Ej bedömd (NE) (engelska: Not Evaluated) är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där Internationella naturvårdsunionen (IUCN) inte har undersökt artens utbredning och/eller populationsstatus.

Rödlistning

Blåtunga (ej bedömd)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

Exempel på arter

redigera