Wikipedia:Sidor föreslagna för radering

(Omdirigerad från Wikipedia:SFFR)
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Här på Sidor föreslagna för radering (populärt kallad SFFR) anmäler Wikipedias användare artiklar och diskuterar om de borde raderas eller ej. Den här administrationssidan är till för tveksamma och kontroversiella fall som kräver diskussion av flera användare. Saken kan och bör i de flesta fall avgöras på annat sätt:

 • Anmäl inte artiklar enbart om de är bristfälliga eller korta. Sådana artiklar kan förbättras och deras existens utgör en viktig grund för Wikipedias kontinuerliga tillväxt. De artiklarna bör istället kvalitetskontrolleras eller utökas. Om artikeln är av usel kvalitet, inte innehåller information av värde och det verkar osannolikt att den skulle förbättras eller utökas till försvarlig kvalitet inom rimlig tid kan den dock anmälas för radering.
 • Anmäl inte sidor för att de ofta är utsatta för klotter, i så fall kan halvlåsning vara en bättre åtgärd.
 • Artiklar som bör omdirigeras, flyttas eller slås ihop med andra artiklar, diskuteras på dessas diskussionssidor och förs vid behov till Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • Kategorier tas upp på Wikipedia:Problematiska kategorier.
 • Lägg inte till artiklar på den här sidan som helt uppenbart inte hör hemma på Wikipedia. Detta inkluderar klotter, reklam eller åsiktspropaganda, samt brott mot upphovsrätten. Om en artikel innehåller något av det tidigare ska istället artikeln anmälas till snabbradering. Det genom att märka den med mallen {{Radera}}. Om en administratör ändå anser att fallet är tveksamt så kommer denna att lägga in det här.
Relevanskontroll

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en artikel möter Wikipedias riktlinjer för relevans (vissa tumregler finns samlade under Wikipedia:Relevanskriterier).

Innan en artikel listas på den här sidan rekommenderas det att artikeln får informationsrutan (mallen) {{subst:rel}}. Sidor anmälda för relevanskontroll bevakas av ett stort antal erfarna användare och ofta löser de tillsammans saken genom att debattera på artikelns diskussionssida. Det är också vanligt att artiklar och framförallt nyskrivna artiklar utvecklas av användare vid en relevanskontrollmärkning så att relevansen framgår tydligare. Enbart artiklar där det är svårt att nå konsensus eller där relevansfrågan bedöms ha stort principiellt intresse bör hänskjutas till SFFR.

 • Mallar som tidigare har använts ska normalt inte raderas eftersom historiken kan bli svår att följa. Om en SFFR-diskussion leder till att mallen ska raderas, så raderas den inte rakt av utan mallas istället med mallen {{Ersatt mall}}.
 • En utförd radering kan återställas - om du anser att en artikel felaktigt raderats, kontakta den administratör som raderade sidan på dennes diskussionssida, eller begär att sidan ska återskapas på Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • För klok argumentering, se sidan Wikipedia:Argument att undvika i raderingsdiskussioner.

DiskussionenRedigera

Så här går en diskussion på Sidor föreslagna för radering till:

AnmälanRedigera

 1. Placera mallen {{SFFR}} längst upp på sidan du föreslår för radering, och klicka på "spara".
 2. Skapa en undersida genom att klicka på länken som visas i mallen. Sidan som skapas kommer att vara förifylld med mallen för diskussionen.
 3. Öppna sedan Wikipedia:Sidor föreslagna för radering för redigering genom att öppna denna länk i ett nytt fönster. Överst i listan lägger du din sida - du skriver alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn}}. Spara.
  • Om det fanns en tidigare raderingsdiskussion använder du det namn som du angav ovan, alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn 2}} eller motsvarande.
 4. Klart! Om du nu laddar om denna sida ska diskussionen synas. För att det ska fungera måste du eventuellt rensa sidans cache.
 5. Överväg att informera sidans huvudsakliga bidragsgivare via deras diskussionssidor om att en artikel de bidragit till är under SFFR.

DiskussionenRedigera

Nu följer den diskussion som ska bilda ett konsensus och avgöra vad som händer med artikeln.

 • Du kan se vilka nya artiklar som lagts till genom att bevaka SFFR.
 • Du kan framföra din åsikt som en punkt (*) under Radera, Behåll, Neutral eller Infoga om artikeln. Om du vill att artikeln ska infogas, anger du givetvis var.
 • Du bör komplettera din åsikt med en kommentar, och du kan även föreslå andra åtgärder.
 • Under diskussion kan du diskutera vad som bör göras med artikeln och argumentera för de olika åtgärderna. Var kort och koncis; undvik Wikipedia:Diskussionskrig.
 • Du kan ändra din åsikt genom att markera den med överstrykning enligt *<s>användarnamn tidsangivelse</s>.

ÅtgärderRedigera

AvslutandeRedigera

 1. Diskussionen avslutas normalt inte förrän omkring en vecka efter anmälan. Om konsensus saknas är det som regel bättre att låta diskussionen gå vidare än att avsluta efter minimitiden. Avslut med "konsensus saknas" bör därför ske först efter omkring tio dagar, om samtalet inte avstannat långt innan dess. Om det finns skilda meningar bör inga avslut ske förrän diskussionen avstannat eller uppenbart inte leder någonstans.
 2. I helt uppenbara fall kan artikeln snabbehållas, snabbraderas eller snabbinfogas. I övriga fall kan det vara bra att vänta någon dag efter det att diskussionen har stagnerat och ett konsensus förhoppningsvis har uppnåtts.
 3. Väg in vad som sägs i diskussionen och hur stor andel av användarna som uttryckt åsikter för de olika alternativen. Försök förstå vad som är gemenskapens vilja.
 4. Utför den åtgärd som verkar vara gemenskapens vilja, fråga någon annan om du är osäker. Om gemenskapen vill ha någon annan åtgärd än att radera/behålla utför då åtgärden eller märk artikeln med lämplig mall för åtgärden. För infogning finns Mall:Sffrinfoga.
 5. Avsluta diskussionen genom att skriva {{subst:sffrt|beslut}} ~~~~ överst i nomineringen och {{subst:sffrb}} längst ned i nomineringen.
 6. Ta bort {{sffr}} ur artikeln.
 7. För in
  {{Sffr arkiv | resultat = behåll/radera/infoga/konsensus saknas | kommentar = ~~~ |datum = 2020-07-13| sidnamn = sidnamn}}
  högst upp på artikelns diskussionssida (utan rubrik). Välj ett av de fem alternativa värdena på resultatparametern. Om du vill att dagens datum och sidnamn automatiskt ska läggas in kan du istället använda substning genom att skriva:
  {{subst:fsffr| behåll/radera/infoga/konsensus saknas |kommentar}}.
  Kommentar är frivillig, men kan innehålla mer detaljer och/eller din signatur.
 8. Vanligen har parametern sidnamn samma sidnamn som artikeln, men om artikeln tidigare har varit uppe på SFFR-diskussion, får parametern sidnamn SFFR-diskussionens sidnamn. Observera att {{Byt:fsffr}} inte fungerar i det fallet.
 9. Om detta diskussionsresultat upphäver ett tidigare, lägg då in parametern upphävd = ja i sffr arkiv-mallanropet för den äldre diskussionen på artikelns diskussionssida, för att autokategorisering ska förhindras av denna.
 10. Om du inte själv kan utföra en eventuell radering, begär den då på Wikipedia:Begäran om åtgärder, eller använd {{Radera}} och hänvisa till SFFR-diskussionen.
 11. I WP:SFFR, flytta ner raden för SFFR-diskussionen till Avslutade diskussioner.

Alla gjorda raderingar finns uppräknade i raderingsloggen, och samtliga raderingar kan återställas.

ArkiveringRedigera

Det är bra om den avslutade diskussionen får ligga kvar ett tag så att andra användare kan sätta sig in i resultatet. Efter någon vecka kan diskussionen arkiveras. Detta görs genom att flytta den från Wikipedia:Sidor föreslagna för radering till den månads arkiv då diskussionen avslutades, för närvarande: juli 2020 (länk till förra månadens arkiv finns längst ner på sidan).

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera den här sidan / redigera aktuellt arkiv

Se vidare Artikelnamn, Dubblettartiklar, Omdirigeringar, Plagiat, Vad Wikipedia inte är, Relevanskriterier och Problematiska kategorier.

Sidor föreslagna för raderingRedigera

Uppdatera sidan

Lista över öar i MexikoRedigera

Lista över öar i Mexiko (diskhistoriklogg). (anmälan)

Substanslös inkomplett lista (inga befolkningstal, area eller annat intressant). Tillför inget mer än kategorin. EstrellaSueciadiskussion, 9 juli 2020 kl. 23.04 (CEST)

Radera
Behåll
 • Tostarpadius (diskussion) 10 juli 2020 kl. 03.14 (CEST) Detta bör hanteras i ett sammanhang.
 • Julle (disk.) 11 juli 2020 kl. 02.16 (CEST) Tveksamt och osäkert behåll. Se diskussionsinlägg.
 • Ascilto (diskussion) 11 juli 2020 kl. 12.15 (CEST) Kartan och den geografiska indelningen ger mervärde.
 • Roufu (diskussion) 11 juli 2020 kl. 15.10 (CEST). Listan har interwikilänkar till 11 andra språk inklusive engelska. Som många andra geografiska artiklar fyller den då en funktion, även om den skulle vara dålig.
Neutral
Infoga
Diskussion

@Tostarpadius: Kan du utveckla vad du menar med ett sammanhang? Du menar att vi skall föra en omröstning gällande samtliga "Lista över öar" eller? Men det är väl ingen anledning för att behålla just denna bara för att den råkade tas upp först? EstrellaSueciadiskussion, 10 juli 2020 kl. 03.20 (CEST)

Jag menar att samtliga bör behållas och förbättras. Tostarpadius (diskussion) 10 juli 2020 kl. 03.22 (CEST)
OK, tack för svaret. EstrellaSueciadiskussion, 10 juli 2020 kl. 03.33 (CEST)

Jag tror att det finns rimlig potential för den här artikeln. Tittar man på tyska, engelska eller franska Wikipedia har de samtliga mer information på ett eller annat sätt, vilket pekar på att det gott går att göra någonting med den här. Sedan är frågan förstås om så kommer ske de närmaste femtio åren? Jag kommer då inte göra det – jag har andra artiklar jag hellre petar på. Däremot ser jag någon form av värde i den nuvarande listan som inte går att få med en kategori i och med att den är geografiskt sorterad och har en karta till stöd, vilket gör att jag kan navigera mig på ett sätt och med en typ av översikt vårt kategorisystem inte tillåter, där vi i bästa fall kan återskapa rubrikerna som egna kategorier och så får man hoppa mellan dem. Alltså: vagt bättre än kategori redan nu, skulle gå att göra någonting ordentligt med, dock med betydande risk att så inte kommer att ske. /Julle (disk.) 11 juli 2020 kl. 02.16 (CEST)

Eswp har en mer komplett lista man kan ta till hjälp ifall någon skulle vilka utöka listan. Men som Julle säger ovan måste någon också göra jobbet isåfall. --Fredde 11 juli 2020 kl. 14.34 (CEST)

BarbiaRedigera

Barbia (diskhistoriklogg). (anmälan)

Relevans ej påvisad. Inga källor. Anmälan får gärna gälla även artikeln Monturerna --EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 21.58 (CEST)

Radera
Behåll
 • Julle (disk.) 6 juli 2020 kl. 23.02 (CEST) Kampanjen har ändå ett eget uppslag över ett par sidor i Säfströms och Wilhelmssons Äventyrsspel – Bland mutanter, drakar och demoner, så nog tycker jag att det finns uppmärksamhet för att stå på egna ben.
 • Tostarpadius (diskussion) 8 juli 2020 kl. 23.57 (CEST) Övertygad av Julle.
Neutral
Infoga
Diskussion

Jag skulle kunna tänka mig en lösning där man infogar detta i en ny samlingsartikel, typ Äventyr i Drakar och Demoner men någon sådan sida finns ännu inte. Jag själv har varken något intresse eller känner att jag har någon kunskap överhuvudtaget om ämnet så jag får avstå. EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 21.58 (CEST)

Jag ser inte att vi behöver dra en sådan artikel, som varit källor-mallad i elva år, till SFFR. - Tournesol (diskussion) 6 juli 2020 kl. 22.00 (CEST)
Nja, just att artiklar är gamla brukar ju användas som ett argument för att lyfta de på SFFR. Jag håller dock med dig, jag hade mallat denna för snabbradering tidigare men många gånger när jag gjort så har det avslagits, lyfts här istället och inte varit uppskattat så jag väljer att lyfta allt utom rena oartiklar nuförtiden. Dessutom kan det ju vara värt att kolla om man kan väcka något intresse för att källbelägga och sammanfoga i en ny artikel genom att ta upp den här. Om inte så raderas den ändå efter en vecka. EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 22.03 (CEST)
Jag tycker det är utmärkt att den släpades hit – annars hade jag inte haft anledning att börja bläddra i potentiella källor. /Julle (disk.) 6 juli 2020 kl. 23.02 (CEST)
Bra jobbat! Har du något att tillägga angående relevansen för Monturerna som också "ingår" i denna nominering? EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 23.04 (CEST)
Jag kan ta och bläddra i rimliga källor någon gång de kommande dagarna. Tyvärr har varken Säfströms och Wilhelmssons Äventyrsspel – Bland mutanter, drakar och demoner eller Linder Krauklis Finna dolda ting den typ av omfattande register som kunde vara hjälpsamt i sammanhanget. /Julle (disk.) 6 juli 2020 kl. 23.07 (CEST)
Jag håller med om att det är bra att den "släpades" hit. Att artiklar som funnits och man därmed har kunnat börja räkna med att finns bör inte försvinna så där bara. Går de via SFFR kan de förbättras, som i det här fallet, eller åtminstone hittas genom diskussionen. --LPfi (diskussion) 7 juli 2020 kl. 11.07 (CEST)
Nu har jag lagt till lite i Monturerna också. /Julle (disk.) 8 juli 2020 kl. 21.50 (CEST)

Jag har alltså börjat källbelägga artikeln nu, det framgick kanske inte av min behåll-kommentar. /Julle (disk.) 6 juli 2020 kl. 23.08 (CEST)

Om att infogaRedigera

Jag har sneglat lite på relevanta äventyr som också kunde infogas, och den större artikeln som det är föreslaget att de skall infogas i och ... kommer det inte att bli ohanterligt långt och ohanterligt mycket? Det finns ett värde i informationsmallen med alla som var med och tog fram äventyren, och det kan vara ett antal namn. Sedan format, kampanjvärld, när och så vidare. Jag tror att det blir långt och oöverskådligt i längden? /Julle (disk.) 6 juli 2020 kl. 23.21 (CEST)

Jag sammanfogade nyligen fyra artiklar om samma ämne i Konfluxsviten, kan man inte tänka sig någon liknande lösning här? EstrellaSueciadiskussion, 6 juli 2020 kl. 23.24 (CEST)
Konfluxsviten är en bra lösning tycker jag, och det kan finnas skäl att göra liknande med andra starkt sammanhängande äventyr. Men jag tycker inte att de bör infogas i Drakar och Demoner – det lär bli svåröverskådligt. /Julle (disk.) 6 juli 2020 kl. 23.46 (CEST)
Skillnaden är väl just att Konfluxsviten är en svit. Barbia och Monturerna verkar vara ganska stora moduler, som blir ohanterliga om de infogas om man inte begränsar informationen till ett stycke eller två. Men relevansen är en intressant fråga: skall vi ha så noggrann information om spel att olika moduler får egna artiklar? Jag ser inget egentligt problem i det – jag tycker att det är roligt att rollspelskulturen i Sverige blir väldokumenterad och artiklarna torde inte innehålla kontroversiella uppgifter – men hur förhåller sig dessa till andra typer av artiklar? --LPfi (diskussion) 7 juli 2020 kl. 11.02 (CEST)
Jag tycker att det är en rimlig lösning med fristående artiklar om det är den bästa lösningen, om det inte finns rimliga alternativ som Konfluxsviten att ta till. Jag tycker att det är rimligt att se modulerna som egna publikationer i sammanhanget.
(Men jag vet egentligen mindre om rollspel än det kanske kan framstå som.) /Julle (disk.) 7 juli 2020 kl. 12.51 (CEST)

Avslutade diskussionerRedigera

ArkivRedigera