Piktogram

symbol som representerar ett objekt eller begrepp med en illustration

Ett piktogram (alternativt men mindre specifikt ikon) är en symbol eller ett skrivtecken (ett ideogram) som representerar ett objekt eller begrepp genom en – oftast förenklad – illustration, exempelvis bilden för herr- och damtoalett. Piktogram används på flygplatser och järnvägsstationer eftersom de kan förstås av alla människor oavsett språk eller kultur. Symbolerna för månens faser som ofta förekommer i kalendrar och trafiksymboler är också piktogram.

Piktogram för nödutgång.
Föråldrat piktogram för märkning av frätande ämnen.
CLP-/GHS-piktogram för frätande ämne.

ISO 7001 redigera

Internationellt förekommande piktogram definieras i en internationell standard (ISO 7001: Public Information Symbols) från Internationella Standardiseringsorganisationen. Några andra vanligt förekommande piktogram är tvättsymboler och kemiska varningsfigurer.

GHS och CLP redigera

För kemikalier finns dock en ny standard, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).[1] Av avdelning III (3) i Europeiska unionens (EU) CLP-förordning,[2] som gäller i hela EU/EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) framgår regler för märkning av kemikalier. I korthet ersätts de flesta piktogram med orange bakgrund med liknande symboler fast inskrivna i romber med röd kant.[3] Noteras bör dock att den exakta användningen av piktogrammen förändras. Detta innebär till exempel att vissa kemikalier som tidigare var märkta med orange giftpiktogram nu ska märkas med CLP-piktogram för hälsofarliga ämnen.

Exempel redigera

  Kafeteria eller restaurang
  Toalett

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera