Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning

redigera

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2024.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar

redigera

=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner

redigera

Problem: Det saknas en definition på vad "pansrade djur" innebär och det saknas också källor på att det är ett begrepp inom zoologi relevant att kategorisera djurgrupper efter. Nu innehåller kategorin väldigt många olika djurgrupper och urvalet framstår som otydlig för mig (skal, täckvingar, hård hud, plattor etc) Även Kategori:Pansar (zoologi) bör granskas då den den wikilänkar till en engelsk kategori (animal armour) vars innehåll inte motsvarar innehållet i kategorin på svwp, samt att även den saknar definition på vad pansar innebär inom biologi.

Förslag till åtgärd: Avveckla kategorin eller göra om kategoriseringen efter definierade begrepp.

Anmälare: Höstblomma (diskussion) 2 juni 2024 kl. 08.26 (CEST)[svara]

Diskussion:
"Pansrade djur" innebär djur med väl definierat pansar, dvs tjockt utanpåliggande skydd, såsom sniglar, musslor, diverse leddjur såsom skalbaggar och skaldjur, bältdjur, sköldpaddor, krokodildjur, pansardinosaurier etc. Pansar betyder i grund och botten hårt kroppsskydd (sköldar), jämte t.ex. mjukt kroppsskydd såsom hud, muskulatur, fettvävnad etc eller fjärrskydd såsom taggar, självamputering etc. Kategori:Pansar (biologi), numera flyttad till Kategori:Pansar (zoologi), är nu korrekt länkad med nyskapade en:Category:Armour (zoology). Blockhaj (diskussion) 2 juni 2024 kl. 22.11 1 januari 2001 kl. 00.00 (CET)(Signatur tillagd i efterhand.)[svara]

@Blockhaj: Jag är nog enig med Höstblomma, du bör inte fortsätta att lägga upp kategorin utan faktabaserad information (dvs källor) på att det är ett accepterat zoologiskt begrepp. Att du även har lagt upp kategorin på engelska Wikipedia uppfyller knappast det kravet. / TernariusDisk 3 juni 2024 kl. 05.46 (CEST)[svara]
På svenska saknas vedertaget fastställt namn men på engelska brukas armoured animals och på tyska gepanzerte tiere (engelska exempel nedan).
Webbkällor:
Litteratur:
 • Armoured Animals av Herbert S. Zim, ISBN 10: 0437899241 / ISBN 13: 9780437899248
 • Armoured Animals av Chris Madsen, ISBN 13: 9780199100392
 • Armoured Animals av Andrew Brown, ISBN 10: 0865055580 / ISBN 13: 9780865055582
Svensk-tysk ordbok (1928) anger "bepansrade djur" för tyska gepanzerte tiere. Blockhaj (diskussion) 3 juni 2024 kl. 06.09 (CEST)[svara]
En snabb googling på "pansrade djur" ger bara ett fåtal träffar (jag räknar till sex om vi räknar bort de tre som rör den här diskussionen), ingen med någon vetenskaplig förankring. Det är uteslutande diverse reklam- och försäljningssajter, flera av dem misstänkt maskinöversatta. En sökning på "bepansrade djur" ger något fler träffar (42), men fortfarande inga vetenskapliga, och snarast ännu större andel maskinöversatta ("Tyskt infanteri först kom i konflikt med tankar. Uppkomsten av spåras bepansrade djur på slagfältet gjorde en chock intryck på de tyska trupperna."). Inte heller tycker jag att ett 96 år gammalt lexikon är ett bra exempel på nutida, svenska termer.
Det blir väldigt ofta konstigt om en försöker översätta utländska termer ord för ord. I sådana här sammanhang, när vi diskuterar svenska namn på zoologiska företeelser, brukar jag alltid komma dragande med engelskans en:black-headed gull. Det är ju rasande lätt att tro att "black-headed gull" skall översättas med svarthuvad mås. Men se, då blir det fel! "Black-headed gull" är samma fågel som den vanliga skrattmåsen. / TernariusDisk 3 juni 2024 kl. 07.16 (CEST)[svara]
Från början var kategorin inte avsedd att täcka ett vetenskapligt namn, utan enbart kategorisera djur med pansar, därför valde jag namnet pansrade djur, rent beskrivande. Det kunde lika gärna varit [[kategori:Djur med pansar]], [[kategori:Bepansrade djur]] eller dito, men eftersom det heter armored animals på engelska tyckte jag det passade bättre med pansrade djur. Andra alternativ var pansardjur och djurpansar ([[kategori:djur med djurpansar]]) som omnämns i ett fåtal gamla böcker för bland annat bältdjur och skaldjur men dessa är mindre beskrivande och antyder ett vedertaget begrepp. Oavsett, jag tycker kategorin i sig är viktig medan namnet kvittar. Blockhaj (diskussion) 3 juni 2024 kl. 22.25 (CEST)[svara]
Nej, namnet kvittar inte. Höstblomma har redan nämnt problematiken i sin problembeskrivning i ingressen: Det saknas en definition av "pansrade djur", och det saknas källor på att det är ett relevant begrepp inom zoologi. Zoologi är en exakt vetenskap, med väl definierade termer. Då bör vi följa dem, och inte använda något "hitte-på" inom kategoribeteckningarna. Vi har redan problem med att artiklar tenderar att kategoriseras i kategorier de dåligt passar i. Då är det mycket viktigt att våra kategorier är väldefinierade. / TernariusDisk 3 juni 2024 kl. 22.51 (CEST)[svara]
@Blockhaj: Jag googlade böckerna och vad jag kan se så handlar det om barnböcker eller böcker av typen lätta faktaböcker. Titeln på böckerna stärker inte definitionen av ett zoologiskt begrepp, utan framstår för mig som en intressant/fyndig titel. Den sista boken tar ju också upp t.ex. noshörningar och piggsvin som " Armoured Animals". Författaren verkar skriva om djur med någon sorts försvar mot rovdjur (taggar, skal t.ex.). Dvs mer "beväpnande djur". Det gör det ju inte tydligare vad det egentligen är som avses med "pansrade djur" (på svenska). Höstblomma (diskussion) 9 juni 2024 kl. 06.57 (CEST)[svara]
För ett annat exempel på märkligheter i kategoriseringen, notera att i Kategori:Snäckor finns ju också t.ex. Kategori:Nakensnäckor och vidare även många sniglar, utan skal. Höstblomma (diskussion) 9 juni 2024 kl. 07.13 (CEST)[svara]
Vad gäller "pansardjur" finns det referens genom Ugglan för att det är ett gammalt namn för bältdjur. Det ordet har dock aldrig syftat på skalbaggar t.ex vad jag känner till, så det är inte ett alternativ. Höstblomma (diskussion) 9 juni 2024 kl. 07.33 (CEST)[svara]
Kategorin är bland annat ämnad mot barn samt den enkla tanken, såsom så många andra kategorier (kategori:Personer födda år XX, Personer med namnet XX, Flygplan från land X, etc) men jag förstår problematiken ni tar upp. Poängen är att ha en kategori som samlar djur med hårt skydd, dvs pansar, under en kategori. Konceptet är ju inte orimligt. Det skulle i sig kunna delas upp ytterligare i olika sorters material för att bli mer vetenskapligt, såsom benpansar, keratinpansar etc, samt problematiska djurgrupper, exempelvis kategori:Kräftdjur med hårt skal/XX. Förstår ni vad jag ämnar med kategorin?
Vad gäller noshörningar och piggsvin i ovan böcker har föregående mycket tjock lädrig hud och ett avståndselement i form av ett horn medan senare har ett tjockbenigt ansikte med taggiga kindknotor och betar och kan därför beskrivas som delvis pansrade i bredare utsträckning, även om jag själv inte direkt delar den synen. Dvs, "armored animals" inkluderar här även de med fjärrskydd, såsom taggarna på en igelkott, vilket kan översättas till rustade djur på grovhuggen svenska, vilket i sig skulle blöda över till beväpnade djur.Blockhaj (diskussion) 9 juni 2024 kl. 16.04 (CEST)[svara]
Vi ska ha specifika kategorier och "Personer födda år XX" är ett exempel på en sådan kategori. Däremot har vi väl inte kategorier som är speciellt riktade till barn? I vilken ålder i så fall? Jag förstår faktiskt inte ditt syfte med kategorin om den är "för barn". Barn är personer under 18 år men en förenkling av språket behövs bara för de yngsta åldrarna och de läser nog inte Wikipedia själva än ändå. I vilket fall som helst hjälper det inte uppslagsverket att ha odefinierade kategoriseringar. Inga källor visar hittills att alla de djurgrupper du placerat i kategorin i något zoologiskt verk gemensamt omtalas som en grupp "pansrade djur" utifrån deras olika biologiska anpassningar. Höstblomma (diskussion) 16 juni 2024 kl. 07.37 (CEST)[svara]

Problem: Har verkligen personer från huvudstäder så mycket gemensamt som skiljer dem från personer från icke-huvudstäder att det är motiverat att samla dem i ett kategoriträd?

Förslag till åtgärd: Avveckla kategorin och dess underkategorier efter världsdel

Anmälare: //Essin (diskussion) 10 januari 2024 kl. 15.08 (CET)[svara]

Diskussion: Jag tycker att det är en trevlig kategori. Visst är det mest en kuriositet, men det kan vi bjuda på ibland. Tostarpadius (diskussion) 10 januari 2024 kl. 15.24 (CET)[svara]

Jag ser inget behov av en sådan kategori och håller med anmälaren. Chandra Varena (diskussion) 10 januari 2024 kl. 16.14 (CET)[svara]
Jag ser inte heller något behov av kategorin eller dess underkategorier efter världsdel. Jämför med Gator där vi har kategorier för "Gator efter land" och "Gator efter ort", men inte "Gator efter huvudstad".
Om kategorin ändå behålls behöver den underhållas. Det finns minst fem (icke-tomma) kategorier "Personer från X" där X är en huvudstad i Afrika men där kategorin "Personer från X" saknas i kategorin "Personer efter huvudstad i Afrika". Larske (diskussion) 10 januari 2024 kl. 17.08 (CET)[svara]
Behovet finns ej. Ej naturlig kategorisering. Avveckla. Kitayama (diskussion) 10 januari 2024 kl. 17.27 (CET)[svara]
Det är klart att den inte behövs men vilken skada gör den? Här har lagts ned möda på att skapa trädet. Varför skall den vara förspilld? Självklart skall det kompletteras om behovet finns enligt vad Larske skriver. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2024 kl. 21.06 (CET)[svara]
Varför inte ”Personer från städer som haft OS” eller ”Personer från städer som börjar på U”? Artiklarna i en kategori bör ha något gemensamt som gör kategorin intressant. Kitayama (diskussion) 11 januari 2024 kl. 21.12 (CET)[svara]
Jag anser själv inte att det är mödan värt att skapa dem men om någon annan gjorde det skulle jag inte förespråka radering av dem heller. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2024 kl. 21.58 (CET)[svara]
Möjligen av den senare om det inte skapades dylika för alla bokstäver i alfabetet. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2024 kl. 21.59 (CET)[svara]

Att sortera "Personer efter huvudstad" känns inte alls naturligt. Det är bara en liten del av alla personer som kommer från huvudstäder, så de flesta kan inte sorteras så. (Om det är speciellt intressant med personer från huvudstäder kunde huvudstadspersonkategorierna samlas i en "Kategori:Personer (som kommer) från huvudstäder", men jag ser inget behov av det heller.) F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 11 januari 2024 kl. 21.02 (CET)[svara]

Vad är skillnaden? Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2024 kl. 21.05 (CET)[svara]
Skillnaden är mellan att samla ihop eller att dela upp. Om syftet är att samla ihop gemensamma egenskapen "är från huvudstäder" bör kategorin bli "Personer från huvudstäder". Om syftet istället är att dela upp personer så blir kategorin "Personer (uppdelade/sorterade) efter huvudstad", men det är inte så användbart eftersom uppdelningen är väldigt oheltäckande. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 11 januari 2024 kl. 22.24 (CET)[svara]
Jag inser att det finns en teoretisk distinktion men i praktiken blir det samma sak. Visst är det kuriosa, men varför inte låta tusen blommor blomma? Kreativitet bör uppmuntras enligt min mening så länge den inte leder till en uppsplittring på riktigt små kategorier som ersätter de värdefulla sammanställningarna. Detta är ju endast en komplettering. Tostarpadius (diskussion) 12 januari 2024 kl. 05.54 (CET)[svara]

Detta är ett träd som funnits sedan 2010 och som finns på många andra språk. Har vi inte viktigare saker att ägna oss åt än att avverka detta? Tostarpadius (diskussion) 12 januari 2024 kl. 06.07 (CET)[svara]

Vi har viktigare saker att ägna oss åt än att underhålla detta kategoriträd. Som Larske skriver saknas flera befintliga kategorier i trädet, och ytterligare kategorier för personer från en viss ort kommer antagligen att skapas. Sedan finns det gränsfall som huvudstäder i delvis självstyrande områden och stater med begränsat internationellt erkännande, och vilka dessa är förändras över tiden. "Förspilld möda" är ett exempel på en:sunk cost fallacy. //Essin (diskussion) 16 januari 2024 kl. 13.55 (CET)[svara]
Jag menar att det bara kommer att bli röra av detta. Är Krakow en huvudstad? Behövs det olika kategorier för Krakow ska som huvudstad och inte huvudstad? Om vi bara skall ha nuvarande huvudstäder, skall vi ha olika kategorier för dem innan och efter de blev huvudstäder? Det här kommer bara att leda till röra. FBQ (diskussion) 12 februari 2024 kl. 07.26 (CET)[svara]
Det har fungerat väl i fjorton år. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2024 kl. 21.02 (CET)[svara]
Det har väl berott på att urvalet bara varit slumpmässigt och man kunnat ta bort och lägga till kategorier och skapa dem efter eget huvud. Som sådana är de ju för mig ointressanta, men då menar jag ju också att de hur som helst har spelat ut sin roll, så möjligen kan ju om kategorin raderas eller inte kvitta.FBQ (diskussion) 14 februari 2024 kl. 17.48 (CET)[svara]
Visst kan man alltid hävda att om trädet inte är fullt utvecklat är det lika bra att avstå från att kategorisera. Så ser jag dock inte alls på saken. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2024 kl. 15.53 (CET)[svara]
Jag instämmer med de som vill avveckla denna kategori. --Gotogo (diskussion) 10 mars 2024 kl. 10.08 (CET)[svara]
Håller med om att det är lämpligt att avveckla kategorin. Kategorier behöver inte vara fullständiga (det kan de ju sällan vara från början), men däremot ska de kunna tillämpas på något någotsånär konsekvent sätt, vilket som @FBQ tar upp är svårt med denna kategorin. Gunnar Larsson (diskussion) 26 maj 2024 kl. 12.22 (CEST)[svara]

Problem: Den traditionella uppdelningen i taggfeniga fiskar och Paracanthopterygii stämmer inte med moderna fylogenetiska resultat. Dessutom är kategorin är svår att använda korrekt utan att bryta mot vår policy om originalforskning då artikeln Taggfeniga fiskar har en lista över ordningar från Nationalencyklopedin medan andra artiklar bygger på databaser med annan ordningsindelning, vilket gör att vissa artiklar om taggfeniga fiskar listar ordningar som inte står i listan i artikeln Taggfeniga fiskar.

Förslag till åtgärd:

Anmälare: Lophotrochozoa (diskussion) 3 november 2023 kl. 16.54 (CET)[svara]

Diskussion:
Jag har klagat på problemet med olika ordningsindelning på Wikipediadiskussion:Projekt_djur#Kan vi kategorisera dessa fiskar som taggfeniga fiskar utan att göra oss skildiga till originalforskning? men den diskussionen ignorerades.


Problem: Konsekvent tillämpad är kategorin oerhört stötande och allmänt konstig (Gandhi hamnar i Britter från numera förlorade områden, Simón Bolívar hamnar i Spanjorer från numera förlorade områden o.s.v.). I praktiken verkar kategorin dessutom kategorisera efter etnicitet och inte nationalitet. Wikipedia ska inte arbeta för irredentism.

Förslag till åtgärd: Radering

Anmälare: Gunnar Larsson (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 11.32 (CEST)[svara]

Diskussion:
Kategorin tillkom då vissa användare ansåg att exempelvis Immanuel Kant skulle kategoriseras som "person från Kaliningrad", vilket är en underkategori till "ryssar". Sådan kategorisering blir ytterst märklig och totalt missvisande. Hur skall problemet hanteras? Det handlar inte om någon etnisk kategorisering då även etniska polacker och judar tagits med i underkategorierna. /Annika (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 12.47 (CEST)[svara]

Frågan innefattar dels två problem, som återkommande tas upp till diskussion här på svwp. Var betyder "tysk" (eller "polack" eller "turk" eller "sudanes")? Handlar det om etnicitet - och i så fall egendefinierad eller tillskriven? Eller språk? Eller medborgarskap? Eller något annat?
Och dessutom - vad betyder "från"? Födelseort (land), huvudsaklig bostadsort (land), plats där man utförde de gärningar som gör en relevant i wp?
Jag har svårt att alls se värdet av sådana kategorier. Men OM man ska ha den så skulle man kanske kunna kalla den för "Personer födda på platser som då men inte nu tillhörde Tyskland". Chandra Varena (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 13.59 (CEST)[svara]
I ljuset av föregående svar hör i tråden så menar jag att kategorin är en lämplig kompromiss, givet att WP kategoriserar efter grupper. Skall gruppkategorisering av individer ifrågasättas är det en större fråga som inte enbart begränsar sig till denna kategori. Jag har svårt att se någon betydande risk att kategorin skulle bidra till irredentism. FWIlkens (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 15.01 (CEST)[svara]
Kategorier för personer från orter bör frikopplas från kategorier för land. Vi kan inte kalla medeltida malmöiter för svenskar, lika lite som vi skall säga att 1600-talets Åbobor hade finskt medborgarskap.
andejons (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 15.27 (CEST)[svara]
Varför det? I det fall en ort ingår i en nationsbildning är väl det en relevant kategorisering? FWIlkens (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 15.29 (CEST)[svara]
Jag förstår tanken, men finner den omöjlig att tillämpa i praktiken. Det man kan tänka sig är att kategorin också läggs under "Danskar efter ort". Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 11.26 (CEST)[svara]

Jag yrkar avslag på förslaget om avveckling. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 11.26 (CEST)[svara]

Om ni väljer att behålla kategorin med nuvarande namn så finns det mycket rensningsarbete att göra. Flera av de personer som nu finns i underkategorierna var (enligt artikeltexten) inte alls tyskar, även om de kanske var födda i dessa områden. Jag tycker dessutom att formuleringen "numera förlorade områden" är mycket märklig. Stora delar av världen är "numera förlorade områden" för en eller flera nationalstater, eftersom gränser har dragits om ett otal gånger. Men denna formulering antyder att områdena "egentligen" skulle vara tyska, men har gått förlorade. Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 11.43 (CEST)[svara]
Stora delar av nuvarande Polen är till exempel "numera förlorade områden" från Tyskland, Preussen, Österrrike-Ungern, Ryssland, Sverige och kanske ännu flera tidigare eller fortfarande existerande länder. Och samtidigt är stora delar av det nuvaande Polens grannländer "numera förlorade områden" från Polen. Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 11.55 (CEST)[svara]
Jag tycker att benämningen numera förlorade områden är problematisk. Beträffande Immanuel Kant, anser jag att man bäst skapar en kategori Personer från Königsberg som sedan kategoriseras på lämpligt sätt. Sedan kan man lägga in en se även-länk i den kategorin till Personer från Kaliningrad och vice versa. Stigfinnare (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.05 1 januari 2001 kl. 00.00 (CET)(Signatur tillagd i efterhand av Julle.)[svara]
Jag har ingen stark åsikt om kategorierna som sådana eller hur vi bäst löser kategoriseringsproblemet, men jag håller med om att "numera förlorade områden" har konnotationer som vi kanske inte syftade till när kategorin skapades, bortom vad till exempel "Personer från tidigare tyska områden" hade haft. /Julle (disk.) 24 oktober 2023 kl. 12.12 (CEST)[svara]
Jag kan tänka mig ett namnbyte i enlighet med det. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.14 (CEST)[svara]
(Redigeringskonflikt) Som Annika64 påpekar ovan är det inte fråga om tysk etnicitet utan om att området var tyskt när personen föddes. Kategorisering är inte en exakt vetenskap, men om man inte vill missförstå fungerar detta väl, vilket det gjort hittills. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.07 (CEST)[svara]
Se mitt förslag ovan "Personer födda på platser som då men inte nu tillhörde Tyskland". Det är språkligt klumpigt men uttrycker vad jag förstår det som du @Tostarpadius är ute efter. Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.13 (CEST)[svara]
Julles formulering är mindre klumpig och borde fungera. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.22 (CEST)[svara]
Användningen av begreppet Tyskland är problematiskt när man tittar längre bak i tiden. Beträffande Immanuel Kant så kommer vi till frågan vad som var Tyskland när han levde? Han var medborgare i Preussen. Königsberg låg inte inom det Tysk-romerska riket. Stigfinnare (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.25 (CEST)[svara]
Ostpreussen var ett tyskt område utanför det Tysk-romerska riket. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.27 (CEST)[svara]
Nej, det var ett preussiskt område utanför det Tysk-romerska riket. Jag vänder mig emot påstående om att det fanns något Tyskland utöver det Tysk-romerska riket vid den tiden. Att sedan många (men inte alla) i Ostpreussen talade tyska är en annan sak. Stigfinnare (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.30 (CEST)[svara]
Vi kommer nog aldrig att kunna uppnå konsensus om det för mig självklara faktum att Kungariket Preussen var en tysk statsbildning inte accepteras. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 12.44 (CEST)[svara]
Det är en anledning att använda @Chandra Varenas förvisso knögligare sätt att skriva (om vi nödvändigtvis ska ha denna typ av kategorier, vilket är mycket tveksamt). Om landet uttryckligen nämns så blir det uppenbart vad det gäller och mindre risk att det misstolkas som etnicitet. Gunnar Larsson (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 16.41 (CEST)[svara]
Vad fyller det för funktion att sortera in artiklar i kategorier när det inte finns någon självklar definition och avgränsning av kategorin? Det som är absolut självklart för en wikipedian är det inte för andra wikipedianer, och det finns all anledning att tro att samma oenighet finns utanför vår krets. Och hur mycket vi än diskuterar så finns det olika sätt att se på det hela. Jag tycker att diskussionen ovan tyder på att denna och motsvarande kategorier bör avvecklas. Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 16.49 (CEST)[svara]
Det handlar inte om landet Tyskland utan om tyska områden. Kejsardömet Tyskland tillkom 1871. Tostarpadius (diskussion) 25 oktober 2023 kl. 00.00 (CEST)[svara]
Vad handlar det om ifall det inte är etniska tyskar eller de som varit medborgare i Tyskland (tysk nationalitet)? Våra kategorier ska vara tydliga för att fungera bra och denna är det inte (utöver alla övriga problem som finns med den). Gunnar Larsson (diskussion) 25 oktober 2023 kl. 09.30 (CEST)[svara]
En tyskspråkig överhet är en möjlighet. Samtidigt ser jag inga problem alls med Julles förslag ""Personer från tidigare tyska områden". Man får verkligen anstränga sig för att kunna missförstå det. Tostarpadius (diskussion) 28 oktober 2023 kl. 17.48 (CEST)[svara]
Jag skulle snarare säga att ett sådant förslag är tillkrånglat och svårt att förstå. Dels de saker som Stigfinnare tog upp. Dels, för att ta ett tillspetsat exempel - kom Adolf Hitler från ett "tidigare tyskt område"? På hans tid så såg sig ju österrikarna i högre grad som tyskar jämfört med vad de gör nu. Använda språk gör just detta exemplet tydligare, men varför, vad är/skulle vara syftet med kategorin? Jag har riktigt svårt att förstå existensberättigandet för kategorin. Dessutom tillkommer andra otydligheter med en sådan kategorisering - språk förändras över tid, områden byter språk utan att dess politiska status förändras m.m. Om denna typ av kategorier ska finnas bör de vara kristallklara och då bör staten vi avser nämnas. Gunnar Larsson (diskussion) 28 oktober 2023 kl. 18.28 (CEST)[svara]
I så fall kan vi lägga in alla österrikare i klump i kategorin istället för varje enskild. Tostarpadius (diskussion) 29 oktober 2023 kl. 00.37 (CEST)[svara]
Annorstädes pekades på engelskspråkiga Wikipedias kategorier, som är mer precisa i varifrån folk kommer:
"Engelska WP har en litet annan struktur på kategorierna, som kanske är mer logisk då det är statsbildningar som inte finns: People from{Königsberg→Prussia proper→Kingdom of Prussia→former German states}." /Julle (disk.) 28 oktober 2023 kl. 19.03 (CEST)[svara]

Jag har ofta svårt att förstå viljan att fösa in våra ämnen i kategorier, och förvånas över att det ständigt tycks finnas nya kategoringsbara egenskaper i ett ämne. Jag tror att alla dessa kategorier bidrar till en uniformering av ämnen som egentligen bör betraktas som mångfacetterade. Men nu finns systemet och vi måste hantera det som den stödfunktion som det tydligen är tänkt att vara. Varje kategorisering bör då kunna motiveras utifrån några utgångspunter: Kategorin ska ha ett tydligt syfte, den ska vara så väl definierad att den är fullt ut användbar, och den ska vara konsekvent i förhållande till liknande kategorier. Den ska helt enkelt göra nytta. I detta fall finns det massor med frågor. Vad är det egentligen grunden för det som samlas?

 • Att personen är tysk: Hur definieras i så fall en tysk?
 • Att denne "tysk" kommer från ett speciellt område: Betyder det född i, helt eller delvis verksam i, eller på annat sätt kopplad till orten?
 • Att området tidigare har varit tyskt: Vad definierar begreppet "område"? Och i vilken betydelse är området (fd) tyskt? Är det i relation till språk, kultur, statsbildning, annan geografi? Finns det en historisk tidsgräns i formuleringen "numera förlorade"? Hur överförs t ex denna kategori till romarriket eller mongolväldet?

Här försöker vi definieria en kategori i efterhand. Vi diskuterar vad den ska användas till nu är den ändå finns. Tvärt om borde den inte skapas alls om det inte redan från början stod klart varför den alls ska finnas. Janders (diskussion) 28 oktober 2023 kl. 19.55 (CEST)[svara]

Anledningen till att den skapades framgår ovan. Vissa användare var (och är) fixerade vid alla biografiska artiklar skall placeras i "Personer från.."-kategorier, även i de fall som det är högst problematiskt eller tveksamt. Detta fick till följd att exempelvis Immanuel Kant kategoriserades som ryss från Kaliningrad, tyskar från Breslau som polacker från Wrocław och andra från vojvodskap som tillkom först långt efter deras död, vilket blir helt missvisande. Kategorins tillkomst var således ett försök att undvika detta problem. /Annika (diskussion) 28 oktober 2023 kl. 20.44 (CEST)[svara]
Fast kategoriseringen fungerar inte i flera steg på det sätt. Vi kan bara lägga så att de hamnar i rätt kategori direkt. Om någon klickar flera steg så följer det inte att första saker du klickade på bör räknas som något som tillhört i sista kategorin. Det skulle vara praktiskt ogenomförbart att se till att det inte sker (inte minst för saker som detta). I detta fallet borde lösningen vara att lägga till Kategori:Preussare utöver Kategori:Ryssar (och eventuella andra stater som staden tillhört) till personer från kategorin. Det bör vara en betydligt enklare lösning. Gunnar Larsson (diskussion) 29 oktober 2023 kl. 08.30 (CET)[svara]
Att utan vidare identifiera exempelvis Königsberg och Kaliningrad är inte lämpligt. Det är komplicerat med kategorisering och allt blir inte alltid rätt när man går i flera led, men man bör göra det så bra som möjligt. Jag förespråkar nu att denna kategori bibehålls som den är eftersom varje försök till konsensussökande kompromiss avvisas. Tillräckligt stöd för att avskaffa den saknas hittills. Tostarpadius (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 06.59 (CET)[svara]
Såhär tolkar jag diskussionen:
Gunnar Larsson föreslår radering och får stöd i detta från Janders och mig (Chandra Varena)
Tostarpadius och FWilkens förespråkar att kategorin behålls.
Stigfinnare avvisar lösningar som innehåller "numera förlorade områden" och lösningar som utgår från ordet "Tyskland"
Julle är tveksam till formuleringen "numera förlorade områden" och föreslår andra kategorinamn/kategoriseringsgrunder.
Annika64 har förklarat kategorins bakgrund utan att redovisa någon åsikt i frågan radera/behålla.
Andejons skriver att kategorier för personer från orter bör frikopplas från kategorier för land ( i detta fall alltså "Tyskland")
Jag ser alltså två personer som tydligt vill behålla kategorin, tre som vill radera den och ytterligare två som ser stora problem med dess centrala formulering "numera förlorade områden".
Jag förstår detta som att en tydlig majoritet av dem som deltagit i diskussionen vill ta bort kategorin med nuvarande namn. Samtidigt finns det inte stöd för något annat namn. Det finns inga skrivna regler för hur den typen av oenighet ska hanteras, och ber någon av er andra att förklara den praxis som innebär att det saknas tillräckligt stöd för att avskaffa kategorin.
Utöver detta vill jag citera FWilkens kommentar ovan "Skall gruppkategorisering av individer ifrågasättas är det en större fråga som inte enbart begränsar sig till denna kategori. Jag har svårt att se någon betydande risk". Den typen av diskussioner har vi haft då och då, men vad jag kan se inte formulerat några slutsatser. Men jag tycker att den diskussionen behövs - gärna på Bybrunnen - och kommer att ta upp den där så småningom om ingen annan gör det dessförinnan. Chandra Varena (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 08.37 (CET)[svara]
Jag anser att underkategorierna bör behållas för att undvika missvisande kategorisering. Om någon kommer på ett bättre namn på överkategorin har jag inget emot att det ändras./Annika (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 09.18 (CET)[svara]
Förslag: Personer från områden med tidigare tysktalande majoritet Kitayama (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 09.25 (CET)[svara]
Königsberg och Kaliningrad är snarast undantaget, ett extremt exempel där folkfördrivning begåtts samtidigt som namnbyte skett. Vi kan också ta städer som Riga, som legat i minst sex olika stater, varav fyra fortfarande existerar eller har rekonstruerats, eller Rom, som hört till i alla fall fyra, där det är tveksamt om Vatikanstaten skall ses som en efterföljare till kyrkostaten (som ändå inte har någon naturlig befolkning idag). Det fungerar inte att sätta likhetstecken mellan att vara från en stad och att höra hemma i ett visst land.
andejons (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 09.41 (CET)[svara]
Jag kan tänka mig Kitayamas förslag. Vad gäller frågan hur saker hanteras här är svaret att så länge det saknas konsensus för ett visst agerande råder status quo. Tostarpadius (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 11.02 (CET)[svara]
Jag ser fortfarande helst att kategorin tas bort, men om den ska vara kvar stödjer jag Kitayamas förslag till namnändring. Chandra Varena (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 11.24 (CET)[svara]
Jag ser inte heller poängen med denna kategori och ser gärna en förändring av synen på denna typ av nedbrytning till ämnesmässiga atomer. Nästa steg blir väl Tyska filosofer från numera förlorade områden? Om inte grundsynen på kategoriseringar ändras (och det lär den inte göra) så ställer jag mig ändå bakom Kitayamas förslag. Men jag ser fortfarande inte nyttan. Janders (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 11.36 (CET)[svara]
Vad gäller den nedbrytning Janders varnar för är jag absolut emot den. Alla kategorier behöver inte indelas i århundraden heller. Tostarpadius (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 16.36 (CET)[svara]

Problem: Ordet "direktör" är så mångtydigt att det inte lämpar sig att kategorisera med hjälp av det.

Ytterligare problem: Det finns ett tidigare beslut om att Kategori:Svenska företagsledare ska avvecklas. Se diskussion // Chandra Varena (diskussion) 14 november 2023 kl. 11.02 (CET)[svara]

Förslag till åtgärd: Avveckla. De flesta passar i Kategori:Svenska företagsledare, men andra gör det inte alls.

Anmälare: Tostarpadius (diskussion) 16 september 2023 kl. 18.22 (CEST)[svara]

Diskussion: Stöder tanken på att avveckla kategorin utifrån anmälarens synpunkt. Deryni (diskussion) 22 september 2023 kl. 16.34 (CEST)[svara]

Stödjer avveckling. Chandra Varena (diskussion) 22 september 2023 kl. 18.10 (CEST) Tillägg: Stödjer ej den föreslagna inordningen i Kategori:Svenska företagsledare. Se diskussion. Chandra Varena (diskussion) 14 november 2023 kl. 11.26 (CET)[svara]
Stöder avveckling. / Myohmy671 (diskussion) 16 oktober 2023 kl. 19.13 (CEST)[svara]
Stöder avveckling. Nitramus (diskussion) 19 oktober 2023 kl. 21.09 (CEST)[svara]
Instämmer med @Tostarpadius FWIlkens (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 15.02 (CEST)[svara]

Kategori:Svenska företagsledare har en gammal PK-diskussion som resulterade i att använda Kategori:Personer inom Sveriges näringsliv i stället. 90.227.175.218 21 oktober 2023 kl. 15.29 (CEST)[svara]

Den måste vara mycket gammal och helt obsolet. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 11.28 (CEST)[svara]
Svenska företagsledare är för de svenskar som arbetar som företagsledare. Det kan vara icke-svenskar som arbetar/arbetat inom svenskt näringsliv såsom Björn Wahlroos, Christian Clausen, Casper von Koskull och Frank Vang-Jensen gjorde när Nordea hade huvudkontoret i Sverige. DIEXEL (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 18.38 (CET)[svara]
Det finns givetvis alltid gränsfall, men de bör ju i så fall inte heller kallas "svenska direktörer". Tostarpadius (diskussion) 14 november 2023 kl. 02.49 (CET)[svara]
När det gäller Kategori:Svenska företagsledare så sammanfattades diskussionen 2008 såhär, utan att någon protesterade (min kursivering)):
Kan diskussionen tolkas som att kategori:Personer inom näringsliv ska vara överordnad kategori med kategori:Personer inom Sveriges näringsliv, kategori:Personer inom USA:s näringsliv etc som underkategorier och att Kategori:Svenska entreprenörer, kategori:svenska företagare, kategori:svenska näringslivspersonligheter, Kategori:Svenska företagsledare samt Kategori:Näringslivspersonligheter‎, Kategori:Entreprenörer‎ och Kategori:Företagare‎ tömmes?
Beslutet kommenterades dock med att situationen var komplex och att det skulle ta tid att implementera det hela. Sedan implementerades beslutet bara delvis. Kategori:Svenska företagsledare tömdes inte utan lades som en underkategori under kategori:Personer inom Sveriges näringsliv.
Jag anser att både kategorierna Svenska företagsledare och Svenska direktörer är olämpliga. De är inte logiskt stringenta eftersom de inte tydligt anger om det är företaget eller personen som ska ses som svensk. Och - för att problematisera grunderna för kategoriseringen - så vill jag hänvisa till vår artikel Företag. Där framstår det som om nästan vad som helst kan vara ett företag, och det första konkreta exemplet som ges är organiserandet av ett barnkalas. Jag undrar också hur man klassificerar ett företag som "svenskt". Är Volvo Personvagnar, med kinesisk majoritetsägare, ett svenskt företag? Chandra Varena (diskussion) 14 november 2023 kl. 09.34 (CET)[svara]
Denna diskussion gäller användningen av det mångtydiga ordet "direktör" för kategorisering. Vad gäller kategorier som inleds med "Svenska" är det en betydligt större problematik som berör i stort sett alla som är av den typen. Jag är mycket nöjd med att alla som är verksamma i Sverige kan kallas "svenska", men som sagt det är inte det frågan gäller i detta samtal. Tostarpadius (diskussion) 14 november 2023 kl. 10.19 (CET)[svara]
Anmälan anger att diskussionen gäller Kategori:Svenska direktörer. // Chandra Varena (diskussion) 14 november 2023 kl. 10.25 (CET)[svara]
Ja, men det finns också en problembeskrivning som visar varför kategorin anmälts hit. Tostarpadius (diskussion) 14 november 2023 kl. 10.33 (CET)[svara]
OK då utökar jag problembeskrivningen och hänvisar till det beslut som fattades 2008. @Tostarpadius förslag innebär att vi ska använda Kategori:Svenska företagsledare som enligt tidigare beslut ska avvecklas, och jag kan inte förstå varför detta problem inte får diskuteras här. Chandra Varena (diskussion) 14 november 2023 kl. 10.59 (CET)[svara]
Jag anser att det beslutet sedan länge måste betraktas som obsolet. Många personer inom näringslivet är inte företagsledare. Tostarpadius (diskussion) 14 november 2023 kl. 11.05 (CET)[svara]

Problem:Se nedan.

Förslag till åtgärd: Avveckling.

Anmälare: Genom flytt från Bybrunnen. Tostarpadius (diskussion) 7 augusti 2023 kl. 16.44 (CEST)[svara]

Diskussion:
Jag anser att den här kategorin är överflödig och bygger på en felaktig uppfattning om att det är filmskådespelare som är det normala och att scenskådespelare skulle vara en avvikelse. Det finns nämligen ingen kategori filmskådespelare. Det är ett mycket underligt tankefel att skilja på "skådespelare" och "scenskådespelare". Problemet har varit detsamma med regissörerna där filmregissörer regelmässig enbart kategoriserats som regissörer. Det problemet är nu åtgärdat utom vad gäller drygt 180 svenska regissörer. När det gäller skådespelare är det scenskådespelare som varit det normala. Före sekelskiftet 1800/1900 fanns det bara scenskådespelare. Teaterskådespeleri är också grunden för alla skådespelarutbildningar. Jag förstår problemet med att skådespelarkategorier till stor del är överbefolkade och att det därför finns en strävan efter att dela upp dessa. Men också ur den aspekten är kategorin scenskådespelare överflödig, eftersom de flesta skådespelare under 1900- och 2000-talen gjort både teater och film och TV. Kategorierna kommer därför fortsätta att vara överbefolkade, eftersom flertalet skådespelare måste dubbelkategoriseras. Undantaget är ett antal Hollywoodskådespelare. TV-skådespelare är f.ö. en annan konstig kategori, då det inte skiljer sig nämnvärt att agera framför TV-kameror och filmkameror. /Ascilto (diskussion) 6 augusti 2023 kl. 15.48 (CEST)[svara]

Medhåll, väl motiverat av Ascilto / Anhn 7 augusti 2023 kl. 05.34 (CEST)[svara]
Jag anser tvärtom att vi borde utöka med "filmskådespelare" istället. Det har arbetats mycket med den som Ascilto vill avskaffa. Tostarpadius (diskussion) 7 augusti 2023 kl. 07.03 (CEST)[svara]
Jag instämmer med Ascilto och Anhn. En kategori blir knappast mindre överflödig för att det har arbetats mycket med den. Gränserna mellan de nuvarande delkategorierna är dessutom vaga, Ascilto tar både upp likheten mellan film- och TV-skådespelare samt det faktum att många skådespelare är dubbelkategoriserade med det nuvarande systemet. / TernariusDisk 7 augusti 2023 kl. 07.17 (CEST)[svara]
Ta upp detta på PK istället. Denna typ av samtal hör hemma där! Tostarpadius (diskussion) 7 augusti 2023 kl. 07.20 (CEST)[svara]
Går det att ta fram statistik över skådespelare vi har artiklar för att se hur stort överlappet mellan olika typer är?
Och nu när vi är inne på ämnet: "kategori:skådespelare efter genre borde också omfattas av diskussionen. Jag tycker inte att t.ex. kategorin för röstskådespelare borde behandlas annorlunda än kategorin för scenskådespelare, om vi skulle bestämma oss för att behålla den uppdelningen.
andejons (diskussion) 7 augusti 2023 kl. 08.16 (CEST)[svara]
Jag instämmer med Ascilto. Det blir en meningslös dubbelkategorisering av väldigt många skådespelare.--Gotogo (diskussion) 7 augusti 2023 kl. 09.14 (CEST)[svara]
Det "normala" är skådespelare, vilket är ett yrke som inbegriper utbildning och/eller scenvana. Däremot förekommer det sedan filmens tillkomst att rena amatörer ställts framför kameran, även i huvudroller; några av våra allra största filmstjärnor passar på den beskrivningen, allt möjligt genom klipptekniken. Att kategorisera personer som avled långt innan filmens tillkomst som specifikt "scenskådespelare" är bara konstigt. Logjohn (diskussion) 17 september 2023 kl. 22.31 (CEST)[svara]
Det räcker med en kategori skådespelare. Chandra Varena (diskussion) 22 september 2023 kl. 18.11 (CEST)[svara]

Problem: Alsace och Lorraine är två områden i Frankrike, som 1871-1919 och under andra världskriget tillhörde Tyskland och då kallades Elsass och Lothringen. Vi har därför kategorier för personer från Alsace, Lorraine och Elsass-Lothringen samt några underkategorier. För den största staden finns kategorier för personer från Strasbourg och Strassburg.

Hur enskilda personer kategoriserts verkar vara slumpartat. Albert Schweitzer med tyskt namn och modersmål samtfödd under tyska tiden står i Kategori:Personer från Alsace,. Edmond About, i alla avseenden fransk författare, står under Personer från Elsass-Lothringen. Det senare troligen för att källan varit "Ugglan", där de flesta delarna skrevs när de tyska namnen var de naturliga

Förslag till åtgärd: Avveckling av Kategori:Personer från Elsass-Lothringen med underkategori(er)).Detta måste göras manuellt, eftersom den franska kategoriseringen är mer findelad.

Anmälare: Roufu (diskussion) 27 juli 2023 kl. 15.09 (CEST)[svara]

Diskussion:
Detta tål att diskuteras. Vi har en princip vad gäller numera polska områden i det tidigare östra Tyskland att dela upp kategorierna så att tyskar inte blir polacker. Det är relativt enkelt, eftersom det där handlar om en gränsförändring 1945 med samtidig folkfördrivning, närmast vad vi idag skulle kalla etnisk rensning. Vad gäller dessa områden som tidigare låg i västra Tyskland (eller om man så vill västra delen av det tyska språkområdet) är det mer komplicerat. De tillhörde länge Tysk-romerska riket, men införlivades successivt med Frankrike utan att någon större förändring av befolkningen ägde rum. Så vitt jag förstår hade franskan inte slagit igenom när de erövrades av det nybildade Kejsardömet Tyskland (eller egentligen av Kungariket Preussen) efter fransk-tyska kriget. En del av invånarna överflyttade då till det tidigare moderlandet, men så vitt jag vet stannade merparten kvar. Detsamma gällde efter första världskriget då området gick motsatt väg. Att hitta en lämplig uppdelning här är alltså betydligt svårare. Tostarpadius (diskussion) 2 augusti 2023 kl. 08.25 (CEST)[svara]

Jag noterar att enwp tycks ha en helt annan princip än svwp. De utgår från den nuvarande geografiska indelningen. Kitayama (diskussion) 2 augusti 2023 kl. 08.33 (CEST)[svara]
De kategorier jag har tagit upp anger personernas geografiska ursprung, inte deras nationalitet eller etnicitet. De kan anges av andra katgorier, som vi inte diskuterar nu. För att ta en analogi: En person från Lind var därifrån också om han var född innan Skåne blev svenskt. Roufu (diskussion) 2 augusti 2023 kl. 15.38 (CEST)[svara]
Ja, att försöka ta etniska hänsyn är knappast realistiskt eller för den delen önskvärt (vi försöker ju undvika kategorier i stil med "Kategori:Judar"). Upplever vad det gäller denna kategorin som generellt mer realistiskt att indela efter nuvarande geografiska förhållanden istället för att försöka matcha de historiska (som ju kan hinna variera mycket under en persons liv). Att dessutom försöka täcka in den stater organiserat sig historiskt är ett enormt arbete och hjälper knappast den som leter information speciellt mycket. M.a.o. bör denna kategorin raderas.
För övrigt bör Kategori:Tyskar från numera förlorade områden raderas bums! Det är fullständigt orealistiskt att generellt upprätthålla den typen av irredentistiska kategorier och knappast heller Wikipedias uppgift. Gunnar Larsson (diskussion) 2 augusti 2023 kl. 21.05 (CEST)[svara]
I diskussionen om ”Personer från X” i Sverige fastslogs ju nyligen att det är läget vid personens födelse som gäller, inte dagens läge. Tyvärr medförde det att man måste fastställa en orts administrativa hustoria (socken, köping eller stad) innan man kan kategorisera en person. Vi bör inte ha olika principer för Sverige och utlandet. Därför borde nutida indelning av världen gälla. Då är dessa personer från Strasbourg eller något av departementen eller Grand Est. Kitayama (diskussion) 2 augusti 2023 kl. 21.22 (CEST)[svara]
Egentligen bör man nog inte se en kategorisering på lokal nivå som en ersättning för kategorisering på statsnivå. Enwp kallar inte överkategorin för "Fransmän efter ort", utan något i stil med "personer efter region i Frankrike". Men det är i så fall en jätteändring.
andejons (diskussion) 2 augusti 2023 kl. 23.21 (CEST)[svara]
Vad gäller kategorin ”Tyskar från numera förlorade områden” skulle jag vilja se fler sådana kategorier, inte färre. Så långt möjligt bör vi undvika anakronismer. Jag stryker exempelvis alls angivelser av departement för personer som levde före franska revolutionen. Tostarpadius (diskussion) 10 augusti 2023 kl. 14.50 (CEST)[svara]
Fast det skulle leda till en kopiös mängd kategorier som många, på goda grunder, skulle finna stötande. Jag tror personer från vårt östra grannland inte skulle bli jätteglada över att se de som levde där före 1809 kategoriserade som "Svenskar från numera förlorade områden". Eller de som levde i kolonialmakternas kolonier bli kategoriserade som "Britter från numera förlorade områden", "Spanjorer från numera förlorade områden" o.s.v. Gunnar Larsson (diskussion) 13 augusti 2023 kl. 14.08 (CEST)[svara]
Personer som levde i den östra rikshalvan före 1809 kategoriseras redan som svenskar direkt eller indirekt. Tostarpadius (diskussion) 19 oktober 2023 kl. 21.53 (CEST)[svara]
Ja och det är olyckligt att det blev så av flera skäl, inte minst för att vi vanligen använder samma ord för etnicitet och nationalitet. Men i detta fallet gäller det alltså tillägget "från numera förlorade områden" som gör det riktigt tokigt. Det är inte Wikipedias uppgift att stödja irredentism. Gunnar Larsson (diskussion) 21 oktober 2023 kl. 11.13 (CEST)[svara]
Finland var före 1809 inte en koloni eller något liknande utan i alla avseenden en integrerad del av moderlandet. Alla svenska undersåtar genom tiderna bör inte kategoriseras som svenskar men definitivt finländare (ett ord som inte ens var uppfunnet, utan "finnar" kunde användas även om svenskspråkiga) fram till freden i Fredrikshamn. Tostarpadius (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 15.23 (CEST)[svara]
Är inte 100 på vad du menar då det nog finns något syftningsfel i meningen med svenska undersåtar och finländare. Men, om vi har dessa typ av kategorier bör de omfatta alla undersåtar utan undantag (för relevant område), så t.ex. Svenskar från numera förlorade områden för alla som bott i ett sådant område oavsett om de talat finska, estniska, tyska eller något annat språk. Gunnar Larsson (diskussion) 24 oktober 2023 kl. 16.51 (CEST)[svara]
Nej, det finns inget syftningsfel, men det går tydligen att missförstå på grund av ett utelämnat, ej nödvändigt kommatecken. Det jag säger är att finländare var svenskar fram till freden i Fredrikshamn. Det vore därför anakronistiskt att inte kategorisera dem så. Tostarpadius (diskussion) 25 oktober 2023 kl. 04.12 (CEST)[svara]
Det vore anakronistiskt att kategorisera folk från Österbotten som finländare före 1809. Då räknades landskapet till Norrland. Det vore också inkonsekvent att kategorisera så om man inte samtidigt kategoriserar folk som norrlänningar, svealänningar och götalänningar.
andejons (diskussion) 25 oktober 2023 kl. 08.10 (CEST)[svara]

Problem: Jag har redigerat i denna, men nu har jag kommit fram till att denna del av kategoriträdet är för smal.

Förslag till åtgärd: En uppdelning efter stift vore mer lämplig.

Anmälare: Tostarpadius (diskussion) 9 februari 2022 kl. 12.54 (CET)[svara]

Diskussion:
Vad är det för fel med denna kategori? Det finns mängder av kategorier av typen "Personer i X-stads historia" och jag finner det högst lämpligt att dessa får lämpliga underkategorier. Det förekommer ju även denna typ av lokala kategorier för sådana personer som exempelvis borgmästare, stadsarkitekter och kommunalpolitiker.. Tyvärr är denna typ av kategorisering av präster sällan använd, med det borde utvecklas i stället för att avvecklas, då jag finner sådana kategorier högst användbara. Det finns naturligtvis inget som hindrar att "Präster efter stift" läggs in som en nivå i detta kategoriträd. /Annika (diskussion) 9 februari 2022 kl. 17.48 (CET)[svara]

@Tostarpadius: Ser du någon principiell skillnad mellan denna kategori och dess underkategorier och kategoriträdet Kategori:Svenska präster efter ort? Båda träden är ofullständigt populerade, det finns exempelvis åtta artiklar som ligger i trädet Kategori:Svenska präster och Kategori:Personer från Göteborg, men som saknas i Kategori:Präster från Göteborg. Samtliga kategorier på formen "Personer (eller <yrke>) från <ort>" har problemet att det inte finns någon (dokumenterad) princip för vad "från" betyder i detta sammanhang. Är man "från X" om man är "född i X", "uppvuxen i X", "verksam i X" eller något annat? Detta borde förstås stå på kategorisidan, både som en upplysning till läsaren och som en instruktion till redaktörerna.

I det (hittills) lilla kategoriträdet Kategori:Svenska präster efter församling finns inte denna oklarhet eftersom frasen "verksamma i" ingår i underkategorinamnen. Antalet artiklar i de (hittills) tre underkategorierna är 9, 8 respektive 12 vilket är fler, eller lika många som i kategorierna "Präster från Borås" (3), "Präster från Helsingborg" (9), "Präster från Karlskrona" (9) och "Präster från Örebro" (7). Att knyta präster till de församlingar de verkat i känns väl mer naturligt än att knyta dem till en ort som de är "från". Som Annika64 påpekar är det inget som hindrar att "skjuta in" en stiftsnivå i kategoriträdet. Det är till och med nödvändigt för att inte sidan Kategori:Svenska präster efter församling ska bli "överbefolkad" med 3 377 kategorier för församlingar, varav 1 301 nutida. Att ersätta kategoriseringsnivån församling med stift ska nog inte göras förrän en uppskattning av det förväntade antalet svenskprästartiklar har gjorts. Hur många (relevanta) präster har typiskt varit verksamma i de nästan 300 församlingarna i Uppsala stift? Om vi begränsar oss till de nuvarande församlingarna är det 121 församlingar i Uppsala stift och hela 174 församlingar i Göteborgs stift, men även historiska församlingar har kanske relevanta präster. Är det i storleksordning 10 relevanta präster per församling, som i de hittills skapade kategorierna, är det nog bra att behålla kategoriseringen även på församlingsnivå eftersom kategorierna på stiftsnivå skulle grovt "överbefolkade". --Larske (diskussion) 11 februari 2022 kl. 01.26 (CET)[svara]

"Från" syftar enligt praxis på födelseort. Vi har sedan gammalt en kategori "Kyrkoherdar i Stockholm". Vi kan mycket väl ha en för "Präster i Stockholm" också, men att ha en för varje enskild församling ser jag som för smalt. Tostarpadius (diskussion) 12 februari 2022 kl. 15.12 (CET)[svara]
Den praxisen verkar inte tillämpas fullt ut.
Här är några personer som verkar vara födda ganska långt ifrån Stockholm, men som trots detta är kategoriserade i Kategori:Personer från Stockholm
Ovanstående finns alla i huvudkategorin. I underkategorin Kategori:Skådespelare från Stockholm finns till exempel, med födelseorten inom parentes,
Om det funnes en konsensus kring den praxis som du åberopar borde väl alla kategorier på formen "Personer från X" och "<yrke> från X" utan problem kunna flyttas till "Personer födda i X" och "<yrke> födda i X". Åtminstone borde det tydligt anges högst upp på varje kategorisida av det slaget att det är födelseorten som gäller så att man kan kategorisera om felaktigt kategoriserade artiklar utan att riskera att ändringen ogörs. Jag är dock inte så säker på att alla håller med om att det är födelseort som är den relevanta kategoriseringen, speciellt inte för personer som har lämnat sin födelseort långt innan de börjat verkar inom det som gör dem relevanta att biograferas i svwp, till exempel som präst. Jag inbillar mig dock att för kategorisering av just präster skulle det vara mer naturligt med en knytning till den kyrkliga indelningen än till det värdsliga träsket med storstadsområden, kommuner, tätorter, småorter och sådant. Det finns goda skäl till att vi har en kategori för Kategori:Biskopar i Strängnäs stift men inte någon kategori för Kategori:Biskopar från Strängnäs. Därför menar jag att kategorier av typen "Präster verksamma i X" är att föredra framför "Präster från X". Om X sedan ska vara en församling, ett pastorat eller ett stift får väl avgöras så att kategorierna blir "lagom stora".
-- Larske (diskussion) 12 februari 2022 kl. 22.35 (CET)[svara]
Tillägg: Om nu "från" ska tolkas som "födelseort" borde varje artikel enbart kunna finnas i en kategori av slaget "Personer från X", men så är det ju inte
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 546) biografier som ligger i mer än en kategori av slaget "Personer från <ort>", se till exempel Ulla Billquist och Charlie Parker. Ibland kan det röra sig om flera kategorier för samma plats, till exempel län och kommun och ort eller socken inom kommunen, eller stad och stadsdel inom staden, se till exempel Laila Naraghi som är kategoriserad som "från" såväl Oskarshamn som Oskarshamns kommun och Kalmar län (trots att hon enligt artikeln är född i Uppsala!, men det är i så fall ett brott mot principen "överkategorisera inte".
--Larske (diskussion) 12 februari 2022 kl. 23.02 (CET)[svara]
Det ena utesluter inte det andra. Jag motsätter mig inte att "från"-kategorierna flyttas till "födda i". När jag upptäcker någon som hamnat där för att vederbörande varit verksam på orten avlägsnar jag dem normalt direkt. Det diskussionen främst gällt här är om sådana som föddes under en tillfällig vistelse eller flyttade som mycket små skall placeras efter födelse- eller uppväxtort. Det är en anledning till att de mer luddiga kategorinamnen levt kvar. Men interwikin brukar gå till språkversioner där det är tydligt vad som menas. "Biskopar från Strängnäs" är för smalt, "Präster från Strängnäs" skulle däremot fungera utmärkt. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2022 kl. 01.44 (CET)[svara]
De som räknas upp som tillhöriga "Personer från Stockholm" skulle passa bättre i Kategori:Stockholmare. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2022 kl. 01.47 (CET)[svara]

Den väsentliga geografiska placeringen av präster är var de under en längre tid tjänstgjort som kyrkoherdar (eller i vissa fall som särskilt bemärkta komministrar; komministrar i övrigt brukar inte räknas som relevanta). Deras lägre befattningar i yngre år kan man bortse från. Att kategorisera dem efter födelseort betraktar jag som tämligen meningslöst. Dessutom behövs dessa kategorier, som jag nämnde ovan, som underkategorier till "Personer i X-stads historia", lika väl som t.ex. "X-stads borgmästare". /Annika (diskussion) 15 februari 2022 kl. 12.28 (CET)[svara]

Jag menar att prästerna kan ligga direkt under "Personer i X-stads historia". Tostarpadius (diskussion) 15 februari 2022 kl. 13.06 (CET)[svara]

Jag provade att klicka runt lite på präster från 1700-talet. I flera fall har de varit aktiva i församlingar där någon skapat en tabell över dess präster och skapade artiklar om flertalet av dem. Med tanke på att präster bör vara en av de historiskt bäst dokumenterade yrkesgrupper vi har känns det rimligt. Så spontant känns det rimligt att kategorisera ganska smalt. Tänker också att det är bättre att följa kyrkans organisation än annan eftersom prästerna arbetade för kyrkan och det matchar precist (en ort kan ju över århundraden växa rejält). Dessutom är det oklart hur många landsbygdspräster ska kategoriseras om utgångspunkten är ort. Däremot funderar jag på dels om församling eller pastorat är rätt. Är det inte så att präster anställs på pastoratsnivå? Då kan det bli en massa dubbel/trippel etc.-kategoriseringar av präster som varit aktiva i ett pastorat som består av flera församlingar. De kan också bli en del strul misstänker med de ganska betydande omorganiseringar som skett på senare tid, med sammanslagna församlingar o.s.v. Gunnar Larsson (diskussion) 17 februari 2022 kl. 21.12 (CET)[svara]

En uppdelning efter stift vore just att följa kyrkans organisation. I äldre tid fanns ett så kallat stiftsband, så det var sällsynt att man flyttade från ett stift till ett annat. Det var dock inte helt omöjligt under vissa förutsättningar. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2022 kl. 23.09 (CET)[svara]
För att ta ett exempel, Lennart Sickeldal. Präst under 1900-talet. Född i Småland, men aldrig verksam där, utan i Närke, Skåne och Sölvesborg (där han avled). Här skulle nig församlingskategorier passa bäst, för då kan man se om det finns andra pastorer som har artikel som varit verksam i de olika församlingarna, och det tror jag lokalhistoriakt intresserade personer är ganska intresserade av. Inte stift (som bör vara en överkategori) eller "präster från", då de blir svåra att hitta. Adville (diskussion) 13 oktober 2022 kl. 21.17 (CEST)[svara]
Instämmer med Tostarpadius förslag om kategorisering utifrån stift snarare än församling. // Lucie Manette (Diskussion) 23 oktober 2022 kl. 12.42 (CEST)[svara]
Underkategorier för präster är precis lika relevanta som andra som förekommer andra i "Personer i X-stads historia", t.ex. de för borgmästare och och stadsarkitekter. Det är högst praktiskt användbart att lätt kunna hitta vilka som varit präster i en viss stad och slippa hålla på att leta i kategorier som kan bli stora. Prästerna är ju också en yrkesgrupp som historiskt haft stort inflytande på lokalsamhället. /Annika (diskussion) 20 november 2022 kl. 18.03 (CET)[svara]
I så fall handlar det om stadspräster och där kan jag tänka mig kategorier av typen Kyrkoherdar i Stockholm. Tostarpadius (diskussion) 24 november 2022 kl. 07.35 (CET)[svara]
Som Tostarpadius påpekat för uttrycket "från X" tanken till födelseort. Om man vill peka på en församling som prästen huvudsakligen varit verksam i behöver kategorinamnet förtydligas. I övrigt håller jag med om att det blir rätt smalt med församling som kategori. Deryni (diskussion) 4 januari 2023 kl. 12.23 (CET)[svara]

Problem: Ser ingen uppenbar definition av "småel". Är det elektronik så finnes det en egen kategori för detta, är det små vitvaror så borde kategorin kanske byta namn. Det har legat en fråga på diskussionssidan ang. namnet men ingen har svarat. Den som skapade kategorin verkar vara inaktiv på Wikipedia sedan några år (se: Special:Bidrag/NERIUM) så vi kan inte fråga denna om vad som menas. Hubba (diskussion) 11 november 2021 kl. 09.35 (CET)[svara]

Förslag till åtgärd: Antingen skapa en artikel om Småel eller Småelstillverkare (med definition etc.), byt kategorinamn eller radera.

Anmälare: Hubba (diskussion) 11 november 2021 kl. 09.35 (CET)[svara]

Diskussion:
Småel är mindre än vitvaror men säljs ofta i samma butiker. [1] [2][3][4] Per W (diskussion) 11 november 2021 kl. 10.22 (CET)[svara]

"Tillverkare av hushållsapparater". 90.235.92.249 11 november 2021 kl. 11.02 (CET)[svara]
I SOU 2021:26 om pant på småelektronik anges 50 cm som maxmått för längd, bredd och djup. Exempel som nämns är brödrostar, vattenkokare, mobiltelefoner, läsplattor, leksaker, verktyg, mindre skrivare, m.m. Bättre att kategorisera efter tydligare mer välavgränsade kategorier. 90.227.175.244 12 november 2021 kl. 17.48 (CET)[svara]
Ja, man får ju en definition i SOU 2021:26 [5] (se rubrik "3.2 Vad är småelektronik?"), och det kan vara värd en artikel. Men blir det inte lite för "överkategoriserad" med en kategori för detta? Hubba (diskussion) 16 november 2021 kl. 10.46 (CET)[svara]
Jag började rota i det och tycker att det verkar som att många av kategorierna som är kopplade till Kategori:Vitvarutillverkare (Q8521111) handlar om tillverkare av både stora och små hushållsapparater, inte bara vitvarutillverkare. På enWP finns artikeln en:small appliance som verkar beskriva "småelektronik". Kategori:Hemelektronikföretag är för företag som säljer hemelektronik, inte tillverkar dem. Det kanske skulle vara enklast att slå ihop Kategori:Småelstillverkare och Kategori:Vitvarutillverkare till Kategori:Tillverkare av hushållsapparater med den senares iw-länkar, men jag är inte säker. //Essin (diskussion) 26 februari 2024 kl. 15.32 (CET)[svara]
Oj, detta var en stund sen, jag hade jag glömt att jag tog upp detta. Oavsett, jag ser att NERIUM har gjort några redigeringar sedan detta togs upp så vi får se om han kan tänka sig svara här. Hubba (diskussion) 26 februari 2024 kl. 21.05 (CET)[svara]
 1. ^ Magnus Eriksson (26 september 2020). ”Salabutiken med kunder i hela länet”. Västerås Direkt: s. 27. Läst 11 november 2021. ”Traditionellt sett har Electrolux Home-kedjan sålt vitvaror och även småel som brödrostar, strykjärn, kaffebryggare och dammsugare. Men även stekpannor och annat som hör köket till.” 
 2. ^ Marianne Malmqvist (20 juni 2019). ”Lysande utveckling för Malmqvist el”. Österlenmagasinet: s. 12. Läst 11 november 2021. ”Hushållsapparater, vitvaror, småel och så lampor för både inomhus- och utomhusbruk förstås. I alla tänkbara former och stilar. Belysning är Malmqvist el:s specialitet och en mer välsorterad lampbutik är svårt att finna. Sedan några veckor finns butiken dessutom i nya, större lokaler vid torget i Hammenhög.” 
 3. ^ Tommy Norin (19 april 2019). ”Kunder efterfrågar lantliga kök”. Norrbottens-Kuriren. ”Av försäljningen står vitvaror för 40 procent, nischen småel som köksapparater och kaffemaskiner för 20 procent och köken står för 40 procent. Lars Borg och Emma Larsson som ritar kökslösningar, säljer 100 kök per år.” 
 4. ^ Micke Engström (27 oktober 2018). ”Säljer butik efter 70 år”. Sundsvalls tidningNorrbottens-Kuriren: s. 16. ”en väl inarbetad verksamhet med belysning, vitvaror, hushåll och småel” 
 5. ^ ”Använd det som fungerar” (på svenska). Regeringen.se. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202126/. Läst 16 november 2021. 

Problem:i princip samma sak som Kategori:Barnprogram på TV vilket är förvirrande

Förslag till åtgärd:Jag föreslår att denna kategori ska sammanfogas med Kategori:Barnprogram på TV

Anmälare: Pago95 (diskussion) 5 juli 2021 kl. 17.53 (CEST)[svara]

Diskussion:
Jag tycker att ha Barnserier och Barnprogram på TV är ganska förvirrande. Vi bör sammanfoga kategorierna om de betyder i princip samma sak (Barn tv serier). Kategorierna under som Britiska Barnserier bör också sammanfogas med Brittiska Barnprogram på TV Pago95 (diskussion) 9 juli 2021 kl. 11.44 (CEST)[svara]

I barnserier är det väl underförstått att det är TV-serier för barn som avses. Och då är det exakt samma frågeställning som för kategorierna Kategori:TV-program och Kategori:TV-serier, eller hur? Alla (Barn)TV-serier är (Barn)TV-program, men alla (Barn)TV-program är inte (Barn)TV-serier, så det är inte i princip samma sak. För att tydliggöra att det är TV det handlar om borde kanske kategorin Kategori:Barnserier flyttas till Kategori:Barnserier på TV. Oavsett om kategorin flyttas eller ej skadar det aldrig med en "innehållsdeklaration" på kategorisidan där man kan förklara lite mer utförligt än med bara ett eller ett par ord, gärna med väl valda exempel, vilka artiklar som bör ingå och vilka som inte bör ingå i kategorin. Det som var "självklart" för den som skapade en kategori är inte alltid lika självklart ett antal år senare för de som lägger in artiklar i kategorin. Här kan svwp bli mycket bättre!
--Larske (diskussion) 10 juli 2021 kl. 14.33 (CEST)[svara]
Nej, ordet barnserier hänsyftar till tryckta tecknade serier som Bamse och Kalle Anka, det finns inget underförstått om TV i det ordet. Om den här kategorin handlar om TV-serier för barn, skall den heta Kategori:Barn-TV-serier.−En som kommenterar (diskussion) 8 februari 2022 kl. 09.53 (CET)[svara]

Barnserier på TV borde vara det rimligaste alternativet. Amerikanska barnserier på TV osv.. TJ Lusitanias (diskussion) 27 mars 2022 kl. 11.15 (CEST)[svara]

Helt klart behöver kategorin raderas efter flytt till ett lämpligare kategorinamn. Det framgår ju redan av den korta diskussion vi haft hittills, att det lätt blir missförstånd och att kategoriseringen därför kommer att krångliga till sig med tiden. Det ska dessutom vara lätt att begripa kategorier. Kategori:Barnserier på TV träffar bättre, men blir litet klumpigt rent språkligt. Kategori:Barn-TV-serier flyter bättre språkligt, men enligt vårt eget uppslagsverk bör det skrivas Kategori:Barn-tv-serier eller Kategori:Barn-teve-serier, se artikeln Television. Deryni (diskussion) 4 maj 2022 kl. 21.28 (CEST)[svara]

Problem: i princip samma sak som Kategori:Barnserier vilket är förvirrande

Förslag till åtgärd: Jag föreslår att denna kategori ska sammanfogas med Kategori:Barnserier

Anmälare: Pago95 (diskussion) 5 juli 2021 kl. 17.53 (CEST)[svara]

Diskussion:
Jag tycker att ha Barnserier och Barnprogram på TV är ganska förvirrande. Vi bör sammanfoga kategorierna om de betyder i princip samma sak (Barn tv serier). Kategorierna under som Britiska Barnserier bör också sammanfogas med Brittiska Barnprogram på TV

Barnserier på TV borde vara det rimligaste alternativet. Amerikanska barnserier på TV osv. Rimmar även bra med tv-serier-kategorier i övrigt. TJ Lusitanias (diskussion) 27 mars 2022 kl. 11.16 (CEST)[svara]
Håller med om TJ Lusitanias synpunkter. Deryni (diskussion) 13 april 2023 kl. 08.46 (CEST)[svara]

Problem: Är det rimligt att kategoriser enskilda personer utifrån vilken typ av syskon de råkar ha?

Förslag till åtgärd: Förtydliga hur artikeln bör användas, eventuellt rensa.

Anmälare: andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 09.23 (CEST)[svara]

Diskussion:
Jag förstår att man vill kunna kategorisera t.ex. Daniel Sedin och Henrik Sedin och visa på att de är tvillingar, även om jag i sådana fall kan tycka att det även bör finnas material för en artikel om bröderna Sedin. Men jag tycker inte det är rimligt att kategorisera personer där den andra tvillingen inte alls är känd. Föreslår därför att det förtydligas hur kategorin skall användas och att den rensas. andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 09.23 (CEST)[svara]

Jag håller helt med, det var så här jag menade på Bybrunnen. En ytterligare grupp är tvillingar som båda är kända men som inte har samarbetat i offentligheten, t ex Annika Dopping och Staffan Dopping (vad jag vet). Jag tycker att de borde behandlas som tvillingar där den andra tvillingen inte är känd. //Essin (diskussion) 5 maj 2021 kl. 14.22 (CEST)[svara]
Jag ser inget problem med att alla som är tvillingar kategoriseras efter det. I de fall båda är kända anser jag det vara självklart även om de inte samarbetat. Tostarpadius (diskussion) 16 februari 2022 kl. 10.51 (CET)[svara]

Problem: Den innehåller allt möjligt.

Förslag till åtgärd: Överföring till existerande och nya kategorier.

Anmälare: Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)[svara]

Diskussion:
Den omfattar organ inom högskolevärden, termer kopplade till undervisning och examination, studenttyper, utbildningsprogram, studentkultur. Artiklarna bör föras över till existerande eller nyskapade kategorier.

Hur ser det ut på andra språk? Vad ligger i Commons-kategorin? Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)[svara]

Vad är egentligen problemet? Att den innehåller olikartade saker med koppling till högskolan? Det framgår ju (någorlunda) av namnet att precis det är tanken, och jag har svårt att se att det är något större fel med den. Möjligen bör innehållet städas och vissa artiklar föras till mer specifika kategorier, men det gäller nog en hel del andra kategorier också och är inget man behöver gå till SFFR för att åtgärda.
andejons (diskussion) 2 januari 2021 kl. 13.41 (CET)[svara]
Efter att ha funderat lite stöder jag nog Andejons här, och att vi behöver strukturera upp lite. Jag tycker dock titeln låter lite krystad, men har samtidigt inget bättre förslag (eftersom det ska täcka både universitet och högskolor och ev. något annat likvärdigt). Dr Bowser (diskussion) 2 januari 2021 kl. 20.48 (CET)[svara]
Jag ville ha lite synpunkter innan en större omstrukturering. Namnet behöver ändras eller så läggs allt övrigt inom Kategori:Högre utbildning. Per W (diskussion) 6 januari 2021 kl. 19.35 (CET)[svara]
Ja det förefaller som en rimligare sortering, eftersom kategorin Academica verkar dra åt sig lite allt möjligt såsom olika konstnärliga akademier som rimligtvis bör särskiljas från högre utbildning. Samtidigt är ju academica nu en underkategori av högre utbildning, vilket därmed blir mindre lämpligt eftersom det inte håller för sant gällande delar av innehållet. Dr Bowser (diskussion) 7 januari 2021 kl. 12.07 (CET)[svara]
Tack, Dr Bowser, för dina synpunkter! Jo, det gäller att skilja akademier från högre utbildning och försöka lägga mycket i underkategorier. Jag tog upp det här för att få några kommentarer innan jag börja flytta runt mycket. Per W (diskussion) 8 januari 2021 kl. 13.23 (CET)[svara]

Överkategorin Kategori:Forskning har liknande problem, vilket jag försökte uppmärksamma på Kategoridiskussion:Forskning för några år sedan. Har någon ett konkret förslag på vad som bör göras, i mer detalj? Det kanske kan sätta lite snurr på diskussionen. //Essin (diskussion) 26 januari 2021 kl. 18.55 (CET)[svara]

Alltså jag har försökt komma på vad man ska göra med forskning, men jag vet inte riktigt, jag tror det bästa vore att dra upp den här också. Dr Bowser (diskussion) 7 februari 2021 kl. 14.43 (CET)[svara]
@Essin: Jag har också då och då märkt förvirring och oklarheter vad gäller Kategori:Forskning och kategorier för liknande områden. Bättre och mer naturlig kategorisering kan nog hjälpa litet; men ganska ofta mer genom förbättringar i kategoriträdstrukturen än genom artikelomkategoriseringar, misstänker jag.
Den här kategorin, Academica, har (åtminstone numera) ett rätt rimligt innehåll. (@Per W: Är detta en god effekt av att du börjat "flytta runt innehållet", eller såg det såpass rimligt ut redan i början av året?) Däremot ogillar jag särskilt stavningen av det nuvarande namnet. Jag hittar inte vare sig "akademika" eller "academica" i ordböcker eller på nätet, men känner igen uttrycket (och kan nog ha använt det själv). Det bör dock i så fall definitivt stavas med k, inte c. Eftersom ordet är såpass dåligt belagt, vore dock kanske en mer etablerad synonym term att föredra, om någon kan komma på en sådan. (De danska samt bokmåls- och nynorsksystrarna till den här kategorin heter alla tre akademia; men även detta ord är dåligt belagt på svenska, utom möjligen som den ursprungliga formen av akademi, och bildningsformen är inte heller särskilt svensk. Jag upplever detta som ett sämre namn än akademika, som jag som sagt var åtminstone känner igen.) Jörgen B (diskussion) 24 april 2021 kl. 14.14 (CEST)[svara]
@JoergenB: Jag håller med om att det huvudsakligen är ett problem med själva kategoriträdet. Att en del väldigt specifika artiklar (Mecenat AB, MSDN Academic Alliance etc) hamnar i dessa generella kategorier kanske delvis beror på att specifika kategorier inte finns, delvis på att kategoriträdet är felkonstruerat. Apropå det, borde inte Kategori:Högre utbildning vara en underkategori till denna snarare än tvärtom? I så fall skulle det vara naturligt att sortera in en del av de mest specifika artiklarna i andra underkategorier till den. En Kategori:Akademisk utbildning har också efterfrågats men jag kommer inte på rak arm på vad som skulle skilja den från "Högre utbildning". //Essin (diskussion) 26 april 2021 kl. 15.51 (CEST)[svara]
Tillför kategorin något till kategoriträdet i form av en överkategori till högre utbildning? Jag är rädd att det blir lite konstruerat om vi gör så. Dr Bowser (diskussion) 8 maj 2021 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Academia är ett osvenskt ord. Kategorin är ev. skapad för att kunna efterapa enwp:s kategoriträd, där den heter "academia" och omfattar allt som rör högskoleutbildning och -forskning. Engelskans academia försvenskas ibland till "akademin" vilket enligt min mening är ganska förfärlig. Enklare, mer svenskt att helt enkelt säga högskolevärlden. Är inte helt insatt i hur kategoriträdet här ser ut, men frågar mig om en lösning vore att byta namn på den till högskolevärlden. Ev. behöver man sen strukturera om i kategoriträdet.
Frågar mig även om kategorin Högre utbildning borde heta så. Jag förväntade mig snarare att en sådan kategori skulle heta Högskola och universitet, eller något liknande. Gör man det omfattar även den både undervisning och forskning.
Det kunde vara bra att kolla hur motsvarande del av kategoriträdet är organiserat på exv. franska, tyska, engelska Wikipedia. --Hjordmån (diskussion) 7 november 2021 kl. 13.57 (CET)[svara]
Jag instämmer med Hjordmån, Academica är osvenskt och klingar direktöversättning. För såvitt man inte tänker på friskoleföretaget Academica som finns i Sverige och är en orsak ytterligare att kategorin bör plockas isär eller flyttas till ett mer lämpligt kategorinamn. Deryni (diskussion) 3 december 2021 kl. 07.09 (CET)[svara]
Jag håller med Hjordmån och är tacksam över alla förslag till omstrukturering. Per W (diskussion) 3 december 2021 kl. 08.45 (CET)[svara]
Förstår att strukturen på kategoriträdet är en viktigare fråga än bara om-namnning av denna kategori, men iaf:
Universitetsvärlden är nog ett vanligare ord än högskolevärlden. Dock ev. något missvisande, om folk missförstår att inte högskolor som inte heter universitet inkluderas.
Sökte i NE. Där omnämns universitetsvärlden dussintalet gånger. Högskolevärlden bara en, i sammanhanget "högskolevärlden i Stockholmsregionen". Drar slutsatsen att man där inte skrev universitetsvärlden för att vara tydlig ang. att det som åsyftas inte är Stockholms universitet, utan samtliga högskolor i området.
I NE:s ordbok finns "universitetsvärlden" omnämnd i en exempelmening. Högskolevärlden inte.
I SAOL finns "universitetsvärld" som uppslagsord. Inte högskole-dito.
Tror universitetsvärlden är ett mer etablerat ord än högskolevärlden, därför bättre. --Hjordmån (diskussion) 5 december 2021 kl. 10.17 (CET)[svara]
Jag har kollat engelska, tyska och franska Wikipedia och måste säga att jag tycker att det ser rätt olika ut där också. Franska WP har huvudsakligen underkategorier för olika typer av akademier efter ämne, och där finns i sin tur artiklar om olika universitet. Här finns också konstakademier samt svenska Kungliga vetenskapsakademin. Tyska är också rätt rörig. En möjlig kategorisering skulle kunna vara att man har något i stil med följande:
 • En underkategori för specifika lärosäten, alt geografisk uppdelning först och sedan specifika lärosäten
 • En underkategori om högre utbildningsväsen, med fokus på artiklar som handlar om högskolornas utbildningsuppdrag (examina, behörighet, tillsyn, disciplinpåföljder, bestämmelser osv)
 • En underkategori som handlar om forskning, med artiklar om (eller underkategorier för) vetenskaplig publicering, forskningsetik osv
 • En underkategori som handlar om högskolors organisation och arbetssätt, med artiklar som fakultet, akademiska titlar och yrkesbenämningar, akademiska föreningar osv
Ett annat alternativ är att först köra en underkategori som är rent geografisk, och sedan ha ovanstående i en kategori typ "Universitetsvärlden i Sverige". I vilket fall som helst tycker jag att "Universitetsvärlden" passar klart bättre än det osvenska "Academia". Då inget hänt på snart två år har jag dock inte för avsikt att vänta två år till. Jag ger det ett par veckor, och har ni inte klagat för mycket tänker jag vara djärv. Vi måste få lite fart och fläkt här på PK. Nitramus (diskussion) 19 oktober 2023 kl. 22.08 (CEST)[svara]

Problem: Kategorin berör kanaler men inkluderar även personer. Detta blir konstigt då personer således kategoriseras som kanaler. Om det ska avgränas till det förstnämnda blir få kanaler kvar, eftersom i princip alla kanaler som endast har en "huvudperson" inte är relevanta i sig själva.

Förslag till åtgärd: Byt namn på kategorin till "svenskspråkiga Youtubekanaler och Youtubepersonligheter", eller skapa någon typ av kategoriträd där kanaler avskiljs från personer. Det senare ter sig dock något mer komplicerat

Anmälare: Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 19.08 (CEST)[svara]

Diskussion:

Sigvid: Nej det är inte konstigt eftersom det finns YT-kanaler som bär samma namn som den handlar om, jag tänker främst på de där bloggarna och influerarna som Clara Henry, Therese Lindgren, Jonna Jinton och Nathalie Danielsson. Matkoma och Dualdgaming, som är skapad av flera personer, är ju lika mycket kanaler som influerarna. Ska vi ha två olika artiklar om Therese Lindgren? En om henne och en om hennes kanal, som ändå tar upp hennes liv i stort sett? DIEXEL (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.51 (CEST)[svara]
Nej, jag menar inte att vi ska ha två sidor för varje person/kanal. Min poäng är att vi kategoriserar personer som kanaler. Mitt främsta förslag till lösning på detta är att byta namn på kategorin. Artikeln om Therese Lundgren handlar om personen Lundgren, inte kanalen "Therese Lundgren". Att hennes kanal bär hennes namn spelar i min mening ingen roll. Skulle vi kategorisera personen Fredrik Skavlan som ett TV-program om hans TV-program "Skavlan" inte var relevant i sig självt? Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 22.35 (CEST)[svara]
Jag håller med om att det är lite rörigt. Ett exempel på detta, här var det lite luddigt huruvida artikeln Stamsite behandlade kanalen eller personen bakom kanalen. Eftersom artikeln hade namnet Stamsite och inte Marcus Nyman och låg i denna kategori så tog jag bort persondatauppgifter om grundaren till kanalen men jag har inget emot att döpa om kategorin och formulera om artiklarna. – Maol DB 4 oktober 2020 kl. 22.55 (CEST)[svara]
Funderar över om detta är nödvändigt. De artiklar som ingår i denna kategori är ju svenskspråkiga Youtube-kanaler, sen att artiklarna även behandlar Youtube-personligheter behöver väl inte automatiskt betyda att kategorinamnet måste inkludera det? Går ju eventuellt att skapa en separat kategori som behandlar Youtube-personligheter istället? – Maol DB 13 januari 2021 kl. 17.15 (CET)[svara]
Majoriteten av artiklarna i kategorin har ju dock Youtube-personligheternas namn som titel. Det borde väl inte råda någon tvekan om att dessa artiklar handlar om personer: Linn Ahlborg, Felicia Aveklew, Nathalie Danielsson, Anis Don Demina, Margaux Dietz, Tova Helgesson, Clara Henry. En kategori bör vara något som artikelsubjektet kan kategoriseras som, och dessa artiklar handlar om personer och deras verksamhet. Youtube är en del av deras verksamhet, men de som artikelsubjekt blir inte youtubekanaler för det. Om ett artikelsubjekt är profilerad på Instagram, bör hen inte kategoriseras som ett instagramkonto utan rimligtvis som en instagrammare eller instagram-personlighet. Om ett artikelsubjekt startat ett företag, bör hen inte kategoriseras som ett företag utan som företagare. Ja, man kan skapa en separat kategori, men i min mening blir det onödigt splittrat på det viset. Det är bättre att artiklar där kanalen är artikelsubjekt och artiklar där youtubepersonligheter är artikelsubjekt kan ingå i samma kategori. /Sigvid (diskussion) 13 januari 2021 kl. 20.56 (CET)[svara]
Nej, personkategorier bör alltid hållas separata från andra kategorier. Att blanda äpplen och päron ställer till stor oreda i trädet. Tostarpadius (diskussion) 2 november 2021 kl. 20.55 (CET)[svara]
Den nuvarande kategorin är dock redan "blandad" Sigvid (diskussion) 2 november 2021 kl. 22.02 (CET)[svara]
Det är ett problem i sig. Tostarpadius (diskussion) 25 maj 2022 kl. 17.58 (CEST)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Har denna diskussion avslutats men ligger kvar?NnieAndersson (diskussion) 20 september 2022 kl. 08.45 (CEST)[svara]

Nej, det har vid flera tillfällen ovan tagit åtskilliga månader innan ett svar inkommit. Diskussionen måste alltså bedömas vara aktiv ytterligare en tid. 2A02:AA1:162F:A54:7238:9E4:D435:B252 12 juli 2023 kl. 21.43 (CEST)[svara]

Avslutade diskussioner

redigera