Väntevärde är inom matematisk statistik en egenskap hos en stokastisk variabel X och dess sannolikhetsfördelning. Det kan tolkas som medelvärdet för ett försöks utfall om försöket utförs ett oändligt antal gånger.

När antalet försök växer konvergerar medelvärdet mot väntevärdet. Röd kurva: medelvärdet som funktion av antalet tärningskast. Streckad linje: väntevärdet 3,5

En approximation av väntevärdet kan fås genom någon form av punktskattning, till exempel stickprovsmedelvärdet av ett antal stickprov.

Slumpen medför att stickprovsmedelvärdet troligen inte överensstämmer med den studerade processens väntevärde. Väntevärdesriktigheten hos punktskattningen ger emellertid att medelvärdet av ett antal stickprovsmedelvärden närmar sig väntevärdet med ökande antal stickprov.

Väntevärdet är ett exempel på ett lägesmått för en sannolikhetsfördelning.

Definition Redigera

Väntevärdet μ för en diskret stokastisk variabel X definieras som

 

där P(x) är sannolikheten för utfallet x för den stokastiska variabeln X och summeringen görs över alla x i utfallsrummet. Observera att väntevärdet inte behöver existera i utfallsrummet. Väntevärdet vid ett tärningskast är till exempel

 

men det är inte möjligt att slå 3,5 med en tärning.

För en kontinuerlig stokastisk variabel X, definieras väntevärdet som

 

där   är fördelningens täthetsfunktion (frekvensfunktion). Detta är samma värde som x-koordinaten för tyngdpunkten av arean under täthetsfunktionen  .

Egenskaper Redigera

Linjäritet Redigera

Operatorn E är en linjär operator.

Om Y är en linjärkombination av stokastiska variabler

 

kan väntevärdet av Y beräknas enligt

 

Icke-multiplikativitet Redigera

Generellt gäller inte att   är ekvivalent med  . Dock gäller att

 

Om   och   är oberoende, så gäller

 

Det omvända gäller inte (dvs att likheten är uppfylld innebär inte att variablerna måste vara oberoende).

Betingat väntevärde Redigera

Det betingade väntevärdet kan definieras som

 

Källor Redigera

  • Blom, Gunnar (1984). Sannolikhetsteori med tillämpningar (2., [omarb. och utvidgade] uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04372-4