Underkalibrig ammunition (underkalibrerad ammunition), är sådan ammunition vars projektil har en diameter som är mindre än eldröret som den skjuts från.

Drivspeglarna faller bort från en pilprojektil strax efter att den lämnat mynningen.

Projektilen är därför försedd med en drivspegel med samma diameter som eldröret men som lossar från projektilen strax framför mynningen och faller till marken.

Drivspegeln utför inget nyttigt arbete när projektilen väl lämnat loppet och den benämns därför ibland parasitmassa. Den består av ett lättare material, som plast eller aluminium.

Underkalibrig ammunition kan vara antingen rotationsstabiliserad eller fenstabiliserad. Underkalibriga projektiler med rotationsstabilisering kallas kärnprojektiler (dock betecknas de inom pansarvärnsterminologi som pansarprojektil) medan fenstabiliserade projektiler för grovkalbriga vapen kallas pilprojektiler. För finkalibriga vapen kallas de pilar eller flechetter.

Idén med underkalibrig ammunition är att man får en stor yta som gaserna från drivladdningen kan verka mot, och därmed ge en hög utgångshastighet, medan projektilen själv har en mindre tvärsnittsyta, och därmed lägre luftmotstånd än motsvarande fullkalibrig projektil. Detta ger ökad utgångshastighet, räckvidd och ökat genomslag.

Exempel på svenska vapen till vilka det finns underkalibrig ammunition:

KällorRedigera

  • Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och skydd
  • Pansartruppskolan, försöksgruppen hemlig 1960, försök mot strv 74 torn