Schackpjäs

spelpjäs i brädspelet schack

En schackpjäs är en spelpjäs som används i brädspelet schack.

Schackpjäser
Kung
Dam
Torn
Löpare
Springare
Bonde
Relativa värden
Schackpjäser. Från vänster: Kung, dam (drottning), löpare, torn, springare (häst) och bonde

Vid början av schackparti finns 32 schackpjäser utplacerade på schackbrädets 64 rutor. Det finns sex olika slags schackpjäser: bönder, torn, springare, löpare, damer och kungar.

Enligt en vanlig terminologi delas pjäserna upp i bönder, lätta pjäser (springare och löpare), tunga pjäser (torn och dam) samt kung. Det är vanligt att bönderna inte räknas som pjäser, utan endast de övriga fem. De olika pjäserna följer olika regler för hur de får flyttas runt på brädet.