Wikipedia:Projekt klimatförändringar

[redigera

Projekt klimatförändringar

Crepuscular ray sunset from telstra tower edit.jpg

Projekt klimatförändringar är ett projekt där intresserade kan samlas och tillsammans arbeta på en artikelflora inom klimatrelaterade ämnen. I tider som dessa när klimatet är på tapeten varje dag i TV, tidningar och på folks läppar, är det ett ypperligt tillfälle att sprida kunskap och forskarrön. Vi ägnar oss inte åt aktivism, utan är noga med att alla bidrag är försedda med trovärdiga och verifierbara källor. Sakligt och neutralt beskrivna artiklar ökar Wikipedias anseende och kan bidra till att läsarna kan ta till sig informationen.

Människor söker kunskap och projektet kan hjälpa till att tillhandahålla den!

[redigera

Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

Du kan hjälpa till genom att:

[redigera

Resurser
Resurser

Förenta nationernas klimatpanel och deras rapporter:

Olika miljöorganisationer har utmärkta, faktaspäckade webbplatser

Och även media bevakar ämnet under sina specialsidor, se bland annat

[redigera

Mallar
Mallar

Användbara navigationsrutor:

För artiklar som har uppenbar utvecklingspotential:

[redigera

Senaste redigeringar
Senaste redigeringar

Senaste ändringar i artiklar i ämnesområdet klimatförändringar

Lista över förkortningar:
D
Wikidata-redigering
g
Denna redigering kan ha problem och bör granskas (mer info)
N
Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
m
Detta är en mindre ändring
b
Denna redigering gjordes av en bot
(±123)
Sidans storlek ändrades med detta antal byte
Tillfälligt bevakad sida

26 november 2022

24 november 2022

23 november 2022

22 november 2022

21 november 2022

[redigera

Deltagare
Deltagare

Vill du delta? Lägg in {{Användare Projekt klimatförändringar}} på din användarsida och skriv upp ditt namn nedan:

[redigera

Att göra
Att göra