Öppna huvudmenyn

Fridlysta djur i SverigeRedigera

Fridlysta djur är alltid hotade. Fridlysning i Sverige sker både på nationell och regional nivå (länsvis).

Fridlysta enligt miljöbalken (NFS 1999:12) (fler listor följer):

Följande lista innehåller arter som skyddas genom förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716):

Vilda fåglar och däggdjur är fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905). För några arter råder jakttid vissa tider på året. "Däggdjur" inkluderar naturligtvis fladdermöss.


Rödlistade arter i SverigeRedigera

(ej komplett)

DäggdjurRedigera

  • Försvunnen (RE)

GroddjurRedigera

Det finns åtta grodarter och tre paddor i Sverige. Alla grodor är fridlysta och sex av dem finns på listor över hotade arter. [1]

FiskarRedigera

  • Försvunnen (RE)
    • Stör (Acipenser sturio)

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/djur/vertebratzoologi/fiskar/forskning/forskningsprojekt/projektartedi.4.4e32c81078a8d924980006355.html [död länk]