En av de runstenar, U 945 utanför Danmarks kyrka, som Fot signerat.
U 268, signerad "Fot ristade".

Fot var verksam som runristare i mellersta Sverige kring 1000-talets mitt.

Han har efterlämnat flera arbeten i Uppland men endast ett fåtal är signerade. Av dessa att döma var han dock en mycket erfaren och stilsäker runristare. Genom stil, ornamentik och ortografi har man dock attribuerat ett femtiotal runstenar till honom.[1] Kännetecknande för Fot är den danska runraden, de horisontella runbanden och hans speciella typ av standardkors. En av de mest berömda runstenarna är den från Skokloster, där Tord i Byr, den av Johannes Bureus påstådda förfadern till Bureätten, står omnämnd.

De signerade runstenarna finns främst i sydöstra Uppland. Av stilen på hans stenar att döma har han influerats av Åsmund Kåressons runstenar.[1]

Runristare Torgöt uppger på U 308 att han var arvinge till Fot. Det är troligt att han varit Fots lärjunge och sannolikt även hans son. [2]

Signerade ristningarRedigera

Attribuerade ristningarRedigera

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Fot Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven B F Jansson)
  2. ^ Erik Brate 'Svenska runristare' (1926) Project Runeberg
  3. ^ Upplands runinskrifter (SRI Band 6 Del 1, 1940-1943).
  4. ^ Samnordisk runtextdatabas U 255
  5. ^ Samnordisk runtextdatabas U 329
  6. ^ Samnordisk runtextdatabas U 330
  7. ^ Samnordisk runtextdatabas U 331