En talföljd (följd, progression) är en ändlig eller oändlig följd av tal, vanligen betecknad med hjälp av index som

Definitioner

redigera

Talen   kallas talföljdens element. Talföljden kan betraktas som en funktion f från de positiva heltalen till alla tal,  .

En talföljd kan betecknas   Ofta används den kortare beteckningen  .

Notera att talen i följden inte behöver ha olika värden. Ett exempel på detta är talföljden  vilket ger talföljden  .

Att beskriva en talföljd

redigera

Talföljden kan anges med en explicit formel, till exempel

 .

Den kan också anges genom en rekursionsformel, där varje element uttrycks med hjälp av det föregående elementet , tillsammans med startvärdet, till exempel

 

En talföljd kallas

 • växande om   för alla n

och strängt växande om   för alla n

 • avtagande om   för alla n

och strängt avtagande om   för alla n

 • monoton om den är antingen växande eller avtagande,
 • oändlig om n kan anta hur stora värden som helst,
 • begränsad upptill om det finns ett tal M sådant att   för alla n
 • begränsad nedtill om det finns ett tal m sådant att   för alla n

Konvergens och divergens

redigera

Om talen i en oändlig talföljd närmar sig ett bestämt tal b, kallas talföljden konvergent och b kallas talföljdens gränsvärde:

 

En följd som inte är konvergent kallas divergent.

Exempel:

 •   är konvergent med gränsvärdet 0;
 •   är konvergent med gränsvärdet 0;
 •   är divergent;
 •   är divergent.

En (oändlig) decimalutveckling är en konvergent talföljd. Betrakta t.ex. det rationella talet och dess decimalutveckling  ; den senare står för den konvergenta följden   vars gränsvärde är 25/33.

Vanliga talföljder

redigera
Exempel:  
Exempel:  
 • Fibonacciföljden: Följden   av Fibonaccital, där varje element är summan av de båda närmast föregående.

Se även

redigera

Externa länkar

redigera