Normalisering (språkvetenskap)

term inom språkvetenskap

Normalisering är i språkvetenskap att genomföra enhetlig stavning, interpunktion och morfologi, särskilt när man ger ut moderna upplagor av äldre texter.[1] Ett exempel är, att svenska runinskrifter plägar transkriberas, normaliseras till runsvenska, och sedan översättas.[2]

Källor

redigera