Wikipedia:Sidor föreslagna för radering

(Omdirigerad från Wikipedia:SFFR)
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Här på Sidor föreslagna för radering (populärt kallad SFFR) anmäler Wikipedias användare artiklar och diskuterar om de borde raderas eller ej. Den här administrationssidan är till för tveksamma och kontroversiella fall som kräver diskussion av flera användare. Saken kan och bör i de flesta fall avgöras på annat sätt:

 • Anmäl inte artiklar enbart om de är bristfälliga eller korta. Sådana artiklar kan förbättras och deras existens utgör en viktig grund för Wikipedias kontinuerliga tillväxt. De artiklarna bör istället kvalitetskontrolleras eller utökas. Om artikeln är av usel kvalitet, inte innehåller information av värde och det verkar osannolikt att den skulle förbättras eller utökas till försvarlig kvalitet inom rimlig tid kan den dock anmälas för radering.
 • Anmäl inte sidor för att de ofta är utsatta för klotter, i så fall kan halvlåsning vara en bättre åtgärd.
 • Artiklar som bör omdirigeras, flyttas eller slås ihop med andra artiklar, diskuteras på dessas diskussionssidor och förs vid behov till Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • Kategorier tas upp på Wikipedia:Problematiska kategorier.
 • Lägg inte till artiklar på den här sidan som helt uppenbart inte hör hemma på Wikipedia. Detta inkluderar klotter, reklam eller åsiktspropaganda, samt brott mot upphovsrätten. Om en artikel innehåller något av det tidigare ska istället artikeln anmälas till snabbradering. Det genom att märka den med mallen {{Radera}}. Om en administratör ändå anser att fallet är tveksamt så kommer denna att lägga in det här.
Relevanskontroll

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en artikel möter Wikipedias riktlinjer för relevans (vissa tumregler finns samlade under Wikipedia:Relevanskriterier).

Innan en artikel listas på den här sidan rekommenderas det att artikeln får informationsrutan (mallen) {{subst:rel}}. Sidor anmälda för relevanskontroll bevakas av ett stort antal erfarna användare och ofta löser de tillsammans saken genom att debattera på artikelns diskussionssida. Det är också vanligt att artiklar och framförallt nyskrivna artiklar utvecklas av användare vid en relevanskontrollmärkning så att relevansen framgår tydligare. Enbart artiklar där det är svårt att nå konsensus eller där relevansfrågan bedöms ha stort principiellt intresse bör hänskjutas till SFFR.

 • Mallar som tidigare har använts ska normalt inte raderas eftersom historiken kan bli svår att följa. Om en SFFR-diskussion leder till att mallen ska raderas, så raderas den inte rakt av utan mallas istället med mallen {{Ersatt mall}}.
 • En utförd radering kan återställas - om du anser att en artikel felaktigt raderats, kontakta den administratör som raderade sidan på dennes diskussionssida, eller begär att sidan ska återskapas på Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • För klok argumentering, se sidan Wikipedia:Argument att undvika i raderingsdiskussioner.

DiskussionenRedigera

Så här går en diskussion på Sidor föreslagna för radering till:

AnmälanRedigera

 1. Placera mallen {{SFFR}} längst upp på sidan du föreslår för radering, och klicka på "publicera ändringar".
 2. Skapa en undersida genom att klicka på länken som visas i mallen. Sidan som skapas kommer att vara förifylld med mallen för diskussionen.
 3. Öppna sedan Wikipedia:Sidor föreslagna för radering för redigering genom att öppna denna länk i ett nytt fönster. Överst i listan lägger du din sida - du skriver alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn}}. Spara.
  • Om det fanns en tidigare raderingsdiskussion använder du det namn som du angav ovan, alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn 2}} eller motsvarande.
 4. Klart! Om du nu laddar om denna sida ska diskussionen synas. För att det ska fungera måste du eventuellt rensa sidans cache.
 5. Överväg att informera sidans huvudsakliga bidragsgivare via deras diskussionssidor om att en artikel de bidragit till är under SFFR.

DiskussionenRedigera

Nu följer den diskussion som ska bilda ett konsensus och avgöra vad som händer med artikeln.

 • Du kan se vilka nya artiklar som lagts till genom att bevaka SFFR.
 • Du kan framföra din åsikt som en punkt (*) under Radera, Behåll, Neutral eller Infoga om artikeln. Om du vill att artikeln ska infogas, anger du givetvis var.
 • Du bör komplettera din åsikt med en kommentar, och du kan även föreslå andra åtgärder.
 • Under diskussion kan du diskutera vad som bör göras med artikeln och argumentera för de olika åtgärderna. Var kort och koncis; undvik Wikipedia:Diskussionskrig.
 • Du kan ändra din åsikt genom att markera den med överstrykning enligt *<s>användarnamn tidsangivelse</s>.

ÅtgärderRedigera

AvslutandeRedigera

 1. Diskussionen avslutas normalt inte tidigare än en vecka efter anmälan. Om konsensus saknas är det som regel bättre att låta diskussionen gå vidare än att avsluta efter minimitiden. Avslut med "konsensus saknas" bör därför ske först efter omkring tio dagar, om samtalet inte avstannat långt innan dess. Om det finns skilda meningar bör inga avslut ske förrän diskussionen avstannat eller uppenbart inte leder någonstans.
 2. I helt uppenbara fall kan artikeln snabbehållas, snabbraderas eller snabbinfogas. I övriga fall kan det vara bra att vänta någon dag efter det att diskussionen har stagnerat och ett konsensus förhoppningsvis har uppnåtts.
 3. Väg in vad som sägs i diskussionen och hur stor andel av användarna som uttryckt åsikter för de olika alternativen. Försök förstå vad som är gemenskapens vilja.
 4. Utför den åtgärd som verkar vara gemenskapens vilja, fråga någon annan om du är osäker. Om gemenskapen vill ha någon annan åtgärd än att radera/behålla utför då åtgärden eller märk artikeln med lämplig mall för åtgärden. För infogning finns Mall:Sffrinfoga.
 5. Avsluta diskussionen genom att skriva {{subst:sffrt|beslut}} ~~~~ överst i nomineringen och {{subst:sffrb}} längst ned i nomineringen.
 6. Ta bort {{sffr}} ur artikeln.
 7. För in
  {{Sffr arkiv | resultat = behåll/radera/infoga/konsensus saknas | kommentar = ~~~ |datum = 2021-04-13| sidnamn = sidnamn}}
  högst upp på artikelns diskussionssida (utan rubrik). Välj ett av de fem alternativa värdena på resultatparametern. Om du vill att dagens datum och sidnamn automatiskt ska läggas in kan du istället använda substning genom att skriva:
  {{subst:fsffr| behåll/radera/infoga/konsensus saknas |kommentar}}.
  Kommentar är frivillig, men kan innehålla mer detaljer och/eller din signatur.
 8. Vanligen har parametern sidnamn samma sidnamn som artikeln, men om artikeln tidigare har varit uppe på SFFR-diskussion, får parametern sidnamn SFFR-diskussionens sidnamn. Observera att {{Byt:fsffr}} inte fungerar i det fallet.
 9. Om detta diskussionsresultat upphäver ett tidigare, lägg då in parametern upphävd = ja i sffr arkiv-mallanropet för den äldre diskussionen på artikelns diskussionssida, för att autokategorisering ska förhindras av denna.
 10. Om du inte själv kan utföra en eventuell radering, begär den då på Wikipedia:Begäran om åtgärder, eller använd {{Radera}} och hänvisa till SFFR-diskussionen.
 11. I WP:SFFR, flytta ner raden för SFFR-diskussionen till Avslutade diskussioner.

Alla gjorda raderingar finns uppräknade i raderingsloggen, och samtliga raderingar kan återställas.

ArkiveringRedigera

Det är bra om den avslutade diskussionen får ligga kvar ett tag så att andra användare kan sätta sig in i resultatet. Efter någon vecka kan diskussionen arkiveras. Detta görs genom att flytta den från Wikipedia:Sidor föreslagna för radering till den månads arkiv då diskussionen avslutades, för närvarande: april 2021 (länk till förra månadens arkiv finns längst ner på sidan).

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera den här sidan / redigera aktuellt arkiv

Se vidare Artikelnamn, Dubblettartiklar, Omdirigeringar, Plagiat, Vad Wikipedia inte är, Relevanskriterier och Problematiska kategorier.

Sidor föreslagna för raderingRedigera

Uppdatera sidan

Axfood NärlivsRedigera

Axfood Närlivs (diskhistoriklogg). (anmälan)

Axfood Närlivs bytte den 7 april namn till Dagab och drivs av Dagab Inköp & Logistik AB som redan har en gedigen artikel där deras verksamhet inom grossisthandel skulle kunna infogas. Blir svårt att flytta nuvarande sidan till det nya namnet eftersom en artikel redan finns där. – Maol DB 11 april 2021 kl. 22.28 (CEST)

Radera
Behåll
 • Väsk 12 april 2021 kl. 11.06 (CEST) Vi raderar inte företag för att de upphört. Eftersom Närlivs under tjugo år var ett ganska viktigt företag inom sin bransch med egen ledning bör det behandlas som andra historiska företag, med sedvanlig epilog om vad som hände med verksamheten och att det gamla namnet fortsatte användas en viss tid efter sammanslagningen. Skeptisk till artikelsammanslagning; det kan bli rörigt om flera företag som existerat samtidigt ska behandlas i samma artikel.
 • Papper Pappergörs av trä! 12 april 2021 kl. 11.15 (CEST) - som ovanstående.
 • --EstrellaSueciadiskussion, 12 april 2021 kl. 16.06 (CEST)
 • Tostarpadius (diskussion) 12 april 2021 kl. 16.44 (CEST) Som de föregående.
 • --北山 Kitayama (diskussion) 13 april 2021 kl. 10.58 (CEST) Som föregående. Men en städning behövs. Tyvärr är våra företagsartiklar generellt mycket dåligt uppdaterade. Projekt/tävling behövs.
 • DIEXEL (diskussion) 13 april 2021 kl. 11.02 (CEST) Som Väsk!
Neutral
 • Stigfinnare (diskussion) 12 april 2021 kl. 00.32 (CEST) I väntan på att soppan reds ut. Hur som helst så kan inte artikeln bara raderas rätt av.
 • EPIC (diskussion) 13 april 2021 kl. 10.55 (CEST) Som Stigfinnare. Detta måste redas ut först, innan jag röstar.
Infoga
 • Infoga i Dagab, enligt anmälan. – Maol DB 11 april 2021 kl. 22.24 (CEST)
Med ändringarna som gjorts i artikeln stöder jag också att artikeln behålls, men att Dagabs "nya" verksamhet som grossist inom servicehandel tas upp i deras artikel också. – Maol DB 13 april 2021 kl. 04.38 (CEST)
Diskussion

Hur fungerar den föreslagna infogningen med tanke på andra inblandade artiklar? Jag antar att Dagab borde handla om den tidigare partiaffären. Vi borde hålla skillnad mellan egentliga företag och namn de lämnat efter sig och nu flyttas runt av koncernen där de inlemmats, såsom här med Dagab Närlivs → Axfood Närlivs → Dagab. Vi brukar ha som princip att företag beskrivs under nugällande namn, men det torde i första hand gälla koncern, moderbolag eller det namn verksamheten är känd under. Axfood Närlivs AB upplöstes 2017 (enligt artikeln), så bolaget kan inte ha bytt namn 2021. Jag skulle gärna se en sammanställning av hela Axfood-komplexet, med artiklar om diverse nu existerande delar och relevanta företag som upphört som självständiga sådana genom fusioner och företagsköp. Kanske vi kan se Axfood Närlivs som en parentes, om det finns en kontinuitet mellan det ursprungliga Dagab och det Dagab som nu ingår i Axfoodkoncernen, men om delar nu ingår i koncernen under andra namn medan andra delar av koncernen nu ingår i Dagab är det tveksamt. –LPfi (diskussion) 11 april 2021 kl. 23.00 (CEST)

Jo, jag håller med, det är lite rörigt. Varumärket Axfood Närlivs användes ända fram till 7 april i år av Dagab, och webbshoppen närlivs.se är fortfarande aktiv men jag förmodar att de kommer dirigera om den till dagab.se inom kort. – Maol DB 11 april 2021 kl. 23.11 (CEST)

Gabriel RunemarkRedigera

Gabriel Runemark (diskhistoriklogg). (anmälan)

Relevanskontroll sedan december. Ingen som helst relevans påvisad i artikeltexten. Solklar radering om inget nytt framkommer. --EstrellaSueciadiskussion, 10 april 2021 kl. 19.37 (CEST)

Radera
 • --EstrellaSueciadiskussion, 10 april 2021 kl. 19.37 (CEST) Enligt anmälan.
 • ℇsquilo 10 april 2021 kl. 22.11 (CEST) Enligt anmälan.
 • Stigfinnare (diskussion) 11 april 2021 kl. 00.13 (CEST) Det är möjligt att han trots allt är relevant nog, men i så fall är det ett grundkrav att det tydligt framgår av artikeln. Så är inte fallet nu.
 • Thoasp (diskussion) 11 april 2021 kl. 09.50 (CEST) Som Stigfinnare.
 • --Bruno Rosta (diskussion) 11 april 2021 kl. 22.32 (CEST) enligt anmmälan
 • Roufu (diskussion) 12 april 2021 kl. 13.30 (CEST). Som Stigfinnare. Att spela i ett komp-band på TV ger inte relevans.
 • Matanb (diskussion) 12 april 2021 kl. 16.15 (CEST) Enligt anmälan. Just nu finns inget som antyder relevans.
 • Sjunnesson (diskussion) 13 april 2021 kl. 07.53 (CEST) Som Stigfinnare.
 • EPIC (diskussion) 13 april 2021 kl. 10.56 (CEST) Enligt anmälan
 • Annika (diskussion) 13 april 2021 kl. 15.31 (CEST) Enl. anm.
Behåll
 • J 1982 (diskussion) 13 april 2021 kl. 14.37 (CEST) Fler källor har tillkommit (framför allt Svensk mediedatabas). + Återkommande medverkan i TV4.
 • Tostarpadius (diskussion) 13 april 2021 kl. 15.24 (CEST) Solklart utslag efter utökningen enligt min mening.
Neutral
 • Tostarpadius (diskussion) 11 april 2021 kl. 01.24 (CEST) I väntan på större klarhet. Medverkan i TV4 är en mer imponerande merit än att blogga eller youtuba.
Infoga
Diskussion

Är verkligen inte regelbunden medverkan i TV4 något som åtminstone bidrar till relevans? I mina ögon är detta ingen snabbraderingskandidat utan en artikel som förtjänar en chans. Tostarpadius (diskussion) 12 april 2021 kl. 18.06 (CEST)

Nej, jag tycker inte det. Han har inte haft någon framträdande roll eller fått någon betydande uppmärksamhet. Och om han har det så framgår det definitivt inte av artikeln i alla fall. Radera, men inte snabbradera. Där håller jag med dig. --EstrellaSueciadiskussion, 12 april 2021 kl. 18.53 (CEST)
Det jag menar är att SFFR-diskussionen bör få pågå en vecka, så att det finns tid att leta upp mer information och bättre källor. Tostarpadius (diskussion) 12 april 2021 kl. 23.23 (CEST)
Ja, det kan den väl få göra, även om utgången ser given ut. Jag ser ändå ingen anledning att skynda på. --EstrellaSueciadiskussion, 13 april 2021 kl. 11.37 (CEST)
Erfarenheten säger att saker kan framkomma. Här handlar det ju inte om att det är solklart att relevans saknas, endast att det inte framgår av artikeln i dess nuvarande skick. Tostarpadius (diskussion) 13 april 2021 kl. 15.23 (CEST)

SafemodeRedigera

Demoband, mer eller mindre. Att artikeln är skriven i marknadsföringssyfte förefaller uppenbart. Inte signade på något större bolag, inga imponerande lyssnarsiffror på internet. Albumförsäljning har jag inte heller hittat någon. Gruppens "album", som vi också har en artikel om, bör också raderas.

Radera båda artiklarna
Radera artikeln om albumet men behåll artikeln om bandet
Behåll
 • J 1982 (diskussion) 13 april 2021 kl. 14.43 (CEST) Har i alla fall spelat in ett fullängdsalbum + seger i nationell rockbandstävling.
Neutral
Infoga
Diskussion

Avslutade diskussionerRedigera


ArkivRedigera