Samfund är en mer eller mindre fast organiserad sammanslutning av länder eller personer på gemensamma ställningstaganden, världsuppfattningar eller strävanden.{

Med samfund avses ofta trossamfund.

Se ävenRedigera