Umeå Centre for Global Health Research

Umeå Centre for Global Health ResearchRedigera

Umeå Centre for Global Health Research
Centrets hemvist vid Norrlands Universitetssjukhus.
FörkortningUCGHR
Bildad2007; för 15 år sedan (2007)
TypForskningscentrum
Syfte/fokusForskning och utbildning inom global hälsa
SäteUmeå
PlatsUmeå
Officiella språkengelska, svenska
FöreståndarePeter Byass
HuvudorganInstitutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa
ModerorganisationUmeå universitet
Webbplatswww.globalhealthresearch.net

Umeå Centre for Global Health Research är ett forskningscentrum vid Enheten för epidemiologi och global hälsa inom Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet – som rent fysiskt är lokaliserat vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Centret bildades år 2007 med hjälp av bidrag från forskningsrådet FAS (numera Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och socialvetenskap (Forte), och medfinansieras av Umeå universitet.

ForskningRedigera

Centrets forskning är till naturen tvärvetenskaplig, med studenter och forskare som kan ha bakgrund i områden som demografi, folkhälsovetenskaper, epidemiologi, medicin, ekonomi, statistik och sociologi. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom fem teman:

I – Epidemiological TransitionRedigera

Temat rymmer jämförande forskning där utvecklingen av epidemiologiska sjukdomar i utvecklingsländer som Etiopien, Vietnam, Indonesien och Sydafrika kontrasteras mot situationen i norra Sverige.

II – Life-course Perspectives on Health InterventionsRedigera

Här studeras införande och utvärdering av hälsoingripanden under olika skeden av livscykeln, från ofödda barn till åldringar och med hänsyn till sociala förhållanden och genusaspekter, såväl i utvecklingsländer som mer utvecklade länder.

III – Strengthening Primary Health CareRedigera

Denna forskning syftar till att sprida kunskap om ekonomi, etik och mänskliga rättighets- och rättvisefrågor till beslutsfattare och vårdgivare i rika och fattiga länder.

IV – Gender and HealthRedigera

Här utgår forskningen från ny kunskap om genus och hälsa, för att bidra med kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa, jämställdhet och rättigheter i olika kulturella inramningar.

V – Climate Change and HealthRedigera

Temat inrymmer såväl utvärdering av historiska data som nya fallstudier om till exempel klimatförändringar i de svenska fjällen, utbredningen av harpest, luftföroreningar i Nairobi, riskerna med värmeböljor och att arbeta vid höga temperaturer, spridning av sjukdomar som Rift Valley-feber, denguefeber, ebola- och zikafeber.

Internationella nätverkRedigera

Många av UCGHR:s projekt bedrivs inom ramen för nätverket Indepth (the International Network for the Demographic Evaluation of Populations and their Health), som fungerar som plattform för kunskapsutbyte och delning av hälsodata mellan världens fattigaste länder.

Åren 2012–2016 var UCGHR värd för WHO-programmet Collaborating Centre for Verbal Autopsy, som ledde fram till en WHO-standard för muntlig rapportering av dödsorsaker.[1]

Från 2016 deltar många av centrets forskare i det globala nätverket ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network), som koordineras från enheten för epidemiologi och global hälsa, och som fokuserar på att inhämta och sprida kunskap om sjukdomen för att förhindra vidare spridning av zika-virus.

UtbildningRedigera

Tillsammans med Karolinska Institutet och Lunds universitet driver UCGHR The Swedish Research School for Global Health – den svenska forskarskolan för global hälsa [2]. Vid UCGHR ges även internationella masterkurser vid Umeå international School of Public Health.

PublikationerRedigera

Centret ger sedan starten 2007 ut open access-tidskriften Global Health Action.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera