Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

ArbetsordningRedigera

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2022.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningarRedigera


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

DiskussionerRedigera

Kategori:Thott (ätt nummer 301)Redigera

Problem: Varför så många småkategorier? Det räcker med en för ätten Tott/Thott!

Förslag till åtgärd: Avskaffa denna och liknande underkategorier till andra åtter!

Anmälare: Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 03.56 (CEST)

Diskussion:
Denna gäller först och främst även Kategori:Thott (ätt nummer 114), men även motsvarande för andra ätter. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 03.56 (CEST)

Jag ser det nog snarare som ett problem att vi har artiklar om flera ätter som delar på ett namn. Då kan vi lika gärna skippa grensidorna och slå ihop alla sidor som råkar göra anspråk på samma rubrik. Testkonto 42 (diskussion) 22 maj 2022 kl. 08.21 (CEST)
I det här fallet är frågan vad som är en "ätt". En definition är mer eller mindre samma sak som "släkt", den andra är att det är en form av juridisk person. Det finns också ofta grenar som varit verksamma i olika länder som man vill hålla isär. Här är det småkategorier, men för Kategori:Ätten Hamilton ser det väldigt annorlunda ut.
andejons (diskussion) 22 maj 2022 kl. 10.14 (CEST)
Ja, det är givetvis en definitionsfråga, men varken i artikelbeståndet eller i kategorisystemet är vi betjänta av att splittra upp ätterna efter nummer. Jag skulle föredra en samlad artikel om alla Oxenstiernor också. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 14.47 (CEST)
Däremot kan verkliga grevskap som fanns före reduktionen ha egna artiklar. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 14.49 (CEST)
Ätten Hamilton är inte större än att att den kunde slås ihop även den. Tostarpadius (diskussion) 23 maj 2022 kl. 04.06 (CEST)
Stöder sammanslagning i enlighet med anmälan.--Gotogo (diskussion) 23 maj 2022 kl. 18.27 (CEST)

Kategori:Medarbetare på BulletinRedigera

Problem: Adjoka relevanskontrollerade kategorin i mars 2022 med motiveringen "Hittar ingen annan tidning/tidsskrift/webbtidning med kategori för dess medarbetare". Utifrån inlägg på kategorins diskussionssida från Tostarpadius har kategorin mallats om för att lyftas här i stället. Jag instämmer med Adjokas kommentar om artikelns bristande relevans och funktion.

Förslag till åtgärd: Radera kategorin.

Anmälare: Lucie Manette (Diskussion) 5 maj 2022 kl. 22.41 (CEST)

Diskussion:
Jag vill passa på att utveckla mitt resonemang kring detta. Bland annat har kategorin problem med tidlöshet. Om jag inte misstar mig är man en medarbetare under den tid man arbetar på den arbetsplatsen. Efter detta är man en "tidigare medarbetare", "föredetta medarbetare, eller möjligen "personer som varit verksamma vid". Förvisso har man tidigare löst detta med förtydliganden likt det i denna kategori.
Väljer man dock att behålla och döpa om/flytta kategorin, bör man då också skapa tusentals andra kategorier för andra företag och dess medarbetare. I längden kanske alla överlappningar kan bli aktuella för kategorier; Studerat vid? Bott i stad? Vi har förvisso redan liknande kategorier som Kategori:Ledamöter av Svenska Akademien, Kategori:Personer med anknytning till Volvo och Kategori:Tränare i Karlskrona AIF.
Frågan jag ställer nu (efter att ha grävt djupare) är om denna diskussion egentligen bör vara bredare än för specifikt denna kategori? Var bör vi dra gränsen för dessa "venn-diagram"? En del av dessa kategorier går i mina ögon att ersätta med den befintliga sökfunktionen i wikidata, dock inte lika användarvänligt/lättillgängligt. --Adjoka diskussion (f.d. Draftmission) 5 maj 2022 kl. 23.27 (CEST)

Det finns ju i skrivande stund en något bredare diskussion om kategorierna på Bybrunnen, se Bör kategorierna avskaffas?. Instämmer i övrigt med din problembeskrivning och föreslår som sagt att kategorin raderas. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 6 maj 2022 kl. 00.24 (CEST)
Jag hade gärna sett fler kategorier av detta slag, där givetvis även tidigare medarbetare i en viss tidning finns med. Om den då borde kallas "Personer verksamma vid X" istället är en smaksak. Men finns det inte stöd i gemenskapen för att skapa kategorier öven för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet med flera publikationer (givetvis även icke-svenskspråkiga på sikt), då motsätter jag mig inte att denna avskaffas. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 07.04 (CEST)

Kategori:Aftonbladet och några till har med en del personer som arbetat på tidningen, så på det sättet borde det inte vara något konstigt. Däremot funderar jag på om det är lämpligt att ha 'Medarbetare' i kategorinamnet, det uppmanar till att lista alla som arbetat på tidningen istället för de som bara varit viktiga. Det känns inte så lyckat för tidningar då kopplingen kan vara större eller mindre med frilansande, vilket riskerar att leda till en massa gränsdragningstjafs. Om man jämför med tränare- och ledamotkategorierna så är de däremot väldefinierade, antingen har en person varit det eller har de inte varit det. Gunnar Larsson (diskussion) 23 maj 2022 kl. 22.00 (CEST)

Det är bättre att ha medarbetare i en särskild kategori än att ha personer i en kategori som är avsedd för annat. Helst bör människor alltid placeras i specialkategorier som går att koppla till den del av kategoriträdet som består just av personer. Tostarpadius (diskussion) 25 maj 2022 kl. 17.56 (CEST)

Kategori:Länsdelar i SverigeRedigera

Problem: Förekommer länsdelar som administrativ indelning?

Förslag till åtgärd: Om länsdelar inte är eller varit en administrativ indelning - flytta artiklarna till Kategori:Informella regioner i Sverige, alternativt Kategori:Historiska indelningar i Sverige och Kategori:Historiska indelningar i Danmark.

Anmälare: Gunnar Larsson (diskussion) 3 april 2022 kl. 10.30 (CEST)

Diskussion:
Stöder förslaget att ta bort, men jag tror det kan behövs diskussion för var och en av de som nu har den kategorin.Kategori:Kommunalförbund finns också som alternativ (för Fyrbodal)Yger (diskussion) 3 april 2022 kl. 11.15 (CEST)

Radera kategprin. Även om mängder av områden förstås kan vara del av ett län och därför kallas länsdel, så är det inte något uttryck som någonsin har använts officiellt. Inget av områdena i kategorin har utgjort del av någon formell indelning av riket, bortsett från Skaraborg som tidigare har varit ett län. Norra och södra Älvsborg har tillsammans utgjort Älvsborgs län, medan övriga områden som finns i kategorin snarare är att betrakta som delar av landskap, inte delar av län, eftersom deras karaktär är mer kulturell än administrativ och de flesta dessutom har namn av landskap snarare än av län (när man talar om "norra Halland", åsyftar man den norra delen av landskapet Halland, inte den norra delen av Hallands län; att de i stort sett sammanfaller har ingen betydelse). Det är bättre att flytta de här artiklarna till Kategori:Informella regioner i Sverige. Det finns ett kommunalförbund Fyrbodal, men det är bara en artikel om det kommunalförbundet som borde läggas i Kategori:Kommunalförbund, inte en artikel om området i mer generell mening, ett områdesnamn som dessutom har haft något olika utbredning i olika sammanhang, om man får tro artikeln. Pepparkaksgubbe (diskussion) 26 april 2022 kl. 21.52 (CEST)

Jag håller i huvudsak med, dock vill jag hävda att just vad gäller Halland råder en viss förvirring mellan landskap och län eftersom de sammanföll tills för ett halvsekel sedan. "Norra Halland" kan därför ibland exkludera Lindome och inkludera Kungsäters gamla pastorat och eventuellt även Älvsereds socken, om Falkenbergs kommun räknas dit. Landskapsindelningen ändras dock inte av administrativa reformer i så sen tid. Det är fortfarande tvistefrågor om det ursprungliga Mo härad tillhör Småland eller Västergötland och om Norrbotten är ett eget landskap. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 07.12 (CEST)
Ja de bägge Hallands-artiklarna är i sig lite kluriga eftersom de blivit ihopblandade på sättet du beskriver. Tänker spontant att det bästa vore att flytta texten och infoboxen om sjukvårdsindelningen till Hallands län och låta resten vara kvar. Eftersom alla uttalat sig för att radera så tänker jag börja att i sakta mak göra det och då se vilka andra artiklar som kan passa för respektive artikel. Gunnar Larsson (diskussion) 22 maj 2022 kl. 08.45 (CEST)
Ja, sjukvården hör hemma i artikeln om länet. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2022 kl. 20.33 (CEST)

Kategori:HormonkörtlarRedigera

Problem: Hormonkörtlar är en mycket ovanlig benämning. Endokrina körtlar vanligare.

Förslag till åtgärd: Har inte studerat kategoriträdet tillräckligt för att säga om denna kategori bara bör få annat namn, eller om kategoriträdet behöver ses över.

Anmälare: Hjordmån (diskussion) 1 april 2022 kl. 20.19 (CEST)

Diskussion:

Aldrig hört namnet "Hormonkörtlar" tidigare, så vet inte vad det betyder eller om det är hittepå. "Endokrina körtlar" låter mer korrekt och ser ut att rymma allt som finns här nu. Testkonto 42 (diskussion) 1 april 2022 kl. 20.22 (CEST)

Bör raderas och ersättas med kategorier för endokrina- respektive exokrina organ. 🐲 Bowser (disk) 1 april 2022 kl. 20.37 (CEST)
Jag delar Dr Bowser synpunkter om hur kategorin bör ersättas. Exempelvis Cancerfonden skriver så. 1177 skriver om körtlar som bildar och avger hormoner, men kallar dem inte hormonkörtlar. Testkonto 42 kallar begreppet hittepå, och den kan det verkligen vara frågan om. 1177 väljer att skriva kroppens hormonbildande organ och celler. Deryni (diskussion) 30 april 2022 kl. 09.05 (CEST)
Jag tror att använda "körtlar" istället för som jag föreslog "organ" undviker konstigheter. Heter kategorin "endokrina organ" tvingas man som på enwp inkludera bl. a. hjärtat, vilket på samma gång är tekniskt korrekt och mycket märkligt. 🐲 Bowser (disk) 30 april 2022 kl. 16.10 (CEST)

Kategori:Svenska präster efter församlingRedigera

Problem: Jag har redigerat i denna, men nu har jag kommit fram till att denna del av kategoriträdet är för smal.

Förslag till åtgärd: En uppdelning efter stift vore mer lämplig.

Anmälare: Tostarpadius (diskussion) 9 februari 2022 kl. 12.54 (CET)

Diskussion:
Vad är det för fel med denna kategori? Det finns mängder av kategorier av typen "Personer i X-stads historia" och jag finner det högst lämpligt att dessa får lämpliga underkategorier. Det förekommer ju även denna typ av lokala kategorier för sådana personer som exempelvis borgmästare, stadsarkitekter och kommunalpolitiker.. Tyvärr är denna typ av kategorisering av präster sällan använd, med det borde utvecklas i stället för att avvecklas, då jag finner sådana kategorier högst användbara. Det finns naturligtvis inget som hindrar att "Präster efter stift" läggs in som en nivå i detta kategoriträd. /Annika (diskussion) 9 februari 2022 kl. 17.48 (CET)

@Tostarpadius: Ser du någon principiell skillnad mellan denna kategori och dess underkategorier och kategoriträdet Kategori:Svenska präster efter ort? Båda träden är ofullständigt populerade, det finns exempelvis åtta artiklar som ligger i trädet Kategori:Svenska präster och Kategori:Personer från Göteborg, men som saknas i Kategori:Präster från Göteborg. Samtliga kategorier på formen "Personer (eller <yrke>) från <ort>" har problemet att det inte finns någon (dokumenterad) princip för vad "från" betyder i detta sammanhang. Är man "från X" om man är "född i X", "uppvuxen i X", "verksam i X" eller något annat? Detta borde förstås stå på kategorisidan, både som en upplysning till läsaren och som en instruktion till redaktörerna.

I det (hittills) lilla kategoriträdet Kategori:Svenska präster efter församling finns inte denna oklarhet eftersom frasen "verksamma i" ingår i underkategorinamnen. Antalet artiklar i de (hittills) tre underkategorierna är 9, 8 respektive 12 vilket är fler, eller lika många som i kategorierna "Präster från Borås" (3), "Präster från Helsingborg" (9), "Präster från Karlskrona" (9) och "Präster från Örebro" (7). Att knyta präster till de församlingar de verkat i känns väl mer naturligt än att knyta dem till en ort som de är "från". Som Annika64 påpekar är det inget som hindrar att "skjuta in" en stiftsnivå i kategoriträdet. Det är till och med nödvändigt för att inte sidan Kategori:Svenska präster efter församling ska bli "överbefolkad" med 3 377 kategorier för församlingar, varav 1 301 nutida. Att ersätta kategoriseringsnivån församling med stift ska nog inte göras förrän en uppskattning av det förväntade antalet svenskprästartiklar har gjorts. Hur många (relevanta) präster har typiskt varit verksamma i de nästan 300 församlingarna i Uppsala stift? Om vi begränsar oss till de nuvarande församlingarna är det 121 församlingar i Uppsala stift och hela 174 församlingar i Göteborgs stift, men även historiska församlingar har kanske relevanta präster. Är det i storleksordning 10 relevanta präster per församling, som i de hittills skapade kategorierna, är det nog bra att behålla kategoriseringen även på församlingsnivå eftersom kategorierna på stiftsnivå skulle grovt "överbefolkade". --Larske (diskussion) 11 februari 2022 kl. 01.26 (CET)

"Från" syftar enligt praxis på födelseort. Vi har sedan gammalt en kategori "Kyrkoherdar i Stockholm". Vi kan mycket väl ha en för "Präster i Stockholm" också, men att ha en för varje enskild församling ser jag som för smalt. Tostarpadius (diskussion) 12 februari 2022 kl. 15.12 (CET)
Den praxisen verkar inte tillämpas fullt ut.
Här är några personer som verkar vara födda ganska långt ifrån Stockholm, men som trots detta är kategoriserade i Kategori:Personer från Stockholm
Ovanstående finns alla i huvudkategorin. I underkategorin Kategori:Skådespelare från Stockholm finns till exempel, med födelseorten inom parentes,
Om det funnes en konsensus kring den praxis som du åberopar borde väl alla kategorier på formen "Personer från X" och "<yrke> från X" utan problem kunna flyttas till "Personer födda i X" och "<yrke> födda i X". Åtminstone borde det tydligt anges högst upp på varje kategorisida av det slaget att det är födelseorten som gäller så att man kan kategorisera om felaktigt kategoriserade artiklar utan att riskera att ändringen ogörs. Jag är dock inte så säker på att alla håller med om att det är födelseort som är den relevanta kategoriseringen, speciellt inte för personer som har lämnat sin födelseort långt innan de börjat verkar inom det som gör dem relevanta att biograferas i svwp, till exempel som präst. Jag inbillar mig dock att för kategorisering av just präster skulle det vara mer naturligt med en knytning till den kyrkliga indelningen än till det värdsliga träsket med storstadsområden, kommuner, tätorter, småorter och sådant. Det finns goda skäl till att vi har en kategori för Kategori:Biskopar i Strängnäs stift men inte någon kategori för Kategori:Biskopar från Strängnäs. Därför menar jag att kategorier av typen "Präster verksamma i X" är att föredra framför "Präster från X". Om X sedan ska vara en församling, ett pastorat eller ett stift får väl avgöras så att kategorierna blir "lagom stora".
-- Larske (diskussion) 12 februari 2022 kl. 22.35 (CET)
Tillägg: Om nu "från" ska tolkas som "födelseort" borde varje artikel enbart kunna finnas i en kategori av slaget "Personer från X", men så är det ju inte
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 546) biografier som ligger i mer än en kategori av slaget "Personer från <ort>", se till exempel Ulla Billquist och Charlie Parker. Ibland kan det röra sig om flera kategorier för samma plats, till exempel län och kommun och ort eller socken inom kommunen, eller stad och stadsdel inom staden, se till exempel Laila Naraghi som är kategoriserad som "från" såväl Oskarshamn som Oskarshamns kommun och Kalmar län (trots att hon enligt artikeln är född i Uppsala!, men det är i så fall ett brott mot principen "överkategorisera inte".
--Larske (diskussion) 12 februari 2022 kl. 23.02 (CET)
Det ena utesluter inte det andra. Jag motsätter mig inte att "från"-kategorierna flyttas till "födda i". När jag upptäcker någon som hamnat där för att vederbörande varit verksam på orten avlägsnar jag dem normalt direkt. Det diskussionen främst gällt här är om sådana som föddes under en tillfällig vistelse eller flyttade som mycket små skall placeras efter födelse- eller uppväxtort. Det är en anledning till att de mer luddiga kategorinamnen levt kvar. Men interwikin brukar gå till språkversioner där det är tydligt vad som menas. "Biskopar från Strängnäs" är för smalt, "Präster från Strängnäs" skulle däremot fungera utmärkt. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2022 kl. 01.44 (CET)
De som räknas upp som tillhöriga "Personer från Stockholm" skulle passa bättre i Kategori:Stockholmare. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2022 kl. 01.47 (CET)

Den väsentliga geografiska placeringen av präster är var de under en längre tid tjänstgjort som kyrkoherdar (eller i vissa fall som särskilt bemärkta komministrar; komministrar i övrigt brukar inte räknas som relevanta). Deras lägre befattningar i yngre år kan man bortse från. Att kategorisera dem efter födelseort betraktar jag som tämligen meningslöst. Dessutom behövs dessa kategorier, som jag nämnde ovan, som underkategorier till "Personer i X-stads historia", lika väl som t.ex. "X-stads borgmästare". /Annika (diskussion) 15 februari 2022 kl. 12.28 (CET)

Jag menar att prästerna kan ligga direkt under "Personer i X-stads historia". Tostarpadius (diskussion) 15 februari 2022 kl. 13.06 (CET)

Jag provade att klicka runt lite på präster från 1700-talet. I flera fall har de varit aktiva i församlingar där någon skapat en tabell över dess präster och skapade artiklar om flertalet av dem. Med tanke på att präster bör vara en av de historiskt bäst dokumenterade yrkesgrupper vi har känns det rimligt. Så spontant känns det rimligt att kategorisera ganska smalt. Tänker också att det är bättre att följa kyrkans organisation än annan eftersom prästerna arbetade för kyrkan och det matchar precist (en ort kan ju över århundraden växa rejält). Dessutom är det oklart hur många landsbygdspräster ska kategoriseras om utgångspunkten är ort. Däremot funderar jag på dels om församling eller pastorat är rätt. Är det inte så att präster anställs på pastoratsnivå? Då kan det bli en massa dubbel/trippel etc.-kategoriseringar av präster som varit aktiva i ett pastorat som består av flera församlingar. De kan också bli en del strul misstänker med de ganska betydande omorganiseringar som skett på senare tid, med sammanslagna församlingar o.s.v. Gunnar Larsson (diskussion) 17 februari 2022 kl. 21.12 (CET)

En uppdelning efter stift vore just att följa kyrkans organisation. I äldre tid fanns ett så kallat stiftsband, så det var sällsynt att man flyttade från ett stift till ett annat. Det var dock inte helt omöjligt under vissa förutsättningar. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2022 kl. 23.09 (CET)

Kategori:SmåelstillverkareRedigera

Problem: Ser ingen uppenbar definition av "småel". Är det elektronik så finnes det en egen kategori för detta, är det små vitvaror så borde kategorin kanske byta namn. Det har legat en fråga på diskussionssidan ang. namnet men ingen har svarat. Den som skapade kategorin verkar vara inaktiv på Wikipedia sedan några år (se: Special:Bidrag/NERIUM) så vi kan inte fråga denna om vad som menas. Hubba (diskussion) 11 november 2021 kl. 09.35 (CET)

Förslag till åtgärd: Antingen skapa en artikel om Småel eller Småelstillverkare (med definition etc.), byt kategorinamn eller radera.

Anmälare: Hubba (diskussion) 11 november 2021 kl. 09.35 (CET)

Diskussion:
Småel är mindre än vitvaror men säljs ofta i samma butiker. [1] [2][3][4] Per W (diskussion) 11 november 2021 kl. 10.22 (CET)

"Tillverkare av hushållsapparater". 90.235.92.249 11 november 2021 kl. 11.02 (CET)
I SOU 2021:26 om pant på småelektronik anges 50 cm som maxmått för längd, bredd och djup. Exempel som nämns är brödrostar, vattenkokare, mobiltelefoner, läsplattor, leksaker, verktyg, mindre skrivare, m.m. Bättre att kategorisera efter tydligare mer välavgränsade kategorier. 90.227.175.244 12 november 2021 kl. 17.48 (CET)
Ja, man får ju en definition i SOU 2021:26 [5] (se rubrik "3.2 Vad är småelektronik?"), och det kan vara värd en artikel. Men blir det inte lite för "överkategoriserad" med en kategori för detta? Hubba (diskussion) 16 november 2021 kl. 10.46 (CET)

NoterRedigera

 1. ^ Magnus Eriksson (26 september 2020). ”Salabutiken med kunder i hela länet”. Västerås Direkt: s. 27. ”Traditionellt sett har Electrolux Home-kedjan sålt vitvaror och även småel som brödrostar, strykjärn, kaffebryggare och dammsugare. Men även stekpannor och annat som hör köket till.” 
 2. ^ Marianne Malmqvist (20 juni 2019). ”Lysande utveckling för Malmqvist el”. Österlenmagasinet: s. 12. ”Hushållsapparater, vitvaror, småel och så lampor för både inomhus- och utomhusbruk förstås. I alla tänkbara former och stilar. Belysning är Malmqvist el:s specialitet och en mer välsorterad lampbutik är svårt att finna. Sedan några veckor finns butiken dessutom i nya, större lokaler vid torget i Hammenhög.” 
 3. ^ Tommy Norin (19 april 2019). ”Kunder efterfrågar lantliga kök”. Norrbottens-Kuriren. ”Av försäljningen står vitvaror för 40 procent, nischen småel som köksapparater och kaffemaskiner för 20 procent och köken står för 40 procent. Lars Borg och Emma Larsson som ritar kökslösningar, säljer 100 kök per år.” 
 4. ^ Micke Engström (27 oktober 2018). ”Säljer butik efter 70 år”. Sundsvalls tidningNorrbottens-Kuriren: s. 16. ”en väl inarbetad verksamhet med belysning, vitvaror, hushåll och småel” 
 5. ^ ”Använd det som fungerar” (på svenska). Regeringen.se. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202126/. Läst 16 november 2021. 

Kategori:BarnserierRedigera

Problem:i princip samma sak som Kategori:Barnprogram på TV vilket är förvirrande

Förslag till åtgärd:Jag föreslår att denna kategori ska sammanfogas med Kategori:Barnprogram på TV

Anmälare: Pago95 (diskussion) 5 juli 2021 kl. 17.53 (CEST)

Diskussion:
Jag tycker att ha Barnserier och Barnprogram på TV är ganska förvirrande. Vi bör sammanfoga kategorierna om de betyder i princip samma sak (Barn tv serier). Kategorierna under som Britiska Barnserier bör också sammanfogas med Brittiska Barnprogram på TV Pago95 (diskussion) 9 juli 2021 kl. 11.44 (CEST)

I barnserier är det väl underförstått att det är TV-serier för barn som avses. Och då är det exakt samma frågeställning som för kategorierna Kategori:TV-program och Kategori:TV-serier, eller hur? Alla (Barn)TV-serier är (Barn)TV-program, men alla (Barn)TV-program är inte (Barn)TV-serier, så det är inte i princip samma sak. För att tydliggöra att det är TV det handlar om borde kanske kategorin Kategori:Barnserier flyttas till Kategori:Barnserier på TV. Oavsett om kategorin flyttas eller ej skadar det aldrig med en "innehållsdeklaration" på kategorisidan där man kan förklara lite mer utförligt än med bara ett eller ett par ord, gärna med väl valda exempel, vilka artiklar som bör ingå och vilka som inte bör ingå i kategorin. Det som var "självklart" för den som skapade en kategori är inte alltid lika självklart ett antal år senare för de som lägger in artiklar i kategorin. Här kan svwp bli mycket bättre!
--Larske (diskussion) 10 juli 2021 kl. 14.33 (CEST)
Nej, ordet barnserier hänsyftar till tryckta tecknade serier som Bamse och Kalle Anka, det finns inget underförstått om TV i det ordet. Om den här kategorin handlar om TV-serier för barn, skall den heta Kategori:Barn-TV-serier.−En som kommenterar (diskussion) 8 februari 2022 kl. 09.53 (CET)

Barnserier på TV borde vara det rimligaste alternativet. Amerikanska barnserier på TV osv.. TJ Lusitanias (diskussion) 27 mars 2022 kl. 11.15 (CEST)

Helt klart behöver kategorin raderas efter flytt till ett lämpligare kategorinamn. Det framgår ju redan av den korta diskussion vi haft hittills, att det lätt blir missförstånd och att kategoriseringen därför kommer att krångliga till sig med tiden. Det ska dessutom vara lätt att begripa kategorier. Kategori:Barnserier på TV träffar bättre, men blir litet klumpigt rent språkligt. Kategori:Barn-TV-serier flyter bättre språkligt, men enligt vårt eget uppslagsverk bör det skrivas Kategori:Barn-tv-serier eller Kategori:Barn-teve-serier, se artikeln Television. Deryni (diskussion) 4 maj 2022 kl. 21.28 (CEST)

Kategori:Barnprogram på TVRedigera

Problem: i princip samma sak som Kategori:Barnserier vilket är förvirrande

Förslag till åtgärd: Jag föreslår att denna kategori ska sammanfogas med Kategori:Barnserier

Anmälare: Pago95 (diskussion) 5 juli 2021 kl. 17.53 (CEST)

Diskussion:
Jag tycker att ha Barnserier och Barnprogram på TV är ganska förvirrande. Vi bör sammanfoga kategorierna om de betyder i princip samma sak (Barn tv serier). Kategorierna under som Britiska Barnserier bör också sammanfogas med Brittiska Barnprogram på TV

Barnserier på TV borde vara det rimligaste alternativet. Amerikanska barnserier på TV osv. Rimmar även bra med tv-serier-kategorier i övrigt. TJ Lusitanias (diskussion) 27 mars 2022 kl. 11.16 (CEST)


Kategori:TvillingarRedigera

Problem: Är det rimligt att kategoriser enskilda personer utifrån vilken typ av syskon de råkar ha?

Förslag till åtgärd: Förtydliga hur artikeln bör användas, eventuellt rensa.

Anmälare: andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 09.23 (CEST)

Diskussion:
Jag förstår att man vill kunna kategorisera t.ex. Daniel Sedin och Henrik Sedin och visa på att de är tvillingar, även om jag i sådana fall kan tycka att det även bör finnas material för en artikel om bröderna Sedin. Men jag tycker inte det är rimligt att kategorisera personer där den andra tvillingen inte alls är känd. Föreslår därför att det förtydligas hur kategorin skall användas och att den rensas. andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 09.23 (CEST)

Jag håller helt med, det var så här jag menade på Bybrunnen. En ytterligare grupp är tvillingar som båda är kända men som inte har samarbetat i offentligheten, t ex Annika Dopping och Staffan Dopping (vad jag vet). Jag tycker att de borde behandlas som tvillingar där den andra tvillingen inte är känd. //Essin (diskussion) 5 maj 2021 kl. 14.22 (CEST)
Jag ser inget problem med att alla som är tvillingar kategoriseras efter det. I de fall båda är kända anser jag det vara självklart även om de inte samarbetat. Tostarpadius (diskussion) 16 februari 2022 kl. 10.51 (CET)

Kategori:AcademicaRedigera

Problem: Den innehåller allt möjligt.

Förslag till åtgärd: Överföring till existerande och nya kategorier.

Anmälare: Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)

Diskussion:
Den omfattar organ inom högskolevärden, termer kopplade till undervisning och examination, studenttyper, utbildningsprogram, studentkultur. Artiklarna bör föras över till existerande eller nyskapade kategorier.

Hur ser det ut på andra språk? Vad ligger i Commons-kategorin? Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)

Vad är egentligen problemet? Att den innehåller olikartade saker med koppling till högskolan? Det framgår ju (någorlunda) av namnet att precis det är tanken, och jag har svårt att se att det är något större fel med den. Möjligen bör innehållet städas och vissa artiklar föras till mer specifika kategorier, men det gäller nog en hel del andra kategorier också och är inget man behöver gå till SFFR för att åtgärda.
andejons (diskussion) 2 januari 2021 kl. 13.41 (CET)
Efter att ha funderat lite stöder jag nog Andejons här, och att vi behöver strukturera upp lite. Jag tycker dock titeln låter lite krystad, men har samtidigt inget bättre förslag (eftersom det ska täcka både universitet och högskolor och ev. något annat likvärdigt). Dr Bowser (diskussion) 2 januari 2021 kl. 20.48 (CET)
Jag ville ha lite synpunkter innan en större omstrukturering. Namnet behöver ändras eller så läggs allt övrigt inom Kategori:Högre utbildning. Per W (diskussion) 6 januari 2021 kl. 19.35 (CET)
Ja det förefaller som en rimligare sortering, eftersom kategorin Academica verkar dra åt sig lite allt möjligt såsom olika konstnärliga akademier som rimligtvis bör särskiljas från högre utbildning. Samtidigt är ju academica nu en underkategori av högre utbildning, vilket därmed blir mindre lämpligt eftersom det inte håller för sant gällande delar av innehållet. Dr Bowser (diskussion) 7 januari 2021 kl. 12.07 (CET)
Tack, Dr Bowser, för dina synpunkter! Jo, det gäller att skilja akademier från högre utbildning och försöka lägga mycket i underkategorier. Jag tog upp det här för att få några kommentarer innan jag börja flytta runt mycket. Per W (diskussion) 8 januari 2021 kl. 13.23 (CET)

Överkategorin Kategori:Forskning har liknande problem, vilket jag försökte uppmärksamma på Kategoridiskussion:Forskning för några år sedan. Har någon ett konkret förslag på vad som bör göras, i mer detalj? Det kanske kan sätta lite snurr på diskussionen. //Essin (diskussion) 26 januari 2021 kl. 18.55 (CET)

Alltså jag har försökt komma på vad man ska göra med forskning, men jag vet inte riktigt, jag tror det bästa vore att dra upp den här också. Dr Bowser (diskussion) 7 februari 2021 kl. 14.43 (CET)
@Essin: Jag har också då och då märkt förvirring och oklarheter vad gäller Kategori:Forskning och kategorier för liknande områden. Bättre och mer naturlig kategorisering kan nog hjälpa litet; men ganska ofta mer genom förbättringar i kategoriträdstrukturen än genom artikelomkategoriseringar, misstänker jag.
Den här kategorin, Academica, har (åtminstone numera) ett rätt rimligt innehåll. (@Per W: Är detta en god effekt av att du börjat "flytta runt innehållet", eller såg det såpass rimligt ut redan i början av året?) Däremot ogillar jag särskilt stavningen av det nuvarande namnet. Jag hittar inte vare sig "akademika" eller "academica" i ordböcker eller på nätet, men känner igen uttrycket (och kan nog ha använt det själv). Det bör dock i så fall definitivt stavas med k, inte c. Eftersom ordet är såpass dåligt belagt, vore dock kanske en mer etablerad synonym term att föredra, om någon kan komma på en sådan. (De danska samt bokmåls- och nynorsksystrarna till den här kategorin heter alla tre akademia; men även detta ord är dåligt belagt på svenska, utom möjligen som den ursprungliga formen av akademi, och bildningsformen är inte heller särskilt svensk. Jag upplever detta som ett sämre namn än akademika, som jag som sagt var åtminstone känner igen.) Jörgen B (diskussion) 24 april 2021 kl. 14.14 (CEST)
@JoergenB: Jag håller med om att det huvudsakligen är ett problem med själva kategoriträdet. Att en del väldigt specifika artiklar (Mecenat AB, MSDN Academic Alliance etc) hamnar i dessa generella kategorier kanske delvis beror på att specifika kategorier inte finns, delvis på att kategoriträdet är felkonstruerat. Apropå det, borde inte Kategori:Högre utbildning vara en underkategori till denna snarare än tvärtom? I så fall skulle det vara naturligt att sortera in en del av de mest specifika artiklarna i andra underkategorier till den. En Kategori:Akademisk utbildning har också efterfrågats men jag kommer inte på rak arm på vad som skulle skilja den från "Högre utbildning". //Essin (diskussion) 26 april 2021 kl. 15.51 (CEST)
Tillför kategorin något till kategoriträdet i form av en överkategori till högre utbildning? Jag är rädd att det blir lite konstruerat om vi gör så. Dr Bowser (diskussion) 8 maj 2021 kl. 15.45 (CEST)
Academia är ett osvenskt ord. Kategorin är ev. skapad för att kunna efterapa enwp:s kategoriträd, där den heter "academia" och omfattar allt som rör högskoleutbildning och -forskning. Engelskans academia försvenskas ibland till "akademin" vilket enligt min mening är ganska förfärlig. Enklare, mer svenskt att helt enkelt säga högskolevärlden. Är inte helt insatt i hur kategoriträdet här ser ut, men frågar mig om en lösning vore att byta namn på den till högskolevärlden. Ev. behöver man sen strukturera om i kategoriträdet.
Frågar mig även om kategorin Högre utbildning borde heta så. Jag förväntade mig snarare att en sådan kategori skulle heta Högskola och universitet, eller något liknande. Gör man det omfattar även den både undervisning och forskning.
Det kunde vara bra att kolla hur motsvarande del av kategoriträdet är organiserat på exv. franska, tyska, engelska Wikipedia. --Hjordmån (diskussion) 7 november 2021 kl. 13.57 (CET)
Jag instämmer med Hjordmån, Academica är osvenskt och klingar direktöversättning. För såvitt man inte tänker på friskoleföretaget Academica som finns i Sverige och är en orsak ytterligare att kategorin bör plockas isär eller flyttas till ett mer lämpligt kategorinamn. Deryni (diskussion) 3 december 2021 kl. 07.09 (CET)
Jag håller med Hjordmån och är tacksam över alla förslag till omstrukturering. Per W (diskussion) 3 december 2021 kl. 08.45 (CET)
Förstår att strukturen på kategoriträdet är en viktigare fråga än bara om-namnning av denna kategori, men iaf:
Universitetsvärlden är nog ett vanligare ord än högskolevärlden. Dock ev. något missvisande, om folk missförstår att inte högskolor som inte heter universitet inkluderas.
Sökte i NE. Där omnämns universitetsvärlden dussintalet gånger. Högskolevärlden bara en, i sammanhanget "högskolevärlden i Stockholmsregionen". Drar slutsatsen att man där inte skrev universitetsvärlden för att vara tydlig ang. att det som åsyftas inte är Stockholms universitet, utan samtliga högskolor i området.
I NE:s ordbok finns "universitetsvärlden" omnämnd i en exempelmening. Högskolevärlden inte.
I SAOL finns "universitetsvärld" som uppslagsord. Inte högskole-dito.
Tror universitetsvärlden är ett mer etablerat ord än högskolevärlden, därför bättre. --Hjordmån (diskussion) 5 december 2021 kl. 10.17 (CET)

Kategori:Patologiska tillstånd, tecken och symtomRedigera

Problem: Hopplöst bred pyttipanna-kategori som blandar ihop allt: här kan man peta in symtom, kliniska undersökningsfynd, radiologi, prover m.m. för bred för att ha någon funktion

Förslag till åtgärd: radera

Anmälare: Dr Bowser (diskussion) 18 december 2020 kl. 22.12 (CET)

Diskussion:

Håller fullständigt med. Det mesta passar in.Per W (diskussion) 20 december 2020 kl. 18.44 (CET)
Jag måste säga att jag är lite förvirrad, jag trodde det här var en faksimil av en engelsk kategori, men wikidataobjektet saknar andra länkningar. Jag föreslår att vi bygger om till att t. ex. symtom faller under ohälsa+fysiologi osv... Dr Bowser (diskussion) 9 januari 2021 kl. 02.39 (CET)
Tänker du dig att symtomen placeras under ohälsa med dessa grenar och annat under fysiologiträdet? Eller att symtonen är både under ohälsa och den delen av fysiologin som de tillhör? Det senare känns rimligare för mig. Per W (diskussion) 9 januari 2021 kl. 08.12 (CET)
Det knepiga med symtom är ju att det ibland kan uppkomma av fysiologiskt skilda förklaringar och vara såväl somatiska som psykiska eller båda på samma gång. Ett annat problem är att kategorin blandar symtom och fynd, vilket är olika saker eller ibland samma sak t. ex. feber (symtom=känslan av feber/värme, fynd= temp >38-38,5 beroende på vem du frågar). Dessutom har det petats in sjukdomar i kategorin, vilket naturligtvis blir tokigt, samt diverse (sociologiska???) företeelser som Osynligt handikapp. Jag är osäker på exakt vad som ska göras, bara att mycket behöver göras. Jag ska återkomma när jag har hunnit filosofera lite till, men är tacksam för alla slags synpunkter under tiden. Dr Bowser (diskussion) 15 januari 2021 kl. 19.33 (CET)
Några snabba kommentarer: Bra om symptom och fynd, subjektivt respektive objektivt. De bör skiljas åt, fast de kan väl tillhöra samma överkategori. Sjukdomarna ska väl åt något annat håll. Det kanske behövs någon ny kategori för några av medlemmarna? Per W (diskussion) 18 januari 2021 kl. 08.00 (CET)
Jag kan i och för sig se att en kategori med denna benämning 8eller liknande, kanske är det "tillstånd" som förvirrar kring vad som ska läggas in för artiklar i kategorin) kan ha ett värde, däremot innehåller den i dagsläget, som anmälaren påpekar, en pyttipanna av allt möjligt sjukdomsrelaterat högt och lågt. Den skulle med andra ord behöva rensas. Men om man tar kapitel R i ICD10 som ett slags ledstjärna för vad för slags artiklar som skulle kunna passa in så skulle kategorin kunna vara värdefull. Det som väl är frågan är om man lyckas kommunicera ut vad man menar och vad man inte menar med kategorin, risken är annars att den på nytt fylls på med allt möjligt och blir en slaskkategori. kan det undvikas ser jag dock inte nödvändigtvis att den behöver tas bort, om den kan ges en tydligare förklaring.Nitramus (diskussion) 12 juni 2021 kl. 22.32 (CEST)
Pytt i panna är en bra beskrivning på problematiken. Alla begreppen är dessutom rätt tolkningsbara. Ett patologiskt tillstånd kan kännas relativt lätt att ringa in. Men tänker vi här i breda termer, dvs. patologi, avvikande från det normala hälsotillståndet, eller menar vi tydligt patologiska tillstånd. Patologiska tecken kan man kanske gissa sig till efter att ha ringat in detta. Men vad menas med patologiska symtom?! Är det alla former av symtom som uppträder vid sjukdomar? Eller är det symtom som är företrädesvis förekommande vid allvarliga patologiska tillstånd. Frågan är om inte den övergripande kategorin borde vara "patologi", rätt och slätt, dvs. ta bort mellanledet, den kategori som vi här diskuterar. Kategorin har ju redan gott om underkategorier och i underkategorin Kategori:Patologiska processer finns ju också gott om plats för att lägga symtom och tecken. Deryni (diskussion) 18 januari 2022 kl. 07.44 (CET)
Jag skulle vilja argumentera mot mig själv här, lite. Jag tror, även om jag sagt ovan, att det i teorin kan fungera som kategori motsvarande R-kapitlet i ICD10, att det kommer att vara rätt svårt i praktiken. Det är svårt att ha en kategori på ett uppslagsverk som Wikipedia som bygger på den typen av "förrädisk enkelhet", med vilket jag syftar på att det blir en kategori som kan vara lätt för folk att tro att de förstår hur de ska använda, men där det lätt kommer att fyllas på nytt med allt möjligt även om man rensar den, lite som jag var inne på tidigare. Den riskerar nog att bli väldigt svår att underhålla och renhålla, och då misstänker jag att den kommer att kosta mer än den smakar. Möjligen skulle man ha "Sjukdomssymptom" som en kategori, men jag vet inte. Nej, kategorin som den är nu är för bred och vag för att funka i praktiken. Nitramus (diskussion) 18 januari 2022 kl. 21.21 (CET)

Kategori:Svenskspråkiga YoutubekanalerRedigera

Problem: Kategorin berör kanaler men inkluderar även personer. Detta blir konstigt då personer således kategoriseras som kanaler. Om det ska avgränas till det förstnämnda blir få kanaler kvar, eftersom i princip alla kanaler som endast har en "huvudperson" inte är relevanta i sig själva.

Förslag till åtgärd: Byt namn på kategorin till "svenskspråkiga Youtubekanaler och Youtubepersonligheter", eller skapa någon typ av kategoriträd där kanaler avskiljs från personer. Det senare ter sig dock något mer komplicerat

Anmälare: Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 19.08 (CEST)

Diskussion:

Sigvid: Nej det är inte konstigt eftersom det finns YT-kanaler som bär samma namn som den handlar om, jag tänker främst på de där bloggarna och influerarna som Clara Henry, Therese Lindgren, Jonna Jinton och Nathalie Danielsson. Matkoma och Dualdgaming, som är skapad av flera personer, är ju lika mycket kanaler som influerarna. Ska vi ha två olika artiklar om Therese Lindgren? En om henne och en om hennes kanal, som ändå tar upp hennes liv i stort sett? DIEXEL (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.51 (CEST)
Nej, jag menar inte att vi ska ha två sidor för varje person/kanal. Min poäng är att vi kategoriserar personer som kanaler. Mitt främsta förslag till lösning på detta är att byta namn på kategorin. Artikeln om Therese Lundgren handlar om personen Lundgren, inte kanalen "Therese Lundgren". Att hennes kanal bär hennes namn spelar i min mening ingen roll. Skulle vi kategorisera personen Fredrik Skavlan som ett TV-program om hans TV-program "Skavlan" inte var relevant i sig självt? Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 22.35 (CEST)
Jag håller med om att det är lite rörigt. Ett exempel på detta, här var det lite luddigt huruvida artikeln Stamsite behandlade kanalen eller personen bakom kanalen. Eftersom artikeln hade namnet Stamsite och inte Marcus Nyman och låg i denna kategori så tog jag bort persondatauppgifter om grundaren till kanalen men jag har inget emot att döpa om kategorin och formulera om artiklarna. – Maol DB 4 oktober 2020 kl. 22.55 (CEST)
Funderar över om detta är nödvändigt. De artiklar som ingår i denna kategori är ju svenskspråkiga Youtube-kanaler, sen att artiklarna även behandlar Youtube-personligheter behöver väl inte automatiskt betyda att kategorinamnet måste inkludera det? Går ju eventuellt att skapa en separat kategori som behandlar Youtube-personligheter istället? – Maol DB 13 januari 2021 kl. 17.15 (CET)
Majoriteten av artiklarna i kategorin har ju dock Youtube-personligheternas namn som titel. Det borde väl inte råda någon tvekan om att dessa artiklar handlar om personer: Linn Ahlborg, Felicia Aveklew, Nathalie Danielsson, Anis Don Demina, Margaux Dietz, Tova Helgesson, Clara Henry. En kategori bör vara något som artikelsubjektet kan kategoriseras som, och dessa artiklar handlar om personer och deras verksamhet. Youtube är en del av deras verksamhet, men de som artikelsubjekt blir inte youtubekanaler för det. Om ett artikelsubjekt är profilerad på Instagram, bör hen inte kategoriseras som ett instagramkonto utan rimligtvis som en instagrammare eller instagram-personlighet. Om ett artikelsubjekt startat ett företag, bör hen inte kategoriseras som ett företag utan som företagare. Ja, man kan skapa en separat kategori, men i min mening blir det onödigt splittrat på det viset. Det är bättre att artiklar där kanalen är artikelsubjekt och artiklar där youtubepersonligheter är artikelsubjekt kan ingå i samma kategori. /Sigvid (diskussion) 13 januari 2021 kl. 20.56 (CET)
Nej, personkategorier bör alltid hållas separata från andra kategorier. Att blanda äpplen och päron ställer till stor oreda i trädet. Tostarpadius (diskussion) 2 november 2021 kl. 20.55 (CET)
Den nuvarande kategorin är dock redan "blandad" Sigvid (diskussion) 2 november 2021 kl. 22.02 (CET)
Det är ett problem i sig. Tostarpadius (diskussion) 25 maj 2022 kl. 17.58 (CEST)

Avslutade diskussionerRedigera

ArkivRedigera