Lopp kallas den urborrning i pipan eller eldröret på ett eldvapen ur vilket kulan eller projektilen skjuts ut. Loppet bidrar med att stabilisera samt rikta projektil åt önskat håll.

Det räfflade loppet i ett Marlingevär

mynningsladdade pistoler, musköter och kanoner var loppet oftast helt cylindriskt men det förekom, främst bland pistoler, lopp med raka räfflor.

I och med att eldvapen på 1800-talet blev bakladdade fick de i regel även lopp med spiralvridna räfflor.

Bland moderna militära eldvapen är det i huvudsak stridsvagnskanoner och granatkastare som har slätborrade lopp.

Även hagelvapen har släta lopp.

Loppets längd kan dels anges i absoluta tal, vilket ofta görs för handeldvapen och kulsprutor, dels relativt vapnets kaliber, vilket normalt görs för grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 mm).