Manual

Essäer är en typ av metasidorsvenskspråkiga Wikipedia som uttrycker åsikter eller idéer kring Wikipedia som delas av vissa användare. Essäer kan klassificeras som en normativ sidtyp, men de skiljer sig från policy och riktlinjer genom att ingen bedömning av dess överensstämmelse med konsensus krävs, och de kan representera en åsikt som stöds av en minoritet.

En personlig essä som uttrycker vad som kanske bara är skribentens egna tankar kallas en användaressä. Vanliga essäer kan uttrycka åsikter som delas av alltifrån ett fåtal till en majoritet av användarna. Essäer som åtnjuter bred konsensus brukar förr eller senare föreslås som riktlinjer.

Vanliga essäer ligger i Wikipedia-namnrymden, medan användaressäer ligger som undersidor till användarsidor.

Essäer och användaressäer redigera

En del essäer är utpräglat argumenterande och för fram en åsikt, andra är en utbrodering av policy eller riklinjer. Den kan både representera en minoritets åsikt och ett synsätt som har tydligt konsensus, men om väldigt få personer stödjer det som står där bör essän skrivas om eller flyttas till en enskild användares undersidor samt läggas i kategorin användaressäer istället för essäer. En essä som ligger i namnrymden Wikipedia kan redigeras av hela wikigemenskapen, medan en användaressä i användarens egen användarnamnrymd ofta anses fredad för redigeringar av andra. Undantag finns dock.

Syftet med en essä redigera

En essä kan användas för att initiera en ny riktlinje, diskutera administrationen av wikipedia, sociala fenomen på wikipedia, utvecklingen av wikipedia eller något annat som rör wikipedia. Syftet med en essä är att resonera kring Wikipedia, inte att resonera kring wikipediaanvändare eller de ämnen wikipedia skriver om. Medan en riktlinje beskriver hur vi brukar göra, kan en essä argumentera för eller emot ett visst förhållningssätt. Riktlinjer och föreslagna riktlinjer, är alltså väsensskilda ifrån essäer. Essäer kan vara mer argumenterande än riktlinjesidor.

Vad som inte är en essä redigera

Det är viktigt att skilja på essäer som i regel är normativa och för fram en åsikt om hur något bör vara eller fungera å ena sidan, och å andra sidan exempelvis hjälpsidor som syftar till en objektiv beskrivning av funktioner och okontroversiella fenomen.

Denna sida är exempelvis inte en essä utan en hjälpsida, eftersom den försöker korrekt sammanfatta vad en essä på Wikipedia är.

Essäer märks med {{essä}}, och hamnar då automatiskt i Kategori:Wikipedia:Essäer.

Användaressäer märks med {{Användaressä}}, och hamnar då automatiskt i Kategori:Wikipedia:Användaressäer.