Öppna huvudmenyn

Trilogmöte

inofficiellt sammanträde mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

Ett trilogmöte, eller trepartsförhandling, är ett inofficiellt sammanträde mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen med syfte att gemensamt behandla lagstiftningsärenden.[1] Genom trilogmöten kan de tre institutionerna utbyta ståndpunkter under lagstiftningsprocessen och på så sätt nå den enighet som i slutändan är nödvändig för att ett lagförslag ska kunna antas.

Antalet trilogmöten ökade kraftigt efter Lissabonfördragets ikraftträdande eftersom Europaparlamentet då fick samma lagstiftande makt som rådet inom nästan alla politikområden. Dessförinnan hade rådet och kommissionen egna dialogmöten. Även om Lissabonfördraget innehåller bestämmelser om förlikningsförfaranden när de lagstiftande institutionerna inte kan enas, används det inofficiella förfarandet med trilogmöten i mycket större utsträckning än det formella förfarandet med förlikningskommittéer.[2]

Eftersom trilogmötena är inofficiella omfattas de inte av de bestämmelser om öppenhet som unionens fördrag föreskriver. Trilogmötena har kritiserats av bland annat Europeiska ombudsmannen för att försvåra medborgarnas insyn i lagstiftningsprocessen.[3][4][5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera