Träskända järnvägsstation är en järnvägsstationHelsingfors-Riihimäki-banan i den finländska staden Träskända. Den ligger i stadens centrum. Stationen är en av de ursprungliga stationerna på Helsingfors-Tavastehus-banan som togs i bruk år 1862. Stationsbyggnaden byggdes i trä efter ritningar av den svenska arkitekten Carl Albert Edelfelt. Byggnaden är en av de äldsta stationsbyggnaderna i Finland. På stationen stannar närtrafikens tåg R (Helsingfors-Riihimäki) H ( Helsingfors-Riihimäki) T (Helsingfors-Riihimäki) och G (Helsingfors-Saunakallio).

Träskända järnvägsstation.

Andra stationer/järnvägshållplatser i TräskändaRedigera