Schackpjäsernas relativa värden

I schack är schackpjäsernas relativa värden ett system som tilldelar ett poängvärde för varje pjäs efter dess relativa styrka. Pjäsens relativa styrka avgörs av dess förmåga till utbyte. Pjäsers värde är beroende av den aktuella ställningen och värdet förändras under partiets gång.

Schackpjäser
Chess kdt45.svg Kung Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Dam Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Torn Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Löpare Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Springare Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Bonde Chess plt45.svg
Relativa värden

Det är mycket svårt att tilldela ett visst allmänvärde för en viss pjäs, eftersom den aktuella ställningen kan variera i hög grad. Två springare är sällan starkare än ett par med löpare. Emellertid är springaren nästan alltid överlägsen i slutna positioner. Dubbel- och trippelbönder är vanligen svagare än vanliga bönder. Även isolerade bönder är en svaghet. Däremot är fribönder en styrka. Samtidigt är en isolerad bonde och en fri bonde samma typ av pjäs.

Under förra seklet hade matematiker enats om ungefärliga rörelsevärden för de olika schackpjäserna i slutspelet:[1]

Pjäs Symbol Värde
bonde Chess plt45.svg 1
springare Chess nlt45.svg 3
löpare Chess blt45.svg 3
torn Chess rlt45.svg 5
dam Chess qlt45.svg 9
kung Chess klt45.svg 4 (i praktiken ovärderlig)

Observera att kungen är betydligt mindre värd i öppningen och mittspelet.

DatorschackRedigera

Schackdatorer använder vanligen enheten centipawn (engelska: "en hundradel av en bonde") som mått på fördel. Detta system tillåter bedömning av strategiska fördelar som är mindre värda än en hel bonde.

ReferenserRedigera