För staters oberoende, se självständighet.

Inom sannolikhetsläran sägs två händelser vara oberoende om utfallet av den ena händelsen inte påverkar utfallet av den andra händelsen. Ett exempel på två oberoende händelser, är att kasta två tärningar.

Två händelser A och B är oberoende om och endast om [1]

Detta får till följd att , vilket betyder att sannolikheten för A givet att B inträffar är lika stor som sannolikheten för A, det vill säga informationen om att B inträffar tillför ingen extra information om huruvida A inträffar.

Noter redigera

  1. ^ Blom, Gunnar; Jan Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst. ”2.6”. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar 

Se även redigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.