Vattenrening innebär att vatten behandlas för att uppnå en högre kvalitet: