Öppna huvudmenyn

Utdöd

begrepp för organismer, eller grupper av organismer, oftast arter, som har upphört att existera

Utdöd (EX) (engelska: Extinct) är inom biologi och ekologi ett begrepp för organismer, eller grupper av organismer (taxon), oftast arter, som har upphört att existera. Det är också en bevarandestatus inom Internationella naturvårdsunionens rödlistning. Förhistoriskt liv, exempelvis urtidsdjur, avser organismer som var utdöda innan människan kunde skriva.

Rödlistning

Karolinaparakit (utdöd)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

För andra betydelser, se Utdöd (olika betydelser).

Dödsögonblicket för sista individen av ett taxon brukar definiera tillfället när taxon anses utdött, trots att förmågan att reproducera kan ha upphört långt tidigare. Det finns flera orsaker till att det kan vara svårt att exakt avgöra när en art dör ut och oftast sker det långt senare i efterhand. Dessa svårigheter leder till att arter som har befarats vara utdöda eftersom ingen har observerat arten under mycket lång tid plötsligt får omkategoriseras ifrån "utdöd" till exempelvis "hotad" då en population av arten upptäcks på nytt. Detta fenomen kallas ibland för Lazarustaxon. När större ekosystem dör ut talar man om massutdöende vilket är en relativt ovanlig företeelse.

Många arter som dör ut hinner aldrig beskrivas av vetenskapen och därför kan det vara svårt att uppskatta hur många organismer som faktiskt dött ut under historisk tid. Det är däremot uppskattat att 95 % av alla arter som någonsin har funnits har dött ut.[källa behövs]

Exempel på djurRedigera

KällorRedigera

  1. ^ World Conservation Monitoring Centre 1996. Thylacinus cynocephalus. Från: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species Läst 2006-12-19.
  2. ^ BirdLife International 2008. Raphus cucullatus. Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Läst 25 november 2010.

Se ävenRedigera