Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en partipolitiskt och religiöst obunden svensk biståndsorganisation som verkar i Afghanistan. Organisationen grundades 1980 i samband med protester mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. SAK har kontinuerligt varit på plats i Afghanistan sedan år 1982. SAK:s huvudkontor ligger i Stockholm och har cirka 20 anställda. I Sverige består organisationens verksamhet i huvudsak med verksamhetsstyrning, informationsspridning och insamling. I Afghanistan arbetar mer än 6000 personer, varav 99 procent är från Afghanistan. De är arbetar i 17 av landets provinser. Förutom ett centralt kontor i huvudstaden Kabul finns även 5 regionalkontor ute i landet. Generalsekreterare är Andreas Stefansson och ordförande Bengt Ekman. Hans företrädare på posten har bland andra varit Ann Wilkens (2009-2011), Lena Hjelm-Wallén (2002-2009) och Maria Leissner (1991-1995). SAK finansierar sin verksamhet genom stöd från bland andra Sida, Europeiska kommissionen, Världsbanken och FN-organ och med egen insamling och medlemsavgifter.

SAK grundasRedigera

Svenska Afghanistankommittén grundades 1980 efter att dåvarande Sovjetunionen invaderat Afghanistan. Grundare var Anders Forsberg. SAK fick snabbt ett par hundra medlemmar och uppmärksamhet i massmedia, bland annat i TV-programmet Magazinet, med Jan Guillou som programledare. Genom insändare till tidningar, insamlingar och brevutskick samlade organisationen ihop pengar för humanitär hjälp till det afghanska folket.

SAK i AfghanistanRedigera

Under hösten 1982 inleddes hjälparbetet i Afghanistan, utifrån Pakistan. Då bestod hjälpen framför allt av stöd till akut sjukvård och livsmedelsförsörjning. 1984 startade det första utbildningsprojektet, som bestod av läromedelsproduktion. Exilafghaner skrev böckerna i Pakistan och böckerna fördes sedan med åsnor över gränsen till Afghanistan. 1990 stödde SAK 100 kliniker och 473 primärskolor med drygt 88 000 elever, varav 2 160 flickor. SAK fortsatte att arbeta för att fler flickor skulle få gå i skolan även under de år talibanerna styrde landet (1996-2001). Mellan 1997 och 2001 ökade antalet flickor i landets skolor från 28 000 till 39 000. SAK:s personalstyrka i Afghanistan bestod de åren av 12 000 anställda. SAK:s arbete i Afghanistan består idag utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. Övergripande för arbetet är mänskliga rättigheter och jämställdhet. SAK:s verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

Sedan 2001 ansvarar SAK, i samarbete med Afghanistans hälsovårdsministerium, i fyra av Afghanistans provinser. 2013 bistod SAK 3,2 miljoner patienter med hälsovård. Verksamheten inkluderade sjukhus, vårdcentraler, hälsovårdsupplysning, vaccinationer och dricksvattenförsörjning. Organisationen driver också tre skolor för barnmorskor och en skola för sjuksköterskor. I samarbete med Afghanistans utbildningsministerium driver stödde SAK 54 modellskolor, 1 537 byklasser och 169 byklasser för nomader 2011. Sammanlagt gick 125 000 elever, varav 54 procent flickor, i dessa skolor. SAK bedriver också utbildning av lärare, stödjer skolbibliotek, bidrag till lärarlöner och byggnation av skolor.

Organisationens program för funktionsnedsatta består av hjälpmedel från ortopediska verkstäder, sjukgymnastik, specialundervisning för barn med synsvårigheter, hörselnedsättning eller inlärningsproblem, yrkesutbildning och arbetsanpassning. Mikrolån för att starta eget företag eller rehabilitering i hemmet av byns egna rehabiliteringsarbetare ingår också i verksamhet. Under 2013 omfattade programmet närmare 100 000 personer och var det största av sitt slag i landet. Inom programmet för landsbygdsutveckling ligger stor vikt på att stödja lokala utvecklingsråd på bynivå. Genom dessa råd hjälper SAK byborna med att förbättra infrastruktur, lokalt företagande och odlingstekniker.

SAK i SverigeRedigera

Svenska Afghanistankommittén har cirka 3000 medlemmar organiserade i 12 lokalkommittéer i Skellefteå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Skövde-Skaraborg, Vänersborg, Göteborg, Jönköping, Växjö, Lund och Malmö. De yngre medlemmarna är organiserade i Unga SAK. SAK:s styrelse består av minst nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. De väljs på ett årsmöte och sammanträder vid sex tillfällen under året. I Sverige samlar Svenska Afghanistankommittén in pengar biståndsarbetet i Afghanistan. Det sker genom enskilda gåvor, månadsgivare och genom Radiohjälpen.

SAK bidrar ofta med kommentarer, analyser och uttalanden om situationen i Afghanistan i medier. SAK arrangerar också seminarier, föreläsningar, konferenser, kulturkvällar och filmvisningar vid flera tillfällen per år och på olika platser i Sverige. Sedan 1980 får SAK:s medlemmar och månadsgivare tidningen Afghanistan-nytt som kommer ut fyra gånger per år. SAK stödjer även svenska skolelevers undervisning i globala frågor genom att erbjuda elever och lärare material som intervjuer, filmer, föreläsningar och reseberättelser. Under åren 2006-2012 drev SAK också ett vänskoleprojekt mellan svenska, engelska, slovakiska och afghanska skolor.

Mellan 1985 och 2012 gav SAK ut ett 20-tal böcker, bland andra den pakistanska journalisten Ahmed Rashids böcker Talibanerna – islam, oljan och det nya maktspelet i Centralasien (2000), Jihad – framväxten av en militant islam i Centralasien (2002) och Vägen till kaos – USA:s politiska haveri i Afghanistan, Pakistan och Centralasien (2008).

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera