Thomasgymnasiet

gymnasieskola i Strängnäs kommun

Thomasgymnasiet är Strängnäs kommuns gymnasieskola med ungefär 600 elever (2008).[1] Skolan håller från och med höstterminen 2007 till i före detta Södermanlands regementes (P 10) kasernbyggnader i Eldsundsviken som då var nyrenoverade. Thomasgymnasiet är en aktiv medlem i organisationen Friends och fick även motta nomineringen årets Friendsskola år 2007.[2]

Thomasgymnasiet
Strängnäs högre allmänna läroverk
(1879–1973)
Strängnäs högre elementarläroverk
(1850–1878)
Regium Gustavianum Gymnasium Strengnese (1626–1850)
Eldsundsviken april 2020 (03).jpg
Thomasgymnasiet, april 2020.
SkoltypGymnasieskola
Läroverk före 1966
OrtSträngnäs
LänSödermanlands län
LandSverige Sverige
Grundad1626
Antal elever600
WebbplatsThomasgymnasiet (strangnas.se)

Historia

redigera

Skolan grundlades år 1626 som Sveriges andra gymnasium. Det var på kung Gustav II Adolfs begäran, då som Regium Gustavianum Gymnasium Strengnese i Roggeborgen nedanför Strängnäs domkyrka.[3] Skolan är namngiven efter Strängnäsbiskopen Thomas (cirka 1380– 1443).

Thomasgymnasiet var ett stort gymnasium på 1700-talet. Under tiden 1721–1740 ökade antalet elever till över 220.[3]Inledningsvis var i princip alla studier inriktade på kristendomskunskap. Den religiösa synpunkten på undervisningen minskade efterhand och istället influerades undervisningen av naturkunnighet, teknologi och ekonomi. De främmande språk som undervisades var till en början latin, grekiska och hebreiska.

För upprätthållande av ordning på gymnasiet tog rektor och kollegium hjälp av en av eleverna, denne kallades notarius gymnasii. Denna elev var den främste av eleverna och fungerade som en länk mellan gymnasister och rektor/kollegium. Denne notarius gymnasii hade stor påverkan för upprätthållande av god disciplin.[3] Beträffande elevernas uppträdande fanns bestämda föreskrifter, även angående kläder. Gymnasisterna bar en slags uniform, den grå djäknekappan, en slängkappa utan ärmar. Den fanns i Strängnäs redan 1680 och avskaffades först 1849.

År 1807 förkortades studietiden på gymnasiet först från 8 år sen till 6 år. Några år senare sänktes studietiden till 5 år och på 1840-talet blev studietiden 4 år.

 
Domkapitelhuset inrymde trivialskola fram till 1850.[4] Bilden tagen 2016.

År 1626 bildades även Strängnäs trivialskola, som cirka 1820 bytte namn till Strängnäs lärdoms- och apologistskola. 1850 slogs denna samman med gymnasiet till Strängnäs högre elementarläroverk som 1879 fick namnet Strängnäs högre allmänna läroverk.

En viktig reform som ägde rum under 1920-talet var att flickor, som tidigare inte fick tillträde till de statliga skolorna, fick komma till gymnasiet 1923 och till realskolan 1929. Nu fick flickorna samma utbildningsmöjligheter som pojkarna. Detta fick till följd att elevantalet ökade.

När läroverket flyttade in i sina nya lokaler blev dess framtid säkrad. Gymnasiets tillväxt kom lite senare än realskolans: 1933 kom elevantalet i gymnasiet för första gången sedan 1840-talet över 70-strecket. Under den senare halvan av 30-talet passerade man 100-strecket med god marginal. Fram till 1929 hade elevantalet legat ganska konstant på en lätt ökning, men 1929 började elevantalet att raskt öka och 1930 var det uppe i 200. 1935 hade man ökat till hela 300 elever i hela skolan.

Skolan kommunaliserades 1966. Gymnasiet skildes från lägre skolor 1970 och fick namnet Thomasgymnasiet och kvarvarande högstadium namnändrades 1972 till Paulinska skolan. Studentexamen gavs från 1864 till 1968 och realexamen från 1907 till 1973.[5]

Nybyggnad och byggnadshistoria

redigera
 
Läroverket (Rogge), 1926.

Vid 1900-talets början användes fortfarande de gamla lokalerna i Roggeborgen. Skolan kallades Högre allmänna läroverket och bestod av gymnasium och realskola. 1918 väckte domprosten en motion i stadsfullmäktige att man skulle utreda förutsättningarna för att bygga en ny tidsenlig läroverksbyggnad, som skulle vara såväl real- som latingymnasium. Anledningen till att frågan om nybyggnad blev aktuell var att läroverkets lokaler i Roggeborgen var föråldrade.

År 1919 undersökte man möjligheterna att få ett realgymnasium, eftersom man bara hade latingymnasium. Elevavtalet var dock så litet att skolkommissionen avslog den begäran. Nu fick man istället koncentrera sig på planerna att få nya lokaler åt läroverk med enbart latingymnasium. Först lade man fram ett förslag om att en ny läroverksbyggnad skulle mitt emot Roggeborgen. Motståndet mot detta blev dock alltför stort. Det blev nu många turer fram och tillbaka, men 1935 fick Strängnäs en ny läroverksbyggnad på Sörgärdet, mest bestående av klassrum. Den ritades av Lars Johan Lehming. Roggeborgen skulle fortfarande utnyttjas i skolans tjänst.

Man hade svårt att finna plats för ny gymnasiebyggnad. Strängnäs kommun köpte då det gamla folkskoleseminariet av staten. Det genomfördes nyrenovationer, man byggde till sporthall, simhall och en del andra byggnader runtomkring.

 
Thomasgymnasiets byggnader i Eldsundsviken, maj 2009.

Verksamheten flyttades senare till före detta Strängnäs garnison i Eldsundsviken. Flytten har skett i två etapper, somrarna 2007 och 2008. I etapp 1 flyttade Thomasgymnasiet utom EC-, IP och ES-programmen samt idrottsverksamheten. IV-programmet flyttade året innan men i samband med etapp 1 flyttade de in i de gemensamma lokalerna. I etapp 2 flyttade Thomasgymnasiets resterade verksamhet och Lärcentrum inklusive SFI, gymnasiesär och Lagmansskolan. Invigningen av etapp 2 och hela Campusprojektet var den 6 september 2008.

Den 2 oktober 2019 fattade kommunstyrelsen i Strängnäs beslut om att utreda möjligheten att flytta Thomasgymnasiet till nya lokaler på grund av höga lokalkostnader. Förslaget var att flytta skolan till kommunägda lokaler som då skulle nybyggas vid resecentrum.[6] Diskussioner om en eventuell flytt hade pågått i flera år och var tänkt att träda i kraft 2022–2024 i samband med att hyresavtalet skulle löpt ut.[7] Eftersom kommunen fick ett nytt avtal med lägre kostnader beslutade kommunstyrelsen att gå på samma linje som barn- och utbildningsnämnden och låta skolan vara kvar.[8] Kommunfullmäktige skulle fatta ett formellt beslut den 28 september 2020.[9]

Kända personer som gått på Thomasgymnasiet

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ ”Utvecklingsplan”. Strängnäs kommun. 14 september 2009. http://www.strangnas.se/upload/barn_utbildning/dokument/2.%20Kvalitetsredovisningar/Gymnasium%20Thomas%200809.pdf. [död länk]
  2. ^ ”Friendsskola 2007”. Gymnasium.se. http://www.gymnasium.se/Thomasgymnasiet__b1590.html. 
  3. ^ [a b c] ”Historia - Strängnäs kommun”. Strängnäs kommun. Arkiverad från originalet den 4 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160504191027/http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Valkommen-till-/Historia/. Läst 31 mars 2016. 
  4. ^ ”Kringla - DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET)”. Kringla. http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21300000012938. Läst 23 mars 2018. 
  5. ^ ”Strängnäs högre allmänna läroverk arkiv”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/?ValdSortering=Relevans&Sokord=Strängnäs+läroverk+arkiv&FacettFilter=arkis_ark_typ_facet%24Arkiv%3Ar. Läst 31 mars 2016. 
  6. ^ Vähämäki, Gabrielle (7 oktober 2019). ”Thomasgymnasiet i Strängnäs kan flytta in i kommunhuset”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/thomasgymnasiet-i-strangnas-kan-flytta-in-i-kommunens-lokaler. Läst 6 februari 2020. 
  7. ^ Bogen, Otilia (27 oktober 2017). ”Rapporten: Utred möjliga alternativ till Campus”. www.ekuriren.se. https://www.ekuriren.se/strangnas/rapporten-utred-mojliga-alternativ-till-campus-sm4510709.aspx. Läst 6 februari 2020.  [inloggning kan krävas]
  8. ^ Johansson, Matthias (26 augusti 2020). ”Ingen flytt av Thomasgymnasiet i Strängnäs”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ingen-flytt-av-thomasgymnasiet. Läst 16 september 2020. 
  9. ^ ”Bildningscentrum: sänkta hyror frigör resurser för utbildning”. www.strangnas.se. https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-08-26-bildningscentrum-sankta-hyror-frigor-resurser-for-utbildning. Läst 16 september 2020. 

Externa länkar

redigera