Springare

schackpjäs
För delfinarten, se sadeldelfin.

Springaren eller hästen (eller även vardagligare "pållen") (beteckning: S) är en av de sex schackpjäserna.

Schackpjäser
Chess kdt45.svg Kung Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Dam Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Torn Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Löpare Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Springare Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Bonde Chess plt45.svg
Relativa värden
Springare
De möjliga förflyttningarna för en springare då den är placerad på d4.

Vid ett schackpartis början har de två spelarna två springare vardera, placerade i B- respektive G-kolumnen, mellan tornen och löparna på den bakre raden.

Springaren när den framställs tvådimensionellt i till exempel tidningar.

Springaren kan antingen flyttas två steg uppåt eller nedåt på schackbrädet, och sedan ett steg höger eller vänster, eller först två steg åt höger eller vänster och sedan ett steg uppåt eller nedåt (alltså i form av bokstaven L). Springaren är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser, både de på det egna och de på det andra laget, i sitt drag. Därför kan motståndaren inte ställa någon pjäs emellan springaren och sin egen kung, ifall springaren schackar kungen. Springarens rörelsemönster ändras inte då den ska ta en pjäs, såsom böndernas gör.

Vidare är springaren med sitt unika rörelsemönster den enda pjäsen som kan hota motståndarens dam utan att kunna bli tagen av damen i motståndarens nästa drag. Detta gör att springaren är den pjäs som kan lyckas med det bästa gaffeldraget, om den både hotar motståndarens dam och kung. I det fallet, om inte springaren hotas på något annat sätt, måste motståndaren fly med sin kung och lämna damen till att bli tagen av springaren.