Samfund är inom samhällsvetenskap en mer eller mindre fast organiserad sammanslutning av länder, organisationer eller personer baserat på gemensamma ställningstaganden, världsuppfattning eller politiska strävanden.

Se ävenRedigera