Nära hotad

term som används inom rödlistning av arter

Nära hotad (NT) (engelska: Near Threatened) är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter som inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad", "starkt hotad" eller "sårbar", men är nära att uppfylla kriterierna för "sårbar". Nära hotad är det lägsta steget i rödlistan.

Rödlistning

Bisonoxe (nära hotad)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

Termen "nära hotad" används av Artdatabanken från och med rödlistan 2010. I tidigare års rödlistning betecknades rödlistekategorin "nära hotad" med termen missgynnad.

Exempel på djur redigera

Se vidare, Kategori:Nära hotade arter

Källor redigera