Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

ArbetsordningRedigera

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2020.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningarRedigera


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

DiskussionerRedigera

Kategori:IngusjetienRedigera

Problem: Felaktig namnform. Stämmer inte överens med artiklarnas namn. Se bland annat Diskussion:Ingusjien.

Förslag till åtgärd: Flytt till Kategori:Ingusjien

Anmälare: 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.25 (CEST)

Korrigerad anmälan // 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.27 (CEST)

Diskussion:

Kategorins namn bör bytas till Ingusjien. Detta är gjort för samtliga artiklar i kategorin, t.ex. för huvudartikeln, där detta diskuterades och artikeln flyttades under perioden 2010-2012. // 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.11 (CEST)

Flyttade in ovanstående text då anmälan skett på felaktigt sätt. // 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.25 (CEST)
Det här verkar väldigt straightforward och inget som behöver diskuteras egentligen. @Tournesol: Pingar dig i egenskap av ru-1. Har jag missat något här? Eller är detta bara att utföra rakt av? EstrellaSueciadiskussion, 17 november 2020 kl. 20.55 (CET)
På ryska heter artikeln Ингушетия vilket transkriberat blir I-n-g-u-sj-e-t-i-ja men det avgörande bör ju inte vara vad som vore ett tänkbart svenskt namn utan vad som är den etablerade svenska termen. För tio år sedan verkar det inte ha varit helt solklart, och än idag verkar det splittrat, Sweden Abroad publicerade så sent som förra veckan en text där det står Ingusjetien och regeringen skrev 2016 Ingusjien. Kanske borde vi diskutera namngivingen av artikeln om regionen igen? - Tournesol (diskussion) 18 november 2020 kl. 09.52 (CET)

Kategori:Svenskspråkiga YoutubekanalerRedigera

Problem: Kategorin berör kanaler men inkluderar även personer. Detta blir konstigt då personer således kategoriseras som kanaler. Om det ska avgränas till det förstnämnda blir få kanaler kvar, eftersom i princip alla kanaler som endast har en "huvudperson" inte är relevanta i sig själva.

Förslag till åtgärd: Byt namn på kategorin till "svenskspråkiga Youtubekanaler och Youtubepersonligheter", eller skapa någon typ av kategoriträd där kanaler avskiljs från personer. Det senare ter sig dock något mer komplicerat

Anmälare: Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 19.08 (CEST)

Diskussion:

Sigvid: Nej det är inte konstigt eftersom det finns YT-kanaler som bär samma namn som den handlar om, jag tänker främst på de där bloggarna och influerarna som Clara Henry, Therese Lindgren, Jonna Jinton och Nathalie Danielsson. Matkoma och Dualdgaming, som är skapad av flera personer, är ju lika mycket kanaler som influerarna. Ska vi ha två olika artiklar om Therese Lindgren? En om henne och en om hennes kanal, som ändå tar upp hennes liv i stort sett? DIEXEL (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.51 (CEST)
Nej, jag menar inte att vi ska ha två sidor för varje person/kanal. Min poäng är att vi kategoriserar personer som kanaler. Mitt främsta förslag till lösning på detta är att byta namn på kategorin. Artikeln om Therese Lundgren handlar om personen Lundgren, inte kanalen "Therese Lundgren". Att hennes kanal bär hennes namn spelar i min mening ingen roll. Skulle vi kategorisera personen Fredrik Skavlan som ett TV-program om hans TV-program "Skavlan" inte var relevant i sig självt? Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 22.35 (CEST)
Jag håller med om att det är lite rörigt. Ett exempel på detta, här var det lite luddigt huruvida artikeln Stamsite behandlade kanalen eller personen bakom kanalen. Eftersom artikeln hade namnet Stamsite och inte Marcus Nyman och låg i denna kategori så tog jag bort persondatauppgifter om grundaren till kanalen men jag har inget emot att döpa om kategorin och formulera om artiklarna. – Maol DB 4 oktober 2020 kl. 22.55 (CEST)

Kategori:VårdRedigera

Problem: Svårt att förstå hur kategorin ska avgränsas mot Kategori:Hälso- och sjukvård. Kanske skapad 2006 utifrån ett tänk om "Vård och omsorg" som då naturligt grenar sig i Vård resp. omsorg. Vård omdirigerar dock till Sjukvård och sedan finns även artikeln Hälso- och sjukvård.

Förslag till åtgärd:

Följdåtgärder:

Anmälare: JT (diskussion) 26 juli 2020 kl. 15.58 (CEST)

Diskussion:

 • Medhåll till anmälan. Ser inget behov av att ha en kategori som bara heter "vård", då jag inte tror att det finns någon typ av vård som inte är hälsovård eller sjukvård. /Sigvid (diskussion) 3 augusti 2020 kl. 23.09 (CEST)
Ni bortser från Kriminalvård och Kategori:Kriminalvård som inte faller in under hälso- och sjukvård, men borde ligga i Kategori:Vård. /Ascilto (diskussion) 3 augusti 2020 kl. 23.58 (CEST)
Hm, ja det har du rätt i. Är dock fortsatt fundersam vad "vård" innebär. Man kan förstås nöja sig med att kategorin inkluderar alla termer som innehåller "vård", men helst borde det finnas en definition på begreppet som inkluderar alla typer av "vård". Sigvid (diskussion) 4 augusti 2020 kl. 11.01 (CEST)
Jag såg nu att även grensidan Institutionsvård också är kategoriserad i Vård. Allt som länkas från den är ju inte medicinsk vård (t.ex. vård i familjehem). Men jag undrar om inte de flesta uppfattar det fristående ordet vård som främst medicinsk (inkl. psykiatrisk) vård. Vi får väl i vart fall avgränsa till vård av människor annars ska ju både Naturvård och Veterinär med. Jag kompletterar min anmälan till att säga att jag tycker att begreppet "Vård" är för abstrakt och svåravgränsat för att vara en lämplig kategori. Olika termer som innehåller ordet vård kategoriseras bättre i konkretare kategorier. För exemplet Kategori:Kriminalvård de 4 nuvarande. Kopplingen mellan kriminalvård och vårdföretag är ju bara att "vård" ingår i båda orden. Vänliga hälsningar, JT (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 00.48 (CEST)
I SAB är "Omvårdnad" en undergrupp till "Hälso- och sjukvård" som i sin tur är en undergrupp till "Medicin". Andra begrepp som i vidsträckt mening handlar om vårdande hör inte till vården eller medicinen, såsom "byggnadsvård" som hör till "Allmänt och blandat", "fornminnesvård" hör till "Arkeologi", "kriminalvård" hör till "samhällsvetenskap" och "skovård" hör till "ekonomi- och näringsväsen". Därmed håller jag med om förslaget och de föreslagna följdåtgärderna. Thuresson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 23.09 (CET)

Kategori:SekterRedigera

Problem: Ifrågasatt kategori enligt diskussion på Bybrunnen https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&oldid=47149395#Sekter. Jag menar att kategorin bör tas bort och har argumenterat för detta i diskussionen. Frågan har varit uppe tidigare (2006-2007) se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Problematiska_kategorier/Sekter

Förslag till åtgärd: Ta bort kategorin

Anmälare: Chandra Varena (diskussion) 20 januari 2020 kl. 15.05 (CET)

Diskussion:

 • Stödjer borttagande, tycker det har motiverats bra i diskussionen varför kategorin är olämplig. / Anhn (diskussion) 20 januari 2020 kl. 15.39 (CET)
 • Som jag sade i diskussionen på BB. Det är inte brödtext som är problemet, utan just kategoriseringen. 62 osv (diskussion) 20 januari 2020 kl. 16.33 (CET)
 • Stöder. Kan inte se att det behövs någon behandling här efter samtal på Bybrunnen. Tostarpadius (diskussion) 21 januari 2020 kl. 02.43 (CET)
 • Tveksam. Jag sympatiserar med tanken bakom anmälan, att det är skillnad på beskrivningar och kategoriseringar. Men jag gick till den här kategorin för att jag sökte efter just sekterna Heaven's Gate (religiös grupp) och Folkets tempel som jag inte kom ihåg namnen på över huvud taget. Hur skulle jag ha hittat dem utan den här kategorin? Jag tänker att det handlar om att ha en tillräckligt skarp och välunderbyggd definition. Vi är redan idag generösa med att inte ha med artiklar om sekter i den här kategorin, tröskeln är hög för att en artikel skall läggas där. /Ascilto (diskussion) 22 januari 2020 kl. 22.04 (CET)
 • Stöder ej. Varför ska Wikipedia vitmåla de trossamfund som klassificeras/kännetecknas som sekter? DIEXEL (diskussion) 24 januari 2020 kl. 09.25 (CET)
@DIEXEL: Vilken auktoritet gör den typen av klassificering? 62 osv (diskussion) 24 januari 2020 kl. 09.56 (CET)
 • Stöder ej. Man kan inte ha Monofysitism och Gnosticism som underkategorier till denna kategori så uppenbarligen är inte tröskeln tillräckligt hög, men i stort är jag ändå inte emot kategorin. Det finns en mindre grupp rörelser som i stort sett alla betecknar som sekter och de kan listas i kategorin. Dock måste vi räkna med att kategorin behöver bevakas för felaktiga kategoriseringar kommer fortsätta ske både p.g.a. missförstånd och illvilja, men den utmaningen klarar vi väl? /Machatjkala (diskussion) 3 februari 2020 kl. 21.04 (CET)
  Nej, jag tror inte vi klarar det. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.02 (CET)
Jag tror inte heller att vi klarar det. Även om några fantastiska wikipedianer kollar all aktivitet så mycket de bara kan, dygnet om, så finns en risk att något smiter igenom. Och dessutom behåller vi då problemet med vad som ska klassas som sekt - vem ska avgöra det och på vilka grunder? --Chandra Varena (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.16 (CET)
Kriterierna för vad som är en sekt är inte svårare än kriterierna för något annat. Världen är sällan svartvit. Vi får diskutera och komma fram till något i varje enskilt fall. Vi kommer ändå inte helt kunna undvika begreppet sekt på Wikipedia så diskussionen måste ändå hållas levande. /Machatjkala (diskussion) 4 februari 2020 kl. 10.52 (CET)
Eftersom det inte finns någon allmänt erkänd definition av sekt så är det svårare och mera godtyckligt än för mycket annat att göra en sådan kategorisering, och det kommer att ta mycket tid och kraft om vi ska diskutera varje enskilt fall. Det betyder inte att vi behöver undvika begreppet helt, utan bara undvika det som kategori. I artiklarna kan vi mycket väl skriva "XX betecknar YY som sekt för att..." eller till och med "ofta karakteriserad som sekt". --Chandra Varena (diskussion) 4 februari 2020 kl. 11.12 (CET)
Det finns inte heller en allmänt accepterad definition av religion. Ska vi undvika det begreppet också? Nej, det ska vi inte utan vi förhåller oss till den mängd religionsdefinitioner som finns. Sekt är ett betydligt mindre komplicerat begrepp än religion och lättare för oss att hantera. Utanför naturvetenskapen är det ambivalens om allting. Den ene tycker si och den andre så. Kan inte Wikipedia hantera det får vi lägga ner./Machatjkala (diskussion) 4 februari 2020 kl. 15.37 (CET)
Ja, det är inte lätt att definiera religion. Men det är åtminstone inte ett pejorativ. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 15.41 (CET)
Vi har andra pejorativa kategorier som t.ex. brottslingar. De används med försiktighet och så bör vi göra med sekter också. Det är svårt, men långt ifrån omöjligt att hantera. Sekter är en del av vår värld och det är rimligt att Wikipedia hanterar det och inte bara ignorerar det./Machatjkala (diskussion) 24 februari 2020 kl. 08.27 (CET)
Brottslingar kategoriserar vi förhoppningsvis utifrån en dom. (I historisk tid åtminstone.) Vilken auktoritet avgör vem som är sekteristisk? Är det patriarken i Moskva som bestämmer det, likt hur det fungerar i Ryssland? Jag säger inte att vi ska ignorera sekterna, ingen har föreslagit att vi ska ta bort brödtext om sekt i dessa artiklar. 62 osv (diskussion) 24 februari 2020 kl. 09.25 (CET)
Jag vet att ingen bett att få ta bort det ur texterna, men samma argument är ju giltiga där. Om vi accepterar att ingen kan säga vad en sekt är gäller det ju inte bara kategorierna utan även artiklarna. Men sanningen är att det finns en samsyn i västvärlden att Guds barn och Mansonfamiljen är sekter och därför kan vi kategorisera dem som sådana och skriva det i artikeltexten. Sedan kan man välja att lägga betoning på hur svårt det är att utreda när samsyn finns eller inte, men det går och vi behöver göra det för att skriva artikeln. Sedan är det inte så svårt att lägga till kategorin också. Visst behövs det viss vaksamhet för skribenter som vill sektstämpla allt de själva inte tycker om, men det blir faktiskt lättare med kategorier. Det är bara att sätta en bevakning på kategorin och se vad som läggs till. Det bör göra att vi lite snabbare kan fånga en del av problemen. Att begrava en sådan här delikat problematik kommer inte öka kvalitén på artiklarna. Tvärtom ökar det möjligheten att smyga in sina egna åsikter i sparsamt lästa artiklar och att det tar lång tid innan det upptäcks. När något är svårt och kontroversiellt tjänar vi på att vara tydliga och så öppna som möjligt. Det bli mycket lättare att komma med invändningar då. /Machatjkala (diskussion) 24 februari 2020 kl. 09.58 (CET)
Det går att argumentera för att Mansonfamiljen inte alls är en sekt. Det handlar om definition. Om man med sekt avser någon som avviker från den "rätta vägen" så har Manson aldrig avvikit från någonting! Han har varit trogen sig själva hela vägen. Manson är ingen sekt! VSV! Om man istället utgår från det engelska ordet "kult" så skulle Katolska kyrkan passa in i kategorin. Den här typen av fina detaljer har du mycket svårt att få in i en kategorisering. Verktygen för att bevaka kategorier fungerar inte om den som utför redigeringen väljer att ta bort kategoriseringen. Hur stort problem är det att Mansonfamiljen skönmålas? 62 osv (diskussion) 24 februari 2020 kl. 10.12 (CET)

I artiklarna kan man skriva "betraktas som en sekt av XX" (med källa). Då är det någon som har gjort en bedömning och står för den och vi talar om det och hänvisar till den personens eller organisationens argumentation. Men när vi stoppar in artiklar i kategorier är det wp (alla eller ingen) som gör bedömningen. I väldigt mycket annat är vi, helt riktigt, noga med att inte skriva löst tyckande och noga med att det vi skriver ska vara källbelagt. Jag förstår inte varför vi skulle ha lägre krav på kategorier? --Chandra Varena (diskussion) 24 februari 2020 kl. 10.26 (CET)

Sextvåetc Jag tycker ditt sätt att resonera har passerat gränsen för vad som är raljant. Att något går att argumentera för har inte med saken att göra helt enkelt för att allt går att argumentera för om man sätter sig på tvären. Frågan är vad som är den allmänna ståndpunkten. Sedan är det engelska ordet cult den närmsta motsvarigheten det vi på svenska kallar sekt och det finns inga seriösa bedömare som kallar katolska kyrkan det. Man kan alltid hävda att amerikansk fotboll inte är någon riktig fotboll och Wikipedia borde inte använda det som kategori. Dina argument är på den nivån nu.
Chandra Varena: Jo har förstår den skillnaden, men alla sekter är inte gränsfall. Det finns också de som till helt övervägande del beskrivs som just sekt. Varför skulle vi då undvika att använda kategorin? Gränsdragningar måste vi även göra i andra fall, även i kontroversiella frågor. Frågan är snarare varför vi undvika begrepp som är allmänt vedertagna? /Machatjkala (diskussion) 24 februari 2020 kl. 11.23 (CET)
AIK och Hammarby spelar här samma sport, båda benämner vi fotboll. Men det är inte det vi jämför här. Här handlar det snarare om en hel "liga" med lag som spelar efter varsina regler. Lagen har olika antal spelare på planen, en del spelar 2x45 minuter, andra 3x30, vissa får ta bollen med händerna och springa och vissa får bara röra bollen med fötterna. Det finns inga domare och det finns ingen regelbok. I vissa lag får man tackla, i andra får man inte. Vem bestämmer i den här ligan vem som spelar sekteristiskt?
Vi undviker inte att beskriva de olika lagen här. Vi bara undviker att samla de vi inte gillar i samma sida, bara utifrån vad ett gäng Wikipedianer anser är ett acceptabelt sätt att spela fotboll. 62 osv (diskussion) 24 februari 2020 kl. 13.41 (CET)
Det handlar inte om vilka vi gillar eller inte. Det handlar om att det faktiskt finns grupper som kallas sekter. Det är ett verkligt begrepp. Därför kan det användas. Jag tolkar ditt inlägg som att du menar att det inte är ett begrepp som existerar med någon slags samstämmighet. Där menar jag att du har fel. Längre än så kommer vi inte och jag pausar jag mitt deltagande i denna diskussion nu. /Machatjkala (diskussion) 24 februari 2020 kl. 16.01 (CET)
Du har inte visat vad den samstämmigheten består av, utan menar att vi ska diskutera oss fram till det i varje fall. Det är sådant som leder till tyckande. Pov är Pov även om den bestäms av en majoritet. Efraims budbärare finns exempelvis i kategorin Kristna sekter. Jag har bott granne med dem vid ett par tillfällen. Det är fredliga människor som inte sticker ut. I artikeln finns inget angivet om varför de är kategoriserade som sekt. Det går säkert att identifiera någon som tycker de är/var en sekt, men det kan du göra med alla kristna samfund.
62 osv (diskussion) 24 februari 2020 kl. 16.27 (CET)
 • Stöder. Definition av sekt alltid är relativt mot majoriteten, och man skulle gott kunna klasificera de första kristna som en sekt. Då ordet har en negativ klang, bör vi inte klassificera människor på det sättet. Martinogk (diskussion) 6 april 2020 kl. 05.51 (CEST)

Avslutade diskussionerRedigera


ArkivRedigera