Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Kungen (♔, ♚), betecknas K, är den viktigaste pjäsen då spelet förloras när kungen inte kan räddas. Syftet med spelet är att hota motståndarens kung på ett sådant sätt att det är omöjligt att undgå schack (schackmatt). Om kungen hotas att bli tagen så är den i schack. Det är därför inte tillåtet att ställa eller lämna kungen i en position där den kan bli tagen av motståndaren.

Vit kung
Svart kung

Även att kungen är den viktigaste pjäsen, så är den vanligen den svagaste pjäsen i öppningen och mittspelet. Det är först i slutet som kungen får sitt relativa värde.

Placering och rörelsemönsterRedigera

Den vita kungen börjar på ruta e1, medan den svarta kungen börjar på e8. Med schackbrädet riktat korrekt börjar den vita kungen på en svart ruta och den svarta kungen börjar på en vit ruta.

Kungen kan förflytta sig en ruta i valfri riktning (horisontellt, vertikalt eller diagonalt) om inte rutan redan är ockuperad av ens egen pjäs eller att förflyttningen resulterar att kungen står i schack.

Startposition
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Den vita kungen börjar på ruta e1 och den svarta kungen börjar på ruta e8.
Rörelsemönster
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Alla giltiga drag med vit kung från ruta e4.

RockadRedigera

Huvudartikel: Rockad
Lång och kort rockard
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
De fyra positioner som en rockad kan resul­tera i. Observera att kungen i samtliga fall flyttat två rutor från e-linjen.

Det finns ett specialdrag i schack som tillåter att man i ett drag flyttar på kungen och ett av tornen. Det finns två typer av rockader, som alla utgår ifrån baslinjen, där kungen i båda fallen flyttas två rutor mot en av dess torn där tornet placeras på rutan som kungen korsade. Ett flertal villkor måste uppfyllas innan en rockad kan utföras:

  • kungen får inte stå i schack; man kan alltså inte undkomma en schack genom att rockera.
  • varken kungen eller det torn som används för rockaden får ha flyttats tidigare under partiet.
  • ingen ruta mellan kungen och tornet får vara ockuperad av en annan pjäs; det får alltså inte stå någon annan pjäs emellan dem, oavsett färg.
  • inget av de fält som kungen rör sig över, eller hamnar på, får vara hotat av någon av motståndarens pjäser; man kan alltså inte flytta in i schack.

Kort rockadRedigera

Kort rockad (O-O) innebär att kungen flyttas två rutor från e-linjen till g-linjen, och att tornet på h-linjen flyttas till f-linjen.

Lång rockadRedigera

Lång rockad (O-O-O) innebär att kungen flyttas två rutor från e-linjen till c-linjen, och att tornet på a-linjen flyttas till d-linjen.

Situationer som kan uppståRedigera

Schack och schackmattRedigera

Huvudartiklar: Schacka och Schackmatt
Patt
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Patt om svart är vid draget, eftersom denne inte kan flytta någon pjäs, men inte heller är ställd i schack.

En kung som är under attack är i schack, och spelaren vars kung är i schack måste omedelbart sätta sin kung ur schacken. Det finns tre möjliga sätt att ta bort hotet:

  • om kungen flyttas till en intilliggande ruta som inte hotad av en motståndarens pjäser (rockard är ej tillåtet).
  • om en pjäs placeras mellan kungen och den attackerande pjäsen så att den pjäsen blir attackerad istället (det är inte möjligt när den attackerande pjäsen är en springare eller bonde, eller när kungen är i dubbelschack)
  • om den attackerande pjäsen fångas in (det är inte möjligt under dubbelschack, såvida inte kungen tar den attackerade pjäsen).

Om inget av alternativen ovan är tillgängliga så har kungen blivit schackmattat och den spelaren förlorar spelet.

PattRedigera

Huvudartikel: Patt

När en spelare inte har några giltiga drag, men inte heller står i schack så blir det patt. I schack så får man inte stå över några drag så därför slutar partiet avgjort (remi).

En spelare som har en mycket liten chans eller ingen alls kommer medvetet försöka spela för en patt för att undvika att förlora.

Kungens relativa värdeRedigera

Schackpjäser
  Kung  
  Dam  
  Torn  
  Löpare  
  Springare  
  Bonde  
Relativa värden

Det är inte meningsfullt att tilldela ett värde på kungen i förhållande till de andra pjäserna, eftersom kungen inte kan fångas eller bytas ut. I denna mening kan dess värde anses oändligt. Kungens förmåga som en stöttande pjäs i slutspelet anses ofta vara något starkare än en löpare eller springare. Dess relativa värde i slutspelet är 4.

Kungens rollRedigera

I öppningen och mittspelet kommer kungen sällan att spela en aktiv roll i utvecklingen av en offensiv eller defensiv position. Istället kommer spelare normalt sätt att försöka ge kungen en säker position på kanten av brädet bakom ens egna bönder. I slutspelet aktiveras kungen och spelar en aktiv roll för få bönder att promoveras.

UnicodeRedigera

Unicode har två tecken för kungar.

Namn Symbol Kod HTML (decimal) HTML (hex)
Vit kung U+2654 ♔ ♔
Svart kung U+265A ♚ ♚

Externa länkarRedigera