Kervo järnvägsstation

bangård i Kervo i Finland

Kervo järnvägsstation.

Kervo järnvägsstation (Kea) är en järnvägsstation i den finländska staden Kervo i landskapet Nyland. Järnvägsstationen är en järnvägsknut för Helsingfors-Riihimäki-banan, Kervo stadsbana, Lahtis direktbana och Sköldviksbanan. Huvudstadsregionens närtrafiks närtåg K (Helsingfors-Kervo), T (Helsingfors-Riihimäki), R (Helsingfors-Riihimäki) och Z (Helsingfors-Lahtis) stannar vid stationen. Avståndet från Helsingfors järnvägsstation är cirka 29 kilometer. Kervo stationsbyggnad byggdes mellan åren 1876 och 1878 efter ritningar av den finländska arkitekten Knut Nylander. År 1904 byggdes byggnaden till.

Ett Z-tåg vid järnvägsstationen.