Öppna huvudmenyn

Hjälpföreningen (en: Relief Society) är en välgörenhetsorganisation genom vilken vuxna kvinnor i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga verkar och leder både lokalt och globalt i kyrkan. Kvinnor över 18 år blir automatiskt medlemmar i Hjälpföreningen. Organisationen grundades i Nauvoo, Illinois 17 mars 1842 och har nu sitt högkvarter i Salt Lake City. Dess förste president var Emma Smith.

President sedan 2012 är Linda K. Burton.

Hjälpföreningen har globalt runt 6 miljoner medlemmar.