Öppna huvudmenyn

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

officiella namnet på det största samfundet inom Sista dagars heliga-rörelsen

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (engelska the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ofta bara LDS) är det officiella namnet på det största samfundet inom Sista dagars heliga-rörelsen. Kyrkans medlemmar kallas ofta för mormoner, dock avråder de att använda namnet mormoner. I stället vill de kallas medlemmar i Jesu Kristi Kyrka, eller medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.[1]

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Grundad1830
GrundareJoseph Smith
TypSista dagars heliga-samfund
SäteSalt Lake City, Utah, USA USA

Kyrkan har sitt huvudsäte i Salt Lake City, Utah. Internationellt uppgår kyrkans medlemsantal till över 15 miljoner personer.[2] Kyrkan i Sverige har enligt egen uppgift år 2019 cirka 9700 medlemmar i 40 församlingar och 5 stavar.[3] Kyrkans första tempel i Norden invigdes 1985 i Västerhaninge i Haninge kommun, 25 km söder om centrala Stockholm. Kyrkan har ett hundratal oavlönade missionärer från ett flertal länder som verkar i Sverige. Svenska missionärer sänds regelbundet att verka i andra länder och ibland i Sverige. Kyrkan har också hand om en välfärdsverksamhet och hjälper människor i katastrofdrabbade länder med livsmedel, medicin och andra förnödenheter.

Den lära som kyrkan undervisar lägger stor tonvikt på familjelivet.[4] Kroppen anses också vara en helig gåva från Gud, vilket innebär att medlemmarna avhåller sig från droger, tobak, alkohol och annat motsvarande (se Visdomsordet).[5] Andra tongivande och viktiga trosuppfattningar som kyrkan innehar finns listade i något som kallas för Trosartiklarna[6] som skrevs av grundaren och profeten Joseph Smith.

HistoriaRedigera

 
Sista dagars heliga tror på den uppståndne Kristus, såsom Thorvaldsens staty av Kristus visar vid Tempelplatsen i Salt Lake City
För mer detaljer om kyrkans grundande, se Kristi Kyrka (Sista Dagars Heliga-rörelsen).

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sedan 1838 det officiella namnet på den Kristi kyrka som grundades av Joseph Smith den 6 april 1830, efter att han publicerat Mormons bok, som han, enligt tron, har översatt från guldplåtar som han erhöll efter en uppenbarelse av ängeln Moroni.

Senare samma år såg Smith i en syn "staden Sion", nära Independence i Missouri. I oktober skickade han sin vän Oliver Cowdery och några andra på missionsuppdrag dit. 1831 beslutade Smith att tillfälligt flytta kyrkan till Kirtland, Ohio till dess att det utsedda området i Missouri kunde koloniseras. Den 27 mars 1836 invigdes ett tempel i Kirtland. Kyrkans huvudkvarter låg kvar i Kirtland fram till den 14 mars 1838 då Smith slog sig ned i Far West, Missouri. I Missouri mötte man dock militärt och politiskt motstånd från andra nybyggare och tvingades flytta sitt högkvarter till Nauvoo, Illinois, våren 1839. Denna stad byggdes vid Mississippifloden och Joseph Smith utsågs till dess borgmästare. Den 6 april 1841 lades grundstenen till templet i Nauvoo.

1844 fängslades Joseph Smith och hans bror Hyrum för påstådda brott och den 27 juni 1844 blev han dödad i en eldstrid i ett fängelse i Carthage, Illinois. Efter Smiths död försökte ett flertal personer efterträda honom som kyrkans ledare. Kyrkan hävdar att Joseph Smith överlämnade "rikets nycklar" till de tolv apostlarnas kvorum före sin död. Brigham Young var president för De tolv apostlarnas kvorum och fick stöd av apostlarna att leda kyrkan. Under ledning av Brigham Young och apostlarna färdigställdes templet i Nauvoo, varefter Brigham Young ledde de heliga i en 160 mil lång vandring västerut till Salt Lake Valley.

Nordisk historiaRedigera

Den 26 juli 1850 kom den förste mormonmissionären, John E. Forsgren, till Sverige. Forsgren, som var född i Gävle, var den förste skandinav som omvändes till kyrkan. Enligt uppgift bildades en församling i Gävle på 1850-talet. Forsgren förföljdes av stadens myndigheter och måste lämna landet.[7]

Mormons bok översattes till danska för första gången 1851 och till svenska 1878.

Kända svenska medlemmar i denna kyrka är bröderna Herrey.

LäraRedigera

Jesu Kristi evangeliumRedigera

 
Glasmålning som visar Joseph Smiths första syn, utförd 1913 av okänd konstnär (Museum of Church History and Art).
 
Ängeln Moroni ger Joseph Smith plåtarna till Mormons bok.
 
Alla medlemmar mellan 18 och 25 år som anses lämpade uppmuntras att bli missionärer

Jesu Kristi kyrka tror på Gud, den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på Den helige anden[8] som tre fysiskt skilda personer i en gudom, förenade i egenskaper, makt och avsikt. De ser alltså inte den Nicaenska trosbekännelsen som gudomligt inspirerad,[9] vilken förklarar det som vanligtvis benämns treenigheten och är något som hålls vid i nästan samtliga kristna trossamfund världen över. De tror också att alla människor har levt med Gud som andebarn innan de föddes till jorden.[10] Kyrkan lär att människan är barn till Gud och att Jesus Kristus har tagit på sig var och ens överträdelser, motgångar och otillräcklighet. Kyrkan lär att den som tror på Kristus och omvänder sig skall få leva i Guds närhet och fortleva som familjer. Kyrkan betonar att både människans fria vilja och Kristi nåd är nödvändiga för att övervinna människans natur (köttsligheten) vilken står i konflikt med Gud (andligheten).[11] Kyrkan hävdar att detta sker genom dop, tro och genom en andlig pånyttfödelse. Kyrkan betonar vidare att det i slutändan är genom ståndaktighet och lydnad som människan blir frälst.[12]

För sista dagars heliga innebär tro på Kristus och omvändelse att lyssna på Kristi ord och helhjärtat ändra tankar, ord och handlingar så att de är i harmoni med Kristi lärdomar och rena kärlek. Dopet och den andliga pånyttfödelsen innebär ett heligt förbund med Gud att alltid minnas, leva och vara som Kristus är.[13] Kyrkan lär att Gud bekräftar sanningen till varje individ som uppriktigt ber om att få veta, och det gör han genom den Helige Andens kraft.[14] De som tror på och älskar Kristus och alla människor, kommer enligt kyrkan erhålla Kristi hopp och kärlek och bli allt mer lika honom.[15] För de sista dagars heliga så innebär tro på Jesus Kristus att efterleva Hans bud och exempel, att hjälpa sin nästa andligen och timligen. Kyrkans medlemmar förväntas även leva hälsosamt enligt "Visdomsordet" och avstå från alkohol, tobak, kaffe och te.[5][16]

FrälsningsplanenRedigera

Jesu Kristi kyrka lär att människan före detta liv levde andligen som bokstavliga barn till Gud, våra andars Fader. Den lär vidare att Gud ville att hans barn skulle utvecklas och bli mer lika honom och erhålla hans frid och lycka.[17] Enligt kyrkan skapade Gud därför människan i sin egen avbild och placerade henne på jorden så att vi kan utvecklas och genom egen erfarenhet förstå skillnaden mellan gott och ont och genom Kristus vägledning återvända till Gud igen.[18] Genom att leva efter Kristus lärdomar, lär kyrkan att människan finner varaktig frid och lycka i livet och evig glädje efter döden.[19] Enligt kyrkans lära är det endast de som tror på Kristus, omvänder sig, håller Guds bud av hela sitt hjärta och bästa förmåga, och tar emot Guds förrättningar (såsom dop) som renas från sina synder genom Kristi försoning och kommer att få leva i Guds närhet och förstå fullheten av hans glädje.[20]

Kyrkan lär vidare att människans ande fortsätter att leva i en andevärld efter att kroppen dör[21] och att kroppen sedan kommer att uppstå och återförenas med anden på samma sätt som Kristus uppstod efter sin död. De lär att alla sedan kommer att stå inför Gud för att dömas efter sina val med en klar hågkomst av all sin rättfärdighet eller skuld.[22] Kyrkan lär vidare att samma sällskaplighet vi upplever idag kommer att fortsätta i nästa liv, men förknippas med evig härlighet.[23] Kyrkan lär att alla människor kommer till ett tillstånd av härlighet efter domen, men att härligheterna är olika eftersom alla människors gärningar och rättfärdiga önskningar är olika.[24] Enligt kyrkan är evigt äktenskap, utfört i kyrkans tempel, en nödvändighet för att uppnå upphöjelse, att få leva i den högsta graden av det celestiala riket i himlen.[25]

Kyrkan påbjuder släktforskning eftersom det i kyrkans Tempel är möjligt att utföra förrättningar såsom dop och äktenskap ställföreträdande för sina släktingar som nu är döda men som inte kunde ta emot det när de levde. Kyrkan lär att Gud på så sätt kommer ihåg alla sina barn och ger dem alla samma möjlighet. Kyrkan har utfört mikrofilmning av bland annat alla svenska kyrkoböcker. Härmed kan alla släktforska gratis.

ÅterställelsenRedigera

Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga menar sig tillhöra Jesu Kristi ursprungliga kyrka som han organiserade när han levde på jorden. De menar, att när de tolv apostlarna dog, avföll den ursprungliga kyrkan därmed också myndigheten att förrätta dop och andra nödvändiga handlingar. De tror att Kristus har återställt sin kyrka och att detta inleddes år 1820 av att Gud Fadern och Jesus Kristus besökte Joseph Smith (1805-1844). De tror även att flera olika bibliska profeter och apostlar givit Joseph Smith myndighet att upprätta hans kyrka som idag leds av uppenbarelseprofeter och apostlar. Kyrkan hävdar att den är den enda sanna kyrkan på jorden och den enda kyrkan som bemyndigats av Gud att administrera hans frälsande förrättningar.

Värdiga manliga medlemmar över 12 år har enligt kyrkan möjlighet att erhålla makt och myndighet att handla i Guds namn i vissa förordningar (såsom sakramentet). Denna myndighet kallas för prästadömet och förordningarna som endast kan utövas med denna värdighet anses vara absolut nödvändiga för att män och kvinnor ska kunna erhålla frälsning. Prästadöme tror kyrkan återställdes till Joseph Smith och Oliver Cowdery genom ett himmelsk ordination av Johannes döparen (det aronska prästadömet, vilket "innehar nycklarna till betjäning av änglar, till omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse") och därefter apostlarna Petrus, Jakob och Johannes (det melkisedekska prästadömet, samt "Guds rikes nycklar").[26] Kyrkan tillät under en betydande period av dess historia inte ordination av främst afroamerikaner. Detta förbud infördes av Brigham Young 1852 (som förklaringar till varför svarta skulle vara underlägsna och inte få ta del av prästadömet har bland annat föreslagits att de var ättlingar till Kain som dödade sin bror Abel (och deras svarta hud således en typ av Kainsmärke), eller att de förbannats med svart hud för att de inte tagit tydlig ställning i kriget mot Lucifer i himlen i den förjordiska tillvaron).[27] 1978 deklarerade kyrkan att en uppenbarelse erhållits om alla mäns lika rätt att ordineras.[28] Kyrkan uttrycker idag ett starkt stöd för alla människors lika rättigheter. Kvinnor tjänar inte inom prästadömet, men ges även möjlighet att leda och verka i kyrkan genom flera kvinnoorganisationer. En av dessa kallas för hjälpföreningen.

För Sista Dagars Heliga har familjen och äktenskapet en central roll. Sista Dagars Heliga tror att äktenskapet är instiftat av Gud och att familjerelationer kan fortsätta även efter döden. Kyrkan lär vidare att mannen och kvinnan är skapade i Guds avbild med olika evig identitet och uppgift.[29] Slutligen lär de att alla former av sexuella handlingar utanför äktenskapet och övergrepp inom äktenskapet är förbjudna och att mannen och hustrun har ett högtidligt ansvar att älska och vårda om varandra och sina barn.[29]

Heliga skrifterRedigera

Jesu Kristi kyrka tror att Bibeln, Mormons bok, Läran och Förbunden och Den kostbara Pärlan är Guds ord.

Äkthet och historicitetRedigera

Enligt kyrkans trosuppfattning erhöll Joseph Smith guldplåtar, vilka innehöll det som idag kallas för Mormons bok, under övernaturliga omständigheter av en ängel vid namn Moroni.[30] Joseph Smith blev först befalld att inte visa dessa för någon, men fick sedan uppmaningen att kalla elva vittnen som skulle vittna om dessas äkthet.[31] Alla av dessa vittnen (däribland David Whitmer, Oliver Cowdery och Martin Harris) vidhöll sina historier och Mormons Bok äkthet hela livet, dock med vissa komplikationer.[32]

Givetvis är det inte möjligt att ge guldplåtarna och Mormons bok vetenskaplig uppbackning i och med deras färgstarka historia. I likhet med vad som är normalt bland nutidens kända religioner hävdar kyrkan att deras heliga skrifter har ett gudomligt ursprung. Kyrkan uppmanar var och en att läsa Mormons bok och be till Gud för att få deras äkthet bekräftade genom den Heliga Anden.[33]

UppbyggnadRedigera

 
Russell M. Nelson är kyrkans president sedan januari 2018.
 
Tempel i Köpenhamn

Kyrkan leds av femton apostlar som av kyrkan betraktas som profeter, siare och uppenbarare. Enligt kyrkans tro uppenbarar Gud fortfarande i vår tid sin vilja genom dessa nutida profeter.[34] Den av apostlarna som kallas genom bön och uppenbarelse är president för kyrkan och tillsammans med två rådgivare bildar denne kyrkans första presidentskap, som är det högsta styrande rådet i kyrkan. De tolv övriga bildar de tolv apostlarnas kvorum, vilket är det näst högsta styrande rådet. Båda dessa styrande enheter ser tillsammans över hela kyrkan.

Under apostlarnas råd verkar assisterande ledare till apostlarna som kallas sjuttio. De sjuttio är uppdelade 8 kvorum med upp till 70 medlemmar i varje. Kyrkan härleder dessa till sjuttio i Nya Testamentet. En del av dessa verkar administrativt, men de flesta arbetar ute i olika geografiska områden.

Kyrkan har sitt säte i Salt Lake City.

Lokalt är kyrkan uppdelad i församlingar, som leds av var sin biskop. En grupp församlingar utgör i sin tur en stav som leds av en stavspresident. Ordet stav är inte taget från Nya Testamentet, utan kommer från Gamla Testamentets bildspråk med tält som representerar Sion, kyrkan eller de renhjärtade, och som hålls uppe av stödjande stavar. Biskopar och stavspresidenter har kontakt med den stora massan medlemmar i sina respektive områden. De arbetar helt oavlönat och har stort eget inflytande i kyrkan. I Sverige finns fyra stavar: Stockholm, Stockholm Södra, Göteborg och Malmö.

De flesta medlemmar ombeds att verka i olika egenskaper (kallas för ämbeten internt i kyrkan) för att underlätta medlemmarnas behov. Några exempel kan vara administrativa, lärande eller serviceinriktade positioner. Kyrkan tillhandahåller lokalt flera olika stödjande organisationer, såsom Hjälpföreningen, söndagsskolan, Unga män, Unga kvinnor och Primär. Kyrkan driver också en utbildningsverksamhet, välfärdsverksamhet och missionärsprogram. I USA driver kyrkan också ett antal universitet vilka inkluderar Brigham Young University, Brigham Young University-Idaho och Brigham Young University-Hawaii. Alla kyrkans ledare på lokal nivå utför sina uppgifter under några år, varefter dessa roteras.[35]

I Sverige finns 40 församlingar.[36] Förutom kyrkobyggnader eller kapell, bygger samfundet också speciella tempel. Enligt kyrkan har Gud sedan tiden för Gamla testamentet befallt sitt folk att bygga tempel men vid Jesus tid på jorden var det enda existerande templet Herodes tempel som förstördes kort därefter, varefter det inte fanns några tempel i de judeokristna religionerna förrän 1800-talet då Gud, enligt mormonkyrkans läror, åter befallde sitt folk att bygga tempel.[37] Vissa av kyrkans ceremonier får bara utföras i templet. Eftersom templet betraktas som en helig plats får endast de medlemmar som gjort sig förtjänta av en tempelrekommendation tillträde till kyrkans tempel. Tempelrekommendationen utfärdas av en biskop efter en intervju, till personer som godtar kyrkans ledarskap och anses leva upp till kyrkans moraliska standard.[38] I templet bär alla vit klädsel, då vitt symboliserar renhet, men också för att andra personliga attribut ska bli underordnade och alla betraktas som lika i Guds ögon.[39]

Presiderande ämbetsmanRedigera

Presiderande ämbetsman i en stav i kallas stavspresident. Presidenten biträds av två rådgivare och de tre tillsammans bildar ett stavspresidentskap. De arbetar på ideell basis. En stavspresidents uppdrag varar normalt 8–9 år. De tre medlemmarna i stavspresidentskapet kallas "president + efternamn" i officiella sammanhang. Privat är de normala medlemmar i samhället.

Tempel i NordenRedigera

UtbrytargrupperRedigera

Efter Joseph Smiths död drabbades kyrkan av en successionskris (se Successionskrisen i Sista dagars heliga-rörelsen) och det rådde delade meningar om vem som var Smiths rättmätiga efterträdare. Brigham Young blev kyrkans ledare men flera grupper bröt sig ut, ledda av andra personer. Sista dagars heliga-rörelsen är en beskrivning av dessa utbrytargrupper.

Även sedan kyrkan förbjöd månggifte 1890 har grupper som fortfarande praktiserar månggifte brutit sig ur.[40]

Illustrationen nedan visar några av de olika utbrytargrupper som finns.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Kyrkans rätta namn”. https://www.lds.org/general-conference/2018/10/the-correct-name-of-the-church?lang=swe. Läst 16 Oktober 2018. 
 2. ^ 2010 Statistical Report for 2011 April General Conference, 2011-04-02, läst 2012-03-11
 3. ^ Officiell statistik, Sverige (läst 2017-08-04)
 4. ^ Familjen - Ett tillkännagivande för världen
 5. ^ [a b] Ezra Taft Benson, A Principle With a Promise, Tidsskriften Ensign, maj 1983, sidan 53
 6. ^ Trosartiklarna
 7. ^ Löfgren, Folke; Sollbe, Barbro. ”Templet Gestrikland/Norra bönhuset, Norra Kungsgatan 29, Norrtull”. Gävledraget. http://www.gavledraget.com/20000-kultur/20600-stadsvandringar/20610-gavlevandringar-med-folke-av-folke-lofgren-och-barbro-sollbe/templet-gestriklandnorra-bonhuset-norra-kungsgatan-29-norrtull/. Läst 26 september 2017. 
 8. ^ Trosartiklarna 1, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
 9. ^ Apostacy and Restoration, Äldste Dallin H. Oaks av de Tolvs kvorum, Generalkonferensen April 1995
 10. ^ Evangeliets Lärosatser, lektionsbok, religion 231 och 232. Kapitel 3 avsnitt E.
 11. ^ Se Tredje trosartikeln i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkan lär att frälsning kommer genom Kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förrättningar. Kyrkan lär också att Gud inte tar ifrån människan sin fria vilja.
 12. ^ Trosartiklarna 4, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
 13. ^ Läran och Förbunden 20:72-79
 14. ^ Mormons Bok, Moroni 10:3-5
 15. ^ Om tro, hopp och kärlek. Mormons Bok, Moroni 7
 16. ^ Boyd K. Packer, “The Word of Wisdom: The Principle and the Promises”, Ensign, maj 1996, 17
 17. ^ You lived with God, www.mormon.org
 18. ^ The creation, www.mormon.org
 19. ^ Your life on earth, www.mormon.org
 20. ^ Heavenly fathers plan of happiness, www.mormon.org
 21. ^ Life after death, www.mormon.org
 22. ^ Resurrection and judgement, www.mormon.org
 23. ^ Läran och Förbunden 130:2
 24. ^ Heaven and eternal reward, www.mormon.org[död länk]
 25. ^ Evangeliets principer, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 2009, ISBN 9789186881672
 26. ^ Vår arvedel, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, s. 13-14
 27. ^ Race and the Priesthood, lds.org, läst 2015-12-30
 28. ^ Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Officiellt tillkännagivande 2
 29. ^ [a b] Familjen, ett tillkännagivande för världen. Första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 23 september 1995
 30. ^ För en uttömmande beskrivning av historien, se Den kostbara pärlan, Joseph Smith - Historien
 31. ^ Se Tre vittnens vittnesbörd och Åtta vittnens vittnesbörd
 32. ^ http://www.exmormon.org/file9.htm
 33. ^ Mormons Bok, Inledning
 34. ^ Teachings of the Living Prophets Student Manual (Religion 333) (PDF), Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2010
 35. ^ Kyrkans organisatoriska struktur, Newsroom på www.lds.org
 36. ^ http://www.jesukristikyrka.se/kontakta-oss/hitta-en-foersamling/soek-via-karta.html
 37. ^ Why We Build Temples, lds.org, läst 2011-12-03
 38. ^ Howard W. Hunter, Your Temple Recommend, New Era, april 1995
 39. ^ Russell M. Nelson, "Prepare for the Blessings of the Temple", i Temples of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 2010: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
 40. ^ Richard S. Van Wagoner. Mormon polygamy - a history  ISBN 0-941214-35-4

Externa länkarRedigera