Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

ArbetsordningRedigera

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2021.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningarRedigera


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

DiskussionerRedigera

Kategori:AcademicaRedigera

Problem: Den innehåller allt möjligt.

Förslag till åtgärd: Överföring till existerande och nya kategorier.

Anmälare: Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)

Diskussion:
Den omfattar organ inom högskolevärden, termer kopplade till undervisning och examination, studenttyper, utbildningsprogram, studentkultur. Artiklarna bör föras över till existerande eller nyskapade kategorier.

Hur ser det ut på andra språk? Vad ligger i Commons-kategorin? Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)

Vad är egentligen problemet? Att den innehåller olikartade saker med koppling till högskolan? Det framgår ju (någorlunda) av namnet att precis det är tanken, och jag har svårt att se att det är något större fel med den. Möjligen bör innehållet städas och vissa artiklar föras till mer specifika kategorier, men det gäller nog en hel del andra kategorier också och är inget man behöver gå till SFFR för att åtgärda.
andejons (diskussion) 2 januari 2021 kl. 13.41 (CET)
Efter att ha funderat lite stöder jag nog Andejons här, och att vi behöver strukturera upp lite. Jag tycker dock titeln låter lite krystad, men har samtidigt inget bättre förslag (eftersom det ska täcka både universitet och högskolor och ev. något annat likvärdigt). Dr Bowser (diskussion) 2 januari 2021 kl. 20.48 (CET)
Jag ville ha lite synpunkter innan en större omstrukturering. Namnet behöver ändras eller så läggs allt övrigt inom Kategori:Högre utbildning. Per W (diskussion) 6 januari 2021 kl. 19.35 (CET)
Ja det förefaller som en rimligare sortering, eftersom kategorin Academica verkar dra åt sig lite allt möjligt såsom olika konstnärliga akademier som rimligtvis bör särskiljas från högre utbildning. Samtidigt är ju academica nu en underkategori av högre utbildning, vilket därmed blir mindre lämpligt eftersom det inte håller för sant gällande delar av innehållet. Dr Bowser (diskussion) 7 januari 2021 kl. 12.07 (CET)
Tack, Dr Bowser, för dina synpunkter! Jo, det gäller att skilja akademier från högre utbildning och försöka lägga mycket i underkategorier. Jag tog upp det här för att få några kommentarer innan jag börja flytta runt mycket. Per W (diskussion) 8 januari 2021 kl. 13.23 (CET)

Överkategorin Kategori:Forskning har liknande problem, vilket jag försökte uppmärksamma på Kategoridiskussion:Forskning för några år sedan. Har någon ett konkret förslag på vad som bör göras, i mer detalj? Det kanske kan sätta lite snurr på diskussionen. //Essin (diskussion) 26 januari 2021 kl. 18.55 (CET)

Alltså jag har försökt komma på vad man ska göra med forskning, men jag vet inte riktigt, jag tror det bästa vore att dra upp den här också. Dr Bowser (diskussion) 7 februari 2021 kl. 14.43 (CET)

Kategori:Patologiska tillstånd, tecken och symtomRedigera

Problem: Hopplöst bred pyttipanna-kategori som blandar ihop allt: här kan man peta in symtom, kliniska undersökningsfynd, radiologi, prover m.m. för bred för att ha någon funktion

Förslag till åtgärd: radera

Anmälare: Dr Bowser (diskussion) 18 december 2020 kl. 22.12 (CET)

Diskussion:

Håller fullständigt med. Det mesta passar in.Per W (diskussion) 20 december 2020 kl. 18.44 (CET)
Jag måste säga att jag är lite förvirrad, jag trodde det här var en faksimil av en engelsk kategori, men wikidataobjektet saknar andra länkningar. Jag föreslår att vi bygger om till att t. ex. symtom faller under ohälsa+fysiologi osv... Dr Bowser (diskussion) 9 januari 2021 kl. 02.39 (CET)
Tänker du dig att symtomen placeras under ohälsa med dessa grenar och annat under fysiologiträdet? Eller att symtonen är både under ohälsa och den delen av fysiologin som de tillhör? Det senare känns rimligare för mig. Per W (diskussion) 9 januari 2021 kl. 08.12 (CET)
Det knepiga med symtom är ju att det ibland kan uppkomma av fysiologiskt skilda förklaringar och vara såväl somatiska som psykiska eller båda på samma gång. Ett annat problem är att kategorin blandar symtom och fynd, vilket är olika saker eller ibland samma sak t. ex. feber (symtom=känslan av feber/värme, fynd= temp >38-38,5 beroende på vem du frågar). Dessutom har det petats in sjukdomar i kategorin, vilket naturligtvis blir tokigt, samt diverse (sociologiska???) företeelser som Osynligt handikapp. Jag är osäker på exakt vad som ska göras, bara att mycket behöver göras. Jag ska återkomma när jag har hunnit filosofera lite till, men är tacksam för alla slags synpunkter under tiden. Dr Bowser (diskussion) 15 januari 2021 kl. 19.33 (CET)
Några snabba kommentarer: Bra om symptom och fynd, subjektivt respektive objektivt. De bör skiljas åt, fast de kan väl tillhöra samma överkategori. Sjukdomarna ska väl åt något annat håll. Det kanske behövs någon ny kategori för några av medlemmarna? Per W (diskussion) 18 januari 2021 kl. 08.00 (CET)

Kategori:IngusjetienRedigera

Problem: Felaktig namnform. Stämmer inte överens med artiklarnas namn. Se bland annat Diskussion:Ingusjien.

Förslag till åtgärd: Flytt till Kategori:Ingusjien

Anmälare: 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.25 (CEST)

Korrigerad anmälan // 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.27 (CEST)

Diskussion:

Kategorins namn bör bytas till Ingusjien. Detta är gjort för samtliga artiklar i kategorin, t.ex. för huvudartikeln, där detta diskuterades och artikeln flyttades under perioden 2010-2012. // 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.11 (CEST)

Flyttade in ovanstående text då anmälan skett på felaktigt sätt. // 155.4.222.61 30 september 2020 kl. 18.25 (CEST)
Det här verkar väldigt straightforward och inget som behöver diskuteras egentligen. @Tournesol: Pingar dig i egenskap av ru-1. Har jag missat något här? Eller är detta bara att utföra rakt av? EstrellaSueciadiskussion, 17 november 2020 kl. 20.55 (CET)
På ryska heter artikeln Ингушетия vilket transkriberat blir I-n-g-u-sj-e-t-i-ja men det avgörande bör ju inte vara vad som vore ett tänkbart svenskt namn utan vad som är den etablerade svenska termen. För tio år sedan verkar det inte ha varit helt solklart, och än idag verkar det splittrat, Sweden Abroad publicerade så sent som förra veckan en text där det står Ingusjetien och regeringen skrev 2016 Ingusjien. Kanske borde vi diskutera namngivingen av artikeln om regionen igen? - Tournesol (diskussion) 18 november 2020 kl. 09.52 (CET)

Kategori:Svenskspråkiga YoutubekanalerRedigera

Problem: Kategorin berör kanaler men inkluderar även personer. Detta blir konstigt då personer således kategoriseras som kanaler. Om det ska avgränas till det förstnämnda blir få kanaler kvar, eftersom i princip alla kanaler som endast har en "huvudperson" inte är relevanta i sig själva.

Förslag till åtgärd: Byt namn på kategorin till "svenskspråkiga Youtubekanaler och Youtubepersonligheter", eller skapa någon typ av kategoriträd där kanaler avskiljs från personer. Det senare ter sig dock något mer komplicerat

Anmälare: Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 19.08 (CEST)

Diskussion:

Sigvid: Nej det är inte konstigt eftersom det finns YT-kanaler som bär samma namn som den handlar om, jag tänker främst på de där bloggarna och influerarna som Clara Henry, Therese Lindgren, Jonna Jinton och Nathalie Danielsson. Matkoma och Dualdgaming, som är skapad av flera personer, är ju lika mycket kanaler som influerarna. Ska vi ha två olika artiklar om Therese Lindgren? En om henne och en om hennes kanal, som ändå tar upp hennes liv i stort sett? DIEXEL (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.51 (CEST)
Nej, jag menar inte att vi ska ha två sidor för varje person/kanal. Min poäng är att vi kategoriserar personer som kanaler. Mitt främsta förslag till lösning på detta är att byta namn på kategorin. Artikeln om Therese Lundgren handlar om personen Lundgren, inte kanalen "Therese Lundgren". Att hennes kanal bär hennes namn spelar i min mening ingen roll. Skulle vi kategorisera personen Fredrik Skavlan som ett TV-program om hans TV-program "Skavlan" inte var relevant i sig självt? Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 22.35 (CEST)
Jag håller med om att det är lite rörigt. Ett exempel på detta, här var det lite luddigt huruvida artikeln Stamsite behandlade kanalen eller personen bakom kanalen. Eftersom artikeln hade namnet Stamsite och inte Marcus Nyman och låg i denna kategori så tog jag bort persondatauppgifter om grundaren till kanalen men jag har inget emot att döpa om kategorin och formulera om artiklarna. – Maol DB 4 oktober 2020 kl. 22.55 (CEST)
Funderar över om detta är nödvändigt. De artiklar som ingår i denna kategori är ju svenskspråkiga Youtube-kanaler, sen att artiklarna även behandlar Youtube-personligheter behöver väl inte automatiskt betyda att kategorinamnet måste inkludera det? Går ju eventuellt att skapa en separat kategori som behandlar Youtube-personligheter istället? – Maol DB 13 januari 2021 kl. 17.15 (CET)
Majoriteten av artiklarna i kategorin har ju dock Youtube-personligheternas namn som titel. Det borde väl inte råda någon tvekan om att dessa artiklar handlar om personer: Linn Ahlborg, Felicia Aveklew, Nathalie Danielsson, Anis Don Demina, Margaux Dietz, Tova Helgesson, Clara Henry. En kategori bör vara något som artikelsubjektet kan kategoriseras som, och dessa artiklar handlar om personer och deras verksamhet. Youtube är en del av deras verksamhet, men de som artikelsubjekt blir inte youtubekanaler för det. Om ett artikelsubjekt är profilerad på Instagram, bör hen inte kategoriseras som ett instagramkonto utan rimligtvis som en instagrammare eller instagram-personlighet. Om ett artikelsubjekt startat ett företag, bör hen inte kategoriseras som ett företag utan som företagare. Ja, man kan skapa en separat kategori, men i min mening blir det onödigt splittrat på det viset. Det är bättre att artiklar där kanalen är artikelsubjekt och artiklar där youtubepersonligheter är artikelsubjekt kan ingå i samma kategori. /Sigvid (diskussion) 13 januari 2021 kl. 20.56 (CET)

Avslutade diskussionerRedigera


ArkivRedigera