Wikipedia:Sidor föreslagna för radering

(Omdirigerad från Wikipedia:SFFR)
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Här på Sidor föreslagna för radering (populärt kallad SFFR) anmäler Wikipedias användare artiklar och diskuterar om de borde raderas eller ej. Den här administrationssidan är till för tveksamma och kontroversiella fall som kräver diskussion av flera användare. Saken kan och bör i de flesta fall avgöras på annat sätt:

 • Anmäl inte artiklar enbart om de är bristfälliga eller korta. Sådana artiklar kan förbättras och deras existens utgör en viktig grund för Wikipedias kontinuerliga tillväxt. De artiklarna bör istället kvalitetskontrolleras eller utökas. Om artikeln är av usel kvalitet, inte innehåller information av värde och det verkar osannolikt att den skulle förbättras eller utökas till försvarlig kvalitet inom rimlig tid kan den dock anmälas för radering.
 • Anmäl inte sidor för att de ofta är utsatta för klotter, i så fall kan halvlåsning vara en bättre åtgärd.
 • Artiklar som bör omdirigeras, flyttas eller slås ihop med andra artiklar, diskuteras på dessas diskussionssidor och förs vid behov till Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • Kategorier tas upp på Wikipedia:Problematiska kategorier.
 • Lägg inte till artiklar på den här sidan som helt uppenbart inte hör hemma på Wikipedia. Detta inkluderar klotter, reklam eller åsiktspropaganda, samt brott mot upphovsrätten. Om en artikel innehåller något av det tidigare ska istället artikeln anmälas till snabbradering. Det genom att märka den med mallen {{Radera}}. Om en administratör ändå anser att fallet är tveksamt så kommer denna att lägga in det här.
Relevanskontroll

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en artikel möter Wikipedias riktlinjer för relevans (vissa tumregler finns samlade under Wikipedia:Relevanskriterier).

Innan en artikel listas på den här sidan rekommenderas det att artikeln får informationsrutan (mallen) {{subst:rel}}. Sidor anmälda för relevanskontroll bevakas av ett stort antal erfarna användare och ofta löser de tillsammans saken genom att debattera på artikelns diskussionssida. Det är också vanligt att artiklar och framförallt nyskrivna artiklar utvecklas av användare vid en relevanskontrollmärkning så att relevansen framgår tydligare. Enbart artiklar där det är svårt att nå konsensus eller där relevansfrågan bedöms ha stort principiellt intresse bör hänskjutas till SFFR.

 • Mallar som tidigare har använts ska normalt inte raderas eftersom historiken kan bli svår att följa. Om en SFFR-diskussion leder till att mallen ska raderas, så raderas den inte rakt av utan mallas istället med mallen {{Ersatt mall}}.
 • En utförd radering kan återställas - om du anser att en artikel felaktigt raderats, kontakta den administratör som raderade sidan på dennes diskussionssida, eller begär att sidan ska återskapas på Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • För klok argumentering, se sidan Wikipedia:Argument att undvika i raderingsdiskussioner.

DiskussionenRedigera

Så här går en diskussion på Sidor föreslagna för radering till:

AnmälanRedigera

 1. Placera mallen {{SFFR}} längst upp på sidan du föreslår för radering, och klicka på "publicera ändringar".
 2. Skapa en undersida genom att klicka på länken som visas i mallen. Sidan som skapas kommer att vara förifylld med mallen för diskussionen.
 3. Öppna sedan Wikipedia:Sidor föreslagna för radering för redigering genom att öppna denna länk i ett nytt fönster. Överst i listan lägger du din sida - du skriver alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn}}. Spara.
  • Om det fanns en tidigare raderingsdiskussion använder du det namn som du angav ovan, alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn 2}} eller motsvarande.
 4. Klart! Om du nu laddar om denna sida ska diskussionen synas. För att det ska fungera måste du eventuellt rensa sidans cache.
 5. Överväg att informera sidans huvudsakliga bidragsgivare via deras diskussionssidor om att en artikel de bidragit till är under SFFR.

DiskussionenRedigera

Nu följer den diskussion som ska bilda ett konsensus och avgöra vad som händer med artikeln.

 • Du kan se vilka nya artiklar som lagts till genom att bevaka SFFR.
 • Du kan framföra din åsikt som en punkt (*) under Radera, Behåll, Neutral eller Infoga om artikeln. Om du vill att artikeln ska infogas, anger du givetvis var.
 • Du bör komplettera din åsikt med en kommentar, och du kan även föreslå andra åtgärder.
 • Under diskussion kan du diskutera vad som bör göras med artikeln och argumentera för de olika åtgärderna. Var kort och koncis; undvik Wikipedia:Diskussionskrig.
 • Du kan ändra din åsikt genom att markera den med överstrykning enligt *<s>användarnamn tidsangivelse</s>.

ÅtgärderRedigera

AvslutandeRedigera

 1. Diskussionen avslutas normalt inte tidigare än en vecka efter anmälan. Om konsensus saknas är det som regel bättre att låta diskussionen gå vidare än att avsluta efter minimitiden. Avslut med "konsensus saknas" bör därför ske först efter omkring tio dagar, om samtalet inte avstannat långt innan dess. Om det finns skilda meningar bör inga avslut ske förrän diskussionen avstannat eller uppenbart inte leder någonstans.
 2. I helt uppenbara fall kan artikeln snabbehållas, snabbraderas eller snabbinfogas. I övriga fall kan det vara bra att vänta någon dag efter det att diskussionen har stagnerat och ett konsensus förhoppningsvis har uppnåtts.
 3. Väg in vad som sägs i diskussionen och hur stor andel av användarna som uttryckt åsikter för de olika alternativen. Försök förstå vad som är gemenskapens vilja.
 4. Utför den åtgärd som verkar vara gemenskapens vilja, fråga någon annan om du är osäker. Om gemenskapen vill ha någon annan åtgärd än att radera/behålla utför då åtgärden eller märk artikeln med lämplig mall för åtgärden. För infogning finns Mall:Sffrinfoga.
 5. Avsluta diskussionen genom att skriva {{subst:sffrt|beslut}} ~~~~ överst i nomineringen och {{subst:sffrb}} längst ned i nomineringen.
 6. Ta bort {{sffr}} ur artikeln.
 7. För in
  {{Sffr arkiv | resultat = behåll/radera/infoga/konsensus saknas | kommentar = ~~~ |datum = 2021-09-24| sidnamn = sidnamn}}
  högst upp på artikelns diskussionssida (utan rubrik). Välj ett av de fem alternativa värdena på resultatparametern. Om du vill att dagens datum och sidnamn automatiskt ska läggas in kan du istället använda substning genom att skriva:
  {{subst:fsffr| behåll/radera/infoga/konsensus saknas |kommentar}}.
  Kommentar är frivillig, men kan innehålla mer detaljer och/eller din signatur.
 8. Vanligen har parametern sidnamn samma sidnamn som artikeln, men om artikeln tidigare har varit uppe på SFFR-diskussion, får parametern sidnamn SFFR-diskussionens sidnamn. Observera att {{Byt:fsffr}} inte fungerar i det fallet.
 9. Om detta diskussionsresultat upphäver ett tidigare, lägg då in parametern upphävd = ja i sffr arkiv-mallanropet för den äldre diskussionen på artikelns diskussionssida, för att autokategorisering ska förhindras av denna.
 10. Om du inte själv kan utföra en eventuell radering, begär den då på Wikipedia:Begäran om åtgärder, eller använd {{Radera}} och hänvisa till SFFR-diskussionen.
 11. I WP:SFFR, flytta ner raden för SFFR-diskussionen till Avslutade diskussioner.

Alla gjorda raderingar finns uppräknade i raderingsloggen, och samtliga raderingar kan återställas.

ArkiveringRedigera

Det är bra om den avslutade diskussionen får ligga kvar ett tag så att andra användare kan sätta sig in i resultatet. Efter någon vecka kan diskussionen arkiveras. Detta görs genom att flytta den från Wikipedia:Sidor föreslagna för radering till den månads arkiv då diskussionen avslutades, för närvarande: september 2021 (länk till förra månadens arkiv finns längst ner på sidan).

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera den här sidan / redigera aktuellt arkiv

Se vidare Artikelnamn, Dubblettartiklar, Omdirigeringar, Plagiat, Vad Wikipedia inte är, Relevanskriterier och Problematiska kategorier.

Sidor föreslagna för raderingRedigera

Uppdatera sidan

Arvid Trolle (1653–1698)Redigera

Arvid Trolle (1653–1698) (diskhistoriklogg). (anmälan)

Relevanskontroll sedan april med motiveringen: "Hans betydelse är endast genealogisk." Skilda meningar på diskussionssidan. Tostarpadius (diskussion) 22 september 2021 kl. 16.54 (CEST)[]

Radera
 • andejons (diskussion) 22 september 2021 kl. 17.26 (CEST) Omdirigera till släktartikeln; infogning av material är knappast nödvändig.[]
Behåll
 • Tostarpadius (diskussion) 22 september 2021 kl. 16.54 (CEST) I enlighet med argumentation i anslutning till artikeln.[]
 • Yger (diskussion) 22 september 2021 kl. 17.07 (CEST) detaljer om stamfadern är av värde[]
 • TernariusDisk 22 september 2021 kl. 18.43 (CEST) Kanske inte den tyngsta av våra artiklar, men om den är av genealogiskt intresse, varför då inte behålla den? Detaljerna är inte ointressanta, och de försvinner lätt vid en infogning.[]
 • Jan Arvid Götesson (diskussion) 23 september 2021 kl. 07.52 (CEST) Ingen som råkade se denna artikel skulle häpna över att ämnet vore iögonfallande oviktigt.[]
 • J 1982 (diskussion) 23 september 2021 kl. 12.59 (CEST) Som ovan.[]
Neutral
 • Stigfinnare (diskussion) 22 september 2021 kl. 23.55 (CEST) Egentligen tycker jag som Andejons, men jag förstår även Ternarius synpunkter. Jag lägger ner min röst eftersom jag inte har en glasklar uppfattning om denna artikel.[]
Infoga
Diskussion

Det som finns i artikeln nu är redogörelse för en inte speciellt remarkabel militär karriär som slutade vid kaptensgraden, samt att han på grund av ett arv beslöt sig för att bli svensk undersåte. I övrigt handlar artikeln om hans genealogiska betydelse. Hans militäre karriär motiverar knappast någon artikel, och hans genealogiska betydelse behandlas redan i artikeln Trolle. I nuläget ser jag därför inte att den här artikeln tillför något.

andejons (diskussion) 22 september 2021 kl. 17.26 (CEST)[]


Carl-Axel Trolle (1934–1997)Redigera

Carl-Axel Trolle (1934–1997) (diskhistoriklogg). (anmälan)

Oklar relevans. Artikelns diskussionssida lutar åt att relevanskriterierna inte uppfylls. Till SFFR för vidare hantering. Riggwelter (diskussion) 21 september 2021 kl. 17.55 (CEST)[]

Observera att artikeln utökats av Väsk efter anmälan. / Anhn (diskussion) 21 september 2021 kl. 22.17 (CEST)[]
Radera
 • Riggwelter (diskussion) 21 september 2021 kl. 17.59 (CEST) Per fört resonemang på artikelns diskussionssida.[]
 • Matanb (diskussion) 21 september 2021 kl. 18.24 (CEST) Efter att ha läst diskussionssidan menar jag också "radera".[]
 • Gunnar Larsson (diskussion) 21 september 2021 kl. 19.03 (CEST) Olämpligt ha artiklar för alla människor[]
 • Stigfinnare (diskussion) 22 september 2021 kl. 00.07 (CEST) Att vara huvudman i en sparbank kan inte vara en relevansgrundande merit. Inte heller några andra relevansgrundande meriter finns omnämnda.[]
 • Sjunnesson (diskussion) 22 september 2021 kl. 06.38 (CEST) Som Stigfinnare.[]
Behåll
 • Annika (diskussion) 21 september 2021 kl. 19.37 (CEST) Gränsfall, men placerar mig här eftersom han var en känd profil inom skånsk hembygdsvård.[]
 • Anhn (diskussion) 21 september 2021 kl. 21.43 (CEST) Se disk[]
 • J 1982 (diskussion) 22 september 2021 kl. 12.55 (CEST) Omnämnd i Vem är vem?[]
 • Tostarpadius (diskussion) 22 september 2021 kl. 16.45 (CEST) Tveklöst relevant, även om omnämnandet i Vem är vem inte anses räcka.[]
 • Jan Arvid Götesson (diskussion) 23 september 2021 kl. 23.20 (CEST) Se diskussion.[]
Neutral
Infoga
Diskussion

Den tidigare levnadsteckningen tog väsentligen slut efter Vem är vem som kom ut när Trolle var drygt trettio år, men han uträttade en del även efter detta. Hans dödsruna infördes i både SvD och GP och var ganska omfångsrik. Jag gjorde några tillägg baserat på dödsrunan så att vi ska få en mer rättvis bedömning, men är osäker på om det räcker hela vägen. Väsk 21 september 2021 kl. 19.33 (CEST)[]

Jag lade mig på "behåll" efter Väsk:s utvidgning med bl.a. hans roller i bankväsendet. Fyllig minnesruna i SvD bidrar EMM till relevans./Anhn (diskussion) 21 september 2021 kl. 21.43 (CEST)[]
Det viktiga är, enligt min mening, att Wikipedia inte innehåller artiklar om ämnen som kommer läsaren att bli förvånad över att så futtiga och oviktiga ämnen omskrivs. Denna artikel undviker nätt och jämt att ge intrycket att någon skriver in sin fina släkt i Wikipedia av fåfänga (det är oviktigt vem som skrivit i verkligheten, jag talar om intrycket). Den samlade bilden av livsverket, med uppdrag i en banks ledning, ledande roll i hembygdsvård i bygden varest hans ätt verkat i århundraden, att han kunnat bidraga med mark till den samhällviktiga Stiftelsen för fritidsområden i Skåne, tar udden av misstanken att det blott skulle vara en familjefåfängeartikel. Jan Arvid Götesson (diskussion) 23 september 2021 kl. 23.20 (CEST)[]

Avslutade diskussionerRedigera

ArkivRedigera