Wikipediadiskussion:Inga personangrepp

Lägg till ämne
Aktiva diskussioner

Ta bort personangrepp?Redigera

Det här verkar vara en jättebra vägledning. Är det här beslutat att ett ting (jag har varit borta från wikipedia ett tag), eller är det ett spontant initiativ? En sak som dock är lite problematisk: att man ska ta bort personangrepp så fort man ser dem. Ska inte den som utfört ett personangrepp också behöva stå till svars för det? Ifall man tar bort personangreppet kan ju inte andra deltagare läsa det och bilda sig en egen uppfattning om personen i fråga. Muneyama 27 mars 2005 kl.15.51 (CEST)

Emrm en redundant regel och ett utslag av benign regelfetischism (en mildare åkomma som framför allt drabbar entustiska nykomlingar som gärna vill bringa lite ordning i det synbara kaos som man möts av här). Regler kan inte lösa alla wikipedias problem och en överdrivet volumniös regelsamling kommer att leda till att debatter förfaller till att avgöras inte av sakfrågan, utan av vem som bäst kan slå i regelboken. Okontrollerad regeltillväxt är något som aktivt måste motarbetas om vi inte ska överväldigas av byråkrati. (Inte heller det något som nya besökare lär komma att uppskatta). Jag föreslår att vi ersätter den här (och liknande regler) med en mycket enklare och sammanfattande formulering. // E23 27 mars 2005 kl.16.06 (CEST)
För stort regelverk är skadlig, ja, E23. Men just i den här frågan tror jag vi behöver vara något sånär konkreta. Det är en av våra mest grunläggande princip och det är ju trots allt nybörjare som behöver vägledningen, inte gamla rävar där en sammanfattning i stil med det som står i länken räcker utmärkt. Och med tanke på hur stämningen här är tror jag vi nästan behöver ett minimum av regler att (hövligt) vifta med när det börjar hetta till. Framförallt om det kombineras med sidor som Wikipedia:Konfliktlösning. När ingen kan ta ansvar för att försöka aktivt lösa konflikter måste vi åtminstone ha något sånt här att luta oss tillbaka på när det börjar spåra ur totalt.
Muneyama, det är mitt eget initiativ, men jag vet inte hur det här ska antas. Jag tycker vi väntar med att ta upp det tills fler har läst sidan och tills vi får klarhet om hur Tinget egentligen ska användas. Som det är nu är ju oklart om Tinget ska användas för bara stora policybeslut eller struntsaker som färger på mallar och namngivning av enstaka artiklar.
Däremot håller jag inte med om att folk måste stå till svars för något. Ingenting försvinner eftersom man kan använda diffar som bevisning, och det finns inget värde i att behålla rena förolämpningar och grova påhopp i civiliserade diskusisoner. Övergreppet är en kränkning som inte tillför något vettigt och som upprepas för varje ny person som läser det. Vi är inte här för att dokumentera folks beteende, utan att skapa ett vettigt debattklimat för att skriva en encyklopedi. Peter Isotalo 27 mars 2005 kl.16.29 (CEST)
Det jag menar med att man borde behålla alla inlägg är att alla omedelbart kan bilda sig en uppfattning om personen. Ifall men exempelvis har en förtroendeomröstning ifall nån ska förlora sysopskapet så finns ju risken att alla inte är insatta i "brotten"... Men jag antar att man kan avhjälpa det genom att skapa tydliga länkar till de gamla diffar där de finns arkiverade.
E23, jag tycker att det här är bra och tydliga konkretiseringar. Att ha en regel om att man måste bete sig väl öppnar för godtycke. Muneyama 27 mars 2005 kl.23.53 (CEST)
IMO behandlar det här dokumentet en underavdelning av Wikipedia:Etikett, och det är bättre att samla allt om allmän etikett där. Annars kommer vi till slut att ha flera olika dokument, som motsäger varandra. Just nu pågår ett arbete med att samla ihop alla riktlinje-liknande dokument i Kategori:Wikipedias riktlinjer; rimligen bör sådant här arbetas igenom tills "wikipediabefolkningen" känner sig någorlunda nöjda med resultatet. Motsvarande dokument finns på engelska WP, och det basala policydokumentet Wikipedia:Policy och riktlinjer länkar till det. Jag tycker ändå att vi ska inkorporera de delar vi vill ha i Wikipedia:Etikett istället. Det går ju faktiskt även att länka till delar av sidor.
Enligt dokumentet Hur policy skapas är det bättre att inte ha för utförliga riktlinjer och reglementen. Var inte för utförlig. Överlåt ansvaret på användarna. Det är frestande att försöka täcka in alla möjliga situationer som skulle kunna uppkomma, men det är inte alltid möjligt. Ett sådant sätt att skriva policy leder gärna till långa komplicerade policyer som ändå har kryphål här och var. Detta köper jag utan problem.
Formuleringen om att det är bra att ta bort personangrepp är IMO olycklig, där vi står idag. Jag kan inte se att det är en vanlig praxis i bruk, och där jag sett det gjort har jag inte tyckt att det varit helt lyckat. Om det inte är ett allmänt accepterat sätt att göra, bör det inte stå så i riktlinje-dokument. /Habj 19 juni 2005 kl.15.36 (CEST)

Hur göra?Redigera

Under de senaste veckorna har det rått, minst sagt, förvirring om hur vi skall reagera på personangrepp i skrift på Svenska Wikipedia. Undertecknad har fått utstå smutsiga personangrepp. När jag sedan i enlighet med rekommendationerna har avlägsnat dessa, har bl.a. Användare:RaSten återställt dessa. När jag då i linje med hans förfarande återställt flera andra personangrepp, har RaSten rullat tillbaka dem och "hotat" mig med K4!

Det råder ingen som helst konsensus om hur vi skall göra med personangrepp. Skall vi radera dem, stryka dem med "strike"-taggen eller helt enkelt låta dem stå kvar till allmän beskådan? Torvindus 3 juli 2005 kl.22.55 (CEST)

Att radera känns som censur, bättre att stryka över då, även om det medför en risk att man bara ser dem starkare i texten... Självklart ska grova personangrepp kunna strykas, men man får ju dra gränsen nånstans... Man kan ju inte börja censurera alla möjliga diskussioner. /Grillo 3 juli 2005 kl.22.58 (CEST)
Till att börja med tycker jag inte vi behöver en fast regel "gör alltid exakt så här", däremot lite råd och riktlinjer. Jag har filat lite på texten på sidan, och vill väldigt gärna få kommentarer på det! Min personliga uppfattning är att rutinmässig radering av personangrepp är ett mycket farligt råd, som lätt leder till upptrappning av konflikter istället för tvärtom. /Habj 3 juli 2005 kl.23.25 (CEST)
När ni kikar på texten i dokumentet, jämför gärna med andra språks versioner via interwiki-länkarna. Kanske där finns bra saker att sno? /Habj 3 juli 2005 kl.23.29 (CEST)
Jo, att uppmana till radering känns dåligt. Dels, som Grillo säger kan även motiverad radering anses vara censur, och dels verkar tyvärr omotiverade anklagelser om personangrepp vara en vanlig upptrappning av tvister. Om då den anklagande parten raderar den andres påstådenden / frågor och låter sitt eget påstående om personangrepp stå kvar blir det direkt dåligt ... --kaj@kth.se 4 juli 2005 kl.02.28 (CEST)
alla personangrepp skall stå kvar, oavsett hur vidriga de är? Några av editkommentarerna till artikeln Lars Aronsson, se [1] är ju av grövsta sort... Torvindus 4 juli 2005 kl.02.35 (CEST)
Riktigt grova saker bör man IMO kunna ta bort, men om någon skriver "Habj är korkad, fel, fet, elak och har fel" tror jag det är bättre att låta det stå kvar - eventuellt överstruket. Annars kommer vi farligt nära att börja plocka bort allting som misshagar oss. /Habj 4 juli 2005 kl.03.25 (CEST)

MedlingRedigera

Nog borde man väl ta med en påminnelse även här om hur olämpligt det är att agera själv? Likaväl som en admin inte ska blockera en artikelsida där h*n själv hamnat i redigeringskrig, kan man väl säga att en användare inte ska radera det som h*n uppfattar som ofördelaktigt.
Det som en person uppfattar om personangrepp kanske inte är avsett att vara det, och dessutom kanske ingen annan uppfattar det så.
Om det är ett uttryckligt råd att inte ändra själv, kanske blodet hinner svalna medan man söker en medlare. (Skrivet ur synvinkeln av personlig erfarenhet.) /RaSten 10 juli 2005 kl.13.55 (CEST)

Sidans namnRedigera

Jag tycker inte om namnet på den här sidan. Det känns som en "lag": du får inte göra A B C D E F, där E = personangrepp. Vad sägs om Wikipedia:Argumentera i sak, inte person? // Habj 26 januari 2006 kl.18.24 (CET)

Det sägs ofta att positiva uppmaningar är mer effektiva än negativa; det är bättre att säga vad folk ska göra än vad de inte ska göra. Dessutom förefaller det finnas en viss förvirring kring vad ett personangrepp faktiskt är. Eftersom ingen har kommenterat, flyttar jag sidan. // habj 21 juli 2006 kl.12.06 (CEST)
Om listan över "personangrepp och andra inte acceptabla beteenden" saneras, kanske sidan borde flyttas tillbaka till en titel som fokueras på personangrepp? Wikipedia:Undvik personangrepp är en mindre "polisig" och IMHO bättre titel, som förhoppningsvis kan ge ett mera positivt användande av sidan än "Inga personangrepp". // habj 15 september 2006 kl. 05.44 (CEST)

Skriva omRedigera

Det där med att ta bort personangrepp verkar rätt tveksamt, och en mening på sidan låter antyda att det egentligen inte finns någon som helst definition på vad ett personangrepp är. IMO borde sidan skrivas om till att handla mera om metodik - hur det är klokt att agera, nämligen att argumentera i sak istället för i person. Bland annat lönar det sig. Nuvarande version, "Inga personangrepp", används mest som en lagparagraf att slänga i ansiktet på folk man tycker beter sig illa (även jag har gjort detta). Bättre vore att få en sida som ibland kanske kan få folk på bättre tankar. // habj 21 juli 2006 kl.12.12 (CEST)

Vad som definieras som personangrepp är inte i samtliga fall "personangrepp", och dessutom kan man få intryck av att wp är emot polisanmälan - det skulle ju kunna finnas fall då det är det adekvata. Under dessa exempel på personangrepp står att det aldrig finns skäl till personangrepp; detta borde omformuleras till att extrema undantag (t ex när polisanmälan bör göras) inte ska utspelas just här. Behöver man skriva uttryckligen att dödshot är förbjudet på wikipedia? På mig ger det ett nonchigt intryck, tvärt emot avsikten.//--IP 21 juli 2006 kl.12.19 (CEST)
Artikeln måste göra tydligare åtskillnad mellan personangrepp, förföljelse och hot. Det kan falla in under nuvarande rubrik. Men även att det inte är personangrepp att t ex säga att dcastor är kristen, det är hur, när och varför som är avgörande.//--IP 21 juli 2006 kl.13.03 (CEST)
Jag har skrivit om och försökt fokusera på själva personangreppen. Förföljelse, hot och lagstiftning menar jag hör bättre hemma på andra sidor än den här varför jag lyft bort lite sånt. Jag har dock inte sanerat listan över "personangrepp" från sådant som inte är personangrepp, det bör göras - "andra oacceptabla beteenden" kan kanske listas på Wikipedia:Etikett men inte här. // habj 15 september 2006 kl. 05.41 (CEST)
Jag har en praktisk fråga. Jag kan tyvärr inte komma på ett neutralt exempel, naturligt nog. Om någon skulle skriva, t.ex. att kapitalister är si och så (onda och förkastliga), hänvisa till källor, och kräva att detta skulle stå i en artikel oemotsagt - är det då personangrepp att säga att användaren företräder en viss politisk syn på ämnet?//--IP 15 september 2006 kl. 09.40 (CEST)

Stycket om hot och förföljelserRedigera

Jag har tagit bort hela stycket om hot och förföljelser eftersom det dels nog inte har på den här sidan att göra - hot och förföljelser är inte personangrepp, och inte en typ av argument öht, något om hot och förföljelser passar möjligen bättre på Wikipedia:Etikett eller någon annanstans - och dels är det som står där märkligt. Inte vet jag om Jimbo vill att man ska ta upp sådana här saker med honom, och vad har formuleringen om arbetsgivare etc. här att göra? // habj 15 september 2006 kl. 04.56 (CEST)

Hot tycker jag iofs är en sorts personangrepp, men stycket var _mycket_ underligt och det är bra att det togs bort. /Fenix 16 september 2006 kl. 10.50 (CEST)

Blockeringar för personangreppRedigera

Som många av er vet tycker jag att administratörer gott kan blockera för personangrepp mer än vad som görs. Som det är nu får faktiskt personangreppare hållas ibland in absurdum. Ett stycke resonerande text kring blockeringar för personangrepp kanske inte vore så dumt. // habj 3 mars 2007 kl. 16.38 (CET)

Nytt förslagRedigera

Mitt förslag är som följer:

  • Alla former av personangrepp förbjudna, i tydliga fall så ersätts personangrepp med en standardiserad text. I milda fall så kan överstrykning räcka. Blockering blir standard åtgärd mot de som utför personangrepp och om användaren är ny och brottet är ringa så kan det räcka med en varning.

Vad sägs?

[[2]]

J.S. Bach 5 mars 2007 kl. 13.54 (CET)

De förändringar du infört är så pass stora att de helt ändrar andemeningen i texten, även om man tycker att fler personangrepp bör leda till blockeringar så kan man inte skriva som du har gjort. WP kan dessutom inte kräva att administratörer gör någonting utan det bör tydligt framgå av texen att administratörer t.ex. har rätt att blockera vid stora personangrepp. Den text som fanns innan hade också som syfte att åtgärder som vidtas inte späder på konflikten, dina ändringar medför snarast motsatsen. Om du har ett konkret förslag till förändring, som inte helt förändrar andemeningen i texten kan du posta den här först för diskussion. Tillsvidare ändrar jag tillbaka din stora förändring av texten. Ett nytt förslag bör fortfarande vara av den arten att den i första hand försöker se till så att inte konflikter blir värre. Blockeringar är inga straff utan skall förhindra pågående bråk. Endast om en användare notoriskt bryter mot regler och uppenbart inte vill bidra konstruktivt till encyklopedin så bör blockeringar användas på annat sätt. --MiCkEdb 10 mars 2007 kl. 13.48 (CET)

Att lägga ord i annans munRedigera

Jag vill föreslå ett tillägg under exempel på personliga argument, nämligen något som bättre tydliggör att det inte är acceptabelt att tala för en annan användares åsikter på ett avsiktligt svartmålande vis. Jag ser detta som en förlängning av exemplen "att utpeka meningsmotståndare som förkastliga, dåliga människor" och "att anklaga någon för att ha en politisk agenda."

Det jag vill stävja är alltså exempel som "Användare:X vill att alla långbortistanier ska utrotas," "Användare:Y vill väl att barnpornografi ska legaliseras?" och liknande. För att ta ett mer konkret exempel blev jag anklagad på engelskspråkiga Wikipedia för att ha något emot assyrier för att jag noterade att en karta enligt riktlinjerna inte kan användas med hänvisning till fair use. Givetvis bör det vara okej att i förtydligande syfte fråga "om det var såhär du menade;" det som inte är okej är att hävda att "det är såhär du menar."

Jag kan tänka mig att detta kan sammanfattas med följande formulering i punktlistan:

  • Att medvetet göra svartmålande påståenden om andras åsikter.

LX (diskussion, bidrag) 16 mars 2007 kl. 18.02 (CET)

Håller med fullständigt att beskrivet beteende är ett personangrepp och har vävt in förslaget i "Exempel på personangrepp" parallellt med troll-etikettering i syfte att väcka missaktning.
/Ronny 25 maj 2007 kl. 17.57 (CEST)
Jag håller absolut inte med. Att inte kunna beskriva internettroll för vad de de är, är att lägga ribban för högt. Att inte kunna säga "JS Bach vill att barnpornografi ska legaliseras" gör nog mer skada än nytta, tror jag.
Fred Chess 25 maj 2007 kl. 20.12 (CEST)
Den skrivning som LX menar tror jag är "Att lägga "sina egna" ord i någon annans mun". Givetvis ska skrivningen inte ses som ett hinder vid "förekommande umgänge" och samtidigt ska inte det vara för mesiga riktlinjer. En tanke kan vara att ligga i framkant med riktlinjerna och att man får räkna med att kunna motivera sig när man trampar i en snäv gråzon. Det är dock viktigt att vi värnar om tonen till vardags och jag kan inte påminna mig att jag upplevt några riktlinjer som begränsningar i arbetet här.
/Ronny 25 maj 2007 kl. 21.02 (CEST)

Ta bort exempellistanRedigera

Är exempellistan bra? Jag tycker den innehåller tveksamheter. Folk kommer att gå hit för att avgöra om de kan säga att någon annan har gjort personangrepp, och jag tror inte det går att skriva kortfattade men exakta definitioner. Ibland har någon en agenda. Att då säga detta, är det ett personangrepp? Ibland måste sådant sägas. Däremot har man då lämnat stadiet att försöka samarbeta mot gemensamt mål... jag föreslår att exempellistan helt enkelt tas bort. Resonerande text är bättre. // habj 3 augusti 2007 kl. 11.55 (CEST)

Exemplen är just – exempel. Det kan vara bra med både resonerande och handfasta exempel för att vara tydlig. Dessa texter behöver inte vara alltför "fluffiga". Då de allra flesta av oss inte har får några som helst problem med att undvika sådant, tycker jag att det kan stå som det gör.
Ronny 3 augusti 2007 kl. 12.13 (CEST)

Definition av personangreppRedigera

Det vore lämpligt att wikigemenskapen formulerar vad som verkligen konstituerar ett personangrepp. Det torde inte vara svårt att enas kring några enkla exempel/formuleringar beträffande vad som objektivt sett är personangrepp. Om inte annat kan detta hjälpa admins när de skall avgöra om någon disciplinåtgärd är påkallad. Förmodligen har dock de användare som nedlåter sig till personangreppens låga nivå redan straffat sig själva. Om man sjunker så lågt och titt som tätt kryddar sina inlägg och editkommentarer med personangrepp, ja, då är man redan själv en förlorare. torvindusEt tu, Brute? 7 augusti 2007 kl. 17.31 (CEST)

Som synes av diskussionen nedan råder det delade meningar om vad ett personangrepp egentligen är. Jag tycker riktlinjen i sin nuvarande utformning är väldigt luddig på den punkten och att det försvårar en del konflikter. Se på skillnaderna mellan Ad hominem-argument och Argumentera i sak, inte person, det framgår tydligt att personagrepp inom t ex retoriken vanligen anses vara allt som rör motståndarens karaktär, förmåga eller avsikter istället för själva sakfrågan.
Det innebär att enligt klassisk definition är t ex metadebatter om meningsmotståndarens argumentationsteknik också personangrepp.
Samtidigt måste det finnas utrymme för att påpeka argumentationsfel utan att själv anses göra sig skyldig till personangrepp.
Jag tycker riktlinjen bör skrivas om med en mycket tydligare beskrivning av vad personangrepp är och vad det inte är. Då bör man snegla på den klassiska definitionen, men ge utrymme för sakliga kommentarer om evntuella argumentationsfel. Att värderande ord om meningsmotståndarens argument, argumentationsteknik eller person är personangrepp tycker jag också borde vara självklart och falla inom riktlinjen.--Godfellow 13 augusti 2007 kl. 14.17 (CEST)
Medhåll. Det enda i den vägen som finns nu är de där exemplen, som på flera sätt är tveksamma och där det går att lägga till vad som helst som någon tycker är ett personangrepp. Om det åstadkommes en god och klar definition, bör wikigemenskapen rimligen acceptera den.
Sedan bör sidan litegrann anpassas till sin titel tycker jag. Den bör inte bara skriva om personangrepp, utan även vägleda i hur man gör för att lyckas hålla sig till att argumentera i sak och på ett konstruktivt sätt. // habj 14 augusti 2007 kl. 15.08 (CEST)

Riktlinje angående personangreppRedigera

Hitflyttat från WP:BB av --MiCkEdb 9 augusti 2007 kl. 08.52 (CEST) Utan att gå in på sammanhanget kan jag, efter att ha blivit utsatt för omfattande personangrepp, konstatera att detta tillåts pågå relativt fritt. Jag efterlyser någon generell riktlinje, i stil med TÅG, för att avskräcka från personangrepp. Vad tror och tycker ni om en sådan idé? --Popperipopp 5 augusti 2007 kl. 22.43 (CEST)

En av Wikipedias riktlinjer är Argumentera i sak. Thuresson 5 augusti 2007 kl. 22.54 (CEST)
Det som verkar vara problem i det specifika fallet att argumenterande i sak tolkas som personangrepp. //- Zman 5 augusti 2007 kl. 22.56 (CEST)
Läs Thuressons länk igen, på vilket sätt var detta inte ett omdömme om Popperipopp? Mickedb 5 augusti 2007 kl. 22.59 (CEST)
Ja, där har vi ett talande exempel. Problemet, som jag ser det, är att man visserligen kan tillrättavisa de som gör sig skyldiga till detta men det leder inte automatiskt till några åtgärder. Detta till skillnad från andra aktiviteter, t.ex. att återställa en artikel tre gånger under ett dygn. Jag skulle gärna se en konkretisering av ovanstående riktlinje; exempelvis att man riskerar blockering om man efter en varning återigen använder personangrepp. --Popperipopp 5 augusti 2007 kl. 23.05 (CEST)
TÅG är IMHO en dum regel, eftersom det är en detaljparagraf och sådana kan alltid utnyttjas. Däremot anser jag i största allmänhet att administratörskåren borde blocka för personangrepp i bra mycket större utsträckning än vad som sker. (Det aktuella fallet uttalar jag mig inte om.) // habj 6 augusti 2007 kl. 00.01 (CEST)
TÅG har dessutom ibland använts felaktigt av vissa administratörer, som har blockerat användare på grund av personliga åsikter snarare än sakliga skäl, det har t.ex. hänt att det är den som vill motverka klotter som har blivit blockerad, snarare än den som har lagt tillbaka raderat klotter.
När det gäller personangrepp, kan man förstås alltid be en administratör om hjälp. Det är inte lätt att hålla koll på allt som sker på Wikipedia, även om vi är många administratörer. Riktlinjen om att argumentera i sak är en bra riktlinje, men kanske den bör preciseras i något avseende och kanske borde den uppdateras till att inte bara vara en riktlinje utan en regel, eftersom den förstås måste anses ganska central i civiliserade människors förhållningssätt till varandra?
E.G. 6 augusti 2007 kl. 11.13 (CEST)
Finkänsligheten av vad som är person- och vad textkritik tycks variera starkt. Jag var med några gånger om att folk hävdade "personkritik" bara man refererat till vad de skrivit i en annan artikel i ett samhörande ämne. Jag har också svårt med mothugg att det är "personangrepp" när man påpekar samordnade redigeringar som konsekvent städar bort ståndpunkter som är negativa/obekväma för en viss åsikt (tex politisk riktning) eller vinklar om dessa så att de blir positiva för ideologin. Tar man redigeringarna av artiklar en och en, och inte ser "agendan" blir det risk för salamitaktiken där en ohistorisk eller ovetenskaplig ståndpunkt kommer breda ut sig (är det nån som inte vet vad salamitaktiken är se Mátyás Rákosi). Gnället om personangrepp har en speciell förmåga att "uppmärksammas" i samband med politiska/nationalistiska vinklingar och är en styggelse för att uppnå NPOV-status. //- Zman 6 augusti 2007 kl. 13.57 (CEST)
Jag känner inte till att vi har någon nivå ovanför riktlinje som heter "regel". Vad skulle en sådan regel innebära? Att administratörer ska blockera vid personangrepp? Var ska då gränsen gå, då administratörer ska blockera - och vem är den administratör som ska?
Exakta regler bör vi IMHO inte ha, för exakta regler är trollmat. Se Wikipedia:Hur riktlinjer skapas#Riktlinjer för skapande av policy och riktlinjer, en sida som jag översatte från enwiki nån gång under 2005
Var inte för utförlig. Överlåt ansvaret på användarna. Det är frestande att försöka täcka in alla möjliga situationer som skulle kunna uppkomma, men det är inte alltid möjligt. Ett sådant sätt att skriva riktlinjer leder gärna till långa komplicerade riktlinjer som ändå har kryphål här och var. Extremt välpreciserade riktlinjer är något som en viss typ av användare med ont i sinnet faktiskt älskar. Om det står "Att göra X n gånger per dag är orsak till avstängning" så finns det troll som skulle sätta en ära i att göra X n-1 gånger per dag... Det är bättre att skriva "Att göra X anses som dåligt. Om en användare fortsätter att göra X fast det anses dåligt, kan andra användare bestämma sig för att {anmäla ärendet på BOK/stänga av användaren tillfälligt/skrivskydda sidan}." Antalet "goda" deltagare i projektet är mycket större än de "onda" - lita på att användarna kan avgöra detaljerna i det enskilda fallet.
Nej, vi får nog hitta något annat sätt att uppmuntra administratörer till att bli villigare att blockera för personangrepp.
// habj 6 augusti 2007 kl. 17.52 (CEST)
Jag tänkte mig något i stil med TÅG vilket är en preciserad riktlinje som inte behöver åtföljas till punkt och pricka. --Popperipopp 6 augusti 2007 kl. 17.59 (CEST)
Just TÅG ÄR ett typexempel av det habj pekar på. Jag har varit emot TÅG länge och många välkända användare har slutat på engelska Wikipedia eftersom de rutinblockerats av oerfarna administratörer som ser regler framför helheter. /Grillo 6 augusti 2007 kl. 20.10 (CEST)
Åter till kärnpunkten - när övergår kritiken av användares bidrag till personangrepp? Just nu är det upp till ens fantasi. //- Zman 6 augusti 2007 kl. 20.10 (CEST)
Hur många här anser detta[3] vara något annat än kritik av utformning och innehåll? Det är på modet att känna sig kränkt. Man är kränkt av allt och alla och beklagar sig i tid och otid. Är det inte det ena så är det det andra. Några blir kränkta av att någon klappar till en snuskhummer som tafsat honom på pitten. Några blir kränkta för att ingen vill klämma på deras säckiga tuttar. Andra blir kränkta av att just deras politiska åsikt granskas och hängs ut. Så är det i livet och om man inte kan skaka sådant av sig och gå vidare kan man få kortslutning i hjärnan och bli riktig dålig. --Βονγομαν 6 augusti 2007 kl. 20.25 (CEST)
Jag t.ex. /NH 6 augusti 2007 kl. 20.58 (CEST)
Och jag. Zmans inlägg exemplifierar den typ av försåtliga personangrepp som blir oerhört jobbiga när de ideligen upprepas. Ord som "vänsterfalangen" och "tjafsar" ÄR värderande och hela inlägget handlar mer sättet som en förmodad grupp (vänsterfalangen) som gör sina redigeringar på, snarare än redigeringarna i sig. --Godfellow 8 augusti 2007 kl. 13.06 (CEST)
Om vem är personen som utsetts för angrepp? Det talas inte om någon utpekad person. //- Zman 6 augusti 2007 kl. 21.01 (CEST)
Om vem är personen som utsetts för angrepp? Det talas inte om någon utpekad person. //- Zman 6 augusti 2007 kl. 21.01 (CEST)
Vem har sagt att personangrepp måste vara riktade mot en viss person? Om jag skrev något elakt om Chalmersingenjörer och hur dålig social kompetens de har här skulle förmodligen en viss person ta åt sig, oavsett om det riktades direkt till denne eller ej...
andejons 6 augusti 2007 kl. 22.46 (CEST)
Personligen skulle jag aldrig använda termen "personangrepp" om du skrev att alla Chalmersingenjörer var dummma i huvet, möjligen skulle det kunna kännas som hets mot folkgrupp. - Tournesol 6 augusti 2007 kl. 22.48 (CEST)
Faktum kvarstår ändå att det rör sig om personangrepp. Att ändra subjekt till personliga omständigheter är personangrepp. --Popperipopp 6 augusti 2007 kl. 23.02 (CEST)

(Börjar på ny rulle) Alla argument som rör sig bort från sakfrågan till omständigheter kring meningsmotståndarens bakgrund, karaktär och liknande faller under kategorin "ad hominem". För att göra det konkret: Bongomans diff exemplifierar ett ad hominem-argument som istället för att behandla den aktuella frågan istället betonar människor från "vänsterfalangen"s karaktär. Det går inte att ta miste på det, det rör sig om personangrepp. --Popperipopp 6 augusti 2007 kl. 23.20 (CEST)

Om vi gör rewind, när vi ändå är vid vänsterkanten, så var mitt generaliserande påståennde om vänsterfalangen efter det att man ville få bort alla påpekanden om massmord och brott i kommunismens namn och istället ifrågasätta om enkäten om skolungarnas politiska allmänbildning var rätt utformad. //- Zman 6 augusti 2007 kl. 23.29 (CEST)
Återigen, så länge som inte sakfrågan rör "vänsterfalangens" allmänna beteende, och ingenting annat än "vänsterfalangens" allmänna beteende, så rör det sig om personangrepp. Det är en grundläggande argumentationsanalytisk sanning. --Popperipopp 6 augusti 2007 kl. 23.33 (CEST)
Du har både rätt och inte rätt. Sakfrågan var att uppgifterna om det som är UOK:s upprepade gånger togs bort, samtidigt påstod man vad man från frihetlig socialistisk håll eller vänsterhåll ansåg om en enkät, då var det knappast konstigt inlägg, även om jag håller med att generaliseringar kan vara fel. //- Zman 6 augusti 2007 kl. 23.40 (CEST)
Observera också att tråden hette "Kritik från frihetligt socialistiskt håll" :-) //- Zman 6 augusti 2007 kl. 23.46 (CEST)
Jag tror att jag har fått fram min poäng. Jag håller inte med dig om det du påstår om just det här fallet men det börjar bli lite väl off topic. Gränsen för personangrepp är oftast lysande klar. --Popperipopp 6 augusti 2007 kl. 23.52 (CEST)
Som svar framförallt på Habj och Popperipopp lite längre upp: Wikipedia har bara riktlinjer, inga regler. Det innebär att det inte finns något här som någon måste följa (även om somliga tror det). Själv tycker jag att det är ganska bra, eftersom det medger en stor flexibilitet, det medger att man kan laga efter läge i det enskilda fallet och normalt inte skall behöva gå in på spetsfundiga tolkningar av enskilda ords valörer i riktlinjerna. När det kommer just till en allmän artighetsgrej som att man skall vara saklig i stället för att komma med personangrepp, tycker jag däremot att det skulle kunna göras till just en regel - men det behöver inte innebära att det måste finnas en regel om vad som skall hända med den som bryter mot regeln, utan där kan man återigen ha en riktlinje. E.G. 7 augusti 2007 kl. 00.04 (CEST)
Personligen har jag ingenting att säga om exakt hur man går tillväga, men jag anser att någonting måste förändras då det regnar personangrepp här och där som får gå relativt obemärkt förbi. Det tycks också råda en slående okunskap om vad som faktiskt är personangrepp och vad som är acceptabla gliringar. Slutligen, visst kan man se på frågan som en "artighetsgrej" men jag tycker att det är att förringa allvaret. Personangrepp omöjliggör i stort sett konsensussökande. --Popperipopp 7 augusti 2007 kl. 10.22 (CEST)
Möjligen kunde man önska att svwikis administratörer skulle vara snabbare att blockera i vissa fall, dock är det så att ingen administratör har några skyldigheter här (en inställning som jag tycker är mycket bra) så det enda man kan göra (tror jag) är att bilda oppinion och försöka förändra synen på vad som är acceptabelt beteende. Jag tror dock att om man lägger in en välformulerad WP:BOÅ med länkar till diffar och begäran om blockering för brott mott WP:ET så kommer det leda till blockering i de flesta fall. --MiCkEdb 7 augusti 2007 kl. 10.30 (CEST)
Jag hävdar att man försöker utvidga "personangrepp" till att omfatta även komparativa studier av inlägg, generaliseringar, konsekvens- och konsistensdiskusioner. Det kommer inte WP tjäna något alls på då helhetsperspektiven kommer att oskadliggöras. //- Zman 7 augusti 2007 kl. 10.40 (CEST)
Micke, jag håller med dig om att det är en bra sak, frånvaron av tvångsåtgärder. Att bilda opinion har jag upplevt som svårt, men BOÅ kanske är ett bra sätt att uppmärksamma användare på problem. Men då krävs det att andra användare ser det allvarliga i personangrepp. Zman, det du nämner är inte en utvidgning utan precis vad ad hominem-argument går ut på. Låt mig tolka: Komparativa studier = användarens övriga bidrag till Wikipedia, vilket är inriktat på person snarare än sak. Men det kanske är dags att avsluta den här diskussionen nu? Jag har fått fram min poäng och har fått hjälp. --Popperipopp 7 augusti 2007 kl. 10.54 (CEST)

Allt det här skulle förenklas något oerhört om alla bara var snälla mot varandra, även om de inte har samma åsikter. /Grillo 7 augusti 2007 kl. 20.52 (CEST)

Vilket är precis vad ett undvikande av personangrepp syftar till... ;) --Popperipopp 7 augusti 2007 kl. 21.47 (CEST)
Och (som det står nånstans, kommer inte ihåg var) undvika att använda ordet "du" i diskussioner. //Knuckles...wha? 7 augusti 2007 kl. 21.54 (CEST)
Eftersom vissa blir kränkta när man visar att en anhängare av deras politiska åsikt mördat 100 miljoner människor hjälper det inte hur snäll man är. Det säkraste är väl att ge upp och låta sig assimileras. "Resistance is futile" --Βονγομαν 7 augusti 2007 kl. 21.58 (CEST)
Avsikten med riktlinjen om personangrepp kan primärt knappast vara att motverka den typ av beteende vi nu diskuterar. Det måste finnas möjlighet att diskutera en upplevd glidning i redigeringarnas neutralitet över ett större perspektiv än radbunden faktakontroll. Att använda denna riktlinje för att undvika att behöva bemöta sådana påståenden i en seriös diskussion anser jag inte främjar ett gott samarbetsklimat. Vad man dock kan önska är att dessa ifrågasättanden sker med en väsentligt mycket mer civiliserad ton än som är fallet i många inlägg, och framförallt utan det förakt som ofta medvetet får följa med. RickardW 7 augusti 2007 kl. 23.35 (CEST)

Undertecknad påminner samtliga om denna essä. torvindusEt tu, Brute? 8 augusti 2007 kl. 00.57 (CEST)

Jag tror faktiskt att det behövs en rejäl diskussion om personangrepp här på Wikipedia (detta säger jag inte på ett skitstövligt sätt). Visst kan det vara berättigat att diskutera upplevda glidningar och personer i allmänhet men det som är viktig att komma ihåg är att man då har bytt samtalsämne. För att uttrycka det fint så byter man subjekt för sakfrågan. Med andra ord, det är inte per se felaktigt att diskutera frågor som allmänna tendenser eller vissa användares karaktär, men att ta upp det i samband med diskussioner om andra sakfrågor är felaktigt och irrelevant. Låt säga att A och B är oense om Nissan är blå eller svart. I den diskussionen är endast argument om Nissan relevanta. Men låt säga att A tycker att B alltid, konsekvent påstår att åar är svarta. I sådana fall skulle jag rekommendera A att ta upp detta i en, från diskussionerna om åarna avskild, diskussion. På så sätt skapas en ny diskussion, med en ny sakfråga, där argument om B:s beteende är relevanta. Har jag lyckats förmedla min åsikt (vilket egentligen inte är min åsikt, utan, som jag nämnt innan, en grundläggande argumentationsanalytisk sanning)? --Popperipopp 8 augusti 2007 kl. 01.31 (CEST)
Oavsett hur kränk Popperipopp känner sig måste det finnas möjligheter att diskutera att en artikels relevans behålls. Det mesta av tjafset har grund i artikeln Föreningen för upplysning om kommunismen pågick en systematisk kamp att ta bort uppgifterna att föreningen hävdat att kommunismen gjorde sig skyldig till storskaligt och konsekvent massmord och förtryck och samtidigt dunka in uppgifter om att frihetliga socialister anser att föreningen är finansierad av Svenskt Näringsliv och att folk på vänstersidan anser att man definierat "kommunist" fel (tex sovjeter var inte kommunister etc etc). Detta är ett ideologiskt anfall på artikeln och leder från NPOV-begreppet, och kan bara bemötas genom att man ser helheten och inte genom att man diskuterar enskilda ändringar. Det handlar inte om att Nissan är vit, svart eller grå. En annan diskussion borde vara hur mycket tålamod skall man bjuda på vid återkommande ideologiska anfall på artiklar av denna typ, där kanske Bongoman och jag har låg tröskel och borde upprepat argumenten 100 gånger till och körde lite "hyckleri" dvs avstått att påpeka att ideologiskt koppla ihop redigerarna med uppgifter som bevisligen har har formulerats av olika grupper inom vänstern. //- Zman 8 augusti 2007 kl. 07.25 (CEST)
Jag tycker inte det behöver vara fel att ta upp saken om man tycker att en viss användare visar upp svårigheter att förhålla sig neutral. Det viktiga är dock att man försöker göra det med respekt. För att anknyta till Popperipopps exempel med Nissan skulle A kunna säga något i stil med "B, jag tycker att i varenda sån här diskussion så argumenterar du alltid för svarta åar. Är du säker på att du är riktigt neutral i frågan?", helst på B:s egen diskussionssida för att hålla det från artikeldiskussionssidorna. Direkt galet vore att säga "B, din svartåare. Kan du inte förhålla dig neutral till ämnet skall du hålla dig borta" och sen fortsätta diskussionen med en massa kommentarer med hur hemska svartåare är. Hjälper inte det får man använda någon annan metod för konfliktlösning (tyvärr har vi inte många fungerande instanser för detta i dagsläget).
andejons 8 augusti 2007 kl. 08.41 (CEST)
Precis, och det viktigaste i det du (Andejons) skriver är att "Är du säker på att du är riktigt neutral i frågan?" skrivs på användarens diskussionssida. Zman, håll dig till ämnet! --Popperipopp 8 augusti 2007 kl. 10.26 (CEST)
Det är inte alltid lätt att hålla sig till ämnet eller hur[4]? --Βονγομαν 8 augusti 2007 kl. 10.34 (CEST)
Suck... --Popperipopp 8 augusti 2007 kl. 10.45 (CEST)

Jag köper att man med argumentationsanalys kan påvisa att en diskussion är personrelaterad snarare än sakrelaterad. Att däremot direkt göra kopplingen mellan personrelaterad diskussion och personangrepp tycker jag vi bör diskutera. Angreppet ligger snarare i att det finns ett uppsåt att smutskasta/förlöjliga/hota etc. än att man diskuterar en persons bidrag i helhet. En för snäv tolkning av riktlinjerna tror jag är farligt. Riktlinjerna är enligt mig inte en taktisk verktygslåda för att få igenom sin ståndpunkt, snarare skall de väl ses som en etikettsbas för att främja samarbete. Att någon bryter mot denna etikett får dock inte ge frikort för övriga att slippa samarbeta. (Jag har en del erfarenhet i projektledning i globalt separerade team, och har stor respekt för att detta är svårt. Övernitisk regelläsning har dock aldrig varit lösningen i dom konflikter jag varit tvungen att hantera). RickardW 8 augusti 2007 kl. 11.44 (CEST)

Du kan ha en poäng med distinktionen, men enligt mig är det endast en språklig fråga. Man ställer två krav på argument: relevans och hållbarhet. Även personrelaterade argument som inte kan kategoriseras som personangrepp, faller enligt mig på sin irrelevans. För att återvända till exemplet; B:s konsekventa missbruk med att kalla åar för svarta har ingen relevans för frågan om huruvida de faktiskt är svarta eller blåa. Det hör helt enkelt inte till saken. Vad gäller frikort så håller jag med dig och hoppas att jag inte själv har gjort mig skyldig till något dylikt. --Popperipopp 8 augusti 2007 kl. 12.48 (CEST)
Kommentar till diskussionen som helhet: Både Zman och Βονγομαν har i denna diskussion kommenterat Popperipopps påstådda "lättkränkthet". Påståendet har som jag uppfattar det ingenting med sakfrågan i diskussisonen att göra utan handlar bara om Popperipopps person. Flera debattörer verkar inte reagera på detta. Detta gör att jag är böjd att hålla med Popperipopp, det behövs en dikussison om vad personangrepp är. Dels för att det verkar råda oenighet ( och i vissa fall okunskap) om vad begreppet avser och dels för att det finns farhågor om att administratörer är alltför släpphänta med att acceptera personangrepp.
Jämför med om någon kommenterat det Zman och Bongman skrivit med: "Oavsett hur rädd xxx är för att förlora makten över artikeln..." eller "Eftersom vissa blir rädda när man försöker nyansera en artikel..." , nog hade detta varit personangrepp?--Godfellow 8 augusti 2007 kl. 13.06 (CEST)
Jag tror att Godfellow har en poäng med sitt inlägg. Nu ska ju denna debatt inte handla om enskilda fall, men det som Popperipopp har fått utstå i fråga om påhopp och illvilliga gliringar är "way over the top", även om h*n själv inte är oskyldig till provokationer. Tänk om all påhittighet och energi som nu ödslas på att ta heder och ära av varann och försöka överträffa varann i vidrigheter ändå kunde ägnas åt något gott istället. Följande är en god tumregel i sammanhanget:
"Everytime you click 'save this page', be completely convinced that what you are saving will make Wikipedia a better, more friendly, and more successful project, and if what you've typed won't do that, don't click save."
torvindusEt tu, Brute? 8 augusti 2007 kl. 15.45 (CEST)
Det tycks råda delade meningar om hur man ska se på personangrepp och vad det är för något. Jag föreslår att vi antingen flyttar den här diskussionen till en undersida och i saklig ton fortsätter där, eller att vi skapar en ny sida där vi grundligt kan gå igenom frågan. --Popperipopp 9 augusti 2007 kl. 01.50 (CEST)
Sidan menar att man i princip inte kan skriva någonting till någon oavsett situation utan att det kan tolkas på ett eller annat sätt som personangrepp.detta gäller givetvis båda parter även administratörer--Matrix17 23 september 2007 kl. 22.59 (CEST)

Nytt förslaget stycke: "Vad räknas som ett personangrepp"Redigera

Jag föreslår att stycket [[5]] översätts och läggs in i artikeln. Jag kommer göra det om ingen protesterar. Anledningen är att jag vill kunna hänvisa hit av pedagogiska skäl när användare gör ett personangrepp, så kan de bättra sig. (Sedan kan man förstås ta bort det senare ändå). Ulner 24 september 2007 kl. 20.44 (CEST)

Verkar bättre än nuvarande lista över exempel. Byt gärna ut det stycket mot översättning av enwp:s definitioner av personangrepp, så kan vi bearbeta dem efter eget skön sedan. // habj 7 mars 2008 kl. 20.41 (CET)

WP:IPARedigera

Snabblänken WP:IPA länkar fel, vilken skall prioriteras? --MoRsE 1 februari 2008 kl. 14.06 (CET)

Här har något hänt rent tekniskt. Pseudonamnrymden "WP" verkar nu automatisk gjorts om till "Wikipedia" istället. Försök att skapa en sida WP:nånting så får du se... Jag pekade om "Wikipedia:IPA" hit, och lade en hänvisning till den andra sidan överst. // habj 2 februari 2008 kl. 12.54 (CET)

PolicyRedigera

Jag tycker det är konstigt att den här sidan inte listas som policy. Om man kollar överst på denna sida, och läser det som står i {{riktlinje}}, får man ungefär uppfattningen att "de flesta användare rekommenderar att man inte bör använda sig av personangrepp". Personangrepp är inget man rekommenderar att inte göra, det är något man absolut inte ska göra. xenus 19 april 2008 kl. 09.34 (CEST)

Jag tycker att vi bums borde göra WP:ET til policy och märka denna sida som supplement till den policyn. MiCkE 19 april 2008 kl. 13.35 (CEST)

Jag har tolkat tystnaden som ett ja och har märkt sidan som policy. Om det är någon som motsätter sig det (vilket egentligen vore konstigt imo) kan det diskuteras här. xenus 19 maj 2008 kl. 19.08 (CEST)

Jag gjorde ett radikalt grepp och gjorde den mera övergripande sidan WP:ET till policy i stället och märkte upp den här sidan som supplement. Att inte göra personangrepp räknas upp på WP:ET (som är en av grundprinciperna) och innefattas alltså av policy dokumentet WP:ET. Vi bör ha så få policydokument som möjligt och supplement statusen är bättre eftersom dokumenten blir mer dynamiska. Om ni inte tycker att det är bra går det bra att rulla tillbaka. MiCkE 19 maj 2008 kl. 19.19 (CEST)
För mig är det helt OK. xenus 20 maj 2008 kl. 09.02 (CEST)
Av mallen {{supplement}} får man intrycket att sidan inte är så viktig och att den kanske "inte motsvarar gällande praxis och konsensus", när den i själva verket är en av de viktigaste sidorna på Wikipedia, så jag tycker att man borde ändra tillbaka till policy. Det är enligt mig inte bra att införa fler kategorier utöver riktlinje och policy, som "supplementsidor" och tidigare guidesidor och rådgivande sidor .Vints 20 maj 2008 kl. 09.52 (CEST)
Just kategori:Wikipedia:Guidesidor är något som imo borde raderas. Malla inte till det, och jag håller med dig om att ha så få kategorier utöver våra policies och riktlinjer. xenus 20 maj 2008 kl. 14.52 (CEST)
Min mening är att vi inte behöver policy-märka sidor som detaljstyr beteenden. Titta på WP:ET, där nämns personangrepp och det är därmed inte nödvändigt att policy-märka denna sida eftersom det då blir mycket svårare att hålla sidan ajour. MiCkE 20 maj 2008 kl. 15.49 (CEST)
Instämmer förövrigt i att kategori:Wikipedia:Guidesidor borde raderas. MiCkE 20 maj 2008 kl. 15.51 (CEST)

Avsnittet "När någon gjort personangrepp"Redigera

1) Avsnittsrubriken borde ändras till något mer grammtiskt korrekt, man gör inte ett angrepp, utan kanske utför det. 2) Det vore fint om den rekommenderade åtgärden stämde bättre överens med hur verkligheten fungerar - är det någon som har goda erfarenheter av att hänvisa till WP:IPA? Har det någonsin hänt att motparten svarat med: "Jaha, det hade jag ingen aning om, jag ska skärpa mig i fortsättningen"? Förslag till ny lydelse:

Om man blivit utsatt för personangrepp är det bästa sättet att bemöta angreppet oftast att inte reagera alls. Den miljö som Wikipedia utgör kan vara påfrestande för många användare, och det är lätt hänt att meningsskiljaktigheter snabbt spårar ur och blir till meningslösa och långdragna gräl om vem som sagt vad och vem som egentligen utfört ett personangrepp på vem. Den som någon enstaka gång blir kallad "klantarsel" eller "dilettant" något mindre smickrande gör oftast bäst i att ignorera tillmälet och istället så gott det går koncentrera sig på själva sakfrågan. Debatter om påstådda eller verkliga personangrepp leder ytterst sällan någonstans, och i de flesta fall lönar det sig att agera som om man tror att motparten menar väl även om man faktiskt inte gör det.
Vid upprepade angrepp under lång tid kan man be den som utfört personangreppen att upphöra med dem på ett lugnt och sakligt sätt och hänvisa till den här sidan. Om personen inte slutar, kan det som en sista utväg vara värt att fundera på Wikipedias process för konfliktlösning. Grova personangrepp är ett högst giltigt skäl för administratörer att blockera en användare, men den som inleder en sådan process bör vara medveten om att han eller hon belastar Wikipediagemenskapen med ett ärende som enligt erfarenheten tar oerhört mycket energi och tid från det gemenskapen egentligen borde ägna sig åt - att skriva artiklar.

Marfuas 15 oktober 2009 kl. 09.15 (CEST)

åbg? // Sertion 15 oktober 2009 kl. 10.08 (CEST)
Ja, kanske det. WP:ÅBG är iofs en essä, och man kanske inte ska blanda ihop sånt med riktlinjer. Inte vet jag. Däremot är det tråkigt att klimatet här är så jäkla aggressivt att man knappt vågar skriva någonting alls på sidor som denna. Och det känns verkligen som bortkastad tid när man efter mycken tankemöda och (om man får säga det själv) fint avvägda formuleringar får sina redigeringar återställda av ett nummerkonto. Om det är något i förslaget ovan som går på tvärs mot praxis eller den allmänna meningen, så kan vi väl ändra det. Men det känns helt fel att den här riktlinjen ska uppmana folk till att inleda metadebatter om etikettsbrott. Och det menar jag att den gör i sin nuvarande utformning. Marfuas 16 oktober 2009 kl. 14.24 (CEST)

Det blev ingen debattstorm, direkt, vilket jag tolkar som att den föreslagna ändringen (eller nånting liknande) kan införas. Börjar lite lätt med omformulering av rubriken och en bättre första mening. Marfuas 19 oktober 2009 kl. 09.43 (CEST)

Riktlinje?Redigera

Denna sida listas i riktlinje-kategorin, men saknar {{Riktlinje}}. Hur ska vi ha det? Finns konsensus för om den ska vara riktlinje? /Urbourbo 10 februari 2010 kl. 13.06 (CET)

Jag skulle gärna se att en sida om personangrepp bleve riktlinje, men inte den här texten i sin nuvarande form. Som den ser ut idag känns den onödigt gnällig och predikande, förutom att den kunde få lite spänstigtare språk. Fysiska hot och rena trakasserier ska förstås leda till blockeringar, men att man ska "fundera på Wikipedias process för konfliktlösning" (vad nu den är) om en meningsmotståndare skriver "jag är bättre än du" är väl ingenting vi kan ha som riktlinje? Jag försökte för någon månad sedan fixa till avsnittet om hur man ska hantera personangrepp (efter inspiration från en:wp:pa) men det gillades inte. Jag gör gärna ett försök till om folk kan låta bli att bara rulla tillbaka ändringarna, och istället diskutera saken här. Och det finns i slutet av texten en lista på saker som förslås vara personangrepp, och denna lista borde tas bort helt. Det kan inte rimligen vara anledning till administrativa åtgärder om någon har kallat någon annan för "sosse", eller att någon utövar härskartekniken "osynliggörande". Lite får man faktiskt tåla, även om det är internet. Riktlinjer som bara innehåller "uppför dig" eller "var snäll" klarar vi oss utan. Marfuas 11 februari 2010 kl. 16.06 (CET)
OK, jag har inte bildat mig någon egen uppfattning i sakfrågan, men drar slutsatsen att kategoriseringen är ett gammalt arv (kanske från ett tidigare förslag om riktlinje) och tar djärvt bort kategorin nu. Utmärkt om du och andra vill jobba på att denna sida ska bli bättre. Allt gott, /Urbourbo 11 februari 2010 kl. 16.26 (CET)
Härligt med djärvhet, det gillar jag. Men jag tror inte att jag själv kan bidra till den här sidan, vad jag än gör blir det ju tillbakarullat :-) Men någon annan får gärna fortsätta på det påbörjade spåret. Marfuas 11 februari 2010 kl. 16.32 (CET)
Jag gillar din skrivning om att man i regel bör ignorera om man blir utsatt för enstaka personangrepp. Det är en bra metod för att minska konflikterna på Svenska Wikipedia. Den skrivningen är kvar. Däremot tycker jag inte det går att skriva att man enbart ska kunna bli tal om administrativa åtgärder "Vid upprepade angrepp under lång tid". En individuell bedömning måste göras i varje fall och som alltid måste ett angrepp sättas i sitt sammanhang och en bedömning måste göras utifrån det. Det går inte att punktskriva hur man alltid ska göra. Ett enstaka personangrepp kan absolut leda till blockering om det är grovt. Det har det ibland gjort. Man bör i mitt tycke lämna sidans formuleringar öppna och ha "breda dörrar" så att den åtgärd som gynnar Wikipedia mest kan utföras utan några punktregler om att man måste vänta till det går helt överstyr och blir långvariga trakasserier/personangrepp. Det gynnas inte Wikipedia eller dess användare av. Sedan tycker jag inte att du ska tolka ord för ord "jag är bättre än du" utan förstå andemeningen. Politiska pådyvlingar och anklagelser om att tillhöra ett visst parti är allvarligt men bör som allt annat sättas i sitt sammanhang. Men: vad som är personangrepp eller inte. Man kommer långt om man tänker att man ska uppföra sig lika väl på Wikipedia som i skolan eller på arbetet, annars får man konsekvenser helt enkelt. Jag förstår inte "Riktlinjer som bara innehåller "uppför dig" eller "var snäll" klarar vi oss utan." - det är väl absolut den enklaste intention att följa om någon? Mina fem öron: Håll formuleringarna öppna för fri tolkning för bedömningar i enskilda fall.Obelix 11 februari 2010 kl. 16.34 (CET)

Länk till WP:KonflikthanteringRedigera

I texten finns en länk till Wikipedia:Konflikthantering, antagligen från den tid då det fanns officiella procedurer. Som det nu är tycker jag länken är problematisk, då den främst handlar om konflikter i sak och innehåller råd som är mindre lämpliga då det handlar om personliga konflikter.

Jag har på känn att råden borde skrivas om rejält för att fungera. Men vilka råd vi skall ge är inte självklart, se diskussionen kring Wikipedia:God kommunikation, till exempel Wikipediadiskussion:God kommunikation#Länk från WP:Etikett.

--LPfi 19 juni 2011 kl. 10.51 (CEST)

Omdirigeringen är problematiskRedigera

Omdirigeringen till den här sidan är "Wikipedia:IPA", vilket gör det lite problematisk att skapa en informationssida om det internationella fonetiska alfabetet (som har förkortningen IPA). Måste denna sida ha den här omdirigeringen? Den skulle nog fungera lika bra utan. Visserligen kan informationssidan om IPA heta "Wikipedia:Internationella fonetiska alfabetet" men det är onödigt långt och dessutom så skulle den sidan få genvägen WP:IPA ändå, så då är det ju lika bra att namnge den "Wikipedia:IPA" från början. Så är det okej att jag tar bort genvägen och omdirigeringen så jag kan skapa informationssidan? JokingGold0 (diskussion) 18 december 2020 kl. 12.21 (CET)

Genvägar används ofta i redigeringskommentarer men sådana länkar syns inte i Special:Länkar hit/WP:IPA och går inte heller att ändra i efterhand, så det är vanskligt att ändra vad en etablerad förkortning betyder. Det gjordes visserligen redan en gång med den här genvägen, men det var nästan tretton år sedan så under huvuddelen av Wikipedias existens har genvägen syftat på den här sidan. //Essin (diskussion) 4 januari 2021 kl. 16.45 (CET)
Att ändra till förgreningssida är mindre problematiskt, då det ur sammanhanget torde framgå vilken betydelse som avses. Nyttan med genvägen blir då mindre, men det kanske inte är hela världen. –LPfi (diskussion) 4 januari 2021 kl. 21.47 (CET)
Eller bara en huvudnot, som man annars brukar lösa krockar. Och jag tror inte det är så många som behöver följa länkar i gamla raderingar av problematiska inlägg (att länka hit i redigeringskommentar av någon annan anledning är nog sällsynt).
andejons (diskussion) 5 januari 2021 kl. 01.16 (CET)