Forskarskola, samarbete mellan forskarstudenterhögskolor och universitet som dels syftar till att möjliggöra forskning på högskolor då dessa saknar rätt att examinera forskare och dels att samordna forskning mellan olika lärosäten.