Öppna huvudmenyn
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Innehåll

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

ArbetsordningRedigera

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2019.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningarRedigera


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

DiskussionerRedigera

Kategori:Textila fornfyndRedigera

Problem: Kategorinamnet antyder att textilierna skall härröra från forntiden, det vill säga förhistorisk tid, och att kategorin skall vara till för "fynd", vilket brukar avse arkeologiska fynd, men ju också inkludera andra "fynd" på kyrkvindar med mera även om det gör avgränsningen oklar. En stor del av dessa textilier är medeltida, en del som Skepptunatäcket ännu senare. Vissa som Bayeuxtapeten har ju aldrig varit försvunnen och skulle med den vidaste definitionen aldrig kunna kallas "fynd".

Förslag till åtgärd: Jag tittade på artiklarna och ser att majoriteten redan finns med i kategorin textila konstverk, som knappast är överbefolkad. Ett fåtal arkeologiska fynd där textilier endast är en del är undantaget. Byt namn på kategorin till Arkeologiska textilfynd och ta bort artiklar som inte är arkeologiska fynd. Det är så få artiklar att det inte finns skäl att behöva dela in dem efter tidsperiod, men blir det många kan man ju alltid göra det.FBQ (diskussion) 20 juni 2019 kl. 12.05 (CEST)

Anmälare:FBQ (diskussion) 20 juni 2019 kl. 12.05 (CEST)

Låter som en bra lösning. --LPfi (diskussion) 20 juni 2019 kl. 14.27 (CEST)

Kategori:Invasiva arterRedigera

Problem: Var är dessa arter invasiva? Gäller det arter som är invasiva i Sverige? Enligt Naturvårdsverket är 11 arter invasiva i Sverige ([1]) Vi bör hålla isär så kallade "främmande arter" och "invasiva arter". Kategorin bör ändras till exempelvis Kategori:Invasiva arter i EU eller Kategori:Invasiva arter i Sverige. --AHA (diskussion) 9 maj 2019 kl. 21.06 (CEST)

Förslag till åtgärd:

Anmälare: AHA (diskussion) 9 maj 2019 kl. 21.12 (CEST)

Diskussion:
På engwiki förekommer denna kategori, men då enbart för övergripande artiklar om invasiva arter, medan enskilda invasiva organinismer placeras i geografiskt specificerade kategorier. Jag påbörjar detta arbete. Vi kan därmed låta kategorin finnas kvar och jag drar tillbaka anmälan. --AHA (diskussion) 10 maj 2019 kl. 12.49 (CEST)

Låter rimligt. Frågan om vilka arter som är invasiva kvarstår, men t.ex. EU definierar dem genom lagstiftningen. Det vore säkert bra att i kategoribeskrivningarna ange vilka dokument eller procedurer som i första hand används för att avgöra vad som är en invasiv art. --LPfi (diskussion) 20 juni 2019 kl. 14.36 (CEST)

Avslutade diskussionerRedigera
ArkivRedigera