Inom området utbildningsvetenskap forskar man om bland annat om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner, samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. Detta nya vetenskapsområde kom till efter en utredning tillsatt av regeringen 1997. Några större satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning har dock inte gjorts.[1]

Institutioner för utbildningsvetenskap finns på många högskolor och alla universitet i Sverige.

Där studeras exempelvis pedagogik, didaktik, arbetsvetenskap, hushållsvetenskap. Behörighet som lärare inom förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium får man efter studier och examen vid utbildningsvetenskapliga institutioner.

Noter Redigera

  1. ^ Lärande skola bildning, Lundgren, Säljö, Liberg, Bokförlaget Natur & Kultur, 2010, ISBN 978-91-27-11800-3

Se även Redigera