Oartikel används på Wikipedia om artiklar som inte lever upp till svenskspråkiga Wikipedias riktlinjer, som ibland används i samband med kvalitetskontroll för artiklar som anses vara kandidater för radering.

För att undvika att din artikel blir raderad kan du tänka på att artiklar åtminstone behöver innehålla följande tre beståndsdelar:

  1. En förklaring av vad ämnet är för något, till exempel "Albert Einstein var en tysk teoretisk fysiker." Ju mer information du kan ge, desto bättre.
  2. En beskrivning av varför ämnet bör finnas på Wikipedia, till exempel "Han är mest känd för att ha utvecklat teorin om allmän relativitet, vilken medförde en revolution inom fysiken."
  3. En källhänvisning, som gör det möjligt för andra att kontrollera det som står.

Här följer ett antal exempel på möjliga oartiklar.

Artiklar som inte är skrivna på svenskaRedigera

En artikel skall vara skriven på svenska. Artiklar med text som inte är på svenska skall raderas. Ett gränsfall är när artikelnamnet är på osvenska men texten på svenska, vilket i många fall är okej, men i andra fall kan omdirigering till ett svenskt namn vara lämpligt och i något fall kan radering bli aktuell (som när artikeln egentligen bara ger en översättning av ett engelskt ord).

Artiklar som inte har en inledning som beskriver vad objektet ärRedigera

Detta går ofta lätt att åtgärda med en mindre komplettering, men i vissa fall är det svårt för en utomstående att faktiskt ur texten utröna vad artikeln handlar om.

Artiklar som saknar en form som gör den begripligRedigera

Se även: WP:Stilguide

När innehållet är för svårt att förstå, på grund av ofullständighet eller brist på sammanhang räknas det som en oartikel.

Artiklar utan substansRedigera

Se även: WP:Fluff

En text i en artikel måste tillföra vetande till den som slagit upp den. Det kan vara när innehållet är rent trams eller är i praktiken innehållslös, till exempel Älvros kyrka är en kyrka i Älvros innehåller inget nytt vetande. Gränsfall är när artikelinformationen är extremt knapp, en så kallad substub, då infogning ofta är ett bra alternativ.

Artiklar som inte passar i ett uppslagsverkRedigera

Se riktlinjen Vad Wikipedia inte är.

Wikipedia är en encyklopedi vilket gör att alla typer av texter inte passar. Här finns det i många fall alternativa Wikimediaprojekt, främst Wiktionary för korta ordboksartiklar men också till exempel Wikisource för längre texter som poem eller Wikibooks för recept. Här är det vanligt med gränsfall och därför är det ofta lämpligt med mallmärkning.