Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Schackregler, eller schacklagar, är regler för hur spelet schack spelas.[1]

Ett parti schack med schackklocka i en allmän park i Kiev.

Schack spelas på ett kvadratiskt bräde med 8x8 rutor, omväxlande vita (ljusa) och svarta (mörka) rutor eller fält.[2] Det spelas mellan två deltagare,[3] där den ena spelar med vita pjäser, och den andra med svarta. Det är alltid vit som börjar spelet.[4] Sedan drar spelarna vartannat drag.

UtrustningRedigera

 
De olika pjäserna i schack. Från vänster till höger: bonde, torn, springare, löpare, dam och kung.

Både schackpjäser och ett schackbräde behövs för att kunna spela ett parti schack. Schackbrädet ska vara indelat i 64 vita respektive svarta rutor. Vardera spelare börjar med 16 pjäser, som är vita respektive svarta.[5] Eventuellt används även en schackklocka för att begränsa betänketiden samt partiprotokoll till vardera spelare för att anteckna partiet för vidare studier.

UtgångsställningRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Utgångsställningen i schack.

Båda spelarna har från början en uppsättning pjäser bestående av följande:[6]

Pjäs Kung Dam Torn Löpare Springare Bonde
Antal 1 1 2 2 2 8
Symboler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pjäserna placeras enligt diagrammet Utgångsställningen i schack. En tumregel när man ska sätta upp pjäserna är att den vita damen ska stå på en vit ruta på d-filen. Observera att damerna står mot varandra och kungarna mot varandra. Brädet ska vara vänt så att vardera spelare har en vit ruta närmast till höger (h1 respektive a8).

Identifiera fältRedigera

Huvudartikel: Schacknotation
 
Diagrammet visar hur fälten namnges enligt algebraisk schacknotation.

Varje fält på ett schackbräde betecknas med en unik kod bestående av en bokstav och ett nummer. Linjerna bokstaveras från a till h, från brädets damflygel. Raderna numreras från 1 till 8, från vits sida av brädet. Den vita kungen börjar till exempel på ruta e1. Den svarta springaren på ruta b8 kan flyttas till a6 eller c6.

SyfteRedigera

Spelet går ut på att ställa motståndarens kung schackmatt. Detta innebär att man hotar motståndarens kung samtidigt som den inte kan undkomma hotet på något sätt, och då har man vunnit. Ett spel, fram till schackmatt, remi (oavgjort spel) eller uppgivelse, kallas ett parti.

Pjäsernas rörelseRedigera

Pjäsers rörelsebanor begränsas av likfärgade pjäser. Det går alltså inte att flytta en pjäs till en ruta där en annan likfärgad pjäs står. Det går dock att flytta en pjäs till en ruta där motståndarens pjäs står. Då slås motståndarens pjäs på den rutan, och tas bort ur spelet, varvid den nyligen flyttade pjäsen står kvar på rutan i fråga. För bönder gäller specialregler vid slag.

BondeRedigera

Huvudartikel: Bonde (schack)
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bondens möjliga förflyttningar.

Bonden förflyttas ett steg rakt framåt, förutom första draget på hela matchen, då den kan flyttas två steg framåt. Bonden kan inte slå motståndarens pjäser med dessa framåtriktade förflyttningar. Däremot kan bonden slå en pjäs som står diagonalt framför den, varvid den hamnar på denna ruta.

När en bonde förflyttas två steg framåt kan motståndaren i nästa drag slå den "i förbigående" som om den endast förflyttades ett steg framåt. Denna möjlighet finns dock endast under ett drag. Detta slag kallas för en passant.

När en bonde når den sista raden (motståndarens första rad) förvandlas den till vilken annan pjäs som helst, förutom kungen. Pjäsen kan inte heller förbli en bonde. Eftersom damen är starkast brukar schackspelare oftast välja den pjäsen. Denna förvandling kallas för promovering.

SpringareRedigera

Huvudartikel: Springare
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Springarens möjliga förflyttningar.

Springaren kan flyttas två steg framåt och ett steg åt sidan i alla möjliga riktningar. Springaren är den enda pjäsen som kan hoppa över andra pjäser, både likfärgade och motståndarens. När en springare schackar motståndarens kung, kan denne inte ställa någon pjäs emellan springaren och sin kung. Antingen måste springaren slås, eller måste kungen flyttas. Till skillnad från bonden, ändras inte springarens rörelsemönster när den ska slå en pjäs.

Vidare är springaren, tack vare sitt unika rörelsemönster, den enda pjäsen i spelet som kan hota motståndarens dam utan att själv kunna bli slagen av damen i motståndarens nästa drag. Detta gör att springaren är den pjäs som lyckas bäst med gaffeldrag, som exempelvis både hotar motståndarens dam och kung. I sådant fall måste motståndaren flytta sin kung och lämna damen på samma fält, som springaren sedan kan slå i nästa drag (om ingen annan pjäs kan slå springaren).

LöpareRedigera

Huvudartikel: Löpare (schack)
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Löparens möjliga förflyttningar.

Löparen kan flyttas diagonalt hur långt som helst. Vardera spelare har vid början av partiet en vitfältig löpare som endast kan förflytta sig på vita fält och en svartfältig löpare som endast kan förflytta sig på svarta fält.

TornRedigera

Huvudartikel: Torn (schack)
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Tornets möjliga förflyttningar.

Tornet förflyttas valfritt antal rutor rakt åt vänster eller höger, eller rakt framåt eller bakåt. Till skillnad från springaren, får tornen inte hoppa över andra pjäser, varken tillhörande det egna laget eller motståndarlaget, förutom vid specialdraget rockad.

DamRedigera

Huvudartikel: Dam (schack)
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Damens möjliga förflyttningar.

Damen förflyttas antingen likt löparen valfritt antal rutor i diagonal riktning, eller likt tornet valfritt antal rutor i horisontell eller vertikal riktning. De många förflyttningsmöjligheterna gör damen till schackspelets värdefullaste pjäs.

KungRedigera

Huvudartikel: Kung (schack)
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Kungens möjliga förflyttningar.

Kungen kan förflyttas åt alla riktningar, dock endast ett steg. Specialdraget rockad är ett undantag.

När kungen inte kan räddas från att bli slagen, är partiet slut (partiet avslutas innan kungen blir slagen). Vanligtvis är det förbjudet att ställa sin kung i slag. I sådant fall får spelaren ta tillbaka draget och göra ett annat drag. I snabbpartier, partier med kort betänketid, kan dock andra regler gälla. Det kan exempelvis vara tillåtet att påvisa att motståndarens kung står i slag, och därmed förlorar denne partiet.

När en spelare hotar att slå kungen i nästa drag kan denne säga schack. Detta är dock frivilligt, och förekommer relativt sällan i tävlingspartier. När kungen står i schack måste spelaren göra ett drag som hindrar schacken. Inga drag som lämnar kungen hotad är tillåtna.

VinstRedigera

 
Vits kung är schackmatt.

En spelare vars kung inte kan räddas förlorar partiet, och motståndaren vinner. Kungen sägs då vara schackmatt. Uttrycket kommer från persiskan, och betyder "kungen är död". En spelare kan när som helst under partiets gång ge upp frivilligt. Den som befinner sig i ett hopplöst underläge kan därför undvika sin förnedring genom att erkänna sig besegrad.

En spelare vinner även partiet om motståndarens tid går ut. För att vinna på tid krävs innehav av mattsättande pjäser.

RemiRedigera

Remi är en schackterm som avser ett parti som slutar oavgjort. Det finns flera spelfenomen som resulterar i att partiet slutar remi.

StällningsupprepningRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Vit står klart överlägset. Svart kan dock rädda partiet genom evig schack. Schackarna Dg4+ och Dd1+ är omöjliga att parera för vit.

Ställningsupprepning är en situation som kan förekomma under ett parti schack. Endera spelare kan kräva remi om exakt samma ställning upprepas tre gånger under ett och samma parti (det ska även vara samma spelare vid draget varje gång ställningen upprepas). Vanligtvis sker detta när den ene spelaren kan utföra evig schackning.

Det är inte ovanligt att en spelare offrar sin mest värdefulla pjäs för att uppnå dragupprepning genom evig schack.[7]

50-dragsregelnRedigera

50-dragsregeln innebär att ett parti blir remi om det går 50 heldrag utan att en bonde förflyttas eller att en pjäs slås av endera spelare. Detta beror på att det är mycket osannolikt att det är möjligt att göra framsteg i ett parti om inte något slag eller bondedrag har skett under de senaste 50 dragen.

Regeln tillämpas vanligen sent i slutspelet. 1996 spelade stormästarna Peter Leko och Larry Christiansen ett parti som förklarades remi genom denna regel.[8]

Inga mattsättande pjäserRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Schackmatt utan mattsättande material.

En spelare behöver mattsättande pjäser för att sätta motståndarens kung schackmatt. Om ingendera har mattsättande pjäser, är partiet remi.[9]

Mattsättande pjäser, är en relativ term som beror på den aktuella positionen. Brist på mattsättande pjäser, innebär alltid att det inte finns en laglig dragsekvens som leder till schackmatt. I de flesta positioner är termen entydig, särskilt när den ene spelaren har en ensam kung. Vanligen behövs en dam, ett torn, två löpare, en löpare och en springare eller en bonde (som kan promoveras till ovanstående) för att göra schackmatt. Kantbönder räknas endast om kungen är utom räckhåll.

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Vit kan sätta svarts kung schackmatt inom 17 drag. Observera att svarts bonde är blockerad.[10]


Schackmatt kan emellertid uppstå utan dessa pjäser, om en av spelarna sätter bort sig (se ovanstående diagram till höger). Slutspel med två springare tillhör de tveksammare fallen där den aktuella uppsättningen av pjäser avgör huruvida vinst är möjlig inom 50 drag (se nedanstående diagram till höger).

PattRedigera

Huvudartikel: Patt
abcdefgh
8
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Svart är vid draget. En pattsituation har uppstått, eftersom svart inte kan spela ett tillåtet drag.

Om en spelare befinner sig i ett läge där denne inte kan göra ett tillåtet drag, men inte står i schack, slutar partiet remi. Vederbörande position har benämningen patt, som innebär att partiet är oavgjort.

Pattsituationer förekommer ofta i slutspel där den ena spelaren endast har kvar sin kung på brädet.

ÖverenskommelseRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
J. Löwenthal–A. Ehrmann[11]
London 1851
Ställning efter 56.Lf8
Vid denna ställning kom spelarna överens om remi; ingen av dem ansåg att det var värt att spela vidare i denna likställda situation.

Ett parti kan sluta remi om båda spelarna kommer överens om det. Det är däremot förbjudet att diskutera med motståndaren under sin tur. Det är dock tillåtet i långpartier att under sin tur fråga sin lagledare om man ska acceptera motståndarens erbjudande, eller om man själv ska erbjuda remi. I sådant fall sker detta utan paus; spelarens tid kommer alltså förbrukas under diskussionen med lagledaren. I internationella turneringar där flera nationaliteter deltar kan remi erbjudas genom att visa ett divisions- eller korstecken med händerna.

Ett remierbjudande kan endast efterfrågas efter ett utfört drag. Erbjuder den ena spelaren remi, och den andra accepterar anbudet, blir partiet remi. Remi kan efterfrågas när som helst efter ett eget drag. Det är även tillåtet att erbjuda remi efter varje utfört drag flera gånger i följd, fastän sådant beteende kan av motståndaren anses vara störande. Om remianbudet avböjs, fortsätter partiet som vanligt. Det är vanligt att spelare kommer överens om remi när en ställning är så pass jämn att det är osannolikt att någon kommer att vinna.

Enligt FIDE:s turneringsregler för schack, måste båda spelarna anteckna varje remierbjudande på sitt partiprotokoll.[12]

VarianterRedigera

Ytterligare regler kan tillkomma i särskilda turneringar. Exempelvis var det förbjudet att ge upp eller erbjuda remi under de första 30 dragen i London Chess Classic.[13]

SpecialdragRedigera

Det finns några specialregler i brädspelet schack. Du kan ställa din kung i matt enligt pakistanska regler.

RockadRedigera

Huvudartikel: Rockad
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Kungarnas och tornens utgångsposition; kungarna kan flyttas till de angivna rutorna.
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Vit gör kort rockad (O-O) och svart gör lång rockad (O-O-O).

Rockad är ett drag som innebär att kungen förflyttar sig två steg (från e till c respektive från e till g) i den riktning där det rockerande tornet befinner sig innan draget utförs (till c om damtornet används respektive till g om kungstornet används). Tornet flyttas till den ruta bredvid kungen som ligger närmast centrum (från a till d för damtornet respektive från h till f för kungstornet). Det finns dock några förutsättningar för att en spelare ska kunna göra specialdraget rockad:

 1. Både kungen och det rockerande tornet har inte förflyttat sig tidigare,
 2. Ingen pjäs (varken likfärgad eller motståndarens) befinner sig emellan kungen och tornet,
 3. Kungen förflyttas inte över ett schackat fält,
 4. Kungen står inte på ett schackat fält när draget ska utföras (kungen står inte i schack).

Vardera spelare kan endast utföra draget på sin första rad (rad 1 för vit respektive rad 8 för svart) där kungen och tornen står vid utgångsställningen. De rockerande pjäserna måste dessutom vara orörda sedan partiets början. Rockad namnges efter hur långt tornet förflyttar sig.

Kort rockad indikerar rockad på kungsflygeln, då tornet förflyttas två steg åt vänster med riktningen till centrum (från h till f). Kungstornet ligger en ruta närmare kungen än damtornet. Lång rockad indikerar rockad på damflygeln, då tornet förflyttas tre steg åt höger med riktningen till centrum (från a till d).

Notera att en spelare måste förflytta kungen två steg (och därmed vidröra den) innan denne rör tornet för att få utföra specialdraget rockad. Rör spelaren tornet först, även av misstag, får denne inte göra rockad, enligt regeln rörd är förd.

En passantRedigera

Huvudartikel: En passant
 
En passant (betecknas med e.p. i schacknotation).

En passant är ett speciellt schackdrag, där en bonde kan slå en viss annan bonde 'i förbigående' (se diagram till höger för vidare analys).

PromoveringRedigera

Huvudartikel: Promovering (schack)
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Svart är vid draget; svart kan promovera sin bonde genom att avancera den ett steg till rad 1.

Promovering är ett av schackspelets tre specialdrag. Det innebär en förvandling av en bonde till någon annan schackpjäs av samma färg efter spelarens eget val, dock inte kung eller bonde. Bonden kan vid promovering förvandlas till vilken pjäs som helst av den egna färgen, dock väljs oftast en dam tack vare hennes styrka. Även springare väljs ibland vid speciella positioner. Bonden måste förvandlas, det är alltså inte tillåtet att låta den fortsätta vara bonde, något som tidigare var tillåtet.

Promovering sker när bonden har vandrat till motståndarens första rad. Vita bönder promoveras alltså på rad 8 och svarta bönder på rad 1.

Specialregler vid tävlingarRedigera

I de flesta turneringarna måste varje drag utföras med endast en hand.

Rörd är fördRedigera

Huvudartikel: Rörd är förd
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagrammet visar utgångsställningen i Nybörjarens öppning, varvid svart är vid draget. Utan att tänka sig för vidrörde svart sin kung, och blev därmed tvungen att spela 2...Ke7. Svart erkände sig omedelbart besegrad, ty 3.Dxe5# följer.

Rörd är förd är en specialregel inom tävlingsschack. Regeln innebär att en spelare måste förflytta den pjäs som denne har vidrört med avsikt först under sin tur. Detta gäller dock endast om pjäsen kan utföra ett giltigt drag. Uppfylls inte detta villkor, har spelaren gjort ett feldrag. Efter sin eventuella bestraffning kan denne förflytta en annan pjäs.

På nybörjarnivå orsakar denna regel mycket oklarheter vid rockad. Det är inte tillåtet att göra rockad efter att ha vidrört ett torn. I sådant fall måste spelaren endast förflytta tornet. För att utföra specialdraget rockad måste kungen förflyttas först.

Om en spelare vill rätta till pjäsens placering på brädet bör denne uttala j’adoube innan pjäsen vidrörs. Frasens betydelse är "justera" eller "ordna".

Släppt är släpptRedigera

Huvudartikel: Släppt är släppt

Släppt är släppt är en specialregel inom tävlingsschack, jämförbar med lagt kort ligger inom vissa kortspel. Regeln innebär att en spelare måste låta en förflyttad pjäs stå kvar, om den minst en gång har blivit släppt ur hand. Det är alltså förbjudet att ta tillbaka en pjäs som har blivit släppt. Spelaren kan varken flytta samma pjäs till en annan ruta eller en annan pjäs.

Undantag för denna regel sker då spelaren utför ett feldrag. I sådant fall måste spelaren utföra ett annat drag, samtidigt som denne erhåller eventuell tidsbestraffning. Detta förutsätter att motståndaren påpekade det ogiltiga draget.

Så länge som spelaren vidrör pjäsen, kan denne förflytta samma pjäs till andra fält. Om pjäsen släpps, är draget utfört, och inget annat drag kan utföras under samma tur.

Taget är slagetRedigera

Taget är slaget är en specialregel inom tävlingsschack som är identisk med släppt är släppt. Medan släppt är släppt endast gäller för förflyttningar, gäller denna regel för slag.

Om en spelare vidrör en av motståndarens pjäser under sin tur, måste denne utföra ett slag på den först rörda pjäsen, om det är möjligt. Om det inte är möjligt måste spelaren utföra ett annat drag, och erhåller istället eventuell tidsbestraffning.

Slå med samma handRedigera

Slå med samma hand är en regel för tävlingsschack. Regeln innebär att spelaren måste slå om schackklockan med samma hand som denne förflyttade sin pjäs med.

FeldragRedigera

Huvudartikel: Feldrag

I schack är ett feldrag ett spelat drag som är otillåtet enligt reglerna för pjäsernas rörelse. Feldraget fastställs när spelaren släpper pjäsen och trycker på schackklockan.

Feldrag har praktisk betydelse i turneringspartier med betänketid. När en av spelarna påvisar att motståndaren har utfört ett feldrag får denne en bestämd tilläggstid (ofta 1 eller 2 minuter). Vid det tredje feldraget i ett och samma parti förlorar spelaren partiet.

Enligt vissa turneringsregler är utförda feldrag inte ogiltiga om ingen av spelarna upptäcker feldraget. Partiet fortsätter sedan som om feldraget inte har spelats. Dessa regler är särskilt vanliga vid blixtpartier. Åskådare är dock förbjudna att påpeka feldrag vid partierna. Endast själva spelarna och eventuella domare kan förklara drag ogiltiga. Åskådare kan i efterhand påpeka de ogiltiga dragen, men detta påverkar inte partiets gång.

Varianter av feldragRedigera

Ogiltiga drag kan kategoriseras i flera sorter:

 • Drag som leder till att kungen står i schack vid motståndarens tur
 • Drag som leder till att motståndarens schackning inte förhindras
 • Drag som leder till att en pjäs förflyttas till en ruta som pjäsen inte kan gå till
 • Drag som leder till att en löpare förflyttas till ett fält med motsatt färg
 • Rockad när kungen står i schack
 • Rockad när tornet förflyttas före kungen
 • Rockad när kungen passerar en schackad ruta
 • Rockad när kungen eller tornet har förflyttats tidigare
 • Vidrörelse av en pjäs som inte kan utföra ett giltigt drag

Illegal uppställningRedigera

Om det under partier gång upptäcks att startpositionen var felaktig, startas spelet om igen om det upptäcks inom de tre första dragen. Annars fortsätter partiet trots att startuppställningen var fel. Om det upptäcks att schackbrädet är orienterat åt fel håll, fortsätts partiet efter att brädet vänds åt rätt håll. Om det upptäcks att spelarna har fel färger, fortsätts partiet utan att spelarna byter färg (om inte domaren dömer annorlunda).[14] Lokala regler kan förekomma.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Wikibooks, Regler, 13 mars 2010.

NoterRedigera

 1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Schackregel
 2. ^ FIDE:s Schackregler 1997 Arkiverad 28 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ Schackspelande datorer - Hur fungerar de? Arkiverad 7 november 2011 hämtat från the Wayback Machine., sida 4
 4. ^ Eade, James (2005). Chess for dummies. sid. 50. ISBN 0-7645-5003-9  (engelska)
 5. ^ FIDE:s schackregler gällande från den 1 juli 2009 Arkiverad 4 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine., Sveriges Schackförbund, sida 2, läst 2010-09-07
 6. ^ CHESS & GAMES INSTRUKTIONSMANUAL[död länk], sida 7
 7. ^ Sax vs Seirawan, Bryssel 1988, ChessGames.com
 8. ^ Leko vs Christiansen, Yerevan 1996, ChessGames.com
 9. ^ FIDE:s schackregler gällande från den 1 juli 2005 Arkiverad 27 september 2007 hämtat från the Wayback Machine., Sveriges Schackförbund, sida 2, läst 2010-03-24
 10. ^ Müller, Karsten; Lamprecht, Frank (2001). Fundamental Chess Endings. Gambit Publications. sid. 20. ISBN 1-901983-53-6 
 11. ^ Löwenthal vs Ehrmann, London 1851, ChessGames.com
 12. ^ FIDE:s schackregler gällande från den 1 juli 2009 Arkiverad 4 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine., Sveriges Schackförbund, sida 9, läst 2010-03-24
 13. ^ London Chess Classic: the chess set Arkiverad 11 februari 2010 hämtat från the Wayback Machine., The Daily Telegraph (engelska)
 14. ^ Schiller, Eric (2003). Official Rules of Chess. Cardoza. ISBN 978-1-58042-092-1