Statistik över medlemsantalet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga genom tiderna

År 2013 publicerade Deseret Morning News Church Almanac information angående Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas (Mormonkyrkans) medlemsantal genom tiderna. Den 31 december 2019 rapporterade Jesu Kristi Kyrka att de hade 16,565,035.[1] medlemmar. År 2017 ökade kyrkans medlemsantal med 1.37%, vilket var den lägsta procentuella ökningen på 80 år,[2] året därpå växte Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal med 1.21%. Trots den relativt långsamma medlemsökningen inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ökar den andel av jordens befolkning som är mormoner, då världens befolkningstillväxt låg på 1.07% år 2018.[3]

Med tanke på att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ökar med omkring 250,000 nya medlemmar per år beräknar man att det ökar med 20,833 nya medlemmar per månad. Det finns alltså just nu (april 2020) 16,648,369 mormoner i världen och 10 000 mormoner i Sverige.[4][5][6][7][8]

Defention av medlemskapRedigera

För att räknas som medlem i Jesu Kristi Kyrka ska man ha uppfyllt minst ett av dessa följande krav:[9]

 1. Alla som har döpt och konfirmerat sig inom kyrkan.
 2. Barn under åtta som har välsignats men inte döpt sig.
 3. Alla som har föräldrar som är medlemmar inom kyrkan, men som inte kan döpa sig på grund av funktionshinder eller att man är för ung för att döpa sig.


Antalet medlemmar i Jesu Kristi Kyrka genom tidernaRedigera

Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal mellan år 1829 och 1860

10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
1830
1840
1850
1860

Jesu Kristi Kyrkas ökning i medlemsantal jämfört med världens befolkningsökningRedigera

Världens befolkning den 4 april 2015.[10][11]

År Jesu Kristi Kyrkas ökning i medlemmar Världens befolkningsökning Procentuell skillnad
1950 3.03% 1.47% 1.56%
1951 3.23% 1.61% 1.62%
1952 3.65% 1.71% 1.94%
1953 4.82% 1.78% 3.04%
1954 4.48% 1.87% 2.61%
1955 4.23% 1.89% 2.34%
1956 4.38% 1.96% 2.48%
1957 5.05% 1.94% 3.11%
1958 4.53% 1.77% 2.76%
1959 3.88% 1.40% 2.48%
1960 4.77% 1.34% 3.43%
1961 7.71% 1.81% 5.90%
1962 7.79% 2.20% 5.59%
1963 7.72% 2.20% 5.52%
1964 5.55% 2.09% 3.46%
1965 7.20% 2.08% 5.12%
1966 3.55% 2.03% 1.52%
1967 5.38% 2.04% 3.34%
1968 2.67% 2.08% 0.59%
1969 4.60% 2.05% 2.55%
1970 4.39% 2.07% 2.32%
1971 5.46% 1.99% 3.47%
1972 4.14% 1.94% 2.20%
1973 2.73% 1.88% 0.85%
1974 3.12% 1.79% 1.33%
1975 4.76% 1.72% 3.04%
1976 4.77% 1.71% 3.06%
1977 6.05% 1.68% 4.37%
1978 4.98% 1.71% 3.27%
1979 5.69% 1.70% 3.99%
1980 5.35% 1.70% 3.65%
1981 6.05% 1.75% 4.30%
1982 4.92% 1.76% 3.16%
1983 3.66% 1.70% 1.96%
1984 5.41% 1.69% 3.72%
1985 4.94% 1.71% 3.23%
1986 4.18% 1.74% 2.44%
1987 3.69% 1.72% 1.97%
1988 5.11% 1.69% 3.42%
1989 8.74% 1.68% 7.06%
1990 6.19% 1.57% 4.62%
1991 4.23% 1.55% 2.68%
1992 3.88% 1.50% 2.38%
1993 3.39% 1.45% 1.94%
1994 3.86% 1.44% 2.42%
1995 3.48% 1.41% 2.07%
1996 3.79% 1.38% 2.41%
1997 3.91% 1.34% 2.57%
1998 2.80% 1.31% 1.49%
1999 3.85% 1.28% 2.57%
2000 2.94% 1.26% 1.68%
2001 2.94% 1.23% 1.71%
2002 2.87% 1.21% 1.66%
2003 2.25% 1.21% 1.04%
2004 2.42% 1.20% 1.22%
2005 2.32% 1.19% 1.13%
2006 2.45% 1.18% 1.27%
2007 2.52% 1.18% 1.34%
2008 2.38% 1.17% 1.21%
2009 2.34% 1.15% 1.19%
2010 2.22% 1.13% 1.09%
2011 2.19% 1.11% 1.08%
2012 2.31% 1.11% 1.20%
2013 2.03% 1.09% 0.94%
2014 1.92% 1.08% 0.84%
2015 1.70% 1.19%[3] 0.51%
2016 1.59% 1.14%[3] 0.45%
2017 1.47%[2] 1.12%[3] 0.35%
2018 1.21% 1.09% 0.12%
2019 1.54% 1.08% 0.46%

Tabell för Jesu Kristi Kyrkas medlemsantalRedigera

År Antalet medlemmar Numrerisk förändring Procentuell tillväxt Genomsnittlig procentuell tillväxt

(fr.o.m. 1860)

7-års intervall

(3 år på vardera sida)

1829 6 6 0 N/A N/A
1830 280 274 4566.67% N/A N/A
1831 680 400 142.86% N/A N/A
1832 2,661 1,981 291.32% N/A N/A
1833 3,140 479 18.00% N/A N/A
1834 4,372 1,232 39.24% N/A N/A
1835 8,835 4,463 102.08% N/A N/A
1836 13,293 4,458 50.46% N/A N/A
1837 16,282 2,989 22.49% N/A N/A
1838 17,881 1,599 9.82% N/A N/A
1839 16,460 -1,421 -7.95% N/A N/A
1840 16,865 405 2.46% N/A N/A
1841 19,856 2,991 17.73% N/A N/A
1842 23,564 3,708 18.67% N/A N/A
1843 25,980 2,416 10.25% N/A N/A
1844 26,146 166 0.64% N/A N/A
1845 30,332 4,186 16.01% N/A N/A
1846 33,993 3,661 12.07% N/A N/A
1847 34,694 701 2.06% N/A N/A
1848 40,477 5,783 16.67% N/A N/A
1849 48,160 7,683 18.98% N/A N/A
1850 51,839 3,679 7.64% N/A N/A
1851 52,165 326 0.63% N/A N/A
1852 52,640 475 0.91% N/A N/A
1853 64,154 11,514 21.87% N/A N/A
1854 68,429 4,275 6.66% N/A N/A
1855 63,974 -4,455 -6.51% N/A N/A
1856 63,881 -93 -0.15% N/A N/A
1857 55,236 -8,645 -13.53% N/A N/A
1858 55,755 519 0.94% N/A N/A
1859 57,038 1,283 2.30% N/A N/A
1860 61,082 4,044 7.09% 7.09% 1.92%
1861 66,211 5,129 8.40% 7.75% 4.36%
1862 68,780 2,569 3.88% 6.46% 4.70%
1863 71,770 2,990 4.35% 5.93% 4.57%
1864 74,348 2,578 3.59% 5.46% 4.16%
1865 76,771 2,423 3.26% 5.10% 3.57%
1866 77,884 1,113 1.45% 4.57% 3.66%
1867 81,124 3,240 4.16% 4.52% 3.31%
1868 84,622 3,498 4.31% 4.50% 3.67%
1869 88,432 3,810 4.50% 4.50% 3.58%
1870 90,130 1,698 1.92% 4.26% 3.87%
1871 95,596 5,466 6.06% 4.41% 3.61%
1872 98,152 2,556 2.67% 4.28% 3.44%
1873 101,538 3,386 3.45% 4.22% 3.32%
1874 103,916 2,378 2.34% 4.10% 3.56%
1875 107,167 3,251 3.13% 4.04% 3.93%
1876 111,111 3,944 3.68% 4.01% 3.93%
1877 115,065 3,954 3.56% 3.99% 4.02%
1878 125,046 9,981 8.67% 4.24% 4.44%
1879 128,386 3,340 2.67% 4.16% 4.49%
1880 133,628 5,242 4.08% 4.15% 4.55%
1881 140,733 7,105 5.32% 4.21% 4.67%
1882 145,604 4,871 3.46% 4.17% 3.96%
1883 151,593 5,989 4.11% 4.17% 3.80%
1884 158,242 6,649 4.39% 4.18% 3.77%
1885 164,130 5,888 3.72% 4.16% 3.61%
1886 166,653 2,523 1.54% 4.07% 3.34%
1887 173,029 6,376 3.83% 4.06% 3.15%
1888 180,294 7,265 4.20% 4.06% 3.07%
1889 183,144 2,850 1.58% 3.98% 2.94%
1890 188,263 5,119 2.80% 3.94% 3.68%
1891 195,445 7,182 3.81% 3.94% 3.66%
1892 200,961 5,516 2.82% 3.90% 3.62%
1893 214,534 13,573 6.75% 3.99% 4.03%
1894 222,369 7,835 3.65% 3.98% 4.48%
1895 231,116 8,747 3.93% 3.98% 4.58%
1896 241,427 10,311 4.46% 3.99% 4.41%
1897 255,736 14,309 5.93% 4.04% 4.08%
1898 267,251 11,515 4.50% 4.05% 4.02%
1899 271,681 4,430 1.66% 3.99% 3.76%
1900 283,765 12,084 4.45% 4.00% 3.40%
1901 292,931 9,166 3.23% 3.98% 3.46%
1902 299,105 6,174 2.11% 3.94% 3.16%
1903 304,901 5,796 1.94% 3.90% 3.48%
1904 324,289 19,388 6.36% 3.95% 3.38%
1905 332,048 7,759 2.39% 3.92% 3.46%
1906 345,014 12,966 3.90% 3.92% 3.38%
1907 357,913 12,899 3.74% 3.91% 3.91%
1908 371,472 13,559 3.79% 3.91% 3.32%
1909 377,279 5,807 1.56% 3.86% 3.33%
1910 398,478 21,199 5.62% 3.90% 3.26%
1911 407,291 8,813 2.21% 3.87% 3.49%
1912 417,555 10,264 2.52% 3.84% 3.31%
1913 431,607 14,052 3.37% 3.83% 3.43%
1914 454,718 23,111 5.35% 3.86% 2.94%
1915 466,238 11,520 2.53% 3.83% 2.86%
1916 477,321 11,083 2.38% 3.81% 2.85%
1917 488,038 10,717 2.25% 3.78% 2.87%
1918 495,962 7,924 1.62% 3.75% 2.73%
1919 507,961 11,999 2.42% 3.72% 2.82%
1920 525,987 18,026 3.55% 3.72% 2.72%
1921 548,803 22,816 4.34% 3.73% 2.95%
1922 566,358 17,555 3.20% 3.72% 3.09%
1923 575,896 9,538 1.68% 3.69% 2.98%
1924 597,861 21,965 3.81% 3.69% 2.95%
1925 613,572 15,711 2.63% 3.68% 2.58%
1926 623,909 10,337 1.68% 3.65% 2.29%
1927 644,745 20,836 3.34% 3.64% 2.19%
1928 655,686 10,941 1.70% 3.61% 2.04%
1929 663,652 7,966 1.21% 3.58% 1.98%
1930 670,017 6,365 0.96% 3.54% 2.02%
1931 688,435 18,418 2.75% 3.53% 1.81%
1932 703,949 15,514 2.25% 3.51% 1.87%
1933 717,619 13,670 1.94% 3.49% 1.97%
1934 730,738 13,119 1.83% 3.47% 1.97%
1935 746,384 15,646 2.14% 3.45% 1.89%
1936 760,690 14,306 1.92% 3.43% 1.91%
1937 767,752 7,062 0.93% 3.40% 2.68%
1938 784,764 17,012 2.22% 3.39% 2.91%
1939 803,528 18,764 2.39% 3.37% 3.01%
1940 862,664 59,136 7.36% 3.42% 3.04%
1941 892,080 29,416 3.41% 3.42% 3.17%
1942 917,715 25,635 2.87% 3.42% 3.23%
1943 937,050 19,335 2.11% 3.40% 3.14%
1944 954,004 16,954 1.81% 3.38% 2.37%
1945 979,454 25,450 2.67% 3.37% 2.24%
1946 996,505 17,051 1.74% 3.35% 2.34%
1947 1,016,170 19,665 1.97% 3.34% 2.47%
1948 1,041,970 25,800 2.54% 3.33% 2.67%
1949 1,078,671 36,701 3.52% 3.33% 2.81%
1950 1,111,314 32,643 3.03% 3.33% 3.25%
1951 1,147,157 35,843 3.23% 3.33% 3.61%
1952 1,189,053 41,896 3.65% 3.33% 3.85%
1953 1,246,362 57,309 4.82% 3.35% 3.97%
1954 1,302,240 55,878 4.48% 3.36% 4.26%
1955 1,357,274 55,034 4.23% 3.37% 4.45%
1956 1,416,731 59,457 4.38% 3.38% 4.48%
1957 1,488,314 71,583 5.05% 3.40% 4.47%
1958 1,555,799 67,485 4.53% 3.41% 4.94%
1959 1,616,088 60,289 3.88% 3.41% 5.44%
1960 1,693,180 77,092 4.77% 3.43% 5.92%
1961 1,823,661 130,481 7.71% 3.47% 5.99%
1962 1,965,786 142,125 7.79% 3.51% 6.37%
1963 2,117,451 151,665 7.72% 3.55% 6.33%
1964 2,234,916 117,465 5.55% 3.57% 6.41%
1965 2,395,932 161,016 7.20% 3.60% 5.69%
1966 2,480,899 84,967 3.55% 3.60% 5.24%
1967 2,614,340 133,441 5.38% 3.62% 4.76%
1968 2,684,073 69,733 2.67% 3.61% 4.75%
1969 2,807,456 123,383 4.60% 3.62% 4.31%
1970 2,930,810 123,354 4.39% 3.63% 4.20%
1971 3,090,953 160,143 5.46% 3.64% 3.87%
1972 3,218,908 127,955 4.14% 3.65% 4.17%
1973 3,306,658 87,750 2.73% 3.64% 4.20%
1974 3,409,987 103,329 3.12% 3.63% 4.43%
1975 3,572,202 162,215 4.76% 3.64% 4.36%
1976 3,742,749 170,547 4.77% 3.65% 4.59%
1977 3,969,220 226,471 6.05% 3.67% 4.96%
1978 4,166,854 197,634 4.98% 3.68% 5.38%
1979 4,404,121 237,267 5.69% 3.70% 5.40%
1980 4,639,822 235,701 5.35% 3.72% 5.24%
1981 4,920,449 280,627 6.05% 3.73% 5.15%
1982 5,162,619 242,170 4.92% 3.74% 5.15%
1983 5,351,724 189,105 3.66% 3.74% 4.93%
1984 5,641,054 289,330 5.41% 3.76% 4.69%
1985 5,919,483 278,429 4.94% 3.77% 4.56%
1986 6,166,974 247,491 4.18% 3.77% 5.10%
1987 6,394,314 227,340 3.69% 3.77% 5.47%
1988 6,721,210 326,896 5.11% 3.78% 5.30%
1989 7,308,444 587,234 8.74% 3.82% 5.15%
1990 7,761,179 452,735 6.19% 3.84% 5.03%
1991 8,089,848 328,669 4.23% 3.84% 5.06%
1992 8,404,087 314,239 3.88% 3.84% 4.82%
1993 8,689,168 285,081 3.39% 3.84% 4.12%
1994 9,024,368 335,200 3.86% 3.84% 3.79%
1995 9,338,859 314,491 3.48% 3.83% 3.59%
1996 9,692,441 353,582 3.79% 3.83% 3.58%
1997 10,071,783 379,342 3.91% 3.83% 3.52%
1998 10,354,241 282,458 2.80% 3.83% 3.39%
1999 10,752,986 398,745 3.85% 3.83% 3.30%
2000 11,068,861 315,875 2.94% 3.82% 3.08%
2001 11,394,522 325,661 2.94% 3.81% 2.87%
2002 11,721,548 327,026 2.87% 3.81% 2.80%
2003 11,985,254 263,706 2.25% 3.80% 2.60%
2004 12,275,822 290,568 2.42% 3.79% 2.54%
2005 12,560,869 285,047 2.32% 3.78% 2.46%
2006 12,868,606 307,737 2.45% 3.77% 2.38%
2007 13,193,999 325,393 2.53% 3.76% 2.38%
2008 13,508,509 314,510 2.38% 3.75% 2.35%
2009 13,824,854 316,345 2.34% 3.74% 2.35%
2010 14,131,467 306,613 2.22% 3.73% 2.29%
2011 14,441,346 309,879 2.19% 3.72% 2.20%
2012 14,782,473 341,127 2.31% 3.71% 2.10%
2013 15,082,028 299,555 2.03% 3.70% 1.99%
2014 15,372,337[12] 290,309 1.92% 3.69% 1.89%
2015 15,634,199[13] 261,862 1.70% 3.68% 1.75%
2016 15,882,417[14] 248,218 1.59% 3.66% 1.64%
2017 16,118,169[15] 235,752 1.47%[2] 3.65%
2018 16,313,735[16] 195,566 1.21% 3.63%
2019 16,565,036 [17] 251,301 1.54% 3.62%

Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal i Sverige genom tidernaRedigera

 
Graf som visar medlemsantalet i Jesu Kristi Kyrka i Sverige genom tiderna.


År Antalet medlemmar Numrerisk förändring Procentuell tillväxt Procent medlemmar jämfört

med Sveriges befolkning

1850 4 4 0% 0.00%
1855 340 336 8400.00% N/A
1860 1,002 662 194.71% 0.03%
1865 1,556 554 55.29% N/A
1870 1,765 209 13.43% 0.04%
1875 1,623 -142 -8.05% N/A
1880 2,189 566 34.87% 0.05%
1885 2,061 -128 -5.85% N/A
1890 2,183 122 5.92% 0.05%
1895 2,048 -135 -6.18% N/A
1900 2,291 243 11.87% 0.04%
1905 2,058 -233 -10.17% N/A
1910 1,945 -113 -5.49% 0.04%
1915 1,743 -202 -10.39% N/A
1920 1,627 -116 6.66% 0.03%
1925 1,616 -11 -0.68% N/A
1930 1,627 11 0.68% 0.03%
1935 1,575 -52 -3.20% N/A
1938 1,610 35 2.22% N/A
1946 1,575 -35 -2.17% N/A
1950 1,525 -50 -3.17% 0.02%
1955 2,093 568 37.25% N/A
1960 2,850 757 36.17% 0.04%
1965 4,142 1,292 45.33% N/A
1970 4,969 827 19.97% 0.06%
1975 5,845 876 17.63% N/A
1980 6,233 388 6.64% 0.08%
1985 6,573 340 5.45% N/A
1990 7,711 1,138 17.31% 0.09%
1995 8,397 686 8.90% N/A
2000 8,525 128 1.52% 0.1%
2018[18] 9,716 1,191 13.97% 0,1%

Se ävenRedigera


ReferenserRedigera

 1. ^ ”2018 Statistical Report for 2019 April Conference”. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Newsroom. https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/2018-statistical-report. Läst 8 april 2019. 
 2. ^ [a b c] ”Mormon growth continues to slow, especially in the US”. 13 april 2018. https://religionnews.com/2018/04/13/mormon-growth-continues-to-slow-especially-in-the-u-s/. 
 3. ^ [a b c d] ”Current World Population”. April 8, 2019. http://www.worldometers.info/world-population/. 
 4. ^ ”LDS Church membership tops 16.5 million as convert baptisms rise by 6% | News Break” (på engelska). News Break Salt Lake City, UT. https://www.newsbreak.com/utah/salt-lake-city/news/0OexXaK5/lds-church-membership-tops-165-million-as-convert-baptisms-rise-by-6. Läst 7 april 2020. 
 5. ^ ”Lds Church Membership Tops 165 Million | Latest News RSS Feed”. feedsrss.com. http://feedsrss.com/?q=lds+church+membership+tops+165+million. Läst 7 april 2020. 
 6. ^ Walch, Tad (3 april 2020). ”President Nelson promised a ‘remarkable conference.’ Now it is finally here” (på engelska). Deseret News. https://www.deseret.com/faith/2020/4/3/21203426/president-nelson-april-2020-general-conference-mormon-lds-first-vision. Läst 7 april 2020. 
 7. ^ Walch, Tad (4 april 2020). ”The faith of Latter-day Saints called upon to do battle against COVID-19 during church general conference” (på engelska). Deseret News. https://www.deseret.com/faith/2020/4/4/21207277/mormon-lds-nelson-covid-19-coronavirus-general-conference-good-friday. Läst 7 april 2020. 
 8. ^ ”Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | Description, History, & Beliefs” (på engelska). Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Church-of-Jesus-Christ-of-Latter-day-Saints. Läst 7 april 2020. 
 9. ^ ”Membership record”. LDSTech Wiki. https://tech.lds.org/wiki/Membership_record. Läst 30 oktober 2016. 
 10. ^ ”Archived copy”. Archived copy. Arkiverad från originalet den 2007-12-15. https://web.archive.org/web/20071215064227/http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.html. Läst 20 december 2007. 
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170521041303/https://www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_population.php. Läst 9 oktober 2019. 
 12. ^ "2015 Statistical Report for April 2016 General Conference", Mormon Newsroom, April 2, 2016.
 13. ^ ”LDS Church membership grows to 15.6 million people”. 2 april 2016. http://www.standard.net/LDS-Mormon-general-conference/2016/04/02/There-are-over-15-6-million-people-in-the-LDS-Church-leaders-announce. 
 14. ^ ”2016 Statistical Report for 2017 April Conference”. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Newsroom. https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/2016-statistical-report-2017-april-conference. Läst 1 april 2017. 
 15. ^ 2017 Statistical Report for 2018 April Conference” (på engelska). www.mormonnewsroom.org. 31 mars 2018. https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/2017-statistical-report-april-2018-general-conference. Läst 31 mars 2018. 
 16. ^ ”2018 Statistical Report for 2019 April Conference” (på engelska). Mormon Newsroom. 2019-04-06. https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/2018-statistical-report. 
 17. ^ ”2019 Statistical Report for 2020 April Conference” (på engelska). Mormon Newsroom. 2020-04-06. https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/2019-statistical-report. 
 18. ^ ”Statistics and Church Facts | Total Church Membership” (på engelska). newsroom.churchofjesuschrist.org. http://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics/country/sweden. Läst 12 januari 2020.