Jämställdhet

jämlikhet mellan män och kvinnor

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan män och kvinnor.[1]

En av 2000-talets symboler för jämställdhet mellan könen

Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. Denna lag upphörde att gälla när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.[2] I Finland trädde jämställdhetslagen i kraft 1987.

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52/3.18 September 1997, at 28: "Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality."
  2. ^ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910433.HTM