objektiv beskrivning om vad porrstjärnor "gjorde i livet". Vad lyfter dem till encyklopedisk nivå? Att de till skillnad från dig och mig har fått sina samlag filmade? Vad skiljer dem från alla andra människor? Att de fått sina onanitillfällen filmade? Tror du att man kommer att hitta en ifylld blankett på AF om deras yrkesplanering? Finns det kanske gamla uppsatser från 5:an om drömmen att bli porrstjärna istället för hästskötare eller florist eller ekonom? Jag vill att du, och andra här, registrerar att jag inte ser ned eller nedvärderar dessa kvinnor/flickor. Vad är det för "objektiva" iakttagelser du kan redovisa i en encyklopedi om vad dessa stjärnor gör och gjort i livet. Neutralt också förståss. Jag kan inte komma på en enda grej som inte varenda annan människa på hela jorden också kan klara av. I vart fall någon gång.Agneta 1 mars 2006 kl.17.34 (CET)
Ja, kära nå'n! Eller Agneta! Hur ska du få veta ett dyft mer om "psalmkompositörerna"? Frågan är om du ens kan få veta säkra personuppgifter. Jag tycker artikeln om Snow är mycket bra. Men ur ska du få till en allsidig och objektiv beskrivning om vad psalmkompositörer "gjorde i livet". Vad lyfter dem till encyklopedisk nivå? Att de till skillnad från dig och mig har fått sina melodier upptagna i psalmböcker? Vad skiljer dem från alla andra människor? Att de fått sina textrader tryckta? Tror du att man kommer att hitta en ifylld blankett på AF om deras yrkesplanering? Finns det kanske gamla uppsatser från 5:an om drömmen att bli psalmkompositör istället för hästskötare eller florist eller ekonom? Jag vill att du, och andra här, registrerar att jag inte ser ned eller nedvärderar dessa kvinnor/flickor. Vad är det för "objektiva" iakttagelser du kan redovisa i en encyklopedi om vad dessa kompositörer gör och gjort i livet. Neutralt också förståss. Jag kan inte komma på en enda grej som inte varenda annan människa på hela jorden också kan klara av. I vart fall någon gång.
(Ovanstående inlägg kan innehålla spår av satir. Håll dina inlägg korta.) —CÆSAR 1 mars 2006 kl.23.12 (CET)
Kan man inte skilja på betydelsen av psalmkompositörers verk och insatser och porrstjärnor så verkar det rätt meningslöst att ens diskutera vare sig det ena eller det andra. Eller tänkte du kanske en vacker dag att gifta dig till ljudet av en orgasm eller begravas med ljudet av ett intimt avgrundsvrål? --Damast 7 mars 2006 kl.14.33 (CET)
Damast, fantastiskt komisk kommentar! :-D torvindus 7 mars 2006 kl.18.37 (CET)
Ja, det är humor. Och i all humor finns det allvar. Kanske som min student som inför hela kursen sa "Ja. men man kan väl för f-n inte gifta sig med en hora." Det var så självklart att jag tror att han, naturligtvis utan att se ned på dessa flickor/kvinnor, mycket väl skulle kunna tänka sig att gifta sig med en dam som skrev en eller annan psalmtext. F.ö., Ceasar, så tror jag inte att det förrän snart börjar bli fullt iakttagbart vad som kan ske med alla dessa kompositörer och textförfattare. Under tiden kan du njuta av Damasts alternativ till brudmarsch.Agneta 7 mars 2006 kl.21.15 (CET)

Stänga enkäten?Redigera

Borde man inte stänga enkäten? Annars kommer folk att fortsätta lägga röster här år efter år. Det tror jag inte är meningsfullt. // habj 30 mars 2006 kl.00.27 (CEST)

Det låter fönuftigt. Finns det någon mall, eller något annat utarbetat, eller skriver man bara längst upp att den är stängd?//--IP 30 mars 2006 kl.09.07 (CEST)

Porrstjärnors vara eller icke vara på wikinRedigera

Diskussionen nedan är överförd från Bybrunnen den 27/3

Det har i en diskussion ovan uppkommit en diskussion om porrstjärnors vara eller icke vara på wikin. Diskussionen bör inte föras på samma ställe som ovan eftersom det lätt blir för spritt. Personligen anser jag att dessa personer precis som alla andra personer som utmärkt sig på något sätt förtjänar en artikel, och engelska Wikipedia har tydligt tagit ställning i frågan, en:Category:Porn stars. Jag anser inte att det finns någon anledning att undanhålla folk denna information, det vore en högst personlig värdering att exkludera porrstjärnor för att ett antal personer anser att dessas "yrke" inte är "fint nog", det är första steget mot en alltför exkluderande encyklopedi, där folk godtyckligt kan avgöra vem som är känd, men som inte är fin nog, och därmed inte får en artikel i encyklopedin... En sådan utveckling vore absolut till den sämre. Var god diskutera enbart frågan om porrstjärnor ska få artiklar på Wikipedia nedan, annan diskussion förs på annan plats! /Grillo 1 mars 2006 kl.16.09 (CET)

Att inte ha artiklar om till exempel Linda Lovelace eller John Holmes vore IMO löjligt. För mig är frågan var gränsen ska gå: hur känd ska en porraktör vara såsom porraktör, för att i kraft av detta förtjäna en artikel på Wikipedia? // habj 1 mars 2006 kl.16.19 (CET)
Jag tycker att vi kan vara i princip lika liberala med porrstjärnor som med "vanliga" skådespelare. Det är inte npov att exkludera en person från wikin enbart baserat på personens yrke. Om personen inte är känd ens för att vara porrstjärna (ex. varit med i enbart en film) är det förstås en helt annan sak. /Grillo 1 mars 2006 kl.16.42 (CET)
Det rimliga är väl att ha något slags kriterier liknande dem vi har för "vanliga" filmskådespelare, musiker, författare etc, d v s att göra något slags kvantitativ bedömning av antal filmer e dyl. Med tanke på den enorma produktiviteten i porrfilmsbranschen bör man dock kanske sätta denna gräns litet högre än i övriga nämnda genrer - särskilt om kategorin nu skall vara "porrstjärnor" och inte "-skådespelare". Vad sägs om minst fem eller tio filmer verifierade på Imdb? /FredrikT 1 mars 2006 kl.16.46 (CET)
IMDB är ett dåligt mått, de listar klart sporadiskt. Jag föreslår man går efter iafd.com och jag skulle föreslå iallafall 10-20 och att man faktiskt har nån form av vettig information om personen i fråga innan man skriver en artikel. Den stora massan av personer inom en sån här bransch spelet in ett fåtal filmer och försvinner sen utan att någon närmare information finns om dom. Tveksamma fall bör väl som med allt annat anmälas för radering. --Bomkia 1 mars 2006 kl.17.12 (CET)
Såväl kända personer som kända produkter finns det artiklar om på wikipedia (t ex Big Mac, Volvo S80). Sålänge porrskådespelarna är kända, så finns det ingen anledning att censurera bort artiklar om dem. --Бoīvı€ 2 mars 2006 kl.01.10 (CET)

Kan man inte angripa den här frågeställningen ur "verifierbarhetskravet"? Vad vet vi egentligen om dessa "skådespelare" och "stjärnor" (absurda titlar i jämförelser mot de som verkligen är sådana) förutom deras medverkan i filmerna? De flesta (tror jag) använder tagna namn, åtminstone delvis för att skydda sin identitet kan man väl misstänka. Vad finns det mer för verifierbara fakta att berätta om dem än vilka filmer de varit med? Kan man lita på de födelsedata som cirkulerar? Knappast! Kan man lita på det de säger i olika intervjuer, om hur mycket de gillar sitt jobb o.d.? Knappast! Vad blir det kvar till slut, mer än filmtitlar och mer eller mindre detaljrika beskrivningar av filmernas olika "scener"? Skall man strikt hålla sig till verifierbara fakta kanske de skulle se ut så här: Xxxx Xxxxx, amerikansk porraktris som medverkat i xx filmer mellan åren xxxx - xxxx + en filmografi kanske. En dylik formulering skulle till och med Agneta kanske kunna acceptera? ;-) Hakanand 2 mars 2006 kl.09.35 (CET)

Ja, Hakanand, till och med Agneta skulle kunna acceptera en sådan mallutformad artikel med verifierbara fakta om dessa aktörer, deras "karriärer" och "kändisskap". Jag har uppmanats att "sätta igång" och lista porrproducenter. Det kan jag inte. Lika lite som jag kan delta i listningen av porrsktriser och än mindre om porrkonsumenter. De "kända" aktörerna är inte på sidorna över kändisrapporter i tidningarna jag läser. Jag vet alltså inte vilka som är kända! Sunt förnuft säger att det finns fler aktörer på marknaden. Det är inte NPOV att bara presentera produkterna. Samma mall för konsumenterna och producenterna som för produkterna skulle kag också acceptera. Många är tillräckligt insatta och intresserade för att WP skulle kunna bli en riktigt känd Encyklopedisk aktör i branschen.Agneta 2 mars 2006 kl.10.47 (CET)
Det var ju ditt eget förslag, Agneta. Eller var det en retorisk fråga, inte avsedd att besvaras? // habj 2 mars 2006 kl.11.11 (CET)
Enskilda porrkonsumenter är förmodligen inte tillräckligt kända för att få egna artiklar. Men en artikel om porrkonsumenter i allmänhet, tror jag ingen motsätter sig, sålänge informationen är sammanställd utifrån verifierbar forskning om porrkonsumtion. Likaså är det helt okej att skriva artiklar om porrproducenter, om de (eller deras produkter) är tillräckligt kända. Agneta har helt rätt i att Wikipedia inte enbart ska skriva om produkterna. Det är fritt fram att skriva verifierbara fakta om andra delar av porrbranchen. --Бoīvı€ 2 mars 2006 kl.11.41 (CET)
Självklart skall skådespelare som medverkar i pornografiska filmer vara med på Wikipedia, om de nu skall vara med i något encyklopediskt sammanhang över huvud taget. Vill jag söka information om porrstjärnor, och förhoppningsvis saklig sådan, är det här jag vill hitta den. Jag ser inte det som ett problem över huvud taget så länge man formulerar sig neutralt. Vi ska inte glömma bort att sex och pornografi är ett intresse för oerhört många människor, så låt Wikipedia vara den sakliga motpolen till alla sexsajter. Riggwelter 20 mars 2006 kl.16.34 (CET)

Porrproducenternas presentationer/listning på WPRedigera

Diskussionen nedan är överförd från Bybrunnen den 27/3

Det kan väl vara minst lika intressant att börja lista porrproducenterna? T.ex. utifrån hur många filmer eller hur stor omsättning de har årligen. Det är ju ganska stora bolag som håller i branschen. Förre VD:n för läkarförbundet och generalsekreteraren för Röda Korset och regeringens sakkunnige i hälso- och sjukvårdsfrågor Anders Milton fick ju som av en händelse närmare 25.000 filmer "på halsen" när han härförleden åtog sig ett styrelseuppdrag. Filmerna och filmbolaget skulle ha sålts innnan han tillträdde, men så blev det nu inte. Inte läggas ned eller malas sönder för att han skulle tillträda. Så att WP-läsarna har koll på vilka bolag som har billiga marknadsföringskostnader på WP. Det kan bli som en lista över smarta försäljare och vilka som är smartast.Agneta 1 mars 2006 kl.16.58 (CET)

Varför inte? Så länge det hela hålls i en neutral (ej fördömande) ton ser jag inget problem med det. Bara att sätta igång. /Grillo 1 mars 2006 kl.17.03 (CET)
När jag överatte Riktlinjer för kontroversiella artiklar, märkte jag att det fanns fler definitioner av "neutral" i NPOV än vad du skriver ovan. Neutral kan även betyda den allmänna uppfattningen, icke-extrem, mitten-uppfattning.//--IP 1 mars 2006 kl.17.11 (CET)
Såklar bör de stora porrproducentera listas, tex svenska Private. Visst är det till en gräns reklam, men det är väl en wikipedia-artikel om McDonalds också. Ändamålet är ju att skriva ner fakta om dom, något som nog kan vara intresse för allt ifrån feminister till porrkonsumenter. --Bomkia 1 mars 2006 kl.17.17 (CET)
Artikeln om McDonalds verka vara en vanlig företagsbeskrivning. Den säger inte särskilt mycket om produkterna mer än att det gäller mest hamburgare. Även konkurrenter anges ju i länkar. En seriöst upplagd artikel iMO. Kategorin Amerikanska företag kan ju överföras till andra länders större företag.

Då hamnar WP för pornorgrafins skull, på en övergripande kanske encyklopedisk nivå istället för som nu på individnivå med enskilda "produkter", som tveklöst är mycket skadlig för de unga kvinnorna i branschen. Jag kan inte branschen på företagsnivå och mina datorer är spärrade för att lära mig den. Om feminister - porrkonsumenter är två ytterligheter vet jag inte. Finns det någon i riksdagen idag som inte är feminist? Ytterligheterna är väl snarare " "ifrån feminister till porrproducenter". Fakta om porrkonsumenterna lär du väl inte kunna plocka fram?! Men jag undrar om det inte skulle rassla in polisanmälningar om porrkonsumenterna presenterade i en lista här.Agneta 1 mars 2006 kl.19.55 (CET)

Varför porrkonsumenter skulle vara mer intressanta än t.ex. snabbmatskonsumenter, skräckfilmskonsumenter eller varför inte Wikipediakonsumenter är för mig en gåta. Men varför inte vara lite djärv och göra en kortfattad översikt över några av de mest produktiva porrfilmsproducenterna istället för att diskutera saken? Alla verkar ju stötta idén. Hannibal 1 mars 2006 kl.20.00 (CET)
Ja, och varför ska Angel Dark eller auroras rumpa, mus, händer eller mun skulle vara mer intressant än någon annans rumpa, mus, händer eller mus eller för den delen snabbmat, skräckfilm eller uppslagsböcker, hamburgare, pingpongbollar, vodka eller vad det nu är folk konsumerar. Ärtor eller ullgarn. Who knows and who cares. jag har faktiskt handlett några C-uppsatser om just porrkonsumenter i olika värdsldelar. Ganska intressant resultat. Ingen diskussion om vad de konsumerade utan bara om varför, visserligen. Fast de intervjuades ju anonymt för dom tyckte det var lite skämmigt. Kanske skulle vi här på WP också försvara integriteten för "snabbmaten" i porrbranschen? Jag kan tyvärr inte kartlägga porrbranschen från mina datorer. Så någon annan av "Alla" kanske kan hugga tag i det jobbet istället för att bjuda ut "information" om "aktörerna" sm sker nu.Agneta 1 mars 2006 kl.22.41 (CET)
Om du försöker ragga medhjälpare till en kartläggning av pornografibranschens mörka baksida så har du nog kommit till fel ställe. Wikipedia är ett uppslagsverk, inte ett diskussionsforum. —CÆSAR 1 mars 2006 kl.23.23 (CET)
Vassego, en röd länk att klicka på: Lista över porrproducenter. Kör hårt! // habj 1 mars 2006 kl.23.28 (CET)
Jag har redan dragit ett par strån till stacken: Berth Milton senior och Berth Milton. /FredrikT 2 mars 2006 kl.08.56 (CET)
Sådana där artiklar har jag inga invändningar emot; upplysningarna om personerna ligger inte på samma nivå som själva verksamheten.//--IP 2 mars 2006 kl.10.56 (CET)

ElBosnioRedigera

Har verkligen klotterkontot ElBosnio på den här sidan att göra? Den bild han lade in på en annans diskussionssida var inte porr, däremot en närbild på ett erigerat könsorgan. Det är rent klotter/vandalism och har inget att göra med artiklar om pornografi. // habj 28 mars 2006 kl.08.35 (CEST)


Om "att det inte finns några förbud"Redigera

Det står nu att det inte finns några förbud mot att beskriva eventuella specialiteter närmare, men det kan det göra, om texten befinns vara pornografi eller att sprida pornografi till minderåriga, se de länkar jag lagt till. Tills vidare bör artikeln i fråga märkas som de gjort på engelska, att det inte är en riktlinje eller en policy f n.//--IP 1 april 2006 kl.10.56 (CEST)

Sidor i Wikipedianamnrymden är inte mer officiella än något annat. Det är om de märks upp som riktlinje eller policy som de blir mer officiella. Det finns alltså ingen anledning att skriva att något inte är policy eller riktlinje. /Grillo 4 april 2006 kl.22.50 (CEST)
Erfarenheten har visat att riktlinjer och policier ofta uppkommit genom att de redan används och erkänns. Den engelska interwikilänkade sidan har blivit nedröstad om att bli riktlinje. Det kan vara värt att ha i åtanke att de inte har någon riktlinje (än i a f).//--IP 5 april 2006 kl.08.05 (CEST)
Varför ska vi ha en notis om att texten blivit nedröstad som policy/riktlinje på enwiki? Vi är inte enwiki, och tar egna beslut oberoende av dem. Enwiki är ingen "moderpedia". /Grillo 5 april 2006 kl.18.19 (CEST)
Förvisso inte, men de har i många fall mer erfarenhet än vad svwiki har, och det kan vara bra att ha i åtanke, även om det inte måste vara så vi gör det här. En annan sak, jag formulerade om det där om förbud efter IP:s förslag. Bättre så? Jag visste inte att det fanns sådana lagar, och formulerade därför mig lite slarvigt. Hoppas att de nya formuleringarna kan eliminera den konflikten. //Hannibal 5 april 2006 kl.21.20 (CEST)
Det var en bra komplettering i artikeln.//--IP 6 april 2006 kl.08.27 (CEST)