Tromtö herrgård är en herrgård i Förkärla socken, Ronneby kommun, Blekinge.[1] Herrgården ligger på en liten ö, 5 kilometer väster om Karlskrona. Gården blev 1686 säteri för generalamiralen Hans Wachtmeister och hans släkt. Numera tillhör Tromtö herrgård Johannishus godsförvaltning AB.[2] Herrgården blev byggnadsminne 4 juni 1986.[3]

Tromtö herrgård
Herrgård
Tromtö
Tromtö
Land Sverige
Region Blekinge
Kommun Ronneby kommun
Adress Tromtö herrgård
Arkitekt Christer Erhard Wallenstrand
Byggherre Grevinnan Agathe Wachtmeister
Ägare Privat
Färdigställande Oklart, senaste stora ombyggnaden var klar 1834.
Arkitektonisk stil Italiensk casinostil (Italiensk "storvillastil")
Konstruktion Trästomme på stenfot
Byggnadsmaterial Grå- och vitmålad putsfasad

Historik och beskrivningRedigera

Tromtö tillhörde under dansktiden ätten Thott, men köptes 1686 av amiralsgeneralen Hans Wachtmeister och fördes 1712 till det av denne bildade Skunckenbergs – senare Johannishus – fideikommiss. Redan från början var gården avsedd som sommarbostad och har så förblivit.

Mangårdsbyggnaden (corps-de-logi) är ett vackert beläget tvåvånings timmerhus flankerat av två envåningsflyglar i samma fasadlinje. Huvudbyggnaden härstammar möjligen från 1600-talets slut. Den ombyggdes 1834 i nyklassicistisk stil, tydligt inspirerad av Gustav III:s paviljong på Haga och har sedan dess knappast förändrats.

Byggnadens mittparti med sex fönsteraxlar flankeras av två envånings sidoflyglar, pocher, och de låga - närmast platta - plåttaken kantas av balustrader. I interiören märks matsalens panoramatapet med motiv från grekiska frihetskriget, tryckt i Elsass 1827. De båda envåningsflyglarna - troligen med stomme från 1700-talet - är reveterade och vitfärgade.

Till byggnadsminnet hör dessutom ett envånings bostadshus för tjänstefolk, beläget i vinkel mot södra flygeln med samma fasadutformning och takmaterial som denna, samt tre små träbyggnader, däribland en lekstuga med lövsågeridekor från 1800-talets slut.[4]

ÄgareRedigera

  • -1643 Tage Andersen Thott (-1643)
  • 1643- Sophie Rantzau
  • 1658-1683 Henrik von Krefelt (-1683)

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  2. ^ Lönnbom Ingemar, red (2015). Blekinges byggnadsminnen: en källa till vår historia. Karlskrona: Länsstyrelsen i Blekinge län. Libris länk 
  3. ^ Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  4. ^ Historik, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Lönnbom Ingemar, red (2015). Blekinges byggnadsminnen: en källa till vår historia. Karlskrona: Länsstyrelsen i Blekinge län. Libris länk 
  • Hahr, August (1913). ”Johannishus och Tromtö: Hjortsberga och Förkärla socknar, Medelsta härad, Blekinge län”. Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Blekinge (1913): sid. 1-16.  Libris 11324688

Externa länkarRedigera