Sårbar (VU) (engelska: Vulnerable) är en term som används inom rödlistning av arter. En art tillhör kategorin "sårbar" om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad" eller "starkt hotad",[1] men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.

Rödlistning

Isbjörn (sårbar)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

Exempel redigera

Exempel på djur redigera

Exempel på växter redigera

Se även redigera

Källor redigera