Fenstabilisering är ett sätt för att styra en pil eller projektil. Pilen/projektilen har då ett antal fenor eller små vingar som vanligen sitter i bakkant likt en traditionell pilbågspil. Fenornas syfte är att genom sitt luftmotstånd få projektilen att färdas med minsta möjliga avvikelse från sin flygbana.

Raketer och robotar har oftast fenor och i fallet robotar så kan de korrigera sitt läge eller vinkel för att korrigera flygbanan (s.k. smarta bomber kan också ha denna typ av fenor, där sitter de då oftast i framkanten). Ett alternativ till fenor är styrraketer som används exempelvis på rymdraketer då vakuumet i rymden gör fenor verkningslösa. Ett annat alternativ är riktning av själva framdrivningsmediet, med en typ av roder. Denna typ av styrning används speciellt av ryska robotar.

Se ävenRedigera