Wikipedia:Projekt Hållbar utveckling

PROJEKT HÅLLBAR UTVECKLING

Sustainable development.svg

Projekt Hållbar utveckling är svenskspråkiga Wikipedias samarbete för att utveckla och förbättra artiklar om hållbar utveckling samt för att utöka informationen om hållbar utveckling i befintliga artiklar där det är lämpligt.

Känn dig varmt välkommen att bidra och diskutera!


Att göraRedigera

Skapa artiklarRedigera

Som jag ser det behöver vi förklara följande: - Begreppet hållbar utveckling - Historik om hur begreppet växt fram utifrån arbete med "naturvård" via "miljövård" till "hållbarutveckling" - Grundprinciper för hållbar utveckling. Här behöver vi förklara t.ex. systemvillkoren, riktningsanalysen, permakulturprinciperna, naturkontraktet, Max Neefs grundläggande mänskliga behov mm

Utöka befintliga artiklar inom ämnetRedigera

Lägga till information om hållbar utveckling i andra befintliga artiklarRedigera

Identifiera 50 viktiga artiklarRedigera

Försök identifiera 50 centrala artiklar i ämnet som det är viktigt att det finns bra information kring och som senare skulle kunna lämpa sig för översättning till andra språk. Förbättra och ändra gärna i listan nedan.

 1. Hållbar utveckling
 2. Globala målen
 3. Lärande för hållbar utveckling
 4. Ekonomisk tillväxt
 5. Ekologiskt fotavtryck
 6. Planetära gränser
 7. Holistiskt förhållningssätt
 8. Handlingskompetens
 9. Avståndsmoral
 10. Tvärvetenskapligt förhållningssätt alternativt Tvärvetenskap
 11. Ämnesövergripande arbetssätt
 12. Synergieffekt
 13. Resiliens
 14. Återkopplingseffekt
 15. Verklighetsbaserat lärande
 16. Systemkritik
 17. Återbruk
 18. Paradigmskifte
 19. Lokalsamhälle
 20. Informell ekonomi
 21. Ekonomiska system
 22. Hållbar ekonomi
 23. Ekofeminism
 24. Cirkulär ekonomi
 25. Ekosystemtjänst
 26. Biodiversitet
 27. Biologisk mångfald
 28. Miljömål
 29. Generationsmålet
 30. IPCC
 31. Klimatförändring
 32. Klimatanpassning
 33. Klimatomställning
 34. Djuphålstoalett (Pit toilet)
 35. Bevattning
 36. Droppbevattning
 37. Vattenpump
 38. Vattenkälla
 39. Spis
 40. Skorsten
 41. Vattenrening
 42. Vätgassamhället
 43. Ekologisk hållbarhet

DeltagareRedigera

Användarnamn Blev medlem i projektet Skriver främst om
Sophie Österberg (WMSE) 23 jan 2013
NatureDan 23 jan 2013 Sprider kunskap om gruppen och arbetet och skriver det jag ser att jag kan bidra med.
Ainali 13 sep 2014 Hjälper till med organisering, wikifiering och struktur.
Apanr4 27 sep 2014 Skriver det jag ser att jag kan bidra med.
Kentlarserik 3 feb 2015 Skriver det jag ser att jag kan bidra med.